Dan Drápal: K diskusi o vítězství

LN z 30. května t. r. přinesly zásadní článek bývalého prezidenta Václava Klause a jeho bývalého kancléře Jiřího Weigla „Kdo vlastně vyhrál světovou válku?“ Článek protestuje proti „jistým vlivným silám dnešního světa“, které nejsou s výsledky této války „smířeny“. Těmto „silám“ jde podle autorů článku o vylíčení konce války „nikoli jako vítězství Rusů a Američanů nad Němci, ale coby počátek nové okupace, tentokrát ruské“.

Pokud jsem dobře četl, autoři tyto „vlivné síly“ blíže nespecifikují. Přiznám se, že by mě zajímalo, koho tím mají autoři článku na mysli. Tyto síly rozpoutaly „kampaň“, to je prý „evidentní“. Možná nejsem natolik sečtělý jako autoři, takže mně se to jako evidentní nejeví. Nicméně diskusi k 75. výročí konce války jsem sledoval, a protože se nemohu pouštět do polemiky o „jistých silách“, přijdu se svou troškou do mlýna a sdělím své názory na konec války.

Bezprostředním vítězem byl nesporně Sovětský svaz. Výrazně rozšířil své území a nadto se mu podařilo na západě vytvořil prstenec klientských států. Spojené státy byly druhým vítězem, nicméně jejich vítězství – z povahy věci – neznamenalo žádné územní zisky. Pravda je, že v důsledku rozložení sil k sobě do značné míry připoutaly západní Evropu, která by se sama proti Sovětskému svazu neubránila. Pokud ale někdo toto spojenectví opustit chtěl, tak to učinit mohl, což nepopiratelně demonstroval francouzský prezident De Gaulle. Příklad Maďarska (1956) a Československa (1968) se stejnou nepopiratelností dokázal, že ze sovětského orbitu se tehdy vystoupit nedalo.

Je nesporné, že kdyby vyhrál Hitler, patrně by to znamenalo zkázu českého národa. Nelze tedy klást rovnítko mezi plány Hitlerovy a plány Stalinovy. Proto je jen logické, že vojáci Rudé armády byli vítáni jako osvoboditelé. V tu chvíli jimi byli.

Na řečnickou otázku, která tvoří titulek článku, na který reaguji, lze tedy odpovědět – pokud se spokojíme s odpovědí jednoduchou – jednoznačně: Sovětský svaz.

Věci ale nebývají jednoduché. A proto na předchozí tvrzení můžeme odpovědět „ano, ale…“

Obyvatelstvo Sovětského svazu přineslo nesporně nejvíc obětí. Ale mohli bychom to říci drsněji: Ne „přineslo nejvíc obětí“, ale „bylo obětováno“. Historie nezná „kdyby“. Určitá „kdyby“ se ale vtírají. Utrpěl by Sovětský svaz tak velké oběti na počátku války, kdyby Stalin v druhé polovině třicátých let nezlikvidoval 60 procent důstojnického sboru? Čelil by – za války i po válce – partyzánskému boji ukrajinských banderovců, kdyby o pár let dříve nevyvolal na Ukrajině hladomor, jemuž padly za oběť miliony lidí?

Je nesporné, že v květnových dnech vděční Češi rudoarmějce „zasypávali šeříky“, o tom žádná. Jsem ročník 1949, a tento narativ jsem dobře znal ze školy i odjinud – jiný v mém dětství a mládí v oběhu nebyl. Až jako student jsem si klad otázku: Nevrhá anexe Podkarpatské Rusi určitý stín na Stalinovo počínání? Museli jsme její obyvatele, kteří chtěli zůstat Čechoslováky, tak hanebně a snadno opustit? A ještě mnohem později jsem se dověděl o tom, že speciální jednotka Směrž začala bezprostředně po 9. květnu zatýkat a odvlékat do Gulagu ruské emigranty, kteří našli v naší zemi útočiště po bolševickém převratu a následných bojích v Rusku. Byli to českoslovenští občané, loajální k našemu státu, ale téměř nikdo se jich tehdy nezastal. Ano, Sovětský svaz zvítězil, ale toto byly určité vady na kráse.

A pak zde byli ti vlasovci. Jsem dalek toho, dělat z nich hrdiny, ale i toho, dělat z nich padouchy. Měli na vybranou ze dvou špatných možností, a ať by volili kteroukoli z nich, zemřeli by. Buď v německém zajetí, nebo na popravišti po skončení války. Byli to nešťastníci, kteří možná doufali, že si nějak zachrání život, což se jim nepodařilo. Ovšem kdyby nevstoupili do ruské osvobozenecké armády (ROA), byli možná v květnu 1945 už stejně mrtví, protože ruští zajatci v německém zajetí umírali poměrně záhy. Pokud Praze nějak pomohli – spory se vedou, zda ano či ne, ale to nechám odborníkům – pak ne „z lásky k Česku“, ale jaksi mimochodem. Pomníky bych jim nestavěl, ale na druhé straně bych je neodsuzoval.

Autoři si dále stěžují, že se u nás příliš zdůrazňují krutosti páchané na Němcích a píší o „mimořádnosti a výjimečnosti německé viny“. Smíření mezi Čechy a Němci jsem v osmdesátých a devadesátých letech věnoval značné úsilí – byl to částečně můj dluh vůči mému dědečkovi – legionáři, který byl důstojníkem československé armády a v létě roku 1945 byl na inspekci ve sběrných táborech pro „odsouvané“ Němce. Po krutostech, které tam viděl, zažádal o přeložení. Vyhnání Němců mě hodně trápilo, protože se ho dopouštěli Češi. Jako křesťan dobře vím, že mezi námi a Bohem ležela česká vina. Německá vina leží mezi Němci a Bohem. Proto mi tolik záleželo na tom, abychom si svou vinu přiznali. V žádném případě mi nešlo o nějaký ahistorický postoj, který by nevnímal, že krutosti páchané na Němcích byly důsledkem teroru během heydrichiády, a že co se týče problematických vztahů mezi Čechy a Němci, mohli bychom jít mnoho let do minulosti a stále mudrovat o tom, „kdo si začal“. Jsem rád, že přinejmenším co se týče křesťanských kruhů (a týká se to jak katolíků, tak evangelikálů), mají tuto otázku smíření už dobrých dvacet či třicet let vyřešenou.

Nakonec se přiznám, že se opravdu bojím více Rusů než Němců. Souhlasím přitom s autory, že „skutečně silné zájmy ohledně naší země mají pouze Německo a Rusko“ (byť bych asi raději vynechal ono pouze.) Jistě, může se to změnit, ale zatím stále „mráz přichází z Kremlu“. Přes vítězství v druhé světové válce.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

 

Autor je teolog a publicista Datum: 10. června 2020  Foto: Jaltská konference – Stalin, Churchill a Roosevelt

 

 

Tags: ,,,

55 Komentáře

 1. Vlivné síly? Vždyť je to jasné. Německá EU, Posselt, Albrightová, Fiala, Kolářové, Hřib, lidovci, Kalousek, spisovatel Padevět. Jen tak namátkou. Klaus i Zeman to vidí správně. Co by mělo být evidentní, když ne odstranění sochy Koněva ke kulatému výročí a špinění obětí Lidic nebo akce ricin. Jestliže Zeman usiluje o korektní vztahy s Ruskem a Čínou, tak jsou u nás politici, kteří tyto snahy sabotují a vztahy se snaží co nejvíce poškodit. A to je špatná politika dobrá tak pro EU nebo NATO, ale ne pro Čechy.

  Odpověď
  • Korektní vztahy s Ruskem a Čínou navázat nelze. Jsou to totalitní státy, kde není žádná opozice, která by kontrolovala vládu. Moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně. Korektní vztahy mohou být založeny na vzájemné důvěře. Totalitním státům věřit nelze, jak nás o tom učí historie. Totalitní státy jsou trvalým nebezpečím pro světový mír. Když se dostanou do hospodářských potíží, řeší získání klesající podpory svých obyvatel vytvořením pomyslného nepřítele a vyvolají válku. Jak v Rusku, tak v Číně sílí nacionalismus, který byl příčinou druhé světové války.

   Odpověď
 2. Pěkný text, díky. Jen nevím, proč jej autor potřeboval uvést tím rejpancem do Klause a spol, když nakonec – kromě toho, že neví, kdo to jsou ty „vlivné síly“, co se snaží manipulovat historií – dospěl v hledání odpovědi na otázku „Kdo vlastně vyhrál světovou válku?“ v podstatě ke stejným závěrům jako Klaus, tedy k „vítězství Rusů a Američanů nad Němci“?

  Odpověď
 3. Jak by mohla společnost, dnes vnitřně rozdělená, společně vyjádřit, zda to tehdy bylo naše vítězství nebo ne?
  Jistě, vedlo to k nastolení sovětského systému. Ale klidně by se dalo říct, že k jeho nastolení vedlo všechno to, co se dělo už dávno před válkou, například hospodářská krize třicátých let.
  Sovětský systém musel být nastolen, aby se mohl historicky znemožnit.
  Kapitalismus se pak musel vrátit, aby se mohl také historicky znemožnit. I když nevíme, jak dlouho to bude trvat.
  Konečným vítězem bude Beránek, jak všichni víme.
  Jsem ráda, že jsem nakonec došla k tomuhle poznání.

  Odpověď
  • Ve škole jsme se učili, že velká hospodářská krize 30. let minulého století vznikla „z nadvýroby“, jako důsledek toho, že kapitalisté zvyšovali výrobu, ale dělníkům platili příliš nízké mzdy, než aby si mohli koupit zboží vyrobené vlastníma rukama. Toto byl komunistický blábol. K němu nacisté přidali mýtus, že lidé neměli na nákup zboží, protože jim je sebrali židé lichvářskými úroky (žid=bankéř=lichvář). Ve skutečnosti velká hospodářská krize nebyla systémovou chybou kapitalismu, ale lidskou chybou amerického prezidenta Herberta Hoovera a jeho šéfa federálního rezervního systému Benjamina Stronga. Tito pánové v době konjunktury před krizí prostřednictvím nízkoúročených půjček federálního rezervního úřadu pumpovali peníze do americké ekonomiky a tím způsobili její přehřátí. To znamená, že podnikatelé investovali do rozšíření výroby, aniž by měli vždy zajištěný odbyt. Jelikož peníze byly tak „levné“ (nízkoúročené), obyčejní lidé si brali bankovní půjčky a nakupovali za ně akcie firem u vidiny rychlého zbohatnutí na dividendách z akcií místo aby si kupovali výrobky ze svých továren. Velkým odbytištěm USA bylo Německo, které však nemělo čím platit, protože muselo platit reparace z první
   světové války. Americká vláda tedy poskytovala Německu úvěry na nákup amerického zboží. V určitém okamžiku
   měly americké banky rozpůjčováno příliš mnoho peněz a omezily další úvěrování. Občané byli nuceni prodávat akcie, aby získali hotovost. Tím se stalo, že se na burze objevila hromadná nabídka akcií, která způsobila pád jejich ceny. To vyvolalo pád komerčních bank, jež měly vlastní kapitál také v akciích. V panice provedli občané run na banky, aby zachránili svoje úspory, než banky zkrachují. Tím však jejich krach urychlili. Herbert Hoover a Benjamin Strong udělali druhou obrovskou chybu. Místo aby nabídly bankám prostřednictvím centrální banky levné překlenovací úvěry, úvěry vysokými úroky zdražili. Třetina bank zkrachovala. S nimi zkrachovaly (přestaly vyrábět) jinak zdravé firmy, které měly nedostatek hotovosti, aby zaplatily provozní náklady. Americká vláda přestala úvěrovat Německo. Tím do velké míry poklesl odbyt amerických výrobců, krize v USA se tím prohloubila a přenesla také do Evropy.

   Lze říci, že velká krize 30. let minulého století nebyla systémová chyba kapitalismu, ale chyba amerického prezidenta a šéfa americké centrální banky. Dělali přesný opak toho, co dělat měli – v době konjunktury nízkoúročenými úvěry podporovali hospodářský růst a zvyšovali tím optimistická očekávání bezhlavě se zadlužujích občanů. V době krize udělali opak. Tím vyvolali platební neschopnost a následující krach i jinak zdravých firem. Nedostatek peněz v oběhu lidé řešili výměnným obchodem a vytvářením lokálních měn. Na začátku tohoto obrovského problému byla pýcha prezidenta Hoovera přesvědčeného, že ekonomiku lze řídit direktivními inženýrskými metodami (jako firmu).

   Píšete, že konečným vítězem bude Beránek. Tak to uvádí kniha Zjevení a máte tedy pravdu. Netuším však, jaká je zde souvislost se znemožněním kapitalismu. Ledaže byste kapitalismus ztotožnila se satanem. Já však nevěřím, že eventuální demontáž kapitalismu by byla definitivním vítězstvím Beránka.

   Odpověď
   • Hospodářské krize jsou systémové. Žádné omyly. Čas to ukáže.
    O demontáži nebyla řeč. Copak někdo ten váš kapitalismus demontuje? To by šlo jedině silou. Beránek nemá nic takového zapotřebí. Až nastane nový Jeruzalém, kapitalismus zmizí.
    Mě zajímá Boží království a ne kapitalismus.

    Odpověď
    • Máte pravdu, hospodářské krize socialistických států jsou opravdu systémové, protože je potlačen přirozený zákon nabídky a poptávky, tedy stanovení ceny zboží podle jeho vzácnosti. To vede na jedné straně k plýtvání, na druhé straně k palčivému nedostatku. Vzniká nadprodukce železa a lokomotiv, ale systém nedokáže zajistit dostatek toaletního papíru. Neuvěřitelné, ale realita.

     Mě také zajímá Boží království. A jeho příchod podle mého nemá nic společného s úspěchem či neúspěchem kapitalistického systému.

     Odpověď
     • Já jsem nic takového ani nenapsala. Vždyť Boží království není z tohoto světa, zatímco kapitalismus je. A přece si nemůžete myslet, že kapitalismus (nebo nějaký jiný systém) tady bude na věky věků. Nic není věčné, jenom samotný Bůh. A jeho Království.
      Kdybyste mě byl přesvědčoval, že vlastně žádný kapitalismus není, že je to jen označení, pod nímž si člověk něco představuje, brala bych to možná daleko spíš, než když ho hájíte.
      Oč vám tedy jde? Abych s vámi souhlasila?

     • Oč mi jde? Mám obrovský strach z utopických společenských systémů. Jde o iluze, že společnost bude organizována jako velká rodina, v níž vládne místo konkurence vzájemná láska. Tedy jakési nebe na zemi. A v tom spočívá smrtelné nebezpečí všech utopií. Představa ideálního uspořádání společnosti je tak oslnivá, že jakoby opravňuje protagonisty utopií k použití těch nejzvrácenějších prostředků. Účel nesvětí prostředky, většina lidí to však neví. Utopie se nedají zrealizovat, protože člověk je porušen dědičným hříchem – je to sobecký, mstivý a nevděčný tvor. Kapitalismus je systém, který je přizpůsoben této skutečnosti. Nicméně kapitalismus není ideologie, je to soubor pravidel jen pro ekonomiku – nepokrývá celou organizaci společnosti. Je obrovský rozdíl mezi čínským a evropským uspořádáním společnosti, přestože v obou případech je tam kapitalistická ekonomika. Kapitalismus je jen nástroj – nehájím ho ani neodsuzuji. Kupříkladu je možné nožem spáchat vraždu, ale samotný nůž není vrahem.

      Je-li kapitalismus pouhým nástrojem, ztrácí smysl otázka, zda je kapitalismus v souladu s křesťanskou naukou. Řada křesťanů si myslí, že kapitalismus nutí lidi k sobectví. Když uvážíme, jak Baťa pečoval o zaměstnance, vidíme, že je to nesmysl.

     • Baťa byl právě tím, kdo zaváděl (pseudo)rodinné vztahy ve firmě, kde ale všechno patřilo jemu, zatímco realita byla taková, že on sám, aniž by se s někým radil, mohl kdykoli vyhodit člověka, který se mu nehodil do krámu.

     • Paní Evo,

      Baťa si vážil schopných lidí a nevyhodil zaměstnance z pouhého rozmaru – byl by sám proti sobě. Svou firmu vybudoval z ničeho, jen svou pílí. Pokud s ním nějaký zaměstnanec nesouhlasil a myslel si, že firma má být řízena jinak, či lépe, mohl podat výpověď a založit si firmu vlastní. Mohl tak předejít vyhození.

      Hezký den přeje

      Pavel

 4. Němci za 6 let 360 000 mrtvých, vyhlazena téměř celá židovská komunita. Rusové za 20 let 130-300 mrtvých, v tom se historikové asi neshodnou. Autor má větší strach z Němců .. Ernst Wagner byl nacistický vědec, který vypracoval rasové hodnocení Čechů, zveřejnil server valka.cz v článku „Obraz Němce a Německa, díl 6.“ Zy typicky českou vlastnost považuje alogičnost, a dokládá to kultem sv. Václava, kterého Češi slaví, ačkoliv spolupracoval s Němci. POhled zvenčí ..

  Opatrný bych byl i s těmi územními zisky. Například v případě Polska šlo o území osídlené Ukrajinci a Bělorusy, patřící do samoděržaví, před čtverým dělením Polska Rusy a Němci a hned po vzniku samostatného Polska Polskem několikrát anektované, avšak s nepolským obyvatelstvem, to nevyhovovalo ani Rusku ani Západu,výrazem toho bylo i posvěcení té tzv. Curzonovy linie spojenci. Za ni Sovětský svaz v roce 1939 nepostupoval. V jiných případech zase o územní zisky šlo.

  Odpověď
 5. Souhlasím s panem Konečným, zet tyto „vlivné“ síly jsou dostatečné identifikovatelné a jejich motivy dostatečně prosakující. Pokud jde o Rusko a Německo, tak jsem se naučil mít rád obyvatele obou zemí, byť se mi na každé líbí něco jiného, ale pokud jde o politickou reprezentaci, tak nedůvěřuji ani jedné z nich. Tyto země se v historii dokázaly a stále dokáží obdivuhodně dohodnout a i dnes Německo navzdory sankcím realizují s Ruskem miliardové obchody. Pokud jde ale o obavy, tak tam mám momentálně výrazně větší obavy z Německa. Rusko je rozvojová země s HDP na úrovni Itálie, mezi námi a Ruskem jsou momentálně dvě země, velikostní a významem ležíme pod rozlišovací úrovni a přednost mají určité trochu jiné země a použití atomových zbraní by rozhodně byl problém i pro Rusko. Německo je oproti tomu náš bezprostřední soused, který si osobuje právo zasahovat do našich vnitropolitických záležitostí ( noční návštěva německého velvyslance u předsedy ÚS před rozhodnutím o LS, žádost premiéra Sobotky k německé kancléřce Merklové, která témata může probírat na s Ruskem, zákaz uzavřít koalicí ANO s SPD, který sdělila kancleřka premiéru Babišovi…), Německo nejvíce kolonizovalo naší ekonomiku a podílí se rozhodující měrou na vývozu až 500 mld. ročně z české ekonomiky a tím udržuje konstantní rozdíl mezi životní úrovní Německa a Česka, Mnichovská dohoda zůstává stále platnou součástí německého právního řádu a Německo při jednání o Česko Německé deklaraci odmítlo její zrušení, Německo označuje hranice s ČR jako zemskou (landes) a nikoliv státní (stat) hranici na rozdíl od hranic s jinými zeměmi a ani ta slavná deklarace nedokázala tuto skutečnost vyřešit a tak je naše společná hranice bez záruk. Dále to byl právě ten premiér Sobotka, co žádal o instrukce jak“vládnout“, které prohlásil bez demokratické společenské diskuze, že ČR již nežádá o schválení podmínky kterou vyjednal prezident Klaus a která se týkala právě možných nároku Německa. Německo je sice ještě de jure demokratické, ale de facto už to tam jde také směrem, který budí obavy. Takže strach? Ano, ale na obě strany. .

  Odpověď
  • Průzkumy veřejného mínění v Ruské federaci ukazují, že minimálně 40% jejích občanů adoruje Stalina. Zkuste si představit. že by 40% Němců adorovalo Hitlera. Německo se důsledně distancovalo od své nacistické minulosti. Rusko se od komunistické totality neodřízlo nikdy. Ruská vládní média opět tvrdí, že nás Rusko v roce 1968 chránilo před agresí Západu. O agresi Ruska vůči Ukrajině ani nemluvím.

   Odpověď
   • Němci dnes adorují Merkelovou a od toho by se měli distancovat. Rusko nás v roce 1968 nemohlo chránit, protože neexistovalo. V roce 1968 asi většina našich lidí chtěla patřit k Západu, ale nikdo to oficiálně neříkal. Mluvilo se o socialismu s lidskou tváří, to byl zastírací manévr. Takže u nás skutečně kontrarevoluce byla, ale sametová, ne jako v Maďarsku. Kromě Sovětům to vadilo také třeba režimu NDR. Ten vývoj u nás byl pro ně nebezpečný, tak to prostě uťali. V roce 1989 socialismus s lidskou tváří nikoho nezajímal. A jsme v byrokratické EU s tváří predátora.

    Odpověď
 6. Dědeček starosty Koláře za války přijal německé občanství – Otto Kolar – a dělal tlumočníka gestapu v Č.Budějovicích a za heydrichiády v Praze. Protože jsme členy EU a NATO, tak je naprosto normální, že u nás vládne propaganda proti Rusku a Číně. Tedy – u nás všechno fajn a na druhé straně všechno fuj. A ČT to hustí do lidí a když někdo má jiný názor hned je ohrožena nezávislost televize. Směšné a zvlášť směšné pokud to lidem nedochází. Mráz z Kremlu – to je žargon komunistických politruků. Všechny zákony nepřichází již dávno z Moskvy, ale z Bruselu a to někdy zákony velmi zlé. Istanbulské zvěrstvo nepřichází z Moskvy.

  Odpověď
  • Nevím to jistě, ale domnívám se, že to pan Kolář popřel a řekl, že se jeho dědeček jmenoval Josef Kolář a pocházel z Moravy. Je pravda, že toto jeho tvrzení asi žádný novinář neprověřoval a někteří mluvili o tom, že se jednalo o pradědečka. Asi by to chtělo tuto informaci proklepnout, pokud k tomu máte nějaké nástroje či možnosti.

   Odpověď
   • Je pravda, že Kolářů bylo vždycky dost. Kdyby to nebyla pravda, tak by se měla Samková omluvit. Ale mám dojem, že to starosta netahá nějak na veřejnost, tak asi na tom něco bude. Nemusel být členem gestapa, ale jako tlumočník zaměstnancem. Kdyby to byla lež, tak si myslím, že by to byla hlavní zpráva ČT.

    Odpověď
   • A k čemu by to bylo dobré? Politické názory a postoje se snad dědí z generace na generaci? JIstě, dělají to i některé politické strany. Např. komunisté. Jednomu mému příteli řekli: „Soudruhu, třídnost se dědí. Z generace na generaci.“
    Ne, každý je zodpovědný za svá slova a své činy. Rodiče jsme si nezvolili.
    Nicméně soudím, že příspěvek, na který reagujete, je tak neuvěřitelný, že snad nemá cenu se tím zabývat. Jsou tam ovšem pozoruhodné kuriozitky – např. ty Staatsgrenzen a Landesgrenzen. Pro pána, kdo takové věci vymýšlí?!

    Odpověď
    • No dědečka pana Koláře jsem zmínil pouze proto, že jsem v tisku zaznamenal popření této informace, jinak souhlasím, že za své předky člověk nemůže. Konkrétní hříchy nedědime, ale postoje a názory si určitě mnohokrát v rodině předáváme, to je jediný důvod, proč jsem se vůči zprávě o Kolářovo dědečkovi vymezil. Pokud jde o kuriozitky typu hraničních cedulí Staatsgrenzen a Landesgrenzen, tak pokud už nechcete běhat po kopcích, tak si zajeďte např z Pomezí do Selbu a můžete se jimi kochat. Ostatní informace jsou ověřitelné a dohledatelné na netu, třeba, že ihned po podpisu deklarace na tiskové konferenci Helmut Kohl oznámil: Majetková otázka zůstává přirozeně otevřená“, a předseda sudetského sdružení Neubauer se nechal slyšet, že „Pseudodohoda zakotvená v deklaraci nemá závaznou právní platnost, a nemůže tak učinit žádnou čáru za minulostí.“ A otázku Mnichovské dohody a její platnosti můžete vidět třeba zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/?pg=12&typ=clanky&s1=3&s2=0&s3=0&s4=0&s5=0&s6=3&m=1&recid_cl=16949 nebo https://www.lidovky.cz/domov/nemci-se-sest-let-dopousteli-nasili-na-cesich-srovnavani-s-odsunem-je-demagogii-rika-archivar.A190506_161323_ln_domov_mber . Nejsem žádný Deutschefob, Němce mám rád jak jsem uvedl ve svém příspěvku, dokonce jsem potomkem sudetského Němce, ale nelíbí se mi pokud se vypichují problematické období dějin jednoho národa a u druhého se ve stejném období diskrétně zamlčují. Když vidím, jak mohutně se v posledních letech připomínala Ruská okupace a jak neznatelně ta německá, nebo jak se používá termín okupace Ruská (národní) vs nacistická (ideologická), nebo jak se připomíná pakt Molotov-Ribentrop (tuším, že SSSR uzavřelo smlouvu s Německem jako poslední) a nějak „zapomeneme“ na smlouvu Piłsudski-Hitler, která byla pro ČSR mnohem více ohrožující, tak se mi to nelíbí. Rusko je velmoc a jako taková může mít zájmy, které pro nás mohou být nebezpečně, ale měřme prosím každému stejným metrem, upravená pravítka nikomu nic dobrého nepřinesla. Rád čtu vaše příspěvky na NP, ale to neznamená, že musím mít vždy totožný názor, zvláště, když je prezentován pohled či rozbor a ne jen holá či úplná fakta. Přeji hezký den.

     Odpověď
    • Starosta Kolář je v podezření, že jeho předek spolupracoval s gestapem. Pokud to není pravda, tak se musí starat starosta. Já nikde v archivu bádat nebudu. Tím, že to bylo zveřejněno, tak už to s ním půjde. Je to na něm, co udělá.

     Odpověď
     • Článek pana archiváře je opavdu pěkný, ale dobré jsou i další články, žel zde se mi je nepodařilo vložit a tak jsem je umístil do diskuze ke stejnému článků, který vyšel na Neviditelném psu. Jsou tam odkazy i k Česko Německé hranici.

  • ad/ „Všechny zákony nepřichází již dávno z Moskvy, ale z Bruselu a to někdy zákony velmi zlé. Istanbulské zvěrstvo nepřichází z Moskvy.“

   Istanbulským zvěrstvem je asi myšlena Istanbulská úmluva, jejíž nadpis v plném znění je Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. Za prvé tato úmluva je úmluvou Rady Evropy se sídlem ve Štrasburku, organizace, která nemá nic společného s EU, s Bruselem, kterému jste ji přiřkl. Za druhé členem Rady Evropy je také vámi milované Rusko. Takže jste byl, pane Konečný, znovu přistižen při lži.

   Pane Konečný, tvrdil jste nejprve, že občané EU jsou za své politické názory vyhazováni ze zaměstnání. Posléze jste řekl, že je tomu tak jen v Německu. Dosud jste tuto pomluvu nebyl schopen doložit. Proč si vymýšlíte?

   Odpověď
   • https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/berlinske-cirkevni-gymnazium-propustilo-ucitele-byl-clenem-afd-40014176
    https://echo24.cz/a/ikakn/policiste-si-vystavili-casopis-se-sefkou-afd-ceka-je-vysetrovani

    Ono to není jen v Německu, ale je to taková nemoc co se šíří celým světem a Západ nestojí mimo. Když si dáte trochu práce, tak si to můžete najít sám, kdybych měl teď přístup k PC, tak vám s tím pomůžu, ale na mobilu se to hledá docela blbě, protože vyhledávač tyto zprávy často hodí až někam na chvost a nebo úplně vyřadí a musíte pak hledat přes někoho, kdo má přesný odkaz. Jinak tuším, že o vyhazování z práce za názory mluvil krátce před smrtí i Kubera, to by snad šlo najít rychle. Ale jak říkám není to jen v našem prostoru např v USA či Kanadě to také frčí, totalitní země neřeším, protože ty se ani nenamáhají to předstírat. Pro nás je taktéž vyhazování a diskriminace za křesťanské postoje či názory, zkuste knihu Lvi přicházejí.

    Odpověď
    • Případ, který jste popsal, je sporný. Propuštěný učitel byl členem AfD a sesterské organizace PEGIDY, což je xenofobní spolek. Byl propuštěn zakladateli gymnasia z evangelické církve, aby nedával špatný příklad studentům. Iniciativa k jeho propuštění vzešla z evangelické církve a ne z německé vlády. Jednalo se tedy o soukromou iniciativu a je právem každého zaměstnavatele, aby propustil zaměstnance, s nímž má názorové neshody. To je veliký rozdíl proti totalitním státům, kde je perzekuce řízena vládnoucím gangem.

     Odpověď
     • Přesně takhle se u nás jednalo s chartisty. Církev v Německu poslušně plní příkazy vlády, jako za Hitlera. Případ sporný není ani v nejmenším, protože ten člověk byl vyhozen za projevený názor. A kdo se ho v Německu zastal? Nikdo. Takže neříkáte pravdu a šíříte polopravdy. A pokud nechci ve své zemi migranty nebo černochy, tak to není xenofobie. To je můj názor, který mohu svobodně šířit, může to být i program politické strany.

   • Německo je policejní stát. Je to stejné jako u nás za normalizace. Každý normální člověk věděl, že se o srpnu 1968 nemá mluvit jako o okupaci. A kdo to snad nepochopil tak mohl jít k lopatě, i když měl doktorský titul. V USA také nějaký Čech říkal: Pochopitelně, že jsem volil Trumpa, ale nemůžu to nikde říci, protože to bych tady nevydržel. U nás se také lidé bojí přiznat, že volili Zemana nebo Babiše. Nedávno v rozhlase nějaký člověk sdělil redaktorce, že ta naše BIS -ka, které velí ten šibal Koudelka je filiálkou CIA. Redaktorku z toho málem klepla a pravila, že jsou to silná slova. On na to – paní redaktorko, ale v demokracii se smějí říkat i silná slova.
    Tak vidíte, nebojte se říkat pravdu, nemůže se Vám nic stát, maximálně Vás zavřou a pak by jste se mohl třeba stát i prezidentem.

    Odpověď
    • Jen tak na okraj: by jste se podle pravidel pravopisu píše byste.

     Obsah vašeho příspěvku je tak za hranou reality, že vyvolává otázku, zda nejste prokremelský troll.

     Odpověď
     • Mám dojem, že před tou nepříjemnou realitou uhýbáte. Prostě Vám dochází argumenty. Na Rusku se mi určitě některé věci mohou líbit, stejně tak na Maďarsku nebo Polsku, které chce ze škol vytlačit agendu LGBT. Byste se mi nelíbí. Já jsem, Vy ste, on e.

    • K prvnímu článku jsem se nedostal – nebyl pro mě přístupný. V druhém případě byla redaktorům pozastavena činnost – vyhozeni nebyli! Stále se jedná jen o s o u k r o m é spory – nikoliv o vládní či stranickou perzekuci jako za totality. Tam nebylo odvolání. V těchto případech se lidé mohou hájit u nestranného soudu, který žádné totalitě podřízen není! To je zásadní rozdíl proti Rusku, kde nezávislost soudů neexistuje. Tam vždy soudí ve prospěch Putina.

     Odpověď
     • Petra R. Kaprálová (PRK)

      V prvním případě jde o Alessandra Strumia. Jeho případ jde dohledat na wiki a jinde.

      Kdepak, nejde o soukromý spor. Jde o jeden z nejvýznamnějších vědeckých časopisů na světě (IF >12) a mezinárodní vědeckou instituci s neskutečným financováním do zařízení, jaké si jednotlivé státy EU nemůžou dovolit.

      Exemplární trest pro odborníky na světové špici za to, že pustili článek, který se zmiňuje o negativních dopadech některých politik ve vědeckých institucích. Jako třeba vydírání vědců v Číně, které vede k podvodům s vědeckými články. Nebo třeba o tom, ze pro rozvoj oboru není úplně ideální, když se upřednostňuje financovaní průměrného výzkumu na základě pohlaví nebo příslušnosti k menšinám.

      Ne, tohle byl jasný signál, pokud dosud někdo nepochopil, že si zase musíš dávat pozor na to, abys neříkal pravdu, která se nesmí říkat. Jinak můžeš totiž pohřbít kariéru.

      V tomto případě jde v jednom detailu o kritiku vládní politiky Číny, o níž se asi nebudeme přít. Spíš stojí za to si povšimnout, že to vadilo, což ukazuje na její sílící vliv, takže pozor.

      Ale to nebyla jediná kritizovaná věta v článku. Vědecká komunita je nadnárodní. Politika a nástroje perzekuce se vytváří na mezinárodním poli, nemůže se říct, že problém dělá jedna nebo dvě totalitní země.

 7. Na Kladensku žije ( snad ještě) paní, která má na vlasovce vcelku dobré vzpomínky. Na konci války přespávali někde v jejich obci, byli na koních. Ráno brzy vstali a odjeli pryč a zbyly po nich konzervy, které byly vyskládané do pyramidy. Asi by je to zatěžovalo. Jinak je o vlasovcích známo, že se dopouštěli stejných zvěrstev jako nacisti.

  Odpověď
 8. ad/ „Obyvatelstvo Sovětského svazu přineslo nesporně nejvíc obětí.“

  Druhou světovou válku rozpoutal Sovětský svaz společně s Německem. Byla to tedy jeho vina, že v ní padlo tolik rudoarmejců. Stalin byl nesmírně překvapen, když se po dvouletém válečném spojenectví Hitler obrátil proti němu.

  Válka de facto začala podpisem paktu Molotov-Ribbentrop v srpnu 1939. Zde se Sovětský svaz a Německo zavázaly ke vzájemné hospodářské podpoře, ke společnému útoku na Polsko a v tajném dodatku si rozparcelovaly Evropu. Na základě tohoto dodatku pak Sovětský zaútočil na Polsko, Finsko, pobaltské země a dosáhl velkých územních zisků. Když Hitler útočil na jednu evropskou zemi za druhou (včetně Československa), Stalin mu dodával potraviny, suroviny a ropu. Bez těchto dodávek by Hitler nemohl zásobovat své armády, jelikož obchod Německa s jinými dodavateli byl přerušen námořní blokádou. Ještě v době bitvy o Británii Sovětský svaz zvyšoval Německu dodávky. https://cs.wikipedia.org/wiki/Pakt_Ribbentrop-Molotov

  Vladimir Vladimirovč se pokusil hořkost pravdy o spojenectví komunistů s nacisty eliminovat tvrzením, že druhá světová válka začala již mnichovskou dohodou. To neodpovídá historicky zjištěné realitě. Francie totiž měla před jednáním velmocí v Mnichově Benešův souhlas s odstoupením části Sudet Německu. 15. září s tajným pověření prezidenta Beneše odcestoval do Paříže ministr sociální věcí Jaromír Nečas tlumočit Benešovu ochotu vzdát se části pohraničního území. V plánu šlo o odstoupení 4000–6000 km² a přesídlení 1,5 až 2 milionů německých obyvatel z vnitrozemí. V instrukci Beneš zdůraznil Nečasovi: Nikdy nepřipustit, aby se mohlo říci, že plán pochází z Čech a dále (1) neříci, že to pochází ode mne, (2) neříci to Osuskému a žádat, aby s ním o tom nebylo mluveno, (3) tyto papíry zničit. Štefan Osuský byl v té době velvyslancem ve Francii. Beneš jednal za jeho zády. http://docplayer.cz/1740347-Mnichovska-zrada-nebo-prazsky-krach-necasova-mise-a-rozpad-ceskoslovenska-v-roce-1938.html

  Odpověď
  • Smlouvu s Německem měl v Evropě skoro každý i Polsko a až nakonec byla smlouva s SSSR. Podle Vaší logiky bych mohl vinit třeba Anglii z rozpoutání války tím, že podepsala smlouvu s Německem. Stalin zabral část Polska a to mu pomohlo v tom, že to Němci měli do Moskvy o kus dál. Stalin nebyl tak hloupý, jak si myslíte. SSSR válku jednoznačně nechtěl, protože na rozdíl od Německa na ní nebyl připraven.

   Odpověď
   • Miroslav Kantor

    Vaše „argumenty“ jsem slyšel mnohokrát z úst bolševiků. S smlouvu o neútočení mělo s Německem více států, ale kolik z nich mělo tajný dodatek, na základě kterého si Stalin s Hitlerem rozparcelovali Evropu? Dále píšete: Stalin zabral část Polska a to mu pomohlo v tom, že to Němci měli do Moskvy o kus dál – podle Vaši logiky mohl tedy Stalin zabrat území jaké se mu zamane (a také pak anektovat Pobaltí, napadl Finsko), jen proto, „aby to měl Hitler do Moskvy dál“? To jako vážně? Dále: „Stalin nebyl tak hloupý, jak si myslíte“ – jasně, proto nechal zlikvidovat elitu své armády a proti Hitlerovi pak musel nasadit 2. ligu. Za druhé: I když Němci postupovali do nitra SSSR pořád odmítal věřit, že ho Hitler napadl. Teprve po týdnu promluvil k veřejnosti. Jasně, že válku s Německem nechtěl, vyhovovalo mu, že na základě tajného protokolu měl volnou ruku na východě a mohl si urvat, co chtěl.

    Odpověď
    • Domnívám se, že Stalin neměl žádný plán – drang nach west. Zato Hitler měl plán – drang nach osten. A je to tak i dnes – německá EU se tlačí na východ a ne Rusko na západ. Vždyť Rusko málem přišlo o Krym. Takže pokud někdo slyší, jak sem jedou ruské tanky, tak by si měl dojít k doktorovi. Že byl Stalin šelma je pravda, ale ta delší vzdálenost do Moskvy byla každopádně výhoda. A po válce si Stalin také vytvořil nárazník a tím pádem jsme skončili ve východním bloku. To bylo dáno asi silou Stalina nebo slabostí Západu a nebo o nás Západ nestál.

     Odpověď
     • Miroslav Kantor

      Píšete, že „Domnívám se, že Stalin neměl žádný plán “ nezaměňujte prosím domněnky s realitou – například anexe Pobaltí a napadení Finska, nemluvě o masivním přesídlování některých národů uvnitř SSSR.
      Německá EU se tlačí na východ? Kdybych parafrázoval Vaší „logiku“, mohl bych napsat, že – Takže pokud někdo slyší, jak sem jedou německé tanky, tak by si měl dojít k doktorovi“
      “ ta delší vzdálenost do Moskvy byla každopádně výhoda“
      1) zeptejte se Poláků na tuhle“výhodu“ – Katyň. deportace několika se tisíc polských občanů do SSSR, masové zabavování soukromého i státního majetku včetně uměleckých děl. Tomu všemu fandíte? Opravdu?
      2) takže – dle Vaší „logiky“ by Vám třeba nevadilo, kdyby SSSR obsadil například i Československo, protože „ta další vzdálenost do Moskvy byla každopádně výhoda“ ???
      Děkuji za odpověď

    • najděte si na wiki hesla „Curzonova linie“, generál „Rydz-Smigli“ . Hitler Stalina povzbuzoval, aby šel dál, ale nešel, jen po Curzonovu linii, schválenou vítěznými mocnostmi 1. světové války. Šlo totiž o území, které zabrali POláci 20 let předtím ve válce polsko-ruské, a ta měla mimochodem i svou Katyn v opačném gardu. Ta území byla osídlena Bělorusy a Ukrajinci. Motivem pro Polsko ta území anektovat bylo „protažení“ obnovy samostatného Polska po 1. sv. , čemuž se dá jen fandit, až po obnovu polsko-litevské říše v období před dělením Polska, které ve 4 fázích znamenalo jeho dočasný zánik. Je to asi jako by roku 1919 Československo vpadlo do Lužice na základě historických nároků…
     Je nesmysl tvrdit, že SSSR zahájil druhou světovou – pokud už s ebavíme o invazi nějakého státu na území jiného státu v Evropě, tak jsou to německé útoky na španělské civilní cíle.

     Odpověď
    • Domnívám se, že Západ by rád kolonizoval Rusko tak jako i my jsme se stali kolonií EU. Protože jim v tom překáží Putin, proto to protiruské štvaní.

     Odpověď
 9. Jan Cyril Bavor

  Je ovšem třeba si přiznat, že německý národ je předurčen k tomu vést Evropu. Proto již nyní je třeba zvolit správný ideospeak:

  Ne „německá“ okupace Čech, ale „nacistická“ okupace Čech.
  Analogicky je potřeba mluvit o „Ruské okupaci“, nikoliv „komunistické okupaci“.

  Je třeba mlčet o „vyhánění Čechů nacisty ze Sudet“, ale zato je nutné hlasitě mluvit o „vyhnání Němců Čechy ze Sudet!“

  Stejně tak je třeba se zasadit o „smíření“ Sudeťanů s Čechy, což znamená odstoupení Sudet Německu. Ale není nutné to zatím takto definovat.

  Možná se bude jednat o území pro přesun imigrantů, které potažmo i do Čech pozvala lidovecká vůdkyně Anděla Merkelová.

  A, pane Drápale, prosím, smažte už ten xenofobní článek Tři domy.

  Odpověď
 10. Také výborný je argument, že SSSR dodával Hitlerovi předtím, než bylo sám napaden.
  Například evidenci Židů v koncentračních táborech zajišťovali hoši z International Bussiness Machine – typicky ruský název, že …..

  Jen spravedlivým měřením lze docílit pravdy, a to té, kterou si lze dohledat v Písmu, že totiž srdce lidské – ne české, ruské, německé – je převrácené od mladosti.
  Ale také, že Hospodin nenávidí falešné závaží, a co jiného je dvojí sada závažíček, jedny pro Západ, druhé pro Východ.

  Odpověď
 11. Ještě pro pana Pavla V.
  Také vám přeji všechno dobré.
  Chci ještě dodat, že je potřeba, aby slušný život měli nejen schopní, ale i ti neschopní. Nechat je umřít hlady by totiž bylo nehumánní.
  A bylo by zároveň mnohem lepší, kdyby ti neschopní měli i práci (aspoň takovou, jaké budou schopní). Jinak je ti schopnější budou muset živit zadarmo. To je logické, že?
  Možná by se pak ukázalo, že vůbec tak neschopní nejsou.

  Odpověď
 12. Čtu si teď ten článek pana Drápala a diskusi pod ním a z obojího na mě jde jakýsi divný pocit. Článek sám o sobě je napsaný tak, aby vyvolával spory, je politický, stranický a už opětovně vnímám, že autor Rusům minulost odpouštět nechce. Píše tak, že rozděluje lidi a vyvolává spory, viz většina komentářů pod článkem.

  Neměl by autor, který se podepisuje jako ‚teolog‘ raději nějak
  přizpůsobit obsah svých článků tomuto vysokému povolání? Teolog by měl být člověk, který zná Boha. Máme být svědky Pána Ježíše Krista, který zemřel na kříži za hříchy Němců, Rusů a Čechů. Bůh jej vzkřísil a posadil na nebeský trůn po své pravici a jednou bude skrze Něj soudit svět. Svůj pohled upírejme na Krista, teologové na prvním místě.

  Odpověď
  • Bude-li se do církve tahat politika, budou se samozřejmě všichni hádat. Je sice hezké říkat, že křesťan má být zároveň občan, jenže realita je taková, že všichni občané nemají stejné politické názory. Václav Havel propagoval nepolitickou politiku, jenž nakonec vyšlo najevo, že i „nepolitická“ politika je politická.
   Zase na druhé straně chápu, že je těžké tvářit se, jako by politika neexistovala.

   Odpověď
   • Politice se nechceme vyhýbat, teologický pohled by však měl ukázat výš, než jsou stranické obzory dejme tomu KDU ČSL. Na Krista. On je spravedlivý.

    Pan Drápal opakovaně píše tak, jakoby Bůh poslal svého Syna jako smířeí se sebou jen za Němce. Pak to nejsou pojednání teologa, ale politruka. Kristus přece zemřel za Rusy i Čechy i Němce a bude také měřit všem stejně.

    Odpověď
    • Milan Rumíšek

     Ale ono to je (i) teologické. Autor se vyvíjí a upravuje i mění své názory. Ale jedno je u něho od cca konce 80. let konstantní, a to je proněmecká orientace. Ono k nám charismatické hnutí nepřišlo z Ruska, ale právě z Německa. Byli to Wolfhard Margies, Hartwing Henkel a hlavně Pavel Nústupný, kteří formovali autorovu politickou teologii patrně i směrem ke smiřování Čechů (a s tím i celé KS) s Němci ohledně Benešových dekretů. No a KDU-ČSL, pro kterou se autor snaží získat příznivce, jde stejným proněmeckým směrem, což má u katolíků historické a pochopitelné kořeny. Více bych v tom nehledal. Pokud byste se někdy účastnil konferencí smíření, zjistil byste, že zatím stojí i promyšlená démonologie.

     Odpověď
   • Já bych se té politiky zase tolik nebál. Můžeme mít různé názory – a to je demokracie a to se musí vydržet. Diskuse je přínosná tím, že do ní přispívají ti, kteří jsou zkušenější a mají lepší informace ( nechci ukazovat konkrétně) a tím mohou poučit ty, kteří toho vědí méně. Dějiny 2.sv.války jsou zajímavé, zvláště to politické pozadí a jak je vidět, tak i významné pro dnešek. Chtělo by to stručnou historii politiky 2.sv.války, takový výcuc. Křesťané potřebují v dnešní době nějakou orientaci. Třeba v Německu před válkou většina církve šla s Hitlerem, menšina šla proti proudu. Pokud mám jiný názor, tak to neznamená, že oponenta musím zakousnout, jde o to ho přesvědčit.

    Odpověď
  • Pane Arone,

   politika je velmi vágní pojem. Zeptáte-li se desíti lidí, co si pod tím pojmem představují, může se vám stát, že obdržíte deset odlišných odpovědí. Jeden pod tím pojmem vidí nějakou filosofii nebo dokonce ideologii. Jiný rozhodování vlády nebo jiné výkonné moci. Jiný to, že se mezi sebou hádají členové parlamentu. Jiný tajné jednání v takzvaných kuloárech. Jiný justiční systém. Nejčastěji to však bude nějaký názor či zpráva týkající se veřejného (společenského) života, který mu nevoní a chce diskuzi o něm potlačit. Tak mu dá „odpornou“ nálepku „politika“, aby naznačil, že každý, kdo dané téma zvedne, je hnusák.

   Jelikož slovo politika je matoucí pojem, bylo by asi nejlepším řešením, vůbec ho nepoužívat. Nebo definovat, co se jím myslí. Měl bych takovou definici vyhovující křesťanskému pojetí světa: Politika je úsilí o získání a užívání politické (legálním násilím prosaditelné) moci. Tato definice by vytvořila hranici mezi veřejným jednáním politickým a ostatním. Například, když člověk bude usilovat o zvolení do zastupitelského orgánu, jde o politiku. Také hlasování ve volbách je politika, atd… Politikou je i propaganda (agitace). Politikou ale není oznámení, že politik defraudoval peníze. Politikou obecně není deklarování pravdy o politicích. Politikou není ani historie, pokud je pravdivá.

   Pravdomluvné slovo má větší moc, než nejničivější zbrojní arsenály. Ale není to moc politického charakteru. A tak by nebylo poctivé, strčit pravdu do jednoho pytle s politikou.

   Pavel

   Odpověď
   • Pane Pavle, nechci zabředávat do dlouhých a složitých diskusí co je a co není politika.

    Moje výhrada vůči obsahu článku je z křesťanského pohledu. Teologové ani křesťané obecně by neměli psát politické články z pohledu politiků (užívat násilím proveditelnou moc, jak píšete), ale z pohledu Božího. Bůh není člověk, je spravedlivý a křesťané jej mají oslavovat vším, co dělají. Kdo se přátelí se světem, je nepřítelem Božím, též Jan 15,18-19

    Odpověď
    • Já si velice vážím toho, že pan Dan Drápal ve svých článcích politice nevyhýbá. Křesťan má být solí země, to mimo jiné znamená vystupovat veřejně a pak se nemůže vyhnout tomu, že bude mluvit o zkaženosti politiků jako to dělal např. Jan Křtitel, když kritizoval Heroda za sňatek s manželkou jeho bratra. Jan Křtitel se sotva přátelil se světem.

     Bylo by nepřijatelné, kdyby Dan Drápal jako kazatel agitoval ve prospěch nějakého člověka či strany, ale to on nikdy nedělá.

     Odpověď
 13. Ženy, pokud mám zkušenost z ženských křesťanských skupinek, se o politice baví daleko méně než muži. Protože pro ženu je vždycky důležitější rodina.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář