Bývalá lesba vysvětluje, proč po návratu do církve opustila homosexuální vztah

Žena, která měla lesbickou partnerku, vysvětlila, proč ukončila před čtyřmi lety tento vztah. Sarah Sedgwicková, která sdílela své svědectví ve videu křesťanského institutu, řekla, že její život se změnil poté, co vyslechla pořad na křesťanské rozhlasové stanici.

Píseň a biblické vyučování, které uslyšela, v ní znovu vzbudily zájem o křesťanskou víru, s níž vyrostla.

Setkání s Bohem přišlo jako úplné překvapení, protože byla přesvědčena, že je „opravdu nemilovaná kvůli mému hříchu.“ „Proto jsem tehdy nehledala Boha,“ řekla Sedgwicková.

Říká, že se zpočátku snažila být homosexuální křesťankou, která roste ve své znovuobjevené víře při zachování svého vztahu s partnerkou.

Ale jak studovala Bibli dál, přesvědčovala se, že Boží plán pro vztah byl od počátku manželství mezi mužem a ženou.

Vysvětlila, že po mnohých modlitbách v průběhu času byla stále více přesvědčena, že jako křesťanka „musí být poslušná.“ Ačkoli to bylo „velmi obtížné,“ ukončila vztah se svou partnerkou.

„Dala jsem svůj život Ježíši a to bylo neuvěřitelné. Věděla jsem, že jsem udělala správnou věc,“ řekla.

Po svém obrácení povzbuzuje lidi, kteří jsou v současné době ve vztahu s osobou stejného pohlaví, aby „hledali Boha,“ „četli Jeho Slovo“ a „modlili se k Němu.“

„Ježíš vám pomůže překonat pokušení, a když k němu přijdeme a řekneme: Toto je můj boj, Bůh je dobrý a vidí vás,“ řekla. „Je tu naděje,“ dodala.

Podívejte se na níže uvedené video, abyste mohli slyšet její svědectví v angličtině.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Rádi byste nám pomohli pokračovat v této misi a měli tak možnost se na ní spolu s námi. 

 

-mn-  Foto: screenshot YouTube – Sarah Sedgwicková

Tags: ,

6 Komentáře

  • Vážně se chcete dovolávat Bible ? A ještě Starého Zákona ? Hodně štěstí…

   1. Už jen to, že jste vynechal půlku věty: „…učiňme člověku pomoc jemu rovnou“ (rovnou, nikoli stejnou – to mohl Bůh Adama rovnou naklonovat).
   2. Hned v Genesis máte řadu zcela jednoznačných citátů co Bůh od počátku zamýšlel a co jediné má jeho požehnání až navěky. To samé co tvrdí Genesis potvrdil i Ježíš když se ho farizejové ptali na rozlukový lístek (abyste neřekl že se trefuji jen do aktivistů jiné orientace).

   „Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem.“

   „…jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim: Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.“

   Odpověď
   • a) „Už jen to, že jste vynechal půlku věty: „…učiňme člověku pomoc jemu rovnou“ (rovnou, nikoli stejnou – to mohl Bůh Adama rovnou naklonovat).“
    .. tak to vytvoření z Adamova žebra je typické klonování 🙂
    b) „jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim: Ploďte a množte se a naplňte zemi.“
    .. jistě. A Bůh taky stvořil lidi neplodné, hermafrodity, homosexuály, .. A pro ty všechny platí „Není dobré, aby člověk byl sám“ .. ano i s tím „učiňme člověku pomoc jemu rovnou“ .. i když ta „pomoc“ musí být vzájemná.
    A ad ten „rozlukový lístek“: v SZ se na manželství ani lásku nehrálo, hlavní bylo to „ploďte a množte se“ .. mnohoženství, konkubinát, dítě se služkou, incest, .. . V NZ se nehrálo na lásku, ale šlo šlo o zabezpečení rozvedené ženy a dětí, které byly naprosto bezprávné a bez prostředků, odkázané na charitu. A v 21. století se „hraje“ na výchovu dětí .. a taky na láskyplné prostředí v rodině, byť rozvedených a po druhé sezdaných partnerů.

    Odpověď
    • Že vy jste ten Starý Zákon ani nečetl ? Píseň písní ? Ozeáš ? Malachiáš ? Kvůli čemu makal Jákob u strýce Lábana „jak barevnej“ 14 let ? Proč myslíte že Bůh se ztotožňuje se ženichem který miluje svou nevěstu (svůj lid) ? K čemu takové přirovnání když by tehdy lidi podle vás (vaší mylné domněnky) vůbec neměli chápat co se tím míní ?

     Na lásku se právě hrálo od počátku, od Genesis. Ale samozřejmě člověk má svobodu zvolit dobro a svobodu zvolit zlo (a nést následky nebo nést vinu – pokud škodím sobě nebo naopak druhým). Tedy postaru – člověk je narušený hříchem. Celý rod Davidovců měl problém se špatně chápanou láskou a byl za to proroky (Bohem) kárán.

     „Ptáte se proč? Proto, že Hospodin je svědkem mezi tebou a ženou tvého mládí, vůči níž ses zachoval věrolomně, ačkoli je to tvá družka a žena podle smlouvy.“
     – tohle píše Malachiáš, a spojení „žena tvého mládí“ má přes propast 3000 let zcela jasný význam i dnes (Milovaná žena – provdaná z lásky).

     PS: s tím Božím dopuštěním jako omluvou na všechno bych se neoháněl… oni existují i sadisté, pedofilové, nekrofilové… těm asi některé věci povolovat raději nebudeme, že ?

     Odpověď
     • „Kvůli čemu makal Jákob u strýce Lábana „jak barevnej“ 14 let ? Proč myslíte že Bůh se ztotožňuje se ženichem který miluje svou nevěstu (svůj lid) ?“
      .. ptal se někdo Jákoba, zda miluje Leu? .. zřejmě ji nemiloval, když chtěl tu druhou.
      Ptal se někdo Lei, zda chce Jákoba?
      A koneckonců .. ptal se někdo Ráchel, zda miluje Jákoba? .. nebo stačilo, že Jákob chce ji.

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář