Denní zamyšlení

Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku. Iz 53,7 Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne…