Denní zamyšlení

Je lépe mít málo a bát se Hospodina, než mít velký poklad a s ním neklid. Př 15,16 Všimněte si havranů:…

Nikdy už nebude slýcháno o násilí ve tvé zemi, o zhoubě a zkáze na tvém území. Své hradby budeš nazývat Spása…

Já jsem první i poslední, kromě mne žádného Boha není. Iz 44,6 Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází…

Což nemáme my všichni jednoho Otce? Což nás nestvořil jediný Bůh? Proč jsme vůči sobě věrolomní? Mal 2,10 Podle toho všichni poznají,…