Citáty slavných – John Newton

John Newton (1725-1807) byl anglikánským knězem, který byl původně kapitánem otrokářské lodi. Je znám také díky mnoha písním, jež složil – mezi ně patří i Úžasná milost (Amazing grace).

 „Nejsem tím, čím bych měl být, nejsem tím, čím chci být, nejsem tím, čím doufám, že budu na onom světě; přesto však nejsem tím, čím jsem kdysi býval, a z milosti Boží jsem, čím jsem.“

„Bůh někdy koná svou práci pomocí jemného mrholení, nikoliv bouří.“

„Je-li Pán s námi, nemáme důvod ke strachu. Jeho oko na nás hledí, Jeho paže na nás spočívá, Jeho ucho je otevřeno k naší modlitbě – Jeho milost je dostatečná, Jeho zaslíbení neměnná.“

„Nechť sedíme pod oním křížem a učíme se, co učinil hřích, co učinila spravedlnost, co učinila láska.“

„Naší práce je mnoho, náš čas je krátký, výsledky naší námahy jsou nekonečné.“

„Jsem přesvědčen, že láska a pokora jsou nejvyššími cíli ve škole Krista a nejjasnějšími důkazy toho, že je skutečně naším Mistrem.“

„Jak sladce zní jméno Ježíše v uchu věřícího! Utišuje jeho zármutek, uzdravuje jeho rány a odhání jeho strach.“

„Existuje mnoho věcí, které svět nazývá zklamáním; ale ve slovníku víry nic takového neexistuje. Co ostatní nazývají zklamáními, je pro věřící odhalením Boží vůle.“

„Pravé přátelství neodchází s plynoucím časem a nemělo by být umenšeno kvůli fyzickému oddělení.“

„Přestože mi odchází paměť, dvě věci si pamatuji velmi jasně: jsem velikým hříšníkem a Kristus je velikým Spasitelem.“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Rádi byste nám pomohli pokračovat v této misi a měli tak možnost se na ní spolu s námi. 

Autor: Tomáš Zálešák Foto: CC Search – John Newton

Tags:

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář