Denní zamyšlení pondělí 11. března

Tu procitl Jákob ze spánku a zvolal: „Jistě je na tomto místě Hospodin, a já jsem to nevěděl!“
Gn 28,16

Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy!
2K 6,2

Jákobův prožitek nás může překvapit: Jak by přece mohlo být na světě místo, kde Hospodin není? Možná tato pasáž odráží ještě starobylé myšlení, které spojovalo prodlévání božstva s konkrétními místy, svatyněmi na horách, božištích, kultovních okrscích. Náš Bůh se ale nedá připoutat na jedno místo. Náš Bůh nás překvapuje a objevuje se i tam, kde ho nečekáme, chce prostoupit celým naším životem tak, jako kvas prokvasí těsto. Když toto poznáme a přijmeme Boha do každého kouta své duše a do každé vteřiny svého života, tak teprve skutečně v duchovním významu procitneme ze sna.
Všemohoucí Bože, dávej se nám poznávat jako ten, kdo s námi kráčí každý den, kamkoli jdeme.

2Te 3,1-5 * 1S 9,1-14

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář