Zemřela archeoložka, která prováděla vykopávky s Biblí v ruce

Eilat Mazarová se rozhodla držet nemoderní myšlenky a kopat s lopatou v jedné ruce a Biblí v druhé. Archeoložka zemřela ve věku 64 let.

Během padesáti let, co dělala vykopávky ve Svaté zemi, Mazarová objevila pozůstatky paláce, o kterém se předpokládá, že patřil králi Davidovi, bránu z dob krále Šalomouna, zeď, kterou měl postavit Nehemjáš, dvě hliněné pečetě, které mluví o proroku Jeremiášovi, pečeť, kde je zmínka o králi Chizkijášovi, a pečeť, která mohla patřit proroku Izajášovi.

Podle Christianity Today byla Mazarová nazývána „královnou jeruzalémské archeologie“. Známá se stala svým přístupem k Bibli, kterou brala jako historický text a hádala se s odborníky, kteří tento přístup považovali za nevědecký.

SOUVISEJÍCÍObjevené zlomky ilustrují, jak vznikala Bible

Svůj postoj obhajovala slovy, že když dělá vykopávky v místě, jako je Jeruzalém, tak to není jen nějaká anonymní oblast, ale je to město, které je nejlépe popsané právě v Bibli.  Portálu Christianity Today řekla, že není věřící, ale bude listovat v Bibli a opakovaně ji číst, „protože obsahuje popis skutečné historické reality“.

Mazarová někdy doslova následovala pokyny biblického textu. V roce 1997 psala o tom, jak 2. Samuelova 5:17 popisuje Davida sestupujícího z paláce do pevnosti. Za předpokladu, že to byl přesný popis historie a při pohledu na topografii Jeruzaléma identifikovala místo, kde by měl být Davidův palác. V roce 2005 začala provádět vykopávky a téměř okamžitě objevila důkazy, že má pravdu.

„Nevěřím těmto archeologům, kteří Bibli ignorují,“ poznamenala pro Christianity Today Mazarová. „Ignorovat písemné zdroje, zejména Bibli – nevěřím, že by to udělal nějaký seriózní vědec. Nedává to žádný smysl.“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 31. května 2021 Foto: Wikimedia Commons – Eilat Mazarová

Tags: ,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář