Symboly pomáhají pamatovat

Jan 3:16 … „Neboť Bůh tak ♥ svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“

Vítejte na první bohoslužbě nového školního roku. Sice jste ve škole dlouho nebyli, ale přesto si myslím, že jste nezapomněli, co znamená tento symbol: +. Ano, je to plus, tedy symbol sčítání v matematice. Co třeba tenhle symbol: =? Správně, rovná se, tedy symbol označující, že se hodnoty na obou stranách rovnají. V matematice se objevuje mnoho dalších symbolů, ti starší možná už znají třeba tyhle:

≥, √, ∑, !

Se symboly se však nesetkáváme pouze v matematice, ale jsou používány všude kolem nás. Jsou totiž poměrně jednoduché a rychle nám předávají nějakou informaci, něco nám sdělují, něco připomínají. Třeba dopravní značky jsou také symboly a jejich význam je potřeba se naučit, abyste se mohli bezpečně účastnit silničního provozu.

Jedním z nejoblíbenějších symbolů vůbec je symbol pro lásku, symbol srdce ♥. Když někde uvidíte nápis I♥U, znamená to anglicky “I love you”, tedy česky Miluji tě. Symboly jsou třeba také značky aut, módní značky, firemní značky, atd. Některým takovým značkám se říká loga (slovo logo je zkrácenina původně delšího slova, logogram či logograf, a znamenalo „slovo-znak“).

SOUVISEJÍCÍSymboly pomáhají pamatovat


Naše škola, jak jste si možná všimli, má od letošního školního roku také nové logo. Měla už několik různých log během těch 30 let své existence. To nové logo vypadá takto:

Vidíte tu jakousi stříšku, která představuje možná střechu školy, ale symbolizuje také ochranu (např. před nepříznivým počasím). Uprostřed je zvonek, protože ve škole zvoní na začátek a konec hodin. Vespod je pak takový oblouček, který by mohl znamenat úsměv (učíme se s úsměvem) nebo třeba laskavé objetí.

Ten symbol nebo logo školy má také bohatý křesťanský význam – třeba ta stříška představuje Boží ochranu nad námi, nebo může znázorňovat i otevřenou Bibli, kterou si čtete vleže na zádech. Zvonek je také křesťanským symbolem, protože zvony jsou ve věžích kostelů. Zvuk zvonu je silný a pronikavý, tak jako Boží hlas, který přehlušuje halas a starosti světa. Boží slova nám také jako zvonek zvučí v srdci a probouzí nás z duchovního spánku a letargie. No a ten oblouček je znamením usměvavé náruče, se kterou nás Bůh v Ježíši Kristu vítá a objímá.

Možná jste si už také všimli, kolik dalších křesťanských symbolů najdete tady v kapli, zejména na bocích lavic, ve kterých sedíte. Já jsem některé vybral, nafotil je a teď vám je promítnu. Jsou tu symboly pro Boží oko, které vidí vše, co se děje, jakkoli to skrýváme. Je tu i symbol Boží ruky, která žehná, dává, zahrnuje nás dobrými dary.

Jsou ty symboly biblických postav a věcí, jako třeba lyra s šesticípou hvězdou, což jsou symboly Davida, nebo desky s desaterem, což je zase symbol Mojžíše, který tyto desky od Boha dostal.

Jsou tu také protiklady: třeba satan v podobě hada, který svírá zemi zlem a hříchem; ovšem přemohl ho Ježíš, který se za hříchy světa obětoval na kříži a osvobozuje nás od nich.

Najdeme zde i symboly událostí z Ježíšova života, např. symbol Jeho narození (Betlém, nad kterým je hvězda) a Jeho nanebevstoupení, návratu k Otci do nebe.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Možná víte, možná nevíte, že patrně nejstarším symbolem, který používali raní křesťané, nebyl kříž, ale ryba. Oni totiž mluvili řecky a ryba se řecky řekla Ἰχθύς (ichthys). A když se vezmou jednotlivá písmena slova ICHTHYS, tak od nich začínají slova základního vyznání víry, totiž: Ježíš Kristus, Boží Syn, Spasitel. Slovo pro rybu byl vlastně takový kryptogram. Říká se, že prvotní křesťané používali obrázek ryby jako heslo v době, kdy byli pronásledováni a zatýkáni za svou víru v Ježíše. Když měli někde shromáždění, stál u dveří člověk, a když někdo chtěl dovnitř, ten člověk vyryl do země půlku symbolu ryby (oblouček) a ten příchozí musel domalovat tu druhou půlku obrázku, jinak ho dovnitř nepustili.

Teprve o staletí později se rozšířil symbol kříže a dnes tento symbol nosí – třeba na krku ve formě přívěšku – lidé věřící i nevěřící. Proč ne. On totiž symbol samotný nic neznamená, není-li spojen s tím, co symbolizuje. Křížek není nějaký magický talisman pro štěstí. Ale symbolizuje Ježíšovu oběť na kříži z lásky za mě a za tebe a je důležitější věřit Ježíši a Jeho lásce, než nosit křížek. Křížek mi ale může pomoci si připomenout a uvědomit si, že věřím Ježíši, který za mě zaplatil svou krví, abych už nepatřil temnotě, zlu, hříchu, prázdnotě, beznaději a smrti, ale abych patřil Jemu, světlu, naději a hojnosti života navěky.

Známý verš, který jsme zvolili jako motto nového školního roku, říká: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ Všimněte si, že se zde nepíše: … aby žádný, kdo nosí na krku křížek, nezahynul… nebo aby žádný, kdo zná křesťanské symboly, nezahynul… Ne, ne. Bůh dal z lásky svého Syna světu, aby žádný, kdo v Něho věří (tedy důvěřuje Mu), nezahynul, ale měl život věčný.

Nebojte se přátelé! Jste pod Boží ochranou. V srdci ať vám zní zvon Božího slova. Radujte se a těšte se z laskavého objetí svého nebeského Otce. Amen.

Autor: Petr Krákora Zdroj: luterani.cz Datum: 11. září 2022 Foto: luteráni.cz – ilustrační

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Tags: ,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář