Čtyři tipy, jak připravit váš sbor na znovuotevření

Pořád se mluví o znovu nastartování ekonomiky, otevření obchodů a obnovení společenského života. Jak bude vypadat sborový život v následujícím období? Co bude znamenat opětné otevření církve a bohoslužeb?

Zde je několik tipů pro pastory a vedoucí sborů, kteří přemýšlejí, jak v následujících měsících co nejlépe sloužit?

 

  1. Dávejte pozor na své srdce a pište si, čeho se bojíte

Mnoho kazatelů a pastorů si neví rady, jak dál. Jejich obavy se týkají otázek jako:

Nezvykli si lidé příliš na sledování bohoslužeb na obrazovce, když přitom sedí v pyžamu na gauči? Budou se ještě chtít scházet ve sboru? Co když lidé z našeho sboru brousí po bohoslužbách jiných sborů a poslouchají pastory, kteří mluví lépe? Neztratíme pak naše členy? Naše finanční situace je těžká. Dokážeme udržet všechny lidi? A co já?

Něco z toho je možná přehnané. Až krize přejde, najde třeba řada členů sboru novou radost v osobním setkávání a povede to k větší návštěvnosti církve. Technika je v těchto dobách požehnáním, ale všichni víme, že to nestačí. Máme vnitřní touhu se setkávat jako Kristovo tělo. Všichni z nás postrádáme osobní setkání. Možná se budeme chtít setkávat víc než dřív.

Pokud jde o online vysílání, vaši lidé vědí o bohoslužbách v jiných sborech a pravděpodobně už poslouchají jejich kazatele. Dobrou stránkou je to, že kvalita kázání nebo styl chval není hlavní faktor pro členství ve sboru.

A finance? Mnoho pastorů možná podceňuje ekonomický dopad této krize a jeho dlouhodobé dopady.

Všechny tyto obavy jsou oprávněné, ale uvědomme si, že stojíte ve službě ne proto, že na ni stačíte, ale proto, že jste byli povolaní, a ten, kdo vás povolal, věděl, že budete procházet také tímto obdobím, když vás stavěl do služby. Střežte své srdce, přinášejte své pocity nedostatečnosti k Pánu. Staňte se ještě závislejšími na jeho moci a sledujte, co bude dělat on.

  1. Při přemýšlení o obnovení bohoslužeb nastavte svou mysl na „tvořivou opatrnost“

Do normálu se nevrátíme brzy, ani když se lidé vrátí do práce a ekonomika se znovu nastartuje. Mnoho lidí zůstane doma, i když bude moct jít ven. Znamená to, že nestačí rozsvítit světla a všechno bude ve sboru jako dřív. I tam se bude život vracet postupně. Budeme muset být tvořiví v tom, jak zmírnit rizika spojená se šířením koronaviru.

Začneme se scházet po nevelkých skupinkách doma u sledování živých online bohoslužeb? Jaké kroky můžete udělat vy, abyste udrželi ve sboru mezi lidmi zdravý odstup?

Budete se napřed scházet v menším počtu několikrát za neděli s tím, že lidé budou v modlitebně či kostele sedět v houfech po rodinách?

Jak dopřejete lidem svobodu a přitom zajistíte, aby třeba starší lidé mohli zůstat v karanténě déle?

Jak zajistíme společenství těm, kdo budou chtít déle zůstat doma?

To, jak budeme zavádět nové a bezpečné způsoby scházení v závislosti na velikosti sboru a lokalitě, závisí také na naší tvořivosti a zodpovědnosti. Mluvil jsem tento týden s kazatelem velkého sboru, předpokládá, že se budou scházet po menších skupinách až do konce roku.

 

  1. Mějte porozumění pro ty, kteří dospějí k jiným závěrům

Někteří budou mít dlouho obavy z většího počtu lidí pohromadě, po určitou dobu může být návštěvnost sboru nižší. Jiní budou tvrdit, že se dá všechno vrátit k tomu, jak to bylo před koronavirem. Mějte porozumění pro ty, kdo vaše postoje budou možná považovat za nerozumné, vysvětlete jim, že se snažíte udělat nejlepší rozhodnutí pro všechny.

Buďte shovívaví také k jiným vedoucím sboru, kteří dojdou třeba k odlišným závěrům, pokud jde o řešení rizik. V mnoha vašich nápadech a názorech budete spolu s vaším týmem potřebovat rozhodování na modlitbách.

  1. Nepřipravte se o příležitost upevnit to podstatné

Zároveň máme příležitost změnit způsob přemýšlení o tom, jak jsme v církvi propojení, o návštěvnosti. Musíme překonat postoj: „Spočítejme, kolik lidí v neděli přišlo a sedělo na bohoslužbě v lavicích.“ To nevypovídá dostatečně o zdraví našeho sboru. Pandemie nám připomíná, že zdraví sboru se týká našeho vzájemného propojení a sahá dále, než je průběh bohoslužeb.

Nedivme se také poklesu výnosů sbírek, rozhodněme, která omezení jsou nutná. Které služby nebo projekty bude třeba dočasně zastavit? Které oblasti rozpočtu musíme upravit? Těžké období nám pomůže vyjasnit, co je důležité. A zaměřit se na to.

Jak budeme pokračovat v naší službě, když budeme mít méně lidí, méně financí? Které oblasti služby jsou podstatné? Co změnit? Jak jít dál v důvěře Bohu, že nám pomůže starat se dobře o naše ovce?

Při našem přemýšlení, jak obnovit sborový život, buďme moudří, odvážní, tvořiví a dělejme to v naději, že to je projev naší touhy milovat Boha s sloužit bližním.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

 

Autor: TREVIN WAX  Překlad: Jan Vopalecký Článek vám přinášíme ve spolupráci s portálem The Gospel Coalition  Foto: Unsplash – ilustrační

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář