Denní zamyšlení

Nebúkadnesar zvolal: "Požehnán buď Bůh Šadrakův, Méšakův a Abed-negův, který poslal svého anděla a vysvobodil své služebníky, kteří na něj spoléhali." Da…

Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte. Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Iz 43,18-19 Boží…

Den v tvých nádvořích je lepší než tisíce jinde.Ž 84,11 Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i…

Ať říkají stále: "Hospodin je velký" ti, kdo milují tvou spásu. Ž 40,17 Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a…