Dan Drápal / Existuje genderová ideologie?

Vezmu to tak trochu od konce. Nevyjdu od otázky „jak to vzniklo“, ale od otázky „k čemu to vede“. Začátky byly téměř nevinné. Konce jsou hrozné.

Podotýkám, že to, o čem budu psát, se – až na výjimky – neodehrává v České republice. A doufám, že se to u nás ani nikdy dít nebude.

Ve Spojeném království, ve Spojených státech, ale i v jiných zemích mohou děti prohlásit, že se necítí dobře ve svém těle, načež jim psychologové nabídnou změnu pohlaví. Tedy že z chlapců udělají dívky a z dívek udělají chlapce. Pokud dítě prohlásí, že se považuje za muže, ačkoli jde o dívku, nebo o ženu, pokud jde o chlapce, psycholog, psychiatr nebo lékař to nesmí zpochybnit. Musí vycházet z toho, že je to tak, jak si dané dítě přeje. 

SOUVISEJÍCÍDan Drápal / Žehnání nepřátelům

Pokud si to dítě přeje, lékař mu nasadí tzv. blokátory puberty, tedy farmaka, která zpomalí dospívání. Dalším krokem pak jsou chirurgické zákroky, při nichž jsou dítěti amputovány funkční orgány (u chlapců penis, u dívek ňadra). To vše se děje s údajně „informovaným souhlasem“ na přání dítěte.

 

Dlouho se tvrdilo, že blokátory puberty jsou neškodné, nemají vedlejší účinky, a pokud ano, tak jen zanedbatelné. Tvrdit se to mohlo, protože neexistovaly studie, které by dokazovaly opak. A ony opak dokazovat nemohly, protože nebylo srovnání. Ještě před dvaceti lety nebyly blokátory puberty ve flóru, a tudíž se ani nemohlo sledovat, jaké budou jejich dlouhodobé účinky. Nyní se toho o blokátorech puberty ví podstatně více a je zřejmé, že škodlivé vedlejší účinky nejsou zanedbatelné, ale spíše alarmující.

  Informovaný souhlas“ je ovšem v této souvislosti něco naprosto směšného. Kdyby to nebylo tragické. 

            Když dítě dospívá do puberty, má nejrůznější emoce a nejrůznější prožitky a představy. Je to doba bouřlivého vývoje, který za normálních okolností časem odezní. Dle mého názoru patnáctiletý človíček nemůže dát „informovaný souhlas“ s odstraněním svých orgánů, protože si nedokáže představit, jak se bude cítit, až mu bude čtyřicet nebo padesát. Nenecháme-li ho – a to z dobrých důvodů – pít alkohol, řídit auto nebo hlasovat ve volbách, neměl by mít právo souhlasit s odebíráním svých zdravých orgánů. Až bude plnoletý, může si se svým tělem dělat co chce. 

SOUVISEJÍCÍ – Dan Drápal / Maluji čerta na zeď

Zmíním ještě další dva zrůdné účinky. Jedním je skutečnost, že v některých zemích platí, že muž se může prohlásit za ženu nebo žena za muže. Tak se stalo (konkrétně ve Skotsku), že sexuální násilník, který byl odsouzen za znásilňování, se prohlásil za ženu a dostal se tedy do ženské věznice. Původně se jmenoval Adam Graham, nyní se jmenuje Isla Brison. Byl to první případ v dějinách, kdy byla ve Skotsku odsouzena „žena“ za znásilnění jiných žen. V reakci na tento případ ze Skotska prosadil ministr vnitra Anglie a Walesu, že „ženy s mužskými genitáliemi“ nebudou posílány do ženských věznic. (Pro úplnost uvedu, že tento ministr vnitra tvrdil, že tak nečiní pod vlivem onoho skotského případu, který pochopitelně vzbudil značnou mediální pozornost. Kdo nevěří, ať tam běží.) Nebudu tajit, že se mi z těchto věcí dělá mdlo.

 

Druhým zrůdným účinkem je pronikání transgender osob do ženského sportu. Situace je různá v různých sportovních odvětvích. Do povědomí veřejnosti pronikl zejména případ transgender plavkyně Lia Thompson, která vítězí nad všemi jinými plavkyněmi. Přitom je to muž. S gulema i penisem. Převléká se rovněž v ženské šatně. Když některé jiné plavkyně protestovaly, bylo jim řečeno, že šatny budou nadále „unisex“, a pokud se jim to nelíbí, měly by vyhledat odbornou pomoc. 

 SOUVISEJÍCÍ – Dan Drápal / Genderová ideologie a prohlášení církevních představitelů

Když plavkyně Riley Gainesová jednou hovořila o této věci na universitě v Kalifornii, musela ji policie vyvést do bezpečí zadním vchodem, protože dav translidí se chystal ji fyzicky napadnout.

Kdyby vás zajímalo, co si o „biologických mužích“ v ženských sportech myslí například bývalá jednička v tenisu Serena Williamsová, poslechněte si ji přímo: https://www.youtube.com/watch?v=99lNuKdKXoE.

 Připomínám, že zákony umožňující změnu sexuální identity byly zaváděny ze soucitu s translidmi – aby tolik netrpěli. Nezdá se však, že by tito translidé měli nějaký soucit se zmiňovanou plavkyní nebo s britskou spisovatelkou J. K. Rowlingovou, autorkou Harry Pottera. I ona dostává spoustu dopisů, vyhrožujících smrtí.

  Genderová ideologie je postoj, který toto vše umožňuje, případně zdůvodňuje. Jistě ne všichni zastánci této ideologie jdou až do zmiňovaných extrémů, nicméně chyba je zakódována už v samotném východisku, totiž v přesvědčení, že biologické rozdíly mezi muži a ženami jsou nepodstatné, že pohlaví je cosi fluidního a že pohlaví nejsou jen dvě, ale je jich… doplňte si sami, co vám bude nejvíc vyhovovat. Rozdíly mezi muži a ženami jsou jen „sociální konstrukty“. Když budete dítě vychovávat jako holčičku, stane se holčičkou. Když budete dítě vychovávat jako chlapečka, stane se chlapečkem. Porodník při porodu „přiděluje“ (assign) pohlaví. Dříve jednoduše konstatoval, zda je to chlapeček nebo holčička.

            Samo slovo gender ještě před padesáti lety znamenalo gramatický rod, nic jiného. Konstruktéři genderové ideologie si toto slovo vzali a dali mu nový význam. Že jde o cosi podezřelého je patrné již z toho, že toto slovo se vlastně nedá přeložit, a právě proto se i v jiných jazycích používá anglické „gender“. Lidstvo se bez toto slova obešlo od svého samotného počátku a v řadě kultur musíte složitě vysvětlovat, co vlastně znamená. 

  Genderová ideologie je projevem vypjatého individualismu. O tom, co jsem, rozhoduji jen (slůvko „jen“ zdůrazňuji) já, a jde jen o to, co cítím právě teď. Jestliže jsem muž a cítím se jako žena, tak jsem prostě žena, ať si svět myslí cokoliv. A když budu chtít za měsíc být zase mužem, nic mi v tom nemůže bránit. 

 Není divu, že do těchto postojů se takový Viktor Orbán nebo Vladimír Putin tak snadno strefují. Často tak činí z přepjatě kolektivistických pozic, zatímco genderová ideologie vychází, jak již bylo řečeno, z pozic přepjatě individualistických. Skutečnost je složitější. O tom, kdo jsem, nerozhoduji jen já sám, ale záleží i na tom, jaké mám sociální vazby, v čem jsem vyrůstal apod. A klíčové je, zda jsem „biologický muž“ nebo „biologická žena“. Nejsem tedy ani atomizovaný jedinec, jakož momentální pocit či vůle rozhoduje o všem, ale ani mravenec v mraveništi nebo včela v úle, která je skutečně součástí vyššího celku a žádnou vlastní identitu nemá.

 Bylo by to celé směšné, kdyby na konci nebyly ony zmrzačené děti. A možná i vítězství některých skutečných fašistů ve volbách. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor je teolog a publicista Datum: 27. září 2023 Foto: Pixabay – ilustrační

Tags: ,,

26 Komentáře

 1. Opět typické,
  od autora naprostá absence existence Stvořitele všeho a všech (a kterému patrně uvěřil) a ode mne cílená kritika …

  Jistě, pro někoho může být zajímavé a poučné, seznámit se s různými odbornými náhledy na čím dál větší projevy anomálií lidského těla, jimiž je společnost nutná se zabývat, protože stejně tak i ona se celkově na tomto vývoji podílí a nemůže jej přehlížet Nelze tento vývoj přehlížet ani zlehčovat, ale jde o to, z jakého konce tento – a nejen na tento – problém posuzujeme. Jestliže jej posuzujeme na základě nejnovějších výzkumů a studií, tedy podle autora komentáře, pak na to jdeme z toho špatného konce neboť všechno souvisí se vším. Pokud se tedy vývoj společnosti, díky proklamovanému právu jednotlivce na svobodu, ubírá ve skutečnosti směrem s narůstajícími problémy, jež jsou právě těžištěm tohoto komentáře, nelze se ničemu divit. Ale opět paradox – na jedné straně proklamovaná svoboda a ústupky vůči ní a na druhé straně naopak svoboda potíraná a nežádoucí. Ale to je právě ten skutečný, ten pravdivý a přitom nelogický obraz tohoto světa. To je ono povolené satanovo „pinkání“ si s tímto světem.
  Pak ovšem vyvstává ona tradiční otázka: „Čemu autor komentáře jako věřící, věří“?
  Ano, realizuje se svými vhledy a postřehy vynikajícími nad „normálností nebo průměrností“.

  Pokud jde o mne, pak jsem vždy naplněn radostí a dobrým pocitem, že jsem na straně Boha a že Ho mohu obhajovat, obracet se na Něho a rozhodně nemusím být zahanben …

  Odpověď
 2. Z hlediska akceptace politiky KDU-ČSL je jistě užitečné vymezovat se genderu a je vítané vymezit se přitom i Viktoru Orbánovi. Chybí mi jen negativní zmínka o Tomiu Okamurovi, který rovněž tuto ideologii odmítá a je tak nekalou konkurencí. Stačilo napsat něco o populismu nebo v souvislosti s uvedeným „fašismem“ (nacismus dnes raději negativně nezmiňovat) naznačit konkrétnější paralelu.

  Odpověď
 3. „Připomínám, že zákony umožňující změnu sexuální identity byly zaváděny ze soucitu s translidmi – aby tolik netrpěli.“
  aha… tomu muze věřit jen ….
  uvědomělý intelktuál

  Odpověď
 4. Je mnoho odborných a alternativních cest vyplývajících z úsilí lidského intelektu, jak být co nejdéle zdráv a dožít se vysokého věku. I o těchto pokusech a snahách se okrajově zmiňuje apoštol Pavel, avšak v tom smyslu, že z duchovního hlediska jsou bezvýznamné. To, co však je podstatné, co tento svět zcela přehlíží je skutečnost, že se denně sytí zakázaným ovocem ze stromu poznání dobrého a zlého. Důsledky této skutečnosti jsou nepřehlédnutelné a jsou všude kolem nás. Kdo tuto realitu opravdu vnímá a podřizuje se jí? Kdo opravdu i mezi věřícími uvěřil Stvořiteli?

  Odpověď
 5. Genderová dysforie znamená nespokojenost člověka, že není považován za toho, kým se cítí být (mužem nebo ženou). Trans lidé chtějí především změnit svou společenskou roli (gender), i když ta neodpovídá jejich pohlavním orgánům. To je základní požadavek. Reoperace genitálií je až vedlejší.

  Autor má pravdu, že děti nejsou schopny dohlédnout důsledky svých rozhodnutí a proto by se s nevratnými operacemi mělo co nejdéle čekat, až bude člověk rozumově a emocionálně zralý. To je však u každého člověka jinak a proto lze jen obtížně stanovit ten správný věk. Německo nedávno přijalo zákon, že úřady mohou změnit pohlaví v dokladech, aniž by byla nutná nějaká „léčba“ a reoperace genitálií.

  Zato u nás je podmínkou změny dokladů sterilizace. https://wave.rozhlas.cz/ne-vsichni-trans-lide-chteji-operaci-proc-cesko-vyzaduje-sterilizace-a-zmeni-se-8114587 Čím dříve bude český zákon vyžadující mrzačení změněn, tím lépe. Vždy je nějaká naděje na pozdější návrat k biologickému pohlaví.

  Autor si stěžuje, že konzervativní osoby vystupující proti „transgenderismu“ jsou perzekuovány komunitou LGBT. Jenže i tato komunita je na druhé straně perzekuována fanatickými konzervativci. A tato perzekuce je mnohem horší: https://wave.rozhlas.cz/trans-deti-tercem-sikany-jak-se-spravne-zachovat-kdyz-vase-dite-zkouma-svou-8970930

  Odpověď
 6. Genderová ideologie je produkt tohoto zkaženého světa. My křesťané ale tento svět nemilujeme a čekáme na příchod Ježíše a jeho svět, kde nebude jediného hladového dítěte a nebude žádné zlo. Zlo zůstane spoutáno tam kde nebude Bůh a i všichni kteří takový svět milují… a to ze své vlastní vůle. Bůh není tyran a takové místo bez něj si každý vybere sám a ze své vlastní vůle.

  Tento svět usvědčuje sám sebe. A kdo miluje tento svět má nakročeno v něm zůstat.

  Odpověď
 7. Olga Nedbalová

  Souhlasím s panem Krejčím. Donekonečna tady můžeme probírat hříchy světa. Můžeme si hrát na soudce a dokonce dělat stupnice hříchů – který je větší, který je smrtelný, který je zahladitelný. Přitom Ježíš k nám skrze Písmo promlouvá úplně jinak. Já osobně jsem zjistila, že jedině sama u sebe jsem schopna na 100 % říci, kdy jsem v hříchu. Kdy se míjím s Boží vůlí. Pak sama zjistím, že můj stav je velmi neutěšený. Ať dělám, co dělám, pořád se nemůžu svými skutky dobrat stavu úplné dokonalosti. Ale díky Bohu – řešení mého stavu nespočívá v mé neomylnosti a dokonalosti, ale v neomylnosti a dokonalosti Božího syna – Ježíše Krista. Jediné, co po nás Ježíš Kristus chce, je abychom šířili evangelium – dobrou zprávu, že nikdo, kdo uvěří v Ježíše Krista, nezahyne. Směšně působí mravokárné řeči od křesťanů, kteří sami mají hodně hříchů a nežijí v souladu s evangeliem. Zneužívání dětí knězi, tedy těmi, kdo by jim měli ukázat Boží lásku nevadí, zato nevěříci dospělí jedinci stejného pohlaví žijíci v dobrovolném svazku, jsou v jejich očích největší hříšníci. Ti, kteří kladou na ostatní nejvyšší normy, je sami nedodržují. Přesně jak je psáno v Písmu Matouš 23:
  1 Tehdy Ježíš mluvil k zástupům a svým učedníkům. 2 Řekl: „Na Mojžíšově místě se posadili znalci Písma a farizeové. 3 Proto plňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale neřiďte se jejich skutky, protože oni mluví, ale nejednají. 4 Svazují těžká, neúnosná břemena a nakládají je lidem na bedra, ale sami s nimi nechtějí ani pohnout prstem. 5 Všechno dělají, jen aby se ukázali před lidmi. Rozšiřují své modlitební řemínky a prodlužují si třásně na šatech. 6 Milují čestná místa na večeřích, přední sedadla ve shromážděních, 7 zdravení na tržištích, a když je lidé oslovují: ‚Rabbi!‘
  8 Vy si ale nenechte říkat ‚rabbi‘, protože máte jediného Učitele, a vy všichni jste bratři. 9 A nikoho si na zemi nenazývejte ‚otcem‘, protože máte jediného Otce, který je v nebi. 10 Také si nenechte říkat ‚vůdcové‘, protože máte jediného Vůdce, Mesiáše. 11 Kdo je z vás největší, ten bude vaším služebníkem. 12 Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se poníží, bude povýšen.“
  Pokrytci!
  13 [14] „Ale běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, zavíráte nebeské království před lidmi! Sami tam nevcházíte a těm, kdo chtějí vejít, bráníte!
  15 Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, obcházíte moře i souš, abyste jednoho člověka obrátili na víru, a když ho získáte, uděláte z něj dvakrát většího zatracence, než jste sami!
  16 Běda vám, slepí vůdcové! Říkáte: ‚Když někdo přísahá na chrám, nic to neznamená, ale kdo přísahá při chrámovém zlatu, ten je zavázán.‘ 17 Blázni! Slepci! Co je větší – zlato, nebo chrám, který to zlato posvěcuje? 18 Říkáte také: ‚Když někdo přísahá na oltář, nic to neznamená, ale kdo přísahá na dar ležící na něm, ten je zavázán.‘ 19 Slepci! Co je větší – dar, nebo oltář, který ten dar posvěcuje? 20 Kdo přísahá na oltář, přísahá na něj i na všechno, co na něm leží. 21 Kdo přísahá na chrám, přísahá na něj i na Toho, kdo v něm bydlí. 22 Kdo přísahá na nebe, přísahá na Boží trůn i na Toho, kdo na něm sedí!
  23 Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, dáváte desátky z máty, kopru a kmínu, ale vynechali jste to nejdůležitější ze Zákona – spravedlnost, milosrdenství a věrnost! Tomuto jste se měli věnovat a tamto nevynechávat. 24 Slepí vůdcové, komára cedíte, ale velblouda polykáte!
  25 Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, čistíte kalich a mísu zvenčí, zevnitř jsou ale plné hrabivosti a neřesti. 26 Farizeji, ty slepče, nejdříve vyčisti kalich zevnitř, pak bude čistý i navenek!
  27 Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, podobáte se nabíleným hrobům! Navenek sice vypadají krásně, ale uvnitř jsou plné mrtvých kostí a všemožné špíny. 28 Tak se i vy navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste plní pokrytectví a nemravnosti!
  29 Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, stavíte hroby prorokům, zdobíte náhrobky spravedlivých 30 a říkáte: ‚Kdybychom žili za dnů našich otců, neprolévali bychom s nimi krev proroků.‘ 31 Tím sami sebe usvědčujete jako syny těch, kdo vraždili proroky. 32 Dovršte tedy dílo svých otců! 33 Hadi! Plemeno zmijí! Jak byste mohli uniknout pekelnému trestu?
  34 Pohleďte, proto k vám posílám proroky, mudrce a učitele Písma. Vy některé zabijete a ukřižujete, jiné budete bičovat ve svých shromážděních a pronásledovat je od města k městu. 35 Tak na vás padne veškerá spravedlivá krev prolitá na zemi – od krve spravedlivého Ábela až po krev Zachariáše, syna Berechiášova, kterého jste zavraždili mezi svatyní a oltářem. 36 Amen, říkám vám, že to všechno padne na toto pokolení!
  37 Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo jsou k tobě posíláni! Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, jako slepice shromažďuje svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste. 38 Hle, váš dům vám teď zůstane pustý. 39 Říkám vám, že od této chvíle mě neuvidíte, dokud neřeknete: ‚Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu!‘“

  Hříšníci nepotřebuji naše rychle soudy, hříšníci potřebují od nás slyšet evangelium. O to větší pozor si máme dávat na to, jak vystupujeme, jak jednáme. Zda nejsme pouze povrchní svatoušci, ve skutečnosti je ale naše nitro zkažené a my připomínáme obílené hroby.

  Odpověď
 8. Ano, proč přiznat hřích – nemoc – smrt, když věda nabízí tolik zdůvodnění a možností, jak se vyhnout a ospravedlnit ….

  Odpověď
 9. Pokud si přečteme definici ideologie ( protlačování určitých názorů bez ohledu na důkazy a protiargumenty ), pak jistě genderová ideologie existuje. Stejně jako komunistická, libertariánská, enviromentalistická atd…. Určitě není normální, aby se 20% školáků hlásilo k nějakému spekulativnímu genderu. Věda připouští takovou psychickou aberaci v řádu desetin promile. Jedna dětská psychiatrička dokonce říká, že neexistuje nikdo, kdo by se narodil ve špatném těle.
  Druhá věc je, že otázky sexuality jsou důležité pro fungování společnosti. Přitom seznam hříchů v listu Římanů 1. kapitola počínaje veršem 18. začíná uctíváním člověka místo Stvořitele ( pozor, až dnes budete fandit svému oblíbenému sportovci ) a uctívání stvoření místo Stvořitele ( pozor, až budete sledovat dokument o moudré matce přírodě ). A ten seznam končí až 32. veršem : nadutostí, sebestředností, neláskou, kompromisy se zlem.
  Takže oddělme nafouklou ideologii od reality, kde sexualita může nabrat netypický směr. Dan kdysi přeložil knihu Obnova lásky od Mario Bergnera. Svědectví autora, jak prožil vysvobození z homosexuality ( připisované neurotickým spouštěčům v jeho dětství ), začal vnímat krásu a odlišnost žen a nakonec založil rodinu s více dětmi. Bohužel. asi po 2 desetiletích manželka podala žádost o rozvod a Bergner přiznal, že znovu upadl do homosexuálního jednání. „Kdo jsi bez hříchu, hoď první kamenem “
  Podíváme-li se do antropologické literatury, zjistíme, že např. severoameričtí Indiáni měli zkušenost s netypickými rolemi. Mluvili o tzv. lidech dvou duší ( en.wikipedia/Two-spirit ). Jako podstatné ovšem vidím to, že tito lidé nebyli lékařsky operovatelní. A pokud by tito lidé vystoupili z předem tolerovaných mezí, muži válečníci by s nimi rychle zatočili.

  Odpověď
 10. to Realtoltek

  Máte pravdu, že svět je zkažený, ale jinak, než to popisujete. Genderismus je pouhou banalitou ve srovnání s hrůzami, které přináší válka (útoky raketami na civilisty, vraždění, loupení, znásilňování žen útočícími vojáky atd.). Další hrůzy představují obrovské koncentrační tábory, kde rovněž dochází k znásilňování žen. Největší hrůzu představuje lhostejnost chladných srdcí lidí, kteří se nezřídka jakoby hlásí k Bohu a tváří se, že o tom strašném utrpení nic neví (protože se neděje v naší zemi). Je to pýcha, co brání těm lidem prohlédnout a poznat opravdové zlo. Jejich předstíraná zbožnost je jim jen na škodu, protože jejich lhostejnost k utrpení vrhá špatné světlo na všechny křesťany.

  Odpověď
 11. pro pana Karla Krejčího

  Zdá se mi, že vaše názory nejsou křesťanské, ale gnostické. Gnosticismus je nejen učením o víře v existenci Boha, ale i o způsobu, kterým se dosahuje bezprostředního poznání („gnosis“) Boha, neboli osobního obcování věřícího s Bohem. Gnostiky byli nazýváni ti, kteří se nechtěli spokojit prostou vírou a snažili se svou víru poznat, pochopit a prohloubit. Ze začátku gnostikové usilovali o to, aby poskytli tehdy formující křesťanské věrouce filozoficko-teologický základ. Charakteristické je pro ně odmítání hmotného světa.

  Gnostické proudy kladly důraz na poznání, jehož hlavním cílem je dosažení spásy, i když může obsahovat i prvky filozofie. Toto poznání je skryté a ne každý je dokáže pochopit, někdy má i podobu tajného učení vyhrazeného jen pro úzkou skupinu jednotlivců. Důležitým rysem gnosticismu je ztotožňování viditelného, hmotného světa se zlem.

  Vztah gnosticismu a křesťanství je specifický. Oba směry se začaly navzájem ovlivňovat na přelomu 1. a 2. století, což vyústilo např. ve vznik gnosticko-křesťanských skupin jako valentínovci, kteří fungovali uvnitř církve pravděpodobně až do 4. století a sami se označovali jako její elita. Gnostikové do svých textů snadno pojali postavu Ježíše Krista a ztotožnili ho se svojí představou o spasiteli. V křesťanství lze vysledovat gnostické vlivy v některých představách o spasiteli v Pavlově listu Filipským a zejména v Janově evangeliu. Dále se gnosticismus nepřímo podílel na rozvoji křesťanské ortodoxie a filozofie, protože ty se formovaly právě v polemikách s gnózí. Někteří raně křesťanští autoři, především Órigenés, byli gnostickými myšlenkami přímo ovlivnění.

  Podle gnostiků je svět mrtvolou a tělo hrobem duše. Většina gnostických systémů vznikla v okrajových proudech judaismu. Mnohé spisy lze považovat za výklady nebo přepracování textů ze Starého zákona, které obsahují polemiky s jejich převažující interpretací. Gnostické spisy se často odvolávají na starozákonní postavy (Adam, Šét, Kain, Šém, Noe) jako na své předchůdce či autority. V gnosticismu je také patrný vliv židovské apokalyptiky, která je charakterizovaná vírou, že brzy přijde konec světa, a že Bůh pravým věřícím svěřil tajnou ezoterickou moudrost, která vede k vědění zaručujícímu spásu. Toto vědění je ale přístupné pouze zasvěceným, takže se v tomto proudu judaismu ostře rozlišuje mezi „zbožnými“ a „bezbožnými“.

  Zejména myšlenka eschatologického soudu, představa vzkříšení mrtvých, spekulace o věcích (eonech) a dualismus se do židovské apokalyptiky, a poté i do gnosticismu, dostaly vlivem íránsko-zoroastrovských náboženských představ.

  Gnosticismus má mnoho společného s buddhismem:
  – Osvobození nebo spasení lze dosáhnout osvobozujícím vhledem, jmenovitě gnózou nebo džánou.
  Neznalost nebo nedostatek vhledu, nazývaný agnóza nebo avidždžá, je hlavní příčinou uvěznění v tomto světě.
  – Osvobozujícího vhledu lze dosáhnout vnitřním odhalením, nikoli externím poznáním.
  – Oba systémy dávají hierarchické uspořádání duchovního poznání, od slepého materialismu po úplné duchovní poznání.
  – Moudrost, jako ženský princip zosobněný v Sophii a paňňá, moudrosti, hraje důležitou roli v obou náboženstvích.

  Odpověď
 12. Genderová ideologie a přesvědčení o právu (nároku) na změnu pohlaví jsou jen zákonitým vyústěním ideologie lidských práv zavedené vzbouřenci proti vrchnosti (Ř 13:1-2) za americké a francouzské revoluce. Kdo vyznává ideologii lidských práv, ale zároveň se mu nelíbí její některé konkrétní důsledky („manželství pro všechny“, právo na „tranzici“, „právo na potrat“ atd.), dokazuje, že mu zůstává utajeno, v čem vlastně mají tyto jednotlivé excesy svůj základ…

  V knize Kohelet čteme:

  „Hleď, jenom na to jsem přišel, že Bůh sice učinil člověka přímého, ten však vyhledává samé smyšlenky.“ (Kaz 7:29)

  Mnozí se dnes dovolávají falešného práva zpupně se vzpírat své chromozomální determinaci a ve jménu nějaké populární smyšlenky, vštípené jim současným perverzním mediálním diskurzem, nechávají zmrzačit své jinak zdravé tělo. Něco jiného je to v řídkých případech pravého hermafroditismu, pseudohermafroditismu či Klinefelterova syndromu, kde může být žádoucí pro postiženého jedince operativně přizpůsobit genitál či sekundární pohlavní znaky jednomu z obou pohlaví, jejichž znaky dotyčný ve svém genotypu či fenotypu nese, aby pak mohl vystupovat jako žena nebo jako muž, ne jako hybrid obojího. Postižený jedinec tedy volí, kterému z obou pohlaví, jejichž znaky jeho tělo nese, dá přednost. To dává smysl. Je-li však genotyp a fenotyp tzv. transsexuála jednoznačně mužský či ženský, on však přesto cítí opačnou pohlavní identitu, jde bezesporu o problém psychický. Léčena by tedy měla být jeho psyché, a ne mrzačeno jeho tělo podle jeho bludného přesvědčení. Lidi trpící lykanthropií (považující se za vlky či jiná zvířata, dle ICD F 22) přece chirurgové také nepřešívají na vlky, ale léčí je psychiatři antipsychotiky, antidepresivy či antiepileptiky.

  Absurditu ideologie lidských práv, která nakonec vede i ke „svobodné volbě pohlaví“, lze ilustrovat na stejně absurdní „svobodné volbě národnosti“. V Listině základních práv a svobod se uvádí:

  „Každý má právo svobodně rozhodovat o své národnosti. Zakazuje se jakékoli ovlivňování tohoto rozhodování a všechny způsoby nátlaku směřující k odnárodňování.“ (čl. 3 odst. 2)

  Jak si může jedinec svobodně rozhodovat o své národnosti, když národnost je danost, stejně jako pohlaví. Narodím-li se do rodiny Čonkových, nemohu tvrdit, že jsem se narodil do rodiny Schwarzenbergových. Pokud tak činím, pak lžu ostatním i sobě. A tyhle lži posvěcuje naše Listina základních práv a svobod. Abych tuto absurditu nastínil alespoň Českému statistickému ústavu, uvedl jsem při předposledním sčítání lidu do příslušné kolonky „národnost palingenetická“. Ale v tom jsem nelhal (Tt 3:5) na rozdíl od jiných, kteří si vymýšlejí svévolně smyšlené národnosti… 🙂

  Vybírat si národnost může mít smysl jen tehdy, pokud je jeden rodič jiné národnosti než rodič druhý. Pak záleží na jejich dítěti, kterou národnost si vybere, které dá přednost. Ale je nesmysl, aby si např. potomek dvou českých rodičů vybral třeba národnost inuitskou, stejně tak aby si potomek dvou romských rodičů vybral národnost českou.

  Pohlaví i národnost jsou zkrátka danosti, o nichž není možné svobodně rozhodovat.

  Odpověď
 13. Ad pavel v

  Myslíte si, že v novozákonní době římští vojáci v Judei neloupili, nevraždili a neznásilňovali? Co proti těmto hrůzám podnikal Ježíš či jeho učedníci? Také Ježíše budete kritizovat za předstíranou zbožnost a lhostejnost k utrpení?

  Odpověď
 14. to P. Ašer

  George Orwell napsal román 1984, kde vylíčil absolutně nesvobodnou společnost, v níž jsou lidé naprosto bezprávní. Jsou pod neustálým dohledem „velkého bratra“ (televizní obrazovka sloužila pro monitorování domácnosti). Strana neovládala jen fýzis člověka, ale také jeho myšlení. Čínští komunisté pomocí moderních technologií Orwellovy myšlenky zrealizovali v praxi. Je jen otázkou času, kdy ovládnou všechny církve a vymýtí víru v Boha. Jak můžeme zabránit zvrácenostem, které se v Číně dějí? Je zřejmé, že komunistickou teroristickou stranu Číny nelze porazit násilím. Číňanům, kteří ještě nejsou úplně vygumovaní, bychom jen uškodili. Čínští komunisté by s nimi provedli to, co Stalin s „třídním nepřítelem“. Nemůžeme nikomu pomáhat tak, že ještě zhoršíme jeho beztak bídné postavení. To by byla tzv. medvědí služba. Co tedy můžeme podniknout? Jen to samé, co dělal Ježíš. Odhalovat, že ti, kdo vládnou a sami sebe považují za dobrodince (v Ježíšově době velekněží a přední muži) jsou ve skutečnosti sobci a pokrytci. Učit člověka, aby se rozhodoval nikoliv podle pravidel sloužících pro zvýšení moci pokrytců, ale aby plnil vůli Boží, totiž aby pomáhal trpícím. Cílem je, aby Ježíšovy myšlenky vyvolaly solidaritu mezi všemi lidmi světa s cílem bojkotovat čínské komunisty, aby se jejich postavení stalo neudržitelným. Zatím je svět plný pokrytců, kteří mají na zřeteli jen své obohacení a tím Čínu podporují. Naděje však neumírá. „Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.“ – Václav Havel.

  Odpověď
 15. Ad pavel v

  Takže zase Orwell a Havel namísto Písma? Není divu, protože z Nového zákona politickou angažovanost křesťanů doložit nemůžete.

  Ježíš zákoníky a farizeje nekritizuje pro jejich politickou činnost, nýbrž pro jejich činnost náboženskou, že zavírají lidem království Nebes a sami nevcházejí (Mt 23:13) a že z proselytů činí syny gehenny dvakrát horší, než jsou sami (Mt 23:13). To byl jejich problém, kvůli němuž je Ježíš tepal. Jejich politické postavení navíc bylo značně limitované Římany, měli jen velmi omezenou politickou samosprávu v rámci římské prokurátorské provincie. Politiku Říma ovšem Ježíš vůbec nekritizuje, nekritizuje ani celníky, kteří přímo kolaborovali s Římany a okrádali lidi. Naopak se zúčastňuje jejich hostin placených zajisté z peněz vydřených navíc z daněmi a cly už tak nadměrně sužovaného lidu (Mt 9:10-11; Mt 11:19; L 3:12-13; 5:28-30; 7:34; 18:11). Z toho je zřejmé, že Ježíši nešlo vůbec o politiku, ale ve sporu se zákoníky a farizeji mu šlo o kult, aby z domu Božího nebyla činěna peleš lotrovská (Mt 21:13). To bylo pro něj podstatné.

  Vy v souvislosti s Ježíšovou řečí proti zákoníkům a farizeům vyzýváte k bojkotu čínského a jiných režimů. Ježíš však nevyzývá lidi k tomu, aby farizeje a zákoníky bojkotovali. Naopak říká, aby dělali vše, co jim řeknou, jen aby nejednali tak pokrytecky jako oni (Mt 23:2-3).

  Ostatně o neustálém dohledu a donucovacím systému šelmy (chcete-li „velkého bratra“) nad obyvatelstvem píše v Apokalypse i Jan (Zj 13). Nikde se však nezmiňuje, že by snad svatí proti ní měli nějak aktivně bojovat. Bylo jí totiž dáno, aby s nimi vedla válku a zvítězila nad nimi (Zj 13:7). Pouze se jí nemají klanět a přijímat její cejch, který by jim umožňoval vůbec nějaký legální ekonomický život (Zj 13:16-17; 14:9-11; 16:2; 19:20; 20:4).

  Odpověď
 16. Karel Krejčí

  Pane Pavle,
  bezesporu, největším a nejdokonalejším uzdravovatelem byl a je Kristus. Když naplňoval poslání zde na zemi, uskutečnil mnoho zázraků a podle apoštola Jana, zdaleka ne všechny jsou v Bibli zaznamenány. Co je však typické a jedinečné je způsob, jakým Kristus uzdravoval nebo dokonce křísil z mrtvých. Nepoužíval žádné chirurgické nástroje, žádné operační sály, žádné zázračné léky, žádné nadpřirozené vědomosti, ale Boží moc, odhalovat a odpouštět hříchy. Za všemi nemocemi těla bylo a je skryto „něco“ co není slučitelné s Boží čistotou s Jeho podstatou a přirozeností. Vše bylo a je navenek vyjádřené odpadnutí od Boha, bylo to pravdivé a nevyhnutelné zhmotnění hříchu – nemoci – smrti.
  Pokud tedy Vy mne zařazujete nebo hodnotíte jako gnostika, pak největším gnostikem by musel být Kristus, ze kterého já vycházím.
  Ve skutečnosti je však gnosticismem právě to, co Vy mícháte dohromady s duchovnem a to tím více, čím více se obracíte na různé odborné studie, abyste vyvrátil nebo zpochybnil to, co je duchovní. Nevyhnutelným důsledkem tohoto nesprávného přístupu je opět hřích – nemoc – smrt.

  Odpověď
 17. Pane Ašere, prosím, mohl byste mi sdělit, z jakého překladu Písma vycházíte při svých biblických citátech?

  Odpověď
 18. Ad Petr Kartouz

  Které citáty konkrétně máte na mysli? Nepoužívám vždy jediný překlad. Používám takové, které jsou dle mého úsudku nejblíže původnímu textu, výjimečně i překlad svůj.

  Odpověď
 19. https://www.imamother.com/forum/viewtopic.php?t=484824
  https://ny.childrenshealthdefense.org/home-page/new-york-times-declares-war-on-parents/
  https://www.thegatewaypundit.com/2022/11/not-ready-demonic-bill-will-give-children-right-consent-puberty-blockers-sex-hormones-inoculations-without-parental-consent-gateway-pundit-writer-cara-castronuova-needs-help-f/
  Čte to někdo? Chápe to někdo? Autor článku evidentně ne, jinak by nenapsal to co napsal:
  „….. Jistě ne všichni zastánci této ideologie jdou až do zmiňovaných extrémů, …. Genderová ideologie je projevem vypjatého individualismu … … do těchto postojů se takový Viktor Orbán nebo Vladimír Putin tak snadno strefují. Často tak činí z přepjatě kolektivistických pozic, zatímco genderová ideologie vychází, jak již bylo řečeno, z pozic přepjatě individualistických …“.

  Odpověď
 20. Nerozumím tomu, jak někdo může hájit USA, myslím tím jeho politiku. Dobro je dobrem a zlo je zlem.Cožpak to někteří křesťané na základě Božího slova nedokáží rozpoznat? Dobré skutky nemohou převážit zlo, kterého se vládci USA dopouštěli a stále dopouštějí. V USA žije mnoho charakternich lidi, kteří se zlem nesouhlasí, mnoho těch, kteří konají dobro. V každém národě žijí lidé, kteří jsou Bohu mílí. Bůh nikomu nestrani, v každém národě je mu milý ten, kdo v Něho věří a činí, co je dobré.

  Odpověď
 21. pro Bong

  Children’s Health Defense je americká nezisková aktivistická skupina 501(c)(3) známá především díky dezinformacím proti očkování a byla identifikována jako jeden z hlavních zdrojů dezinformací o vakcínách. [1] [2] [3] [4] [5] [6] Skupina byla založena pod názvem World Mercury Project v roce 2011 a předsedá jí Robert F. Kennedy Jr. [7] [8] Skupina vede kampaň proti různé programy veřejného zdraví, jako je očkování a fluoridace pitné vody . [9] Skupina přispívá k váhavosti ohledně očkováníve Spojených státech, povzbuzování občanů a zákonodárců, aby podporovali antivakcinační předpisy a legislativu. [10] [11] Argumenty proti očkování jsou v rozporu s drtivým vědeckým konsensem o bezpečnosti a účinnosti vakcín.

  Zdroj: https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Children's_Health_Defense?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=sc

  Odpověď
 22. to Eva A.

  Jakého zla se podle vás dopouštějí Američané? Vadí vám, že zachránili svět před nacismem a komunismem?

  Odpověď
 23. Píšu reakci poněkud opožděně, tak snad si autor všimne.
  Máte k dispozici odkazy na nějaké statistiky ohledně dětí ve věku 10-18 let
  kolik % řešilo nejasnosti kolem své identity
  kolik % dostalo blokátory puberty
  kolik % podstoupilo operativní zákrok
  vědecké informace o trvalých následcích blokátorů puberty
  kolik sportovců/sportovkyň a vězňů/vězeňkyň s mužskými genitáliemi bylo ve vězení mezi ženami nebo soupeřili/y ve sportu s ženami. Mám pocit, že Lia Thompson a Adam Graham / Isla Brison jsou jediné případy, které se rtecyklují pořád dokola.
  Odkazy by dle mého názoru měly vést na stránky zavedených vědeckých časopisů a nikoliv na stránky aktivistických organizací (ať už jakéhokoliv zaměření).

  Znát statistiky je nutné, abychom věděli, že může hrozit nějaký systémový problém a nebo naopak jde o několik excesů.
  Situaci v českém parlamentu také nehodnotíme podle pověstného vystoupení poslance Volného.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář