Co bude s těmi, kteří nikdy neslyšeli evangelium?

Co bude s těmi, kdo nikdy neslyšel evangelium? Je to jedna z těch otázek, která je pro některé evangelikální křesťany velmi ožehavým tématem.

Evangelikálové z celého srdce věří v exkluzivitu poselství evangelia, že není spásy mimo v Kristu, ale také v Boží lásku vůči hříšníkům. S touhou, aby lidé slyšeli dobrou zprávu, se podnikají misijní cesty do všech koutů světa.

Podle Christianity Today většina teologů se obvykle při své odpovědi zaměří na jednu z třech následujících možností – exkluzivismus, inkluzivismus nebo univerzalismus. Exkluzivismus tvrdí, že ti, kteří zemřou bez osobní víry v Krista, čelí věčnému odloučení od Boha, co je v důsledku pro některé katalyzátorem k misionářskému úsilí.  

SOUVISEJÍCÍ Greg Laurie k Wilsonově smrti: Spása nepochází z našich skutků, ale od Krista

CT však dále konstatuje, že během posledních několika desetiletí rostoucí skupina amerických evangelikálních teologů se přiklání k nějaké formě inkluzivismu. Tedy k myšlence, že někteří jednotlivci mohou být spaseni, aniž by v Krista vědomě věřili.

A tou poslední skupinu tvoří – jak je CT nazývá –  „samozvaní evangelikálové“, kteří se hlásí k univerzalismu. Tento teologický směr tvrdí, že Bůh nakonec zachrání všechny lidi bez ohledu na to, zda uvěřili v evangeliu nebo ne.

Teolog James Beilby z Bethel University ve své nedávné knize (Postmortem Opportunity: A Biblical and Theological Assessment of Salvation After Death) přichází s netradiční čtvrtou možnost: posmrtné konverze.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Beilby tvrdí, že osoby, které neslyšely evangelium, budou mít příležitost reagovat po své smrti. „Neevangelizovanými osobami“ mohou být ti, kteří jsou geograficky mimo dosah misionáře nebo evangelisty, ti, kteří zemřou v dětství, a ti, kteří zemřou, aniž by kdy měli kognitivní schopnost porozumět evangeliu,“ cituje z knihy Christianity Today.  

Beilby také věří, že Bůh poskytne stejnou příležitost těm, kteří byli svedeni falešnými učiteli nebo pokrytci, což je kategorie lidí, kterou nazývá „pseudoevangelizovanou“.

Beilbyho argument pro tento nekonvenční přístup je poměrně jednoduchý: Bůh si přeje, aby byl spasen každý jednotlivec, a protože člověka lze zachránit pouze vědomou vírou v Krista, Bůh mu v tomto nebo příštím životě poskytne příležitost reagovat.

Kniha věnuje tři kapitoly odpovědi na biblické, teologické a historické námitky vznesené proti posmrtné konverzi. Autor tvrdí, že mnoho biblických textů používaných k podpoře neměnného stavu spásy po smrti nevylučuje možnost dodatečného rozhodnutí uvěřit v Krista.

 CT jako příklad uvádí pasáž Židům 9,27, která se používá k jasnému vyloučení posmrtné konverze. V textu se totiž píše: „A jako každý člověk jen jednou umírá, a potom bude soud.“

Když Beilby staví tento verš v kontextu diskuse o jedinečnosti Kristovy oběti, zdůvodňuje, že pasáž vypovídá více o neměnnosti stavu smrti než o časové linii Božího soudu. „Pokud je tento text argumentem proti jakékoli konkrétní pozici nebo přesvědčení,“ píše, „je to reinkarnace, nikoli posmrtná možnost konverze.“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 29. září 2021 Foto: Pixabay – ilustrační

Tags: ,,,,

14 Komentáře

 1. Argumentovat jediným biblickým veršem, ať už jakýmkoli, v konečném důsledku přinese pouze zmatek, protože bude vytržený z kontextu. I když si vezmeme onen nejznámější a nejcitovanější verš: Jan 3:16, sám o sobě nic neznamená a nemůžeme jej pochopit. Až teprve v kontextu celého Písma nebo alespoň jeho podstatné části, jsme schopni utvořit si představu, co zahrnuje a jakou nám vůbec dává informaci. Je zajímavé, že se nikdo nepozastavuje nad situací, kdy někdo slyší evangelium, což s velkou pravděpodobností v Evropě zahrnuje téměř každého dospělého člověka, který jej odmítne přijmout. Pokud se opět budeme opírat o jednotlivé verše, jeho konec je jasný – bude navěky uvržen do ohnivého jezera. Tedy podle Písma. Když se rozhlédneme kolem sebe, kolik lidí přímo v našich v našich rodinách, příbuzných a dobrých známých je nevěřících a přesto nejsou zločinci, vyvrhelové, přestupníci zákona atd., ale naopak, mohou být charakterově a lidským přístupem ke svému okolí stejně tak dobří, jako ti, kteří se stali věřícími. Jsme tedy oprávněni a vůbec schopni jim říct do očí: „Ty zcela jistě skončíš v ohni“! Kdo z vás je toho schopen? Takových lidí se pravděpodobně najde velice málo a proč? Protože podvědomě vnímáme, že je to vytrženo z kontextu celého písma.

  Odpověď
 2. V 90.letech jsem byla v ECM na besedě.
  Bylo to o těch kteří uvěřili v komatu nebo po smrti ale byli vzkříšeni.
  Je to už dávno ale jedno je jisté.Všichni říkali ano,Ježíš to dělá.

  Odpověď
 3. Myslím, že bude hodně záležet na tom, zda byli poslušní vládní moci reprezentované nadnárodními institucemi, a která je dána Bohem. Jinak řečeno, pokud se snažili mít co nejnižší uhlíkovou stopu, pokud nepatřili mezi utiskující bílou rasu a nebyli heterosexuálními muži, nevolili pravici, a hlavně, pokud se dali naočkovat, pak věřím, že budou spaseni. Pokud ale ne, pak jim ani víra nepomůže.

  Odpověď
   • Milý Pavle,

    tušil jsem, že Vás potěším. Tak trochu jsem při psaní komentáře myslel i na Vás a patrně jsem dokázal odhadnout Vaše smýšlení. V mnohem menší míře, ale snad alespoň trochu, by se mnou snad mohl souhlasit i Pan Adamec 🙂 Chybí mi tam ještě naprosto nezbytné odmítání Ruska, Polska a Maďarska. To je pro křesťanství dnes zcela zásadní.

    Nicméně z celého srdce bych Vám přál, abyste mohl odhodit Vaše lidské, tomuto světu poplatné názory, učinit pokání, a pozvat Pána Ježíše Krista, aby se stal plně Vašim Pánem a Spasitelem.

    Odpověď
 4. Olga Nedbalová

  Určitě nám nepřísluší moc někoho na zemi soudit a dát mu buď věčný život nebo smrt. Ta moc přísluší jenom Ježíši Kristu, našemu Pánu a Spasiteli. A je také pravda, že Pán Ježíš působí i bez našeho kázání evangelia a volá k sobě hříšníky bez ohledu na naše zásluhy. Ale přesto máme kázat a šířit pravdivé evangelium. Nemáme se za evangelium stydět. Ano, hodně z nás si přeje, aby naši blízcí mohli žít s námi život věčný. Aby porazili toho největšího nepřítele – smrt. Aby pobývali v blízkosti Ježíše Krista. Pak se ale sluší jim něco bližšího o Ježíši říci. Aby věděli, kam vlastně půjdou. A navíc, pokud člověk chodí s Ježíšem již v tomto životě, má v srdci pokoj a radost. Bez ohledu na vnější okolnosti. Nic se nemůže vyrovnat pokoji, který dává Ježíš. A proto prosme našeho Pána, ať nám vkládá do úst slova, do rukou činy a do srdce lásku, a takto díky Ježíši a v souladu s Jeho učením kažme evangelium. Chceme přece jen to nejlepší pro naše blízké i pro ty vzdálenější. A to je Ježíš, nic lepšího na světě neznám.

  Odpověď
  • Olgo,

   když se podíváte do historie, uvidíte tam postavy, které hlásaly evangelium, ale jejich činy s tím byly v hlubokém rozporu. Takoví lidé vlastně ostatní od evangelia odrazovali a bylo by lépe, kdyby drželi ústa.

   Stejně tak se v dnešní době k evangeliu, zabalenému do pojmu židovsko-křesťanská kultura, hlásí lidé, kteří hlásí kolektivní (národní) sobectví. Odmítají přijmout i děti prchající z míst, kde zuří válka. Máte odvahu veřejně říci, že takové počínání nemá s Kristovou zvěstí nic společného? Jestli ne, bylo by lépe, kdybyste mlčela. Není možné hlásat Krista a tvářit se, že nevidíte, jak jsou někteří jeho hlasatelé pokrytečtí. Ježíš je označoval jako „plemeno zmijí“.

   Je paradoxní, že pomoc válečným uprchlíkům jsou ochotni poskytnout spíše lidé hanlivě nálepkovaní jako neomarxisté. Co myslíte, bude Ježíš respektovat toto nálepkování nebo ochotu ujmout se trpících.

   Odpověď
 5. Olgo,

  když se podíváte do historie, uvidíte tam postavy, které hlásaly evangelium, ale jejich činy s tím byly v hlubokém rozporu. Takoví lidé vlastně ostatní od evangelia odrazovali a bylo by lépe, kdyby drželi ústa.

  Stejně tak se v dnešní době k evangeliu, zabalenému do pojmu židovsko-křesťanská kultura, hlásí lidé, kteří hlásí kolektivní (národní) sobectví. Odmítají přijmout i děti prchající z míst, kde zuří válka. Máte odvahu veřejně říci, že takové počínání nemá s Kristovou zvěstí nic společného? Jestli ne, bylo by lépe, kdybyste mlčela. Není možné hlásat Krista a tvářit se, že nevidíte, jak jsou někteří jeho hlasatelé pokrytečtí. Ježíš je označoval jako „plemeno zmijí“.

  Je paradoxní, že pomoc válečným uprchlíkům jsou ochotni poskytnout spíše lidé hanlivě nálepkovaní jako neomarxisté. Co myslíte, bude Ježíš respektovat toto nálepkování nebo ochotu ujmout se trpících.

  Odpověď
  • Olga Nedbalová

   Pane Pavle, je to vaše právo mít tento názor. Pokud nechcete hlásat evangelium, tak ho prostě nehlásejte. Já vás do toho určitě nenutím. To, že existují lidé, kteří křesťanství jen předstírají, pro mě neznamená, že bych měla kvůli tomu mlčet o Kristu. Naopak, pokud mě někdo děkuje, že jsem mu pomohla, velmi ráda zdůrazním, že ne já, ale Kristus je hoden slávy. A nikdo mi nemůže zakázat chválit Pána. On sám moc dobře ví, jestli mé chvály jsou upřímné nebo ne. Já věřím, že Hospodin má sečtený každý vlas na naší hlavě a On sám nejlépe nás zná. Nic před nim neschováme, žádný náš čin, žádnou naši myšlenku. Kdo si myslí, že může Hospodina oklamat, velmi se mýlí. Tudíž nemám vůbec strach, že to projde lidem, kteří křesťanství jen předstírají. Nás bude soudit Boží syn Ježíš a pevně věřím, že Jeho soud bude spravedlivý. Takže mám v srdci pokoj. Pokoj, který může dát jen Kristus. A to, že soud bude spravedlivý, vztahuji i na sebe. Kdybych selhala a vzdálila se Pánu, tak mě odmítne. Ale pořád to bude spravedlivé. Určitě mě Ježíš neodsoudí neprávem.

   Odpověď
 6. Olga Nedbalová

  Pane Pavle, Bůh je skutečně svrchovaný vládce a má všechny záležitosti pevně ve svých rukou. A ten, kdo uslyšel evangelium, formálně ho přijal a ve skutečnosti se ním neřídil, bude na tom daleko hůře než ten, kdo evangelium vůbec neslyšel. I to zřejmě máme říci těm zlým. Buď se vzpamatují a přestanou páchat zlo, nebo budou hluší. Pak ovšem si musí být vědomi, že před Hospodinem své zlé skutky neskryjí. Víc už k tomu nemám co dodat. Přeji všem, kdo o to stojí, Milost a Pokoj od našeho Pána Ježíše Krista.

  Odpověď
  • Paní Nedbalová napsala jste to dobře. Všechny komentáře pavla v zde na KD svědčí o jeho nemilosrdném duchu a o jeho nelásce k Božímu evangeliu a k Pánu Ježíši Kristu.

   Navíc používá velmi manipulativní způsob argumentace v tomto případě kombinaci falešného dilema a slaměného panáka: buď evangelizujete nebo pomáháte uprchlíkům nepřímo Vás rovnou obvinil z pokrytectví. Jeho slaměným panákem je ona představa pokrytce a této vlastní představě to pak nandá.

   Vím že chcete pavlovi v pomoci ale obávám se jestli mu takto marně neházíte perly… “Zašlapou je otočí se a roztrhají vás.“ Ježíš v Mat 7,6

   Odpověď
 7. Pane Arone, teď jste se panu Pavlovi „hezky“ pomstil za některé jeho dřívější výpady proti vám. Ale mně se to ani trochu nelíbí, přestože s ním v mnoha věcech nesouhlasím.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář