Africký kontinent trápí problém s falešnými „Božími proroky“

Křesťanství mělo po celé generace na černý kontinent pozitivní dopad. Kromě evangelizace se misionáři snažili o zlepšení vzdělání a zdravotnictví, realizovali projekty na zmírnění chudoby a budovali dětské domovy. V důsledku toho Kristovo učení roste po celém kontinentu a významná část společnosti se hlásí k víře v Boha.

Tento úspěch s sebou však nesl i několik negativních jevů a jedním z nich je vzestup falešných proroků, kteří o sobě prohlašují, že jsou povoláni Bohem.

Mezi mnohými samozvanými „Božími muži“ tak chybí hodnoty, které tradičně doprovázely křesťanskou službu. „Velkorysost a charita, doprovázené skromným životním stylem byly součástí služby dobrých vůdců církve,“ píše ve svém komentáři pro Lausannské hnutí Moses Owojaiye, který je generálním ředitelem Centra pro biblické křesťanství v Africe.

Důraz na materiální požehnání jako znak skutečného vztahu s Bohem tak doprovází životy mnoha pastorů. Služba samozvaných kazatelů tak podle Owojaiye poškodila obraz církve v Africe jako žádná jiná.

Bible varuje, že v posledních dnech bude mnoho falešných proroků, v africké církvi je tento fenomén nyní příliš rozšířený. Kontinent prochází dramatickými změnami a církev zde roste rychleji než v kterémkoli jiném období historie, což způsobuje, že z tolika nových konvertitů povstávají noví křesťané s touhou vést druhé.

Owojaiye se domnívá, že východiskem je rozšíření biblického učení, které oddělí plevel od pšenice tedy biblickou teologii od falešného učení.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Proroci v Starém a v Novém zákoně byli Bohem povolaní k budování Božího lidu ke zralosti. Mohou být také Bohem posláni, aby odhalili nebo předpověděli věci, které nejsou známé, a aby povzbudili k vykonávání spravedlnosti.

Owojaiye argumentuje, že pravého proroka od falešného odlišují tři věci:

dlouhodobý a zkouškami prokázaný vztah s Bohem, jejich chování není v rozporu s Božím slovem, jejich předpovědi se naplňují a často vedou k dobrým výsledkům ve společnosti, zejména v zájmu chudých a marginalizovaných.

Důležité je pochopit specifičnost afrického kontinentu. Lidé tady nevnímají rozdíl mezi viditelným a neviditelným světem. Jak skutečný tak i neviditelný svět je pro ně ovládán nadpřirozenými silami – silami dobra a zla. Vědomí těchto dobrých a zlých sil je u nich hlavním zdrojem strachu. Aby byl člověk osvobozen od zlých útoků, musí najít ochranu u duchovních lidí, kteří mají přístup k nadpřirozeným silám dobra. A proto je tak mnoho lidi fixovaných na různé duchovní vůdce.

Situace v Jižní Africe byla tak vážná, že oběti sexuálního zneužívání své zkušenosti povyprávěly BBC a kritizovaly nezranitelnost takzvaných Božích mužů, kteří využívají „prorocké“ pozice, aby zakryli své zneužívání. Jihoafrický prezident v reakci žádal obyvatele, aby se sjednotili a společně zabránili hrozbě falešných pastorů.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-mn-  Datum: 22, března 2020  Foto:  Wikimedia Commons – Bible

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář