Většina mladých křesťanů má pocit, že církev nemá odpovědi na jejich otázky

Rozsáhlý výzkum skupiny Barna ukazuje, že téměř polovina mladých křesťanů po celém světě má pocit, že církev nemůže odpovědět na jejich otázky.

Barna na výzkumu spolupracovala s mezinárodní evangelikální humanitární organizací World Vision. Studie vychází z průzkumu 15 369 křesťanů ve věku 18 až 35 let ve 25 různých zemích.

Studie analyzovala vztah křesťanů k víře. Cílem výzkumu je pomoci pastorům a vedoucím církví, aby lépe porozuměli dnešní generaci dospívajících.

Ačkoli se zdá, že mládež na jedné straně citlivě vnímá problémy chudoby a vojenských konfliktů po celém světě, studie na druhé straně naznačuje, že velká část této věkové skupiny je dnes v menší interakci s okolní společností.

Průzkum navíc naznačuje, že církev nejenže neadekvátně odpovídá na aktuální otázky, které trápí dnešní generaci mladých lidí, ale také selhává ve výchově nové generaci vedoucích.

„Tato generace je propojena pomocí technologie. Mají pocit, že by mohli ovlivnit dění po celém světě. Je tu však jeden kontrast. Nikdy jsme nežili v propojenějším věku, ale vlastně nemají vztahy s lidmi kolem nich,“ uvedl prezident David Kinneman z organizace Barna.

Téměř čtvrtina (23 procent) respondentů tvrdí, že se setkávají s pocity osamělosti a izolace. USA a Austrálie jsou dvě země s nejvyšším procentem mladých lidí, kteří trpí tímto problémem. Naopak mezi zeměmi s nejnižším procentem osamělosti a izolace mezi mládeži jsou Indonésie (11 procent) a Keňa (12 procent).

Padesát jedna procenta respondentů uvedlo, že se účastní soukromé modlitby alespoň jednou měsíčně. Avšak 58 procent respondentů ve věku 18 až 29 let, kteří vyrůstali v křesťanské rodině, se již neidentifikovalo jako křesťané nebo uvedli, že pravidelně nenavštěvují kostel.

Podle studie jeden ze tří respondentů (32 procent) uvedl, že „pokrytectví křesťanů“ způsobilo, že pochybují o duchovních věcech. Téměř polovina z těch, kteří opustili křesťanství, vnímají náboženství jako „pokrytecké“.

Až 31 procent respondentů uvedlo, že „věda“ zpochybňuje jejich víru. Jedna čtvrtina (28 procent) respondentů uvedla, že lidské utrpení a konflikty po celém světě způsobují, že mají pochybnosti o Bohu. Pouze 22 procent respondentů, kteří uvedli, že mají úzkost, uvedlo, že chodí do kostela každý týden.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

 

-mn-  Datum: 13. února 2020  Foto: Unsplash – ilustrační

Tags: ,,,

1 Komentář

  1. Naprostý souhlas pozemské náboženské organizace jsou pokrytecké…. kopírují farizejský model. Ve snaze „zalíbit“ se mladým jdou tyto organizace na ruku liberálům a dalším aktivistům dnešní doby a tím ztrácejí konzervativní jádro, kterému se otevírají oči a poznává jak pokrytecká organizace vlastně je.

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář