Dan Drápal / Genderová ideologie a prohlášení církevních představitelů

Několik přátel se mě ptalo, proč jsem podepsal prohlášení církevních představitelů k tzv. „manželství pro všechny“. Jeden dobrý přítel mi napsal, že jsem ho zklamal. Očekával, že budu pro rovnost všech – tedy pro to, aby všichni lidé měli stejná práva a aby se příslušníci LGBTQ+ komunity necítili jako občané druhé kategorie. Několik diskutujících se ohrazovalo proti tomu, aby církve předepisovaly jiným lidem, jak mají žít. Křesťanství se přece nesmí prosazovat mocensky. Paní Stuchlíková z aktualne.cz se vyjádřila v tom smyslu, že církve by měly mlčet, protože ztrácejí členy a jejich názory už nikoho nezajímají. To, že církev je stále ještě největší dobrovolná organizace v naší zemi, buď přehlédla, nebo to považuje za nepodstatné.

 Nejprve tedy k rovnosti před zákonem. V době, kdy bylo schvalováno registrované partnerství, tvrdili ti, kteří se hlásí k „L“ nebo „G“, že nebudou usilovat o nějaká další práva, a tedy ani o možnost adopce dětí homosexuálními páry. To ale brzy přestalo platit. Naše společnost je prý „dál“. Současné lidovecké návrhy vycházejí vstříc homosexuálním párům v otázkách dědictví, přístupu k informacím o zdravotním stavu partnera a dalších záležitostech. V podstatě se registrované partnerství, které má být nadále nazýváno pouze partnerstvím, dostane na roveň manželství, pouze se nebude nazývat manželství, protože tento název má být podle našeho názoru vyhrazen pro svazek muže a ženy. 

SOUVISEJÍCÍDan Drápal / Požehnání

Co se týče adopcí, považuji je za okrajovou záležitost. Odmítám ale námitku typu „vy byste radši, aby dítě trpělo v dětském domově, než aby vyrůstalo v milujícím svazku dvou homosexuálů“. Existuje totiž ještě jiná alternativa vůči dětskému domovu. Je jím heterosexuální rodina.

Jsem přesvědčen, že dítě má právo znát otce a matku. A mám na mysli biologického otce a biologickou matku. Naopak neexistuje nějaké „právo na dítě“. 

Ale budiž. Souhlasím s tím, že zpravidla bude dítěti lépe v homosexuálním páru než v dětském domově, i když ani toto neplatí automaticky. Nicméně znovu říkám, že jde o problém okrajový, protože zdaleka ne všechny homosexuální páry po dítěti touží. A rovněž platí, že v (některých) homosexuálních svazcích bude dítěti lépe než v (některých) heterosexuálních manželstvích. Jen si musíme vždy ujasnit, zda mluvíme o nějakých konkrétních případech, tedy o jednotlivcích, nebo o celkové statistice. Tam heterosexuální páry jednoznačně vedou, jenže statistiky, které to potvrzují, se nesmějí zveřejňovat.

 Neboť jsou to církve, milý příteli, kdo u nás tahá za kratší konec. Když chceme vyjádřit názor, že naše společnost se nevyvíjí zrovna dobře, hned je nám vyčítáno, že chceme něco „mocensky prosazovat“. Tím se ovšem jakýkoli rozhovor spolehlivě zazdí. My přece v prohlášení nikoho nenapadáme, pouze zveřejňujeme své stanovisko. A proč jsem se připojil? Protože pozoruji, že genderová ideologie na mnoho způsobů rozkládá společnost, a kdo se proti ní postaví, je často válcován takovými argumenty, jako že nás platí Vladimír Putin. Na konci onoho postupu salámovou metodou je mrzačení chlapců, v současnosti ale zejména dívek, kteří a které podstupují tzv. „transici“, tedy změnu pohlaví. A dalším krokem budou snahy o uzákonění pedofilie. Pokud tento chrabrý postup genderové ideologie nezastavíme.

 SOUVISEJÍCÍ – Dan Drápal / Cesta k dokonalosti

Chápu, že ti, kdo se zajímají pouze o naši českou scénu, považují tyto obavy za přehnané. Já ale sleduji, co se děje ve Spojených státech, ve Spojeném království i v jiných zemích, a domnívám se, že mám vážné důvody bít na poplach. Nám se ty nejhorší excesy zatím vyhnuly, ale indoktrinace genderovou ideologií už i v mateřských školách reálně hrozí.

Nepochybuji o tom, že ti, kdo šíří genderovou ideologii, jsou zpravidla přesvědčeni, že bojují za správnou věc. Za rovnost před zákonem, za toleranci… Jen si ve svém zápalu často neuvědomují, že někdy dokáží být značně netolerantní. V současnosti se termín LGBTQ+ komunita stává stále více zavádějícím. Pokud řeknu, že trans lidé si příliš nerozumí s lesbami, je to vyjádření velmi slabé. Jsou mnozí homosexuálové, ale i mnozí trans-lidé, jimž často agresivní genderová ideologie zrovna nevoní. Protagonisté genderové ideologie ovšem mají v médiích nesrovnatelně vyšší publicitu než konzervativci. Já nad tím plakat nebudu – prožil jsem větší část svého života pod komunistickou vládou, a tedy v menšině, jsem na to zvyklý. To ale neznamená, že bych neměl smysl pro férovost. Ale jsem relativně v klidu, protože i ze zkušenosti vím, že realita nakonec vždy dohoní ideologii. Jde ale o to, kolik lidí tato zhoubná ideologii ještě učiní nešťastnými. Zrovna dnes jsem slyšel příběh mladého muže, nyní je mu tuším přes dvacet, který si v patnácti nechal uříznout penis. Teď je z toho nešťastný. Čím dříve se tato zrůdnost zastaví, tím lépe. 

  Možná někdo namítne, že jsem se od „manželství pro všechny“ dostal příliš daleko. Snažím se ale vysvětlit, proč zastávám postoje, které mě vedly k podepsání onoho prohlášení. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor je teolog a publicista Datum: 30. června 2023 Foto: Pixabay – ilustrační

Tags: ,,

23 Komentáře

 1. Václav Dostál

  Jestliže budeme „pro rovnost všech – tedy pro to, aby všichni lidé LGBTQ+ měli stejná práva“, pak musíme zavrhnout současnou preferenci L a G oproti BTQ+. Ta druhá část odlišně sexuálně orientovaných (tj. BTQ+) nemá uzákoněna stejná práva jako ta první (tj. LG). Tzn., že existuje nerovnoprávnost jedněch odlišně pohlavně orientovaných vůči jiným odlišně pohlavně orientovaným! Rovnoprávnost znamená stejná práva bez ohledu na využívání těch práv: jejich využívání není povinné!
  Je zřejmé, že uplatnění stejných práv pro všechny odlišně sexuálně orientované by zásadním způsobem měnilo vztahy: zákonné sexuální partnerství – s rovnými právy – by platilo např. také pro polyamorní lidi – kteří pěstují skupinový neboli hromadný sex.

  Odpověď
 2. Prohlášení církevních představitelů k manželství pro všechny možná nebylo napsáno nejlépe. Možná mělo být lépe formulováno, ale podepsat se pod něj je správné. Souhlasím s autorem.

  Odpověď
 3. Společné prohlášení mělo velký význam v tom, že ho podepsali zástupci velkého počtu církví. Ukázalo se, že církve a sbory podporující LBGT agendu a genderovou ideologii jsou ve značné menšině.

  Odpověď
 4. pro pana Hučína

  Míněním většiny argumentovali komunisté, byť většina s nimi nesouhlasila. Kdykoliv se někdo ohání většinou, dává tím najevo, že je v argumentační nouzi. Ostatně i Písmo říká: „Nepřidáš se k většině, páchá-li zlo. Nebudeš vypovídat ve sporu s ohledem na většinu a převracet právo“ (Ex 23,2).

  Vědeckým pozorováním bylo zjištěno, že homosexualita i transsexualita jsou vrozené. Je-li tomu tak, pak je i toto dílo Boží. Apoštol Pavel homosexualitu odsuzuje jako nepřístojný pohanský zvyk. Avšak Řekové i Římané pěstovali homosexualitu, která vrozená nebyla a tu Pavel zavrhoval. O vrozené homosexualitě, která je vzácná, pravděpodobně nevěděl. Kdykoliv církev odmítala uznat vědecké pozorování, vymstilo se jí to. Musíme donekonečna opakovat stejnou chybu?

  Někdo říká, že i pedofilie je vrozená a přece panuje naprostá shoda, že se pedofilům ustupovat nemá. Jenže pedofilních zločinů se většinou dopouštějí lidé, kteří jsou docela normální. Děti se stávají jejich oběťmi, protože se nedokážou bránit. Zájem ochrany dětí mnohonásobně převyšuje zájem případných pedofilů. Ostatně je sporné, zda pedofilie opravdu vrozená je.

  Pedofilové škodí, o homosexuálech a transsexuálech se totéž říci nedá. Prohlášení zástupců českých církví k manželství nepřímo říká, že stejnopohlavní svazky ohrožují standardní rodinu. To by rodinu ohrožovali i lidé žijící v celibátu. Tato argumentace je tedy lichá.

  Odpověď
 5. pro pana Drápala

  Pedofilové škodí, o homosexuálech a transsexuálech se totéž říci nedá. Prohlášení zástupců českých církví k manželství nepřímo říká, že stejnopohlavní svazky ohrožují standardní rodinu. To by rodinu ohrožovali i lidé žijící v celibátu. Tato argumentace je tedy lichá.

  Píšete o mrzačení lidí, kteří v sobě objevili transsexuála. Podle českých zákonů každý, kdo chce úřední změnu pohlaví, musí podstoupit sterilizaci. Transsexuálové o sterilizaci nestojí. Nestojí obvykle ani o reoperaci pohlavních orgánů. Nebylo by tedy nejlepší umožnit těmto lidem úřední změnu jejich společenské role, bez toho ostatního?

  Ukázalo se, že mnozí z těch, kdo změnili svou společenskou roli a pak si to rozmysleli, učinili tak pod nátlakem či úplatkem fanatiků. Nejsou to i případy, které zde zmiňujete? Mohl byste říci, koho máte na mysli? V minulosti jste některé takové zmiňoval, ale ukázali se být značně nevěrohodní. Nečerpáte své informace z dezinformačních webů?

  Děti s menšinovou sexuální orientací často trpí v dětském kolektivu šikanou a některé jsou šikanou dohnány k sebevraždě. Proto je potřebné, aby se tyto děti ve škole děti dověděly, že i když jsou jiné, nejsou méněcenné a že když se ke své odlišné orientaci přihlásí, spoklečnost je nebude považovat za zvrhlé, ale bude je chránit. Taková by měla být i církevní osvěta – bránit utrpení každé menšiny, která je principiálně vždy ohrožená.

  Aliance pro rodinu bojuje proti sexuální výchově ve škole, že se má odehrávat v rodinách. Vám rodiče nějakou sexuální výchovu poskytli? Mně nikoliv. Věřím, že škola by o těchto věcech měla informovat, aby ze sexuality odstranila lákadlo zakázaného ovoce.

  Odpověď
 6. Dobrý den, pane Pavle. O relevantnosti informací z webů jako jsou např. „manipulátoři“ anebo „otevři…“ můžeme mít pochybnosti, nicméně zprávy o neobvyklém dění v Británii přichází z více stran.

  Odpověď
 7. Pane Pavle, nikde jsem netvrdil, že většina má vždy pravdu. Neposouvejte můj výrok, prosím. Jde o jen o to, že se na textu dokázali shodnout významní představitelé z naprosté většiny významných křesťanských církví. Nic víc.

  Jistě se lidé rodí s nejrůznějšími vadami, například s těžkým tělesným postižením. Zatímco každý člověk je Bohem milován, nesouhlasím s tím, že vrozená vada je Boží záměr, a proto nemůžeme postiženému člověku odepírat stejná práva, jako mají nepostižení. Nebo myslíte, že slepý člověk má stejné právo být pilotem jako vidící? Písmo říká, že svět je pod mocí Zlého (1 J 5:19) a že někteří lidé se narodili jako nezpůsobilí k manželství (Mt 19:12). To druhé říká dokonce Ježíš. A chceme-li být křesťany, s Ježíšem polemizovat nemůžeme.

  Diskuse o biblických textech vztahujících se k homosexuálnímu chování patří pod jiný článek, proto zde nebudu opakovat, co již bylo stokrát řečeno jinde. Ano, existují výklady, které se snaží jednoznačnost biblických textů nějak relativizovat nebo obejít, ale jsou to velmi účelové konstrukce.

  Odpověď
 8. „Současné lidovecké návrhy vycházejí vstříc homosexuálním párům v otázkách dědictví, přístupu k informacím o zdravotním stavu partnera a dalších záležitostech. V podstatě se registrované partnerství, které má být nadále nazýváno pouze partnerstvím, dostane na roveň manželství, pouze se nebude nazývat manželství, protože tento název má být podle našeho názoru vyhrazen pro svazek muže a ženy.“

  (Ne)překvapuje mě, jak klidně lidovci akceptovali zákon o registrovaném partnerství. Neuplynulo ani 20 let od jeho přijetí, ale už je brán jako standardní právní norma, jako samozřejmost. Dokonce registrované partnerství chtějí fakticky postavit na roveň manželství a handrkují se už jen o slovíčka, jak se to bude nazývat. Nikdo z poslanců již nenavrhuje zrušení tohoto skandálního zákona. Přitom to bylo právě přijetí tohoto zákona, které otevřelo „bránu do pekel“ neustále se stupňujících požadavků dnes už několika deviantních minorit, jejichž počet bude patrně v budoucnu ještě narůstat.

  Je to jako s těmi jeskyňkami v pohádce o Smolíčkovi pacholíčkovi:

  „Smolíčku, pacholíčku, otevři nám svou světničku, jen dva prstíčky tam strčíme, jen se ohřejeme a hned zase půjdeme.“

  Ne, oni nepůjdou, jim nebude stačit „se jen ohřát“, oni toho nenechají…

  Odpověď
 9. pro Josef Bong

  Řada šiřitelů dezinformací a antisystémových nálad ale pochopila, že jimi šířená temná vize světa je příliš depresivní a není udržitelná bez světla na konci tunelu.

  Takovým příkladem je David Formánek, který založil konspirativní web Otevři svou mysl a byl mimo jiné hostem Hovorů ze země nebo respondentem projektu Tvořivá společnost. Jeho kanál na Telegramu sleduje téměř dvacet tisíc lidí, čímž se řadí mezi nejpopulárnější v České republice a na Slovensku.

  Dokud mu Facebook nezablokoval účet, patřil k nejoblíbenějším konspiračním kanálům i na této sociální síti, kde během pandemie koronaviru začal nabízet přeložená konspirační videa. Od směsíce konspirací, propagace antivax hnutí a teorií o „hlubokém státu“ se v květnu 2022 odklonil a spustil spirituální odnož projektu s názvem Otevři svou duši.

  „Pokud vás zajímají věci tzv. ‚mezi nebem a zemí‘, spiritualita, exopolitika, intuice, meditace, ezoterika, mysteriózní učení, duchovní rozvoj, mimozemské civilizace, historie lidstva a Země, a mnohem více, je to právě místo pro vás,“ informuje své příznivce Formanek. V rámci tohoto myšlenkového guláše zprostředkovává konspirační a antisystémový obsah.

  „Šířím informace ze zdrojů, kterým důvěřuji,“ říká v rozhovoru pro Hovory ze země: „Překládám informace, o kterých si nejsem jistý, zda jsou pravdivé, ale s nimiž se nejvíce ztotožňuji. Nejsem vševědoucí. Jde mi o to, abych měl mysl otevřenou různým informacím a na jejich základě si utvářel pohled na svět.“

  Právě to je paradox konspirituálních influencerů. Jejich údajně všemu otevřená mysl naráží na skutečnost, že jejich vlastní přesvědčení je nepropustné informacím z jiných zdrojů než těch, kterým sami důvěřují.

  Zdroj: https://hlidacipes.org/otevri-svou-mysl-ale-zase-ne-moc-svetove-konspirace-v-ceske-verzi-sazi-na-rusko-a-slovany/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

  Odpověď
 10. Ad pavel v

  Napsal jste:

  „Míněním většiny argumentovali komunisté, byť většina s nimi nesouhlasila. Kdykoliv se někdo ohání většinou, dává tím najevo, že je v argumentační nouzi.“

  Ale většinou se v otázce „homosexuality“ oháníte především Vy. Nedovoláváte se snad konsensu většiny světských lékařů a jiných badatelů proti dnes minoritnímu křesťanskému postoji zakotvenému v Novém zákoně? Je tedy paradoxní, že právě Vy se dovoláváte textu z Tóry, která nařizuje sodomity zabíjet (Lv 20:13). Tedy i text Ex 23:2 musíte vykládat v kontextu Tóry. To znamená, že i kdyby většina páchala zlo tím, že by akceptovala sodomii, ty se k ní nepřidáš. Takže přesný opak toho, jak jste si tento text vyložil Vy. A ještě jste do toho tradičně selektivně zakomponoval své nenáviděné komunisty. (Proč ne demokraty, kteří se také ohánějí většinou?)

  Jakýpak asi máte důvod pro tento svůj soustavný zarytý „homosexuální“ lobbing?

  Napsal jste:

  „Vědeckým pozorováním bylo zjištěno, že homosexualita i transsexualita jsou vrozené. Je-li tomu tak, pak je i toto dílo Boží.“

  Vědeckým pozorováním to zjištěno nebylo, existují jen některé tendenční hypotézy víceméně poplatné „homosexuální“ lobby, které se to snaží mermomocí již řadu let prokázat. Ale i kdyby to vrozené bylo, neznamená to, že je to dílo Boží. Vrozené jsou i hemofilie, cystická fibróza, Downův syndrom a řada dalších nemocí a vad. Chcete snad proto tvrdit, že tyto defekty jsou dílem Božím? Že tyto lidi Bůh takto původně naplánoval?

  Napsal jste:

  „Avšak Řekové i Římané pěstovali homosexualitu, která vrozená nebyla a tu Pavel zavrhoval. O vrozené homosexualitě, která je vzácná, pravděpodobně nevěděl.“

  Pavel zavrhuje samcoložnictví jako takové (1 K 6:9-10), stejně jako zavrhuje v témž textu třeba opilství. Budete stejně jako samcoložníky hájit také opilce tím, že o vrozených dispozicích k alkoholismu Pavel pravděpodobně nevěděl? Nemůžete si přece vybírat jen jeden svůj oblíbený hřích, který byste chtěl depeccatizovat.

  Mimochodem, pokud znal ap. Pavel Platónovo dílo, pak se s tvrzením o vrozenosti „homosexuality“ mohl setkat v Platónově dialogu Symposion…

  Napsal jste:

  „Ostatně je sporné, zda pedofilie opravdu vrozená je.“

  Je-li sporná vrozenost pedofilie, pak je sporná i vrozenost „homosexuality“, neboť podle endokrinologické hypotézy vznikají obě tyto deviace stejným mechanismem, jen jiným načasováním:

  „Vysvětlením efektu staršího bratra by mohla být tzv. hypotéza mateřské imunosenzitivity, založená právě na hormonálních výzkumech MacCullocha a Waddingtona (1981) a Ellise a Amese (1987), podle kterých organismus matky v těhotenství v některých případech reaguje obrannou imunologickou reakcí na mužské pohlavní hormony vylučované plodem. Tato imunitní reakce by v případě mužského zárodku mohla narušit organizační efekt androgenů, a tím i sexuální diferenciaci mozku… Lalumiére a spol. (1998) pak rozšiřují toto vysvětlení i na oblast pedofilie a sexuální agresivity s tím, že vlastně každá sexuálně dimorfní, tedy z hlediska reprodukčního chování relevantní charakteristika mužských sexuálních preferencí, je závislá na prenatální sexuální diferenciaci. Proto – podobně jako v případě intrauterinních příčin homosexuální orientace – mohou být imunitní reakcí organismu matky narušeny i věkové preference ústící v erotickou preferenci prepubertálních objektů, nebo mohou být narušeny preference spojené s mužským párovacím chováním, které zase podle autorů ústí v hyperdominantní preference pozorované u deviantních sexuálních agresorů. Rozdíl mezi pedofilií a homosexuální orientací je pak podle Quinseyho a Lalumiéra (1995) způsoben různým načasováním androgenní expozice, respektive jejího deficitu během nitroděložního vývoje mužského mozku.“ (P. Weiss: Sexuální deviace, Praha 2002, s. 125)

  Napsal jste:

  „Pedofilové škodí, o homosexuálech a transsexuálech se totéž říci nedá.“

  Pokud bychom vzali v potaz počet předčasně zemřelých v důsledku pedofilie a počet předčasně zemřelých v důsledku „homosexuality“, pak škodí mnohonásobně více „homosexuálové“. Nehledě na to, že pedofilie se vyskytuje v komorbiditě s „homosexualitou“ signifikantně častěji než u „heterosexuálů“.

  Napsal jste:

  „Prohlášení zástupců českých církví k manželství nepřímo říká, že stejnopohlavní svazky ohrožují standardní rodinu. To by rodinu ohrožovali i lidé žijící v celibátu.“

  Lidé žijící v celibátu se ovšem nedomáhají práv lidí žijících v manželství. Nevznášejí žádné požadavky na změnu zákonů, nevnášejí do struktury společnosti chaos.

  Odpověď
 11. Děkuji za skvělý článek autorovi.

  Jen chci podotknout jednu důležitou věc – nechť si nikdo nedělá iluze o tom, že by mohla být někdy dětem prospěšná „výchova“ v homosexuálním partnerství.

  Pro rodinu tvořenou mužem a ženou neexistuje náhrada. Jakékoli dítě které vyroste v homosexuálním partnerství, v němž mu bude scházet otcovský, či mateřský vzor tím bude téměř vždy navždy psychicky poznamenané.

  S tímto společnost rozkládajícím, dekadentním hazardem není možné dělat jakékoliv, sebemenší kompromisy.

  Kdokoliv chce mít nestandardní sexuální orientaci, nechť si ji ponechá sám pro sebe a nepodsouvá to veřejnosti bezmála jako hrdinský čin!

  Velmi zajímavý dokument Sodoma o podstatě LGBT:

  https://youtu.be/QEnkTxnrZ8I?si=h2XuE65p8QSATJMo

  Odpověď
 12. pro Daniel Bolina

  Vámi doporučovaný dokument je ruského původu a je dílem slovenského magazínu ZEM & VEK publikujícího konspirace a dezinformace.

  Je vydáván měsíčně a má i svůj zpravodajský portál. Prohlašuje se za „alternativní médium bez reklamy“. Časopis i jeho šéfredaktor Tibor Rostás jsou opakovaně kritizováni za šíření konspiračních teorií, ruské propagandy, faktografického zavádění, nekorektního nakládání se zdroji, ale i podprahového nabádání k nenávisti vůči menšinám. V říjnu 2019 byl T. Rostás obžalován ze šíření extremistických materiálů v souběhu s přečinem hanobení národa, rasy a přesvědčení a přečinu podněcování k národnostní, rasové a etnické nenávisti. Byl odsouzen k peněžitému trestu.

  Za zrodem projektu stáli T. Rostás (vystupující pod pseudonymem Tibor Eliot Rostas), Ivan Galanský, Marián Benka a Dušan Budzák. K dalším pravidelným autorům časopisu patří Patrik Svoboda, Juraj Pokorný, Peter Čalovka, Peter Staněk, Viktor Timura, Vladimír Liška, Jan Lakota a Milka Zimková. Aktivity média zahrnují i vystoupení a besedy v různých místech Slovenska.

  Projekt je podle vydavatelů financován jeho čtenáři. Příjmy má tedy z prodeje v novinových stáncích, předplatného, nákupů v elektronických obchodech a vstupného v divadle. Byl však publikován rozhovor mezi Rostásem a Kuzněcovem (velvyslanec Ruska na Slovensku), kde jednali o jeho financování.

  Je typické, že podobné dokumenty pocházejí z Ruska a jsou součástí Putinovy propagandy, která líčí Západ jako zvrhlý a Rusko jako stát, který má násilím (speciální vojenskou operací) spasit svět.

  Odpověď
 13. pro P. Ašera

  Říkáte, že demokraté se oháějí většinou, ale není to pravda. Masaryk říkal: Demokracie je diskuze. I v parlamentu se o nových zákonech vede věcná diskuze, kde se lidé neřídí stranickým tričkem, ale normálně se věcně domlouvají. Je to mimo jiné proto, že kdyby nebrali ohled na opoziční kolegy, ti by v příštím volebním období jejich jednostranné zákony zrušili. Divadlo pro davy, které lze vidět při plenárním zasedání parlamentu, už nemá na výsledek prakticky žádný vliv. To, že jsou při tom poslanci na sebe zlí, neznamená, že spolu nedokážou na výborech věcně jednat.

  Obviňujete mě z homosexuálního lobbingu. Já sám jsem heterosexuál a lobbuji proti náboženskému fanatismu. Ze všech fanatismů je ten náboženský nejhorší – viz například Mistr Jan Hus, Dreyfusova aféra.

  Ve podobného původu pedofilie a homosexuality máte možná pravdu. Neznamená to však, že homosexualita není vrozená. Je-li vrozená, nelze říci, že vzniká ze zlé vůle, že je zvrácená. Pedofilie naopak zvrácená je, ať už je její původ jakýkoliv. Oběti pedofilie těžce trpí. Pedofilové jsou evidentně zlí (bezohlední) lidé.

  Komorbidita pedofilie a homosexuality se nazývá pederastie a byla u Řeků tolerovaná. Možná, že to byl právě ten typ homosexuality, proti němuž se apoštol Pavel tak vehementně stavěl. Obsahuje totiž násilný prvek. Pedofil spoléhá na svoje společenské postavení, které několikanásobně převyšuje piostavení dítěte. Podobně se i sodomští muži dožadovali Lotových hostů, protože je chtěli znásilnit.

  Když se homosexuálové dožadují stejných práv jako mají manželé, nijak tím rodinu nepoškozují. Pokud podle vás ano, v čem je rodina poškozena?

  Odpověď
 14. pro Honzu Hučína

  Říkáte, že mínění většiny není podstatné. Pak netuším, proč jste uvedl bezvýznamnou informaci, “ že se na textu dokázali shodnout významní představitelé z naprosté většiny významných křesťanských církví.“

  Ježíš říká, že se někteří lidé narodili nezpůsobilí k manželství. To však vůbec neznamená, že registrované partnerství homosexuálů je hřích. S Ježíšem polemizovat opravdu nemůžeme, ale ani nemusíme.

  Ježíš řekl: „Nepřišel jsem svět soudit, ale zachránit.“ Já to chápu tak, že pro Ježíše není podstané, zda jsme zcela bez hříchu, ale to, co jsme udělali dobrého pro svého bližního (pro trpícího člověka). Homosexuálové jsou naši bližní – žádný bychom nechtěli být na jejich místě.

  Odpověď
 15. Tohle není otevrisvoumysl.cz, takže by to mohl uvědomělý čtenář skousnout … i když asi ne, jsou to parlamntnilisty.cz, ktere jsou mezi intelektuály, jak se česky říká, „hejtovány“.
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Britska-duchodkyne-si-vyfotila-duhovy-plakat-Navstivila-ji-policie-hrozila-zlocinem-z-nenavisti-742308
  Původní článek je zde, vyžaduje ovšem povrchní znalost cizího jazyka nebo alespoň používání internetového překladu:
  https://www.dailymail.co.uk/news/article-12473521/Retired-social-worker-quizzed-hate-crime-police-sticker-Stand-Trans-poster.html

  Odpověď
 16. Ad pavel v

  Napsal jste:

  „Říkáte, že demokraté se oháějí většinou, ale není to pravda.“

  Není pravdou, že se demokraté ohánějí většinou? To myslíte vážně? Vždyť demokracie je ze své podstaty založena právě na prosazování vůle většiny. Nehledě na antické doklady, toto demokratické prosazování většiny popsal i klasický politický myslitel Alexis de Tocqueville, který ve svém slavném díle „Demokracie v Americe“ nezakrytě píše o tyranii většiny v USA, přičemž ani oddělení jednotlivých mocí této tyranii nemůže účinně zabránit:

  „Když nějaký člověk nebo nějaká strana trpí ve Spojených státech nespravedlností, na koho se má podle vás obrátit? Na veřejné mínění? Právě ono tvoří většinu. Na zákonodárný orgán? Ten zastupuje většinu a je jí slepě poslušen. Na výkonnou moc? Ta je jmenována většinou a slouží jí jako pasivní nástroj. Na represivní moc? Represivní moc není nic jiného než většina ve zbrani. Na porotu? Porota, to je většina, které je dáno právo vynášet rozsudek, a sami soudcové jsou v některých státech voleni většinou. Jakkoli nespravedlivé nebo nerozumné je opatření, které vás postihuje, musíte se mu tedy podrobit.“ (Alexis de Tocqueville: Demokracie v Americe, Praha 2012, s. 247)

  A naše demokratická ústava se zrovna tak soustavně ohání většinou:

  Čl. 1 (1) „Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát…“
  Čl. 6 „Politická rozhodnutí vycházejí Z VŮLE VĚTŠINY vyjádřené svobodným hlasováním…“
  Čl. 18 (2) „Volby do Senátu se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, PODLE ZÁSAD VĚTŠINOVÉHO SYSTÉMU.“
  Čl. 35 (2) „Prezident republiky Poslaneckou sněmovnu rozpustí, navrhne-li mu to Poslanecká sněmovna usnesením, s nímž vyslovila SOUHLAS TŘÍPĚTINOVÁ VĚTŠINA všech poslanců.“
  Čl. 39 (2) „K přijetí usnesení komory je třeba SOUHLASU NADPOLOVIČNÍ VĚTŠINY přítomných poslanců nebo senátorů, nestanoví-li Ústava jinak.“
  Čl. 39 (4) „K přijetí ústavního zákona a souhlasu k ratifikaci mezinárodní smlouvy uvedené v čl. 10a odst. 1 je třeba SOUHLASU TŘÍPĚTINOVÉ VĚTŠINY všech poslanců a třípětinové většiny přítomných senátorů.“
  Čl. 43 (6) „O rozhodnutích podle odstavců 4 a 5 informuje vláda neprodleně obě komory Parlamentu. Parlament může rozhodnutí vlády zrušit; ke zrušení rozhodnutí vlády postačuje nesouhlasné usnesení jedné z komor přijaté NADPOLOVIČNÍ VĚTŠINOU všech členů komory.“
  Čl. 47 (1) „Jestliže Senát návrh zákona zamítne, hlasuje o něm Poslanecká sněmovna znovu. Návrh zákona je přijat, jestliže je schválen NADPOLOVIČNÍ VĚTŠINOU všech poslanců.“
  Čl. 47 (3) „Jestliže Poslanecká sněmovna neschválí návrh zákona ve znění schváleném Senátem, hlasuje znovu o návrhu zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu. Návrh zákona je přijat, jestliže je schválen NADPOLOVIČNÍ VĚTŠINOU všech poslanců.“
  Čl. 50 (2) „O vráceném zákonu hlasuje Poslanecká sněmovna znovu. Pozměňovací návrhy nejsou přípustné. Jestliže Poslanecká sněmovna setrvá na vráceném zákonu NADPOLOVIČNÍ VĚTŠINOU všech poslanců, zákon se vyhlásí. Jinak platí, že zákon nebyl přijat.“
  Čl. 56 (2) „Prezidentem republiky je zvolen kandidát, který obdržel NADPOLOVIČNÍ VĚTŠINU platných hlasů oprávněných voličů.“
  Čl. 65 (3) „K přijetí návrhu ústavní žaloby Senátem je třeba souhlasu TŘÍPĚTINOVÉ VĚTŠINY přítomných senátorů. K přijetí souhlasu Poslanecké sněmovny s podáním ústavní žaloby je třeba souhlasu TŘÍPĚTINOVÉ VĚTŠINY všech poslanců; nevysloví-li Poslanecká sněmovna souhlas do tří měsíců ode dne, kdy o něj Senát požádal, platí, že souhlas nebyl dán.“
  Čl. 72 (2) „Návrh na vyslovení nedůvěry vládě projedná Poslanecká sněmovna, jen je-li podán písemně nejméně padesáti poslanci. K přijetí návrhu je třeba souhlasu NADPOLOVIČNÍ VĚTŠINY všech poslanců.“
  Čl. 76 (2) „K přijetí usnesení vlády je třeba souhlasu NADPOLOVIČNÍ VĚTŠINY všech jejích členů.“

  Z uvedených citací je zřejmé, že ústava státu, který sebe deklaruje jako demokracií, se neustále ohání nějakou většinou, ať už je to většina nadpoloviční nebo většina třípětinová všech či přítomných poslanců nebo senátorů. Politická rozhodnutí zkrátka vycházejí z vůle většiny (čl. 6) uplatňované v různých orgánech (mocích) tohoto státu. Jestli se vládní koalice s opozicí zákulisně na něčem domluví, je vedlejší. Při hlasování každopádně musí mít k prosazení zákonů příslušnou většinu. Bez většiny to zkrátka nejde.

  Jak tedy můžete tak bezostyšně lhát, že demokraté se neohánějí většinou? Zvláště, když už jsem Vám to na tomto webu opakovaně dokazoval. Demokraté se oháněli většinou již v antice, tedy dávno před komunisty, pouze jimž ovšem toto ohánění stranicky vytýkáte…

  Napsal jste:

  „Masaryk říkal: Demokracie je diskuze.“

  Co říkal Masaryk, je irelevantní, poněvadž se touto svou pokryteckou proklamací v praxi stejně neřídil. Namísto diskuse s jemu nepohodlnými politiky se je snažil buď uplácet, anebo zdiskreditovat pomocí kompro materiálů, které mu opatřoval především jeho dobře placený poskok Škrach.

  Napsal jste:

  „Obviňujete mě z homosexuálního lobbingu. Já sám jsem heterosexuál a lobbuji proti náboženskému fanatismu.“

  Vy lobbujete především proti slovům apoštola Pavla ohledně toho, že samcoložníci nezdědí Boží království. Považujete proto apoštola Pavla za náboženského fanatika, jehož fanatismus chcete korigovat? Pokud jej však považujete za náboženského fanatika kvůli jeho postojům k samcoložníkům, proč nelobbujete se stejnou vervou proti jeho fanatismu, kterým zapovídá Boží království také opilcům (1 K 6:10). Genetická podmíněnost alkoholismu totiž byla na rozdíl od genetické podmíněnosti „homosexuality“ skutečně prokázána. Proč si tedy z katalogu hříchů, které dle Pavlových slov brání vstupu do Božího království, svévolně vybíráte jen jeden konkrétní hřích, který se všemožně pokoušíte ospravedlňovat, zatímco ostatní, mnohdy vrozené, hříchy jsou Vám lhostejné? Z toho plyne, že nelobbujete proti „náboženskému fanatismu“ ap. Pavla, nýbrž lobbujete výlučně za samcoložníky.

  Napsal jste:

  „Je-li vrozená, nelze říci, že vzniká ze zlé vůle, že je zvrácená.“

  To je to samé, jako byste tvrdil, že je-li vrozený alkoholismus, tak nevzniká ze zlé vůle, není patologický, není zvrácený. Stejně je to se samcoložníky. I kdyby jejich deviace byla nakrásně vrozená a nevnikala by ze zlé vůle, byla by pořád patologická, tedy zvrácená. Mohli bychom je nanejvýš považovat za nemocné lidi – stejně jako alkoholiky. Tomu se však „homosexuálové“ vehemetně brání a svou letitou propagandou docílili toho, že jejich egosystonní deviace byla nakonec vyřazena z Mezinárodní klasifikace diagnóz.

  Napsal jste:

  „Pedofilie naopak zvrácená je, ať už je její původ jakýkoliv.“

  Je-li zvrácená pedofilie, je přinejmenším stejně zvrácená i „homosexualita“. Obě jsou to totiž deviace v objektu. „Homosexuál“ i pedofil je totiž přitahován k chybnému objektu, kdy při sexuálním spojení s tímto objektem nemůže dojít k naplnění primárního účelu sexuálního pudu – k početí dítěte. Ačkoli u „heterosexuálního“ pedofila to nemusí vždy platit, jelikož např. taková Lina Medina porodila dítě již ve svých pěti letech. Při stejnopohlavním styku je však a priori jisté, že se z něho nic nikdy nemůže narodit.

  Napsal jste:

  „Oběti pedofilie těžce trpí. Pedofilové jsou evidentně zlí (bezohlední) lidé.“

  A oběti „homosexuality“ snad netrpí podobně těžce, ne-li více, poněvadž jejich početně mnohem víc? Zajímavé je, že bible se o pedofilii, vůbec v negativním smyslu nezmiňuje, ale Vy přesto šmahem odsuzujete pedofily jako zlé lidi (někteří sexuologové by Vám ovšem oponovali, že právě pedofilové mají děti skutečně rádi). Bible ovšem na několika místech „homosexualitu“ jasně odsuzuje, avšak Vy zatvrzele toto stanovisko bible odmítáte akceptovat. Nechápu, jak se s takovým přístupem k bibli můžete vůbec považovat za křesťana…

  Napsal jste:

  „Komorbidita pedofilie a homosexuality se nazývá pederastie a byla u Řeků tolerovaná. Možná, že to byl právě ten typ homosexuality, proti němuž se apoštol Pavel tak vehementně stavěl. Obsahuje totiž násilný prvek.“

  Kdyby měl ap. Pavel v 1 K 6:9 na mysli pouze pederastii, pak by použil právě tento řecký termín, který se používal již za Platóna. Pavel však pravděpodobně vytvořil neologismus „arsenokoitai“ na základě septuagintního překladu verše Lv 20:13, kde se obě části tohoto složeného řeckého slova vyskytují (καὶ ὃς ἂν κοιμηθῇ μετὰ ἄρσενος κοίτην γυναικός…). Nechtěl tedy patrně zužovat význam zákazu stejnopohlavního styku jen pederastii, ale chtěl ho extenzivně aplikovat na jakýkoli styk jedinců stejného pohlaví (v 1 K 6:9 mužů, ovšem analogicky se to týká i žen – viz Ř 1:26-27),

  Kromě toho antická řecká společnost nevnímala pederastii jako něco násilného. I kdyby tam ovšem prvek násilí reálně byl, tak Pavel upírá Boží království nejen aktivním účastníkům stejnopohlavního styku („arsenokoitai“ ), avšak zřejmě i jeho pasivním účastníkům – „měkkýšům“ („malakoi“), které dokonce jmenuje ještě před samcoložníky…

  Napsal jste:

  „Když se homosexuálové dožadují stejných práv jako mají manželé, nijak tím rodinu nepoškozují. Pokud podle vás ano, v čem je rodina poškozena?“

  „Homosexuálové“ mají přece naprosto stejná práva, jako „heterosexuálové“. Nikdo jim nebrání vstoupit do manželství s osobou opačného pohlaví. To, že toho nechtějí využít, je jejich věc. Nikdo jim žádná práva neupírá, ústava ani jiné zákony je nijak nediskriminují. Na rozdíl třeba od zastánců incestu, kteří nejen nemohou uzavřít manželství, ačkoli jsou opačného pohlaví, navíc jsou ještě za své sexuální styky trestně stíháni. Toto je skutečná diskriminace. Ta Vám nevadí?

  A jak poškozují manželství? Především perzifláží manželství, které je už tak ve všeobecné nevážnosti a v rozkladu. Stejně kdyby se dožadovali zoofilové manželství se svými domácími mazlíčky (a ta doba, kdy to po vzoru „homosexuálů“ budou požadovat, zřejmě není daleko), tak to povede k podobné degradaci institutu manželství, které má být zárukou alespoň jakési společensky přijatelné výchovy dětí. Ti, kdo však z podstaty svých sexuálních preferencí nemohou žádné děti ani zplodit, by měli neronovsky parodovat funkci rodiny? To je projev dekadence, ne pokroku…

  Odpověď
 17. to Josef Bong

  Daily Mail je britský bulvární deník vydávaný v Londýně a vlastněný společností Daily Mail and General Trust. První vydání vyšlo v roce 1896 a bylo vydáno baronem Alfredem Harmsworthem, 1. viktomtem Northcliffovským, též známým jako baron Norhcliff nebo hrabě Northcliff. Tyto noviny stály na počátku masového rozšíření novin v Británii a tento pojem masifikace je znám jako Northcliffovská revoluce. Daily Mail jsou druhým nejprodávanějším deníkem v Británii po The Sun. Vychází jako tabloid a vydáván je společností DMG Media.

  V únoru 2017 se editoři anglické Wikipedie rozhodli zakázat zdrojovat články Daily Mailem, když rozhodnutí zdůvodnili nedůvěryhodností a senzacechtivostí média

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář