Dan Drápal: Dělejme něco užitečného

Průvodním znakem západní kultury je, že neustále přemýšlí o vlastním rozkladu a zániku. Knihy jako Zánik západu nebo Konec Evropy vycházejí stabilně už nejméně dvě stě let. A zdaleka se nejedná jen o literaturu křesťanskou – dokonce by se dalo říci, že v očekávání konce jsou sekulární a křesťanská Evropa zajedno, byť se neshodnou v důvodech tohoto rozkladu a zániku.

Právě jsem dokončil poslední kapitolu své velké knihy o Zjevení. Ta kapitola se jmenuje „Střípky z dějiny výkladu knihy Zjevení“ a velice ji doporučuji všem křesťanům, kteří se domnívají, že konec je za rohem. Aby bylo jasno: Možná, že je. Žij tak, jako že opravdu je za rohem. Nikdo z nás neví dne ani hodiny. Nikdo z nás neví – pokud mu to Bůh nezjeví – že tu bude ještě za rok. Nebo za měsíc.

Jiná věc ale je tvrdit, že konec je za rohem, protože to říkají znamení doby. Neříkají. Nebo… vlastně možná ano, ale znamení doby to říkala už mnohokrát. My máme tendenci vidět svět černě. Zdá se nám, že je to stále horší a horší. Je to omyl. Celosvětově je chudoba na ústupu. Negramotnost klesá. Kriminalita klesá rovněž, v mnoha částech světa výrazně. Proč to tak nevidíme? Protože média referují víc o tom, co se nepovedlo, než o tom, co se povedlo. Nepíšu to proto, abych jim to vyčítal. Taková je povaha médií – referují spíše o záporech a křiklavých katastrofách než o úspěších a dílčích zlepšeních. Měli bychom s tím počítat.

Byly doby, kdy měli lidé mnohem pádnější důvod očekávat konec. V naší zemi to byla zejména doba husitská a celoevropsky pak doba třicetileté války. Třeba během třicetileté války klesl počet obyvatel Čech na třetinu stavu před Bílou horou. Kdo si myslí, že teď je to na světě horší, jednoduše nezná dějiny.

Je zajímavé všímat si rozdílů dob dřívějších a doby dnešní. Už jsem ve svých článcích zmiňoval, že španělská chřipka byla mnohem vražednější než současná pandemie, nicméně média jí věnovala velmi málo pozornosti. I v dnešním světě probíhají různé důležité procesy; ty však zůstávají stranou mediálního zájmu. V globalizovaném světě to prostě chodí jinak než v době konce první světové války.

Jak žít smysluplně v dnešním globalizovaném světě? Považuji za smysluplné všímat si rozdílů. Už jsem zmínil rozdíl v účinku španělské chřipky před sto lety a současnou pandemií. Teď z úplně jiného soudku: Ve středověku se lidé v rámci rodiny téměř nikdy nezabíjeli, zatímco dnes je vražda „rodinnou záležitostí“. 80 procent vražd se odehrává v rodinách. Zrovna dnes jsem slyšel v rozhlase zprávu jistého psychiatra, který říkal, že koronavirová karanténa vede k zvýšenému domácímu násilí. Nepochybuji vůbec o tom, že mnohé rodiny se díky tomu, že byly doma, naopak „daly dohromady“. Možná si o tom za pár týdnů či měsíců přečteme nějaká hezká svědectví. Ta se ale zatím do médií moc nedostanou. To neznamená, že by se právě v těchto dnech neodehrávala.

Můžeme si všímat určitých zneklidňujících skutečností. O kampani „Me too“ teď moc neslyšíme – to se opět změní, až nás přestane trápit ekonomika. Ale slyšeli jsme o něm dost a dost. Vesměs šlo o případy slavných (nebo méně slavných) hereček a jiných celebrit. Méně pozornosti se už věnuje skutečnosti, že v Británii bylo v roce 2019 znásilněno blízkovýchodními gangy asi 19 tisíc dívek. Upozornil na to britský ministr vnitra Sajid Javid, sám pakistánského původu. Britská vláda ovšem nevidí jako dobré o tom veřejnost informovat. O něčem média informovat chtějí, o něčem nikoli… nebo alespoň méně.

Máme také široké pole působnosti na poli ekologie. I v této otázce proti sobě stojí dva tábory: na jedné straně Greta Thunbergová a mnozí, jichž je symbolem, na druhé straně „klimaskeptici“. Zdá se mi, že oba tábory mají v něčem pravdu a v něčem se mýlí. Domnívám se, že ekologové téměř zachránili lidstvo, kdy prosadili zákaz DDT a později freonů, které ničily ozónovou díru. Na druhé straně je třeba blamáž s výrobou biopaliv, která se ukázala jako ekologicky náročnější než spotřeba paliv klasických. Mám velké otazníky nad elektroauty – když se zamyslím nad tím, že elektřinu do jejich baterií bude nutno někde vyrobit, že se bude muset překopat spousta vedení, protože u běžných benzinek nebudou stačit kapacity přiváděného elektrického proudu, mám pocit, že množství vedlejších nákladů (a ekologických zatížení) může přesáhnout pozitiva. Ale přiznávám – jsou to laické úvahy – vůbec tomu nerozumím.

Nicméně chci se zapojit alespoň tam, kde nějaké ověřené informace mám. Tak jsem se například rozhodl, že už nebudu létat letadlem, pokud k tomu nebudu mít nějaký opravdu závažný důvod. Letecké motory totiž spálí neuvěřitelné množství kyslíku. Zabýval jsem se tím natolik, že v této věci jsem si jistý. Elektroauto si zatím nekoupím, protože nejsem přesvědčen, že tím přírodě pomohu. Ale spokojuji se s autem malým a spokojím se v budoucnu s ještě menším.

Naše město Jeseník získalo možnost přednostního zavedení 5G sítí. Ve městě probíhá akce proti jeho zavedení, protože 5G sítě jsou prý zdraví škodlivé. Hledal jsem názor nějakých odborníků a ti tvrdí, že je to hloupost. Možná naše město o tuto výhodu přijde. Škoda. Obávám se, že v čele tohoto hnutí jsou lidé, kteří tomu moc nerozumějí.

Když se stavěla železniční trať z Úval do Prahy, měla původně vést přes Škvorec. Místní honorace se ale postavila proti. Tak nakonec museli vést trať přes Úvaly. Ty byly v té době malou osadou. Později z železnice profitovaly, zatímco Škvorec upadal. Bát se nového je někdy nebezpečné – lepší je to nové pořádně poznat.

Tím se dostávám k poslední myšlence článku. Bylo by skvělé, kdyby každý křesťan něčemu pořádně rozuměl a mluvil hlavně o tom. Asi by mnozí z nás mluvili méně. Ale zase by měli co říci.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

 

Autor je teolog a publicista  Datum: 27. května 2020  Foto: Pixabay – ilustrační

Tags: ,,,,

25 Komentáře

 1. Pro tvrzení argumentu : “ Zdá se nám, že je to stále horší a horší. Je to omyl. Celosvětově je chudoba na ústupu. Negramotnost klesá. Kriminalita klesá rovněž, v mnoha částech světa výrazně. Proč to tak nevidíme? “

  … by to chtělo nějaký důkaz nebo odkaz odkud autor čerpal data pro statistiku, že je dle jeho názoru vše lepší.

  Dále pak názor na husitství je opět autorův subjektivní pocit. Já naopak husitství vnímám pozitivně už jen proto, že husité porazili křižáky (papežovu armádu) což minimálně svědčí o tom, že papež není Svatý a už vůbec ne zástupce Ježíše na zemi.

  Autor píše : „Zrovna dnes jsem slyšel v rozhlase zprávu jistého psychiatra, který říkal, že koronavirová karanténa vede k zvýšenému domácímu násilí“

  Osobně jsem si žádného zvýšeného násilí nevšiml a naopak můžu tvrdit, že karanténa zlepšila vztahy. Má autor nějaký důkaz že tomu tak je ???
  Dneska například jeden dermatolog říkal jak nošení roušek škodí pleti. Je to pravda ? A pokud ano…budeme snad chodit nazí ???

  Dále 5G sítě… člověk co se trochu vyzná v tom jak funguje vlnění musí zákonitě vědět, že to určitě zdravé nebude…tedy otázkou je jak moc je to škodlivé.

  No a osobně letadlem budu lítat tak jak vždycky. Ale napadlo mě, že nejvíce kyslíku spotřebovávají sportovci. Takže bych zakázal sportování. Sportující člověk spotřebuje daleko více kyslíku. Takže by se měla zakázat olympiáda atd… Absurdní argument ………..ano to je ale co není může být.

  Proč ? Pokud mi někdo někomu zakáže létat letadlem tak se najdou zas takoví co zakážou jinému sportovat 🙂 a argumenty na to jsou.

  No teď tak přemýšlím co bych měl dělat užitečného… a už jsem na to kápl. Budu dál nenávidět tento svět a věřit Ježíši, že ho změní jak se vrátí…a nechá ten starý těm kteří ho milují a svobodně si ho vyberou ale bohužel i s jeho současným vládcem a jeho nezávislými médii, soudy a všemi věci které se „zlepšují“.

  Mají v tom pekle vůbec vodu ??? Bude tento svět bez vody peklem ???

  Odpověď
  • Posílám odkaz na informaci, že extrémní chudoba ve světě opravdu klesá https://cs.wikipedia.org/wiki/Extr%C3%A9mn%C3%AD_chudoba Cituji z uvedeného odkazu: Globální extrémní chudoba se v posledních dvou stoletích dramaticky snížila. Podle odhadů žilo na začátku 19. století v extrémní chudobě více než 80 % světové populace. Na začátku 20. století to dle dat Světové banky bylo 36 %. Na začátku roku 2020 pak tato hodnota dále klesla na 600 milionů. Převážná většina lidí v extrémní chudobě žije v subsaharské Africe, kde se nachází 7 z 10 nejvíce postižených zemí, dále jižní Asii a Tichomoří.

   Pochybujete o úpadku v době husitství. Přečtěte si následující https://cs.wikipedia.org/wiki/Husitstv%C3%AD Z uvedeného vyjímám: Došlo k výraznému úbytku obyvatelstva na kterém se podílely jak husitské války a s nimi spojené hladomory, tak epidemie moru, který byl do Evropy zavlečen ve 14. století a od té doby se v pravidelných intervalech neustále vracel. Odhaduje se, že v průběhu 15. století zaniklo několik stovek vesnic. Počet obyvatel českých zemí, který se kolem roku 1400 odhaduje na 2,80–3,37 milionů, do roku 1526 podle některých odhadů klesl na 1,50–1,85 milionů.

   O 5G sítích říkáte, že nejsou zdravé. Přečtěte si, co o tom říká odborník ze Státního zdravotního ústavu Lukáš Jelínek. Podle něj se dlouhodobé účinky mobilních sítí na lidské zdraví s nikdy neprokázaly a díky nastaveným limitům vysílačů i mobilních telefonů se nemusíme žádných potíží bát. Přečtěte si, prosím, jeho referát https://www.lupa.cz/clanky/lukas-jelinek-szu-mobilni-site-neskodi-zdravi-drzime-je-na-uzde-expozicnimi-limity/ K tomu, abyste ho pochopil, bude nutné, abyste si prostudoval biologii a fyziku, která s danou věcí souvisí. Pokud to neuděláte, zůstanete amatérem, který mluví do věcí, kterým vůbec nerozumí.

   Proč si něco nepřečtete, než začnete publikovat své povrchní názory?

   Odpověď
   • Autor článku mluví o celkové chudobě což je trošku jiná věc než extrémní chudoba. Ano grafy extrémní chudoby jsou optimistické ale je v nich i jistá dávka predikce…tedy uvidím jaký na to bude mít vliv například covid a nedostatek vody. Jinak dle mého názoru se nůžky mezi bohatými a chudými rozevírají a tedy je jasné, že celková chudoba je větší.

    https://www.respekt.cz/denni-menu/nuzky-mezi-bohatymi-a-chudymi-se-rozeviraji-cim-dal-rychleji

    https://plus.rozhlas.cz/nuzky-mezi-chudymi-a-bohatymi-se-rozeviraji-pomoci-mohly-majetkove-dane-rika-7733868

    Wikipedie vznikla a editovat ji mohl téměř kdokoliv s tím, že přikládal argumenty. Už delší dobu není už wikipedie zcela objektivní protože právo na její editaci si usurpují převážně liberalisté. Dochází teda k tomu, že jejich obdivovatelé tam jsou vychvalování zatímco oponentům jsou tam vypsány všechny prohřešky.
    Jako příklad bych uvedl osobu pana Václava Havla, kde se již nedočteme například to, že ačkoliv sliboval že bude presidentem jen v prvním období…tak tam zůstal velmi rád i další období.
    Což u jiných osob by tam s radostí někteří vypsali až do úplných detailů.
    Wikipedii lze považovat přesnou v rámci veděckých odvětví atd… Nicméně v dnešní době je už také zpolitizovaná v oblasti pohledu na různé osoby, politické strany atd…

    Husitství, v průběhu vlády Habsburků upozaděné, se po vzniku Československé republiky stalo jedním z nejvíce oslavovaných období českých dějin. Pro jedny je to počátek evropské reformace a předpoklad evropské demokracie, pro jiné období barbarství a úpadku, které české země rozvrátilo a přivedlo do mezinárodní izolace.
    V době husitské jsem ale nežil takže nemůžu posoudit jak to vnímali tamnější lidé. Katolíci to vnímali asi špatně, husité asi dobře. Každopádně je jasné, že každá válka přináší celkový úpadek ale na druhou stranu zas přináší pokroky v nových technologiích.

    V době kdy začali cigarety bylo prohlášení stejné..nebylo prokázáno…prokázalo se to až o desítky let později.

    Obávám se toho, že jsem toho přečetl docela hodně :))) možná právě proto nejsem naivní ale zkoumám věci do hloubky.

    Nicméně můj komentář vznikl jen proto, že mám na dané věci jiný názor.

    Odpověď
    • Pane Realtoltek,

     vaše tvrzení o rozvírajících se nůžkách mezi bohatými a chudými jsou založeny na statistikách organizace OXFAM. Její závěry jsou však právem kritizovány jako polopravdy. A jak jistě víte, polopravda je čistá lež. Nepoctivý přístup k datům vysvětluje (pod)odkaz ve vašem odkazu na článek v Respektu. Tam se píše například o situaci některých amerických rodin, které žijí v relativním blahobytu, ale mají záporný majetek. Jak je to možné? Ony rodiny mají bydlení pořízené na hypotéku a auto na úvěr. Když se sečte hodnota disponibilního majetku a dluhů, stává se, že dluhy převažují. Když tedy dáte své vnučce drobnou minci do pokladničky, je tato vnučka v dané chvíli bohatší, než zmiňovaná americká rodina. Totéž platí o Číňanech, kteří jsou zvyklí držet úspory na horší časy. Všichni takoví jsou jakoby bohatší, než Američané, kteří téměř žádné rezervy nemají. V příspěvku jsou jsou i další příklady, jak OXFAM jednostranně vykládá data. Aneb, ďábel je skrytý v detailu.

     Z uvedeného vyplývá, že o blahobytu či chudobě lépe vypovídají příjmy obyvatel. V následujícím odkazu je uvedeno srovnání příjmů nejchudších a nejbohatších obyvatel podle zemí. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_income_equality
     Tam zjistíte, že největší rozdíly v příjmech nejsou v USA, ale v Číně. Tam 10% nejbohatších má příjmy 21,6x vyšší, než 10% nejchudších, zatímco v USA toto číslo činí jen 18,5.

     Snad se shodneme, že nejpalčivější chudoba je tam, kde lidé umírají hladem. Tedy extrémní chudoba, o níž jsem psal minule. Extrémní chudoba nemá přímou souvislost s příjmovou nerovností. Nelze totiž říci, že extrémní chudoba je způsobena bohatými státy. Vždyť tyto státy poskytují nejvyšší příspěvky na charitativní projekty a nejvíce se podílí na remitencích. https://cs.wikipedia.org/wiki/Remitence

     Co je tedy příčinou extrémní chudoby, dnes především v subsaharské Africe? Je to dědictví podpory terorismu Sovětským svazem pod hlavičkou národně osvobozeneckých revolucí v minulém století. Mnohé země Afriky se po osvobození od kolonialismu daly na cestu „reálného socialismu“. To způsobilo jejich pád do bídy, jak to známe z našich vlastních zkušeností. Typickým příkladem je Zimbabwe. Kdysi tato země vyrobila dostatek potravin pro své obyvatele a ještě obilí vyvážela. Dnes je tam hladomor, 80% nezaměstnanost, státní dluh 260% atd.

     Říkáte, že Wikipedie není objektivní, protože ji ovlivňují liberálové. Sám však operujete statistikou organizace OXFAM, což je typicky liberální (levicový) zdroj. Jste v rozporu sám vůči sobě a tímto postojem jen dokazujete, že nějaký argument nemůžete vyvrátit jen tím, že mu dáte určitou nálepku. Do Wikipedie může podle pravidel přispívat každý a musí uvádět zdroj svých informací.

     Pan Drápal psal o husitské době z toho důvodu, že lidé byli vystaveni obrovskému strádání (válka, neúroda, mor) a mnozí z nich to chápali jako znamení blížícího se konce světa. To nemá nic společného s otázkou, zda husitství bylo či nebylo pozitivní stránkou dějin.

     Odpověď
  • Karel Konečný

   To Realtoltek: Když píšete o rouškách, tak je třeba uvést, že roušky brání přístupu vzduchu do těla, a následkem toho ochabuje mozková činnost, pak rouška je po 15 minutách vlhká, a neúčiná, a dýcháním špatného vlhkého vzduch si můžete způsobit onemocnění plic. Jeto komické, ale primitivní lidé se sami likvidují.

   Odpověď
 2. On topic: „Méně pozornosti se už věnuje skutečnosti, že v Británii bylo v roce 2019 znásilněno blízkovýchodními gangy asi 19 tisíc dívek. Upozornil na to britský ministr vnitra Sajid Javid, sám pakistánského původu. Britská vláda ovšem nevidí jako dobré o tom veřejnost informovat. O něčem média informovat chtějí, o něčem nikoli… nebo alespoň méně.“

  Uvedené informace jsou zřejmě mylné. Nedá se říci, že těch 19 tisíc dívek bylo znásilněno a nejedná se o údaj dodaný britskou vládou. Správnější vyjádření by znělo, že u nich existuje podezření na znásilnění. Nikde jsem nenašel informaci, že toto číslo zveřejnil britský ministr vnitra. Ten je členem vlády, která odmítla dát veřejnosti výsledky výzkumu, které národnosti se na znásilňování dívek podílely. Jako důvod nezveřejnění vláda uvedla, že výzkum obsahuje operačně citlivé informace. Domnívám se, že zveřejnění zprávy by mohlo způsobit znemožnění vyšetřování probíhajících kauz. Další věcí je, že etnický původ pachatelů britská policie asi neeviduje (ani u nás není obvyklé uveřejňovat, že nějaký zločinec byl české národnosti). Nicméně britská vláda o zveřejnění zmíněného výzkumu zatím definitivně nerozhodla. Pokud v nedávné minulosti bylo znásilňování bílých dělnických dívek vyšetřováno (Rochdale), odsouzení pachatelé nebyli lidé ze Středního východu, jak je v článku uvedeno, ale Britové původem z Pákistánu. Zdroje: https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/grooming-gangs-review-sajid-javid-release-petition-home-office-a9483796.html https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/grooming-gangs-review-sajid-javid-release-petition-home-office-a9483796.html https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/grooming-gangs-review-sajid-javid-release-petition-home-office-a9483796.html

  Odpověď
  • V minulém komentáři jsem se dopustil omylu. Dvacetičlenný pákistánský gang znásilňoval 15 dívek ve věku od 11 do 17 let v Huddersfiledu – ne Rochdale. Soud jim v součtu udělil trest 221 let. Šéf gangu dostal doživotí. Na případ bylo kvůli ochraně obětí uvaleno informační embargo. Případ získal publicitu působením extremisty Stephena Yaxley-Lennona vystupujícího pod předzdívkou Tommy Robinson, člověka, který se dopustil několika trestných činů jako hypoteční podvod, pohrdání soudem, porušení podmínek kauce, pouliční bitky fotbalových chligánů. Lze říci, že Yaxley-Lennon využil případ ke svému zviditenění. I v naší zemi jsou případy znásilnění souzeny s vyloučením veřejnosti s ohledem na viktimizaci obětí.

   Znásilňování dívek v Británii není výsadou britských občanů původem z Pákistánu. Až ke dvaceti letům vězení odsoudil londýnský soud pět mladých mužů a teenagerů českého, slovenského a kurdského původu. Uznal je vinnými ze znásilňování a sexuálního zneužívání nezletilých dívek. K brutálním případům zneužívání docházelo v anglickém městě Peterborough během pěti měsíců roku 2012. Podle televize BBC celý případ začal tím, že se do péče sociálních služeb dostala zmíněná třináctiletá dívka, která sociálním pracovníkům řekla, čím prošla. https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1047355-za-znasilnovani-nezletilych-v-britanii-dostali-vysoke-tresty-i-cesi

   Odpověď
 3. Petra R. Kaprálová (PRK)

  Podle mě je potřeba znamení doby hledat v průběhu celých dějin církve. 14.-17. století bylo podle mě celkem jasně zlomovým mezníkem. Ano, tenkrát všechny předpovězené tragédie kulminovaly. 20. století se dvěma světovými, holokaustem a vznikem státu Izrael, komunismem a nacismem jako další zlomový mezník.

  Pokud se bavíme o ekologii, je potřeba pochopit to, že způsob života, který žijeme, je hodně formován objevy, které byly učiněny za WW2. Mnoho chemických přípravků používaných v zemědělství je spojena s válečnou chemií. Když peču buchtu s margarínem, zase si vzpomenu na šetření za války. Válka podnítila rozvoj jaderné technologie, konstrukci rakety, atd.. Bez nadsázky jsou kořeny ekologických problémů ve válečné době.

  A do budoucna? Fakt pokud se historie bude opakovat, těžko mohu být velká optimistka. Vypadá to, že čínská ekonomika se stane nejsilnější ekonomikou na světě během pár let. Jak pak budou vypadat světové organizace jako WHO apod.. Co všechno ovládne západní neomarxismus a co čínští komunisti? … Co se týká lidského zdraví a ekologie, jsme ve stavu, kdy existuje genetické inženýrství, kdy se dá vyrábět kde-co, a taky se to děje. Kontrolu nad tím mají ti, kdo to dělají, kterým jde často o ambice a granty, státy, jako je Čína, a nadnárodní společnosti. Myslím, že je jasné, oč jde. A že Greta je směšná postavička, trochu kouřové mlhy.

  Podle mě jedeme ve spirále. Na druhé straně, něco se dá dělat. Je třeba pochopit, odkud nám hrozí nebezpečí a modlit se za to. Antikrist sice musí přijít, ale Ježíš dal také radu, jak tomu čelit – utéct do hor. Asi je to obrazné, pro mě je teď nejdůležitější, že existuje způsob, jak čelit, a že ho Ježíš doporučuje.

  Zároveň, během 20. století se však také velmi rozšířilo evangelium tam, kde nebylo, totiž v Africe, a církev roste v islámských zemích a v Číně. Dějiny mají tedy dva pozorovatelné duchovní aspekty, jednak ducha antikrista, který se rozšířil, a za ním konflikt, smrt, aspekty chudoby, ale také růst světa zasaženého evangeliem. Představuji si, že se bude časově prolínat probuzení, sjednocení církve, na jedné straně, a soužení spojené s příchodem Antikrista na druhé straně.

  Taky netvrdím, že konec je za rohem, ano možná, že je. Na druhé straně bych dějiny neviděla jako nejasnou krajinu, plochu, ale viděla bych je jako spirálu, kde se opakuje zkušenost zlomových konfliktů i duchovních probuzení, a kde tato zkušenost je čím dál intenzívnější s každým stoletím, a kdy se vzájemný odstup událostí zmenšuje. Možná, že když Ježíš řekl, že až uslyšíme o válkách, morech, … je to počátek porodních bolestí, tak tím měl na mysli právě ten charakter opakování a zintenzivňování, který předchází také porod dítěte.

  Odpověď
  • Slečno Kaprálová,

   zarazila mě vaše řečnická otázka: “ Co všechno ovládne západní neomarxismus a co čínští komunisti?“ Rozpínavost Číny je evidentní, ale nerozumím tomu, kdo jsou ti západní neomarxisté. Máte na mysli státy, kde vládnou socialisté? V žádné západní velmoci dnes socialisté u vlády totiž nejsou. Nemají ani převahu v Evropském parlamentu. Tak proč to strašení Západem? Čína je totalitní stát a dějinné zkušenosti ukazují, že takový stát je pro svět krajním nebezpečím. Neomarxisty nemusím, ale ve srovnání s Číňany žádným nebezpečím nejsou.

   Greta Thunbergová je pro vás směšná postavička. Je snad to, co ona hlásá, směšné? Vždyť ona je ve shodě s vědci, kteří se ničením životního prostředí dlouhodobě zabývají. Dlouhodobé sucho, deficit spodní vody, tání ledovců v Arktidě a mizení hmyzu vlivem agroprůmyslu jim dávají za pravdu. Představte si, že zdědíte dům po rodičích, „vybydlíte“ ho a takto zdevastovaný ho předáte svým dětem. To je podstata Gretina sdělení. Obrazně Greta říká: Císař je nahý.

   Odpověď
   • Greta je nejspíš psychicky nemocný člověk. Ideologií EU je pochopitelně neomarxismus, stejně i pro demokraty v USA. To je přece všeobecně známé, není třeba o tom diskutovat. Po sovětském komunismu přichází pro změnu západní komunismus. U nás jsme v roce 1968 toužili po kapitalismu a ve stejné době se studenti na Západě začali bouřit a bojovat proti kapitalismu. Od té doby se neomarxismus rozlezl po západních univerzitách a ovládl je.

    Odpověď
    • Mnohé západní univerzity jsou levicově zaměřené, ale ne všechny. Levicové zaměření není totéž, co neomarxismus. Navíc univerzity nedisponují politickou mocí.

     Žádná levicová vláda na západ od nás se nedopouští takové zhůvěřilosti jako Polsko a Maďarsko, kde vládnoucí strany ovládly veřejnoprávní média a ty pak bezpřestání chrlí jejich propagandu. Situace podobná jako u nás za totáče. Ještě horší je to v Rusku, kde dokonce umírají novináři rukou najatých vrahů.

     Skutečný kapitalismus bez přívlastků je dnes hlavně v Číně. Čínská vláda jde kapitalistům na ruku a díky tomu se tam rozmohla naprostá bezohlednost vůči zaměstnancům. Čínský zázrak je založen na jejich nepopsatelné dřině, kterou si zde neumí nikdo představit.

     Nebezpečí neomarxismu je zanedbatelné ve srovnáním s čínskou a ruskou totalitou. V obou zemích má vládnoucí moc v hrsti justici, takže prostý člověk tam nemá žádné zastání a vše tam spěje k otroctví, jaké jsme zažili i v naší zemi před rokem 89.

     Odpověď
     • Pokud si lidé zvolí vedení, tak to potom provádí politiku, kterou slibovalo. Přece nemůže zároveň dělat i politiku opozice, to je nesmysl, tím by zradili svoje voliče. Takže v Polsku a Maďarsku se neděje nic špatného. Pokud si lidé nepřejí migranty, tak ta vláda pro ty lidi pracuje. Pochopitelně v Bruselu se to nelíbí. Havel se také vydával za nadstranického, ale byl stranický až běda. ČT se také vydává za něco víc než ostatní. Proč tolik ale křičí kvůli 3 lidem do Rady ČT. To právě potvrzuje, že tu televizi mají pevně v rukou a nechtějí o tu moc přijít. Teď je ještě třeba aby zapracoval Milion chvilek. Jak říkal Jakeš – aby jsme tu nezůstali jako kůl v plotě – . Je třeba, aby to chtěl ten lid, ten lid si to žádá – tak nějak to Jakeš říkal. A lid někdy neví co činí – viz. únor 1948.

 4. Z toho, co autor komentáře zveřejnil, co vlastně chtěl vyjádřit a jaké pro své názory použil argumenty, je zřejmé, že tento svět se zmítá v chaosu. Pokud budeme chtít, vyhledáme a použijeme argumenty, které nás ujistí, že žijeme v prosperujícím světě s růžovou budoucností. Stejně tak máme možnost shromáždit si fakta, která budou hovořit jednoznačně proti. Svět nám dává na vybranou a zvláště tato doba nabízí stále více již téměř nepřehledné a nekonečné množství různě pozitivně či negativně „naladěných“ zdrojů. Ani jedno však není opravdovým východiskem. Autor to v podstatě zamýšlí dobře, nějak současnou realitu musíme vnímat, prožívat a reagovat na ni. Jenomže, pokud budeme vycházet z toho, že sekulární svět a svět těch, kteří uvěřili v Krista, že jsou na „jedné lodi“, pak se dopouštíme zásadní chyby. Již zde na Zemi lze prožívat – nejenom jistotu spasení, ale i odpočinutí. Již zde na Zemi, můžeme prožívat skutečnost, že to, co je Otce, je i naše. Stejně tak, ale můžeme vnímat iluzornost tohoto světa.

  Odpověď
  • Skvěle napsáno :). Obhájit lze totiž v tomto světě vše… je totiž v totálním chaosu a rozkladu. Přesně jak je psáno : 26A vyhání-li Satan Satana, rozdělil se sám proti sobě. Jak tedy obstojí jeho království?

   A jak obstojí jeho království tento svět to je přeci jasné…

   Jak poznáme, že je země v době tisíciletého království ??? Svaté písmo říká jasně “ 1A spatřil jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly, a moře již není. “

   Země po příchodu jediného Boha bude bez moře. Tedy pangea se systémy řek a jezer. Což odpovídá i tomu, že s jeho příchodem bude křest ohněm a velké posuvy zemských desek…

   Odpověď
 5. Bádal jsem bádal jak se stát užitečným a už vím. Zrušil jsem všechny nejmenší přikázání protože jsou jen dvě největší které jsou pánem nad všemi a začínám to učit lidi. A jako je Ježíš pánem nad sobotou tak jsou tyto dva přikázání pánem nad všemi ostatními.

  29 Ježíš mu odpověděl: „Nejdůležitější je: ‚Slyš, Izraeli – Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný. 30 Proto miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.‘ [a] 31 Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ [b] Žádné přikázání není důležitější než tato dvě.“

  Tímto zrušením nejmenších přikázání a učením toho se naplní proroctví tak jak je psáno :

  Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího;“ (Mat 5:18-19)

  Odpověď
 6. Pavla Klingerová

  z článku : Bylo by skvělé, kdyby každý křesťan něčemu pořádně rozuměl a mluvil hlavně o tom. Asi by mnozí z nás mluvili méně. Ale zase by měli co říci.

  kdyby tak každý křesťan znal Pána Ježíše a evangelium a mluvil hlavně o Něm, určitě by měl co říci a dělal by tak něco užitečného

  Odpověď
  • Křesťané nesmí být uzavřeni za zdmi svých kostelů. Nesmí být lhostejní k tomu, co se děje ve společnosti. Dobrým příkladem je Maďarsko, které bojuje proti islamizaci své země. A islamizaci podporují třeba KDU, STAN, ODS, Piráti, ČSSD,TOP. Tyto strany křesťan nesmí podporovat, protože by byl sám proti sobě.

   Odpověď
  • Olga Nedbalová

   Ano, je špatně, když si křesťan s křesťanem vypráví o všem možném, jen ne o Ježíši Kristu. Palec nahoru pro paní Klingerovou.

   Odpověď
  • Také děkuji za tento komentář paní Klingerové. Pan Drápal možná zná Bibli jako literární dílo a něco už přečetl a slyšel o Kristu. Ale jeho články jsou téměř vždy o něčem jiném. Zde jsou témata: světová chudoba, negramotnost, kriminalita; média (v článku šestkrát); elektro auta, Greta, ekologie, 5G, železnice a hmotná profitace obcí.

   Taková témata v článcích a komentářích pod nimi nechejme prosím raději těm, kteří neznají nebo nechtějí znát Krista Ježíše. Jednou přijde den, kdy zájem čtenářů o podobné články jednou provždy skončí. A Bůh, skrze Ježíše Krista, bude podle evangelia soudit, co je skryto v lidech. Římanům 2,16.

   Odpověď
   • Pane Arone,

    píšete „Taková témata v článcích a komentářích pod nimi nechejme prosím raději těm, kteří neznají nebo nechtějí znát Krista Ježíše.“

    Připomněl jste mi vtip, který vystihuje vaše naladění:

    Prší, hladina vody stoupá, vesnice je zatopena stále více. Hasiči na člunu objíždějí domy a zachraňují ty, kdo se nestihli včas evakuovat. Přijedou taky ke zcela zatopenému domu. Na jeho komíně sedí děda. Hasiči mu nabízejí, aby si sedl k nim do člunu, ale děda jim řekne, že jejich pomoc nepotřebuje. To se několikrát opakuje, voda ještě stoupne a děda se utopí. U nebeské brány volá: Bože, proč jsi mě nechal ve štychu, já jsem ti tak věřil. Bůh odpovídá: Několikrát jsem ti tam poslal hasiče, tak co bys ještě chtěl …

    Odpověď
 7. Kdo je tedy nejmenším v království nebeském a kdo je tím největším pane Drápale 🙂 ? Co o tom ve učíte ve Vaších kostelích ?

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář