Sekce: Církev

Jedným z reformátorov 16. storočia povedľa Martina Luthera, Heinricha Bullingera a Jána Kalvína bol aj Ulrich Zwingli, jeden z najdôležitejších reformátorov. Patril medzi prvú…

Martin Luther bol historickým velikánom. Niektorí veria, že bol najvýznamnejšou európskou osobnosťou druhého tisícročia. Bol priekopníkom reformácie, prvý, pomocou ktorého Boh…

William Tyndale (približne 1494-1536, jeho meno sa číta „Tindejl“) významne prispel k reformácii v Anglicku. Mnohí považujú za najväčší Tyndaleov prínos do reformácie…