Sekce: Politika

Na 5. května připadlo 200. výročí smrti Napoleona Bonaparteho a jistě nelze říci, že by šlo o výročí přehlížené. Zastavme se však…