Z letničního pastora katolický kněz? Chci poslouchat Krista, tvrdí McCalister

Drake McCalister bude v USA ve svých 50 letech letos vysvěcen na katolického kněze. Je manželem a otcem pěti dětí, i když muži, kteří se stanou duchovními, dávají slib, že nebudou mít manželku a děti.

Zajímavé na jeho životě, kromě toho, že se stal knězem jako ženatý muž, je i fakt, že je to bývalý letniční pastor.

„Proč musíš být kněz?“ ptají se mnohokrát duchovní v katolické církvi McCalistera. „Nemusím,“ řekl McCalister v rozhovoru pro CAN (Catholic News Agency). „Moje jediná touha je být poslušný Ježíši Kristu.“ A McCalister věří, že ho Ježíš povolal ke kněžství.

A není to poprvé, co ho Pán požádal, aby udělal něco radikálního, tvrdí.

Příběh McCalistera a jeho klikatá cesta začíná v jeho raných dvaceti letech, kdy se jako mladý letniční křesťan ptal Pána v modlitbě, co má dělat se svým životem.

„Vešel jsem do shromáždění, kde probíhaly modlitby, a ptal jsem se Boha: „Co chceš, abych udělal? “A Bůh mu odpověděl: „Připrav se na službu na plný úvazek a dej mi zbytek svého života.“

Vyšel z místnosti s myšlenkou, že jde na vysokou školu, aby získal teologický titul. To nikdy nebylo součástí jeho vlastních plánů.

Po získání titulu teologie McCalister začal se službou v letniční církvi. Sloužil u mládeže, vedl chvály, pak se stal pastorem sboru. Sloužil nejdříve v Kalifornii a pak v Seattlu.

Vztah ke katolické církvi začal v roce 1999 prostřednictvím rádia.

„Začalo to prostřednictvím rádia EWTN, které bylo mým hlavním zdrojem informací o katolické církvi, opravdu jsem neznal žádné katolíky,“ řekl McCalister.

„Nesouhlasil jsem s celou řadou teologických věcí,“ vzpomíná. „Ale byli evangelizující, byli soustředěni na Krista a znali Bibli a byli katoličtí. A nikdy jsem se nesetkal s katolíkem, který měl všechny tyto vlastnosti,“ tvrdí dnes.

Začal číst církevní dokumenty, církevní otce a spisy od papežů.

„Neměl jsem zájem o to, co lidé říkali o katolicismu. Zajímalo mě, co o katolické církvi říkaly oficiální dokumenty a církevní historie,“ řekl. Po rozhovoru s manželkou a po pěti letech studia se McCallisterové rozhodli se svými dětmi vstoupit do katolické církve.

Zápas před vstupem do katolické církve

„Po dobu asi šesti měsíců než jsme vstoupili do katolické církve, nebylo týdne, co mne doslova bolel žaludek a prosil jsem Boha: „Nenuť mě, abych se stal katolíkem, nikdy jsem ti nic neodmítl, Pane. Jen nedělej ze mě katolíka! “

V roce 2004, po mnohých modlitbách a studiu, McCalister spolu s rodinou vstoupil do katolické církve a v Ohiu vystudoval katolickou teologii.

„Osvobození od celibátu je uděleno v omezených případech, ku příkladu když někdo, kdo byl dříve anglikánský nebo episkopální duchovní, se stane katolíkem a chce se stát katolickým knězem. Tyto žádosti jsou posuzovány od případu k případu,“ řekl McCalister.

Když jeho biskup prohlásil, že v jeho případě by mohla být možná výjimka, McCalister začal kněžství brát vážněji.

V procesu byly nějaké přirozené pauzy, řekl McCalister jako střídání biskupů, čekání na svolení z Říma, modlitby a rozlišování. Celý proces trval asi 10 let, než se připravil na nadcházející kněžské vysvěcení – naplánované na 21. června.

Příběh Ulfa Ekmana

Ulf Ekman byl původně členem Komunistické strany Švédska. Teologii vystudoval na vysoké škole v Uppsale a v roce 1979 byl ordinován za duchovního luteránské státní církve ve Švédsku.

Po skončení studia působil několik let jako kaplan na univerzitě. Po absolvování biblické školy v Rhema Bible Center ve státě Oklahoma založil ve Švédsku charismaticky zaměřenou církev Slovo života (Word of Life) i stejnojmennou biblickou školu.

Charismatická církev se  rychle rozšířila prostřednictvím misijní aktivity do dalších zemí Evropy a světa a v současné době působí i v Praze, Brně nebo Bratislavě. V roce 2014  Ulf Ekman oznámil na nedělní bohoslužbě své rozhodnutí opustit církev Slovo života a konvertovat ke katolictví.

„Byla to pro nás duchovní revoluce a velký pocit sounáležitosti a návratu domů. Stalo se to pro nás požehnáním a naplněním na mnoha úrovních,“ řekl Ekman o svém vstupu do katolické církve pro Křesťan dnes.

V současné době připravuje knihu o osobní zkušenosti s konverzí pod názvem Proč jsem katolík! Ekman v ní řeší základy katolické víry a protestantské otázky o církvi, Bibli a tradici.

Na dotaz jak vnímá vztah mezi katolíky a protestanty, Ulf Ekman odpověděl: „Věřím, že Ježíš Kristus je aktivní jako pastýř, aby shromáždil všechny své ovce. (Jan 11,52). Existuje jasný pohyb Ducha, který nás sbližuje, boří stěny strachu a předsudků a probouzí v nás lásku jedněch k druhým.“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Rádi byste nám pomohli pokračovat v této misi a měli tak možnost se na ní spolu s námi. 

-mn-  Foto: Wikipedie – ilustrační

Tags: ,

1 Komentář

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář