Dan Drápal / O svobodě slova

Předpokládám, že jsme všichni pro, že ano? Bylo by asi zbytečné, kdybych v tomto článku zdůvodňoval, jak je svoboda důležitá a jak ji máme všichni hájit. Považuji však za dobré upozornit na některé souvislosti, o nichž se příliš nemluví. 

  V Písmu se mluví o prázdných slovech. Pán Ježíš říká, že vydáme počet z každého prázdného slova. Tedy nejen ze lživého nebo neslušného, ale i … z prázdného. Watchman Nee kdysi napsal krásnou úvahu nazvanou „Prázdnými slovy uniká život“. Psal v ní, že máme zlatý poklad (evangelium, spásu, odpuštění, poznání Boha) v hliněných nádobách. Pokud je ale ta hliněná nádoba prasklá, Boží život z ní uniká. A prázdné řeči považuje za praskliny v oněch hliněných nádobách.

  SOUVISEJÍCÍDan Drápal / Zlom

V Písmu se rovněž mluví o lidech, kteří vyhledávají nicotu a milují lež (Žalm 4,3). Nemám nyní na mysli „odborníky“, jejichž cílem je šířit propagandu pomocí fake news. Něčeho takového by se patrně nedopustili ani hodně vlažní křesťané. Pokud ale žijeme v nějaké bublině – a to je jev dosti častý – vítáme všechna sdělení, která potvrzují to, co si už myslíme. A někdy to vítáme docela nadšeně. Ale co když milujeme lež – byť nevědomky? 

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Mnozí křesťané jako by žili podle pravidla: „Nesmím si lži vymýšlet, ale mohu je přeposílat.“ Jenže v takovém případě nepřeposílají nějaký názor. Přeposílají propagandu. 

 Asi před rokem mi v počítači přistál soubor v mp4, na kterém vždy nějací černoši mlátili bělochy, častěji bělocha, ještě častěji bělošku. Byla to řada po sobě jdoucích a nijak nesouvisejících záběrů bez jakéhokoli komentáře. Asi po pátém takovém klipu se ve mně začala pěnit krev. Začínal jsem nenávidět černochy.

  SOUVISEJÍCÍ – Dan Drápal / Otázky kolem Ukrajiny

Jsem soudný člověk, ale vím, že tento soubor vykonal své. Šířil nenávist – přestože všechny ty záběry mohly být „pravdivé“.

 Jsou lidé, kteří si přečtou na monitoru, případně vyslechnou, něco bizarního, a mají za to, že dostali lepší informaci. Že se dověděli něco, co se ti hlupáci, kteří sledují „mainstream“, nikdy nedovědí. A že mainstream jim něco tají, a „oni“ (jejichž identita není nikterak upřesněna) jim to smažou. Proto je třeba to přeposlat rychle dál, aby všichni věděli, jak je to doopravdy. A tak takový člověk přeposílá hloupou propagandu, a ještě si připadá jako bojovník za svobodu. 

Jako křesťan bych neměl šířit neověřené informace. A jelikož si spoustu věcí ověřit nemohu, logicky z toho vyplývá, že toho budu méně přeposílat. Kéž vás trochu utěší Boží slovo skrze proroka: „Budeš-li pronášet vzácná slova, nic bezcenného, budeš mými ústy“ (Jr 15,19).

 Nešířím fakta ani mainstreamová, ani „alternativní“. Většinou si je totiž nemohu ověřit. A když něco dostanu – a jako že toho dostávám spoustu a čtu jen zlomek, kladu si otázJaký cíl sleduje tento klip/soubor/sdělení?

Lze fakta v něm obsažená ověřit?

   SOUVISEJÍCÍ – Dan Drápal / Ovce a kozli

Lze je vyložit jinak?

Pokud to není pravda, co to vyvolá?

Co mám v dané situaci udělat? 

 Kdo ovládá svůj jazyk, ten je dokonalý člověk, píše Jakub. A nejde jen o ústa a jazyk, jde i o počítač. Lež totiž nepřestává být lží, je-li v elektronické podobě.

*

Jistě, jsem pro svobodu slova. Přestože se lži šíří mnohem rychleji než pravda. Boj proti lžím je zdlouhavý a vážím si každého, kdo do něj vstoupí na té správné straně. 

   Co mám na mysli? Pokud jste si mohli přečíst na internetu, že v jistém domě pro seniory zemřelo po očkování proti Covidu 34 lidí, je na místě autora tohoto postu zažalovat. Jmenoval konkrétní dům pro seniory a lživou informací mu ublížil, protože kdo by dával svého otce či matku do takto nebezpečného domova, že? Je zcela namístě, aby zřizovatel nebo ředitel daného domova pro seniory podal žalobu.

    SOUVISEJÍCÍ – Dan Drápal / Otázky, které řešíme

Nebo jiný, aktuálnější případ: Muž zveřejní na internetu informaci, že dostal písemné sdělení od ředitelky mateřské školy, že jeho dítě nemůže být přijato do mateřské školy, protože ta musí přijímat přednostně děti ukrajinských běženců. Prosím, ať ten dopis ukáže. Pokud ho neukáže, kéž je zažalován. Cíl jeho počínání je jasný: vyvolat odpor vůči ukrajinským uprchlíkům. A pokud se v podobných postech vyskytují výrazy jako „verbež“, „lůza“ apod., víte již nade všechnu pochybnost, s kým máte tu čest. Jenže za tato slova zažalovat nelze. Za konkrétní tvrzení ano. Je to sice zdlouhavé a otravné, ale považuji to za nezbytné.

A na závěr varování pro křesťany: Pokud nebudeme v první linii boje proti lžím, možná budeme spaseni. Ale nebudeme Hospodinovými ústy. Nenaplníme své poslání. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor je teolog a publicista Datum: 27. dubna 2022 Foto: Pixabay – ilustrační

Tags: ,,,,,,

35 Komentáře

 1. Karel Krejčí

  Bratře Drápale,
  přeji Vám v boji, v první linii, mnoho úspěchů a vítězství. Vy si používáte citáty z Bible podle Vašich potřeb a utvrzení sebe sama ve správných postojích a pravdách. Avšak Vaše uvažování a orientace v tomto světě jsou převážně světské. Již Pilát vznesl otázku: „Co je pravda“? Vy ji znáte?

  Odpověď
 2. Mirka Mačáková

  Děkuji za článek. Už jsem se také setkala s tím, že jedna křesťanka šířila ruskou propagandu „kvůli větší objektivitě …“ Kéž by v nás ta správaná bázeň ohledně šíření lží a prázdných slov rostla.

  Odpověď
 3. Recenze

  Motto: „Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo.“ (J 3,19-20)

  Autorkou knihy Průmysl lži je novinářka Alexandra Alvarová. Motivem pro napsání knihy bylo objasnit, jak je veřejnost chytře manipulována propagandou pocházející z východu. Propaganda je stará jako lidstvo samo, nicméně internet a jeho sociální sítě (facebook, Twitter, YouTube…) umožňují provádět propagandu, která je mnohem účinnější. Je založena na psychologických poznatcích. Ve výsledku je neinformovaný člověk proti ní prakticky bezbranný – není schopen si uvědomit, že je manipulován.

  V roce 1991 zanikl Sovětský svaz a s ním i politický systém plný hrůzy a utrpení. Ruský prezident Vladimír Putin přesto označil tento milník za tragédii. Většina Rusů se s ním ztotožňuje. Jejich duše propadla nacionalismu a touze obnovit bývalé impérium, před nímž se třásl celý svět.

  Šéf ruského generálního štábu Valerij Gerasimov formuloval v roce 2013 doktrínu takzvané hybridní války. Je to nová varianta studené války. Název hybridní znamená, že je vedena mnoha nevojenskými opatřeními propagačního, technického a ekonomického charakteru současně. Hlavním prostředkem pro štvavou kampaň není jen vynášet Rusko a hanět ty druhé. To by bylo příliš průhledné. Hlavním cílem je rozeštvat společnost uvnitř státu označeného za nepřátelský podle hesla „rozděl a panuj“. Polem pro informační válku je internet, kudy denodenně proudí obrovské množství dezinformací.

  Dezinformace je vlastně „lež převlečená za pravdu“ – jejím základem je pravdivá zpráva, v níž je například zamlčena nějaká podstatná věc, nebo je tam nenápadně přimíchaná lež. Autor dezinformace někdy dokonce ani nečeká, že jí někdo uvěří. Jejím cílem je zahltit příjemce zprávami, zasít pochybnost a nedůvěru – k běžným sdělovacím prostředkům, k veřejně činným osobám, k institucím státu. Ideální pak je, aby občan nevěřil ničemu a nikomu, aby byl co nevíce dezorientovaný.

  Dezorientace způsobí úzkost a podezřívavost. V takovém rozpoložení člověk začíná hledat pevný bod. K tomu jsou ideální spiklenecké (konspirační) teorie – podávají deformovaný obraz světa ovládaného z pozadí jakýmysi zloduchy. V tomto falešném černobílém světě je naprosto jasné, kdo stojí na straně dobra a kdo na straně zla – vše je velmi dobře srozumitelné. Navíc manipulovaný člověk podlehne přesvědčení, že se dostal do klubu lidí, kteří mají exkluzívní informace, což podpoří jeho pýchu.

  Jiná cesta, jak „vytěžit“ dezorientovaného člověka je demagogie – působení na city. Když uvidí například fotografii nebo video mučeného dítěte, vzedme se v něm vzek. I když už ničemu nevěří, zde je ochoten uvěřit – vždyť to, „co se stalo“ jakoby vidí na vlastní oči. Netuší, že není nic snadnějšího, než zfalšovat fotografii. Naštvaný člověk pak snadno uvěří nějakému samozvanému vůdci slibujícímu, že „dá svět do pořádku“ a to tak, že zatočí se všemi, kdo společnosti škodí. Úmyslně vyvolaná nenávist způsobí, že ve společnosti vzniknou hluboké názorové příkopy. Zajímavé je, že dezinformátoři někdy podporují obě znesvářené strany – čím je společnost více rozštěpená, tím je snadněji ovladatelná.

  Dezinformace vyrábějí takzvaní trolové. V jedné trolí farmě v Petrohradě na ulici Savuškina 55 pod názvem Centrum internetového průzkumu se nechala zaměstnat novinářka Ljudmila Savčuková. Díky ní se svět dověděl, jak Rusko masivně ovlivňuje internetové diskuze pomocí placených trolů. Trolové napadají veřejně známé osoby, které by svými názory mohly působit Moskvě škodu. Trolové se zapojují do internetových diskuzí a vzájemně si přihrávají. Nikdy vám neodpoví – melou si to své. Někteří jsou neskutečně sprostí, jiní jen útoční. Operují na obrovském množství falešných internetových adres a předstírají, že jsou to adresy v západních zemích. Dokážou ovlivnit jakoukoliv anketu na běžných internetových stránkách – vytvářejí tak dojem, že většina lidí fandí kremelským zájmům.Trolové jsou ruští studenti hovořící cizími jazyky. Jejich úkolem je šířit extremistické názory, ale hlavně rozpoutávat nenávist na tématech všeho druhu.

  Savčuková působila na ženských stránkách, radila ženám, jak najít partnera, věštila jim budoucnost, radila, jak zhubnout, šířila šílené esoterické teorie o Rusku jako vyvoleném státu s vesmírnou energií, který byl vybrán vyššími vesmírnými silami k záchraně světa, blogovala o módě a vaření a šířila mezi lidmi strach znové ukrajinské vlády, včetně lží o zvěrstvech ukrajinských vojáků.

  Autorka knihy poutavě líčí záludné techniky specialistů na ovládání davů vycházející z vědeckých psycholgických poznatků.

  Proti dezinformacím neexistuje žádná obrana. Když člověku, který jim naletěl, předložíte fakta, dosáhnete jedině toho, že se bude cítit ponížen a o to více se zatvrdí. Jedinou cestou je vzdělávání – pokusit se zachránit zdravý rozum alespoň u mládeže a doufat, že se za několik generací myšlení lidí uzdraví.

  Odpověď
 4. Dále by si pak křesťané, kteří „cenzuru“ podporují měli uvědomit, že si šijí bič sami na sebe v otázce náboženské svobody.

  Odpověď
 5. S tím Pilátem je to zajímavé, že? Položil otázku – ale nepočkal na odpověď. Položil otázku v dokonale postmoderním duchu – jako člověk, který v žádnou pravdu nevěří a tudíž ho odpověď nezajímá.
  Jinak ve Vašem příspěvku nacházím odsouzení, ale nikoli argumentaci. Škoda.

  Odpověď
 6. Alexandr Štěpánovský

  Co je převážně světského na úvahách autora článku, pane Krejčí? Výstižně popsal smutnou realitu, že i křesťané přeposílají nepravdivé a zlobu vyvolávající články, např. o údajných úmrtích po očkování, aktuálně nyní o ukrajinských uprchlících.
  Nerozumím Vaší poslední otázce. Pravda je poznatelná. Existuje pravda a lež, temnota a světlo. Je mezi tím jasná hranice. Kreml se nám snaží namluvit, že vlastně nikdo nemůže vědět, jak věci ve skutečnosti jsou. Pokud si nejste jistý a máte stejnou otázku jako Pilát, zeptejte se třeba i těch zmíněných uprchlíků. Do kterých začínají na sítích s gustem kopat i někteří zbožní lidé s výmluvou, že sice nevědí, zda to tak je, ale když jim to poslali jiní křesťané, proč to nepřeposlat dál.

  Odpověď
 7. Karel Krejčí

  Bratře Drápale,
  jak můžete o sobě tvrdit, že znáte pravdu? Vy jste dokonalý pozorovatel? Dokonale nasloucháte? Dokonale myslíte? Dokonale znáte minulost, přítomnost a budoucnost? Máte veškeré a dokonalé dostupné informace? Ne! Je úplně jedno, zda se jedná o politiku nebo jiné „každodenní, běžné“ téma. Ve všem jsme nedokonalí! A pokud si tedy naší nedokonalost připustíte, tak kde berete jistotu, že ten Váš názor se přibližuje k pravdě více než toho druhého? Ne bratře Drápale, pokud nežijete přítomností, žijete pouze iluzí – iluzí všeho.

  Odpověď
 8. Karel Krejčí

  Pane A. Štěpánovský,
  v Bibli je psáno, že pravda nás vysvobodí. Vysvobodí z čeho? A z čeho Vaše pravda má moc vysvobodit Vás? V čem změní Váš život? Přiblíží Vás k Bohu? Nikoli, přiblíží Vás pouze k lidem, majícím stejný názor – toť vše. Jinou moc nemá …

  Odpověď
 9. Eva Hájková

  Pravda, která nás vysvobodí, má souvislost s jiným Ježíšovým výrokem: „Já jsem ta cesta, pravda a život…“

  Odpověď
 10. Karel Krejčí

  Bratře Drápale,
  dovolím si zkráceně zmínit příběh o dvou synech:

  Lukáš 15:11-32
  Oba dva synové žili v iluzi. Ten mladší, v iluzi dosáhnout vnitřního naplnění vnějšími, iluzorními věcmi a ten starší, iluzorností své blízkosti k Bohu. Ten starší je opakem mladšího a představuje toho, kdo snaživě hledá Boha, avšak svou aktivitou, svými zásluhami, svými skutky, svou snahou konáním dobra, svou příkladností, svým dodržováním příkazů a zákazů, svou sebekázní a konečně svými představami, jak se Bohu zalíbit, se k Němu naopak nemůže přiblížit, aby si Ho mohl užívat jako ten mladší, který již všechno vzdal a zcela se odevzdal svému otci. Svými představami vytváříme vše iluzorní, včetně sebe. Žijeme a bloudíme mimo zahradu Eden

  Odpověď
 11. Karel Krejčí

  Paní Hájková,
  ano, souhlasím s Vámi a měl jsem to na mysli, ale moje vyjadřování asi není někdy příliš jasné. Samozřejmě, to je právě ten propastný rozdíl, který odlišuje relativní lidskou pravdu od té Boží. A přesto se o tu bezcennou, relativní, vedou krvavé boje …

  Odpověď
 12. No tak to vidíte, pane Krejčí. Dával jsem si velký pozor, abych nikde netvrdil, že „znám pravdu“, a přece mě z toho obviňujete.
  Ale ano, pravdu znám – do jisté míry. Vím, komu jsem uvěřil. Ale pochopitelně jsem nikdy netvrdil, že znám pravdu celou.
  Článek byl ale o tom, že nemáme šířit lži.

  Odpověď
 13. Karel Krejčí

  Bratře Drápale,
  jestliže víte, komu jste uvěřil a přesto je Vaší realitou problém pravdy a lži, proč se tedy tímto pochybným prostorem iluzorních pravd a lží zaobíráte a neopustíte jej? Tento prostor je natolik skutečný/iluzorní, nakolik si jej budete vytvářet. Jak se již nejen já, ale i paní Hájková zmiňuje o pravdě, která nás vysvobodí, není to ta, po které sebevědomě pátráme, ale ta, která právě usvědčuje naše pátrání z nevědomosti a nepravdy? Ta pravda prostě JE, protože Bůh JE. Vše co je mimo ni, je umělá iluze.

  Odpověď
 14. Konečný Fr.

  Vláda po Únoru 1948 se řídila heslem – Účel světí prostředky. Lidé, kteří nesdíleli nadšení k budování nového světa, byli postupně vyřazováni ze společnosti. Pokud byli tvrdohlaví, byli propuštěni z práce, souzeni, případně vězněni a končilo to procesy, které zastrašily celou společnost.
  Otázka je, zda je správné se uvedeným heslem řídit a jak jsme na tom v současnosti. Odpovězte si laskavě sami.

  Odpověď
 15. Pane Krejčí,

  tvrdíte, že to, co pan Drápal říká, je pouhá iluze, tedy nepravda. Sdělte, prosím, co je na tvrzeních pana Drápala mylné. Nikdo není neomylný a tak je v pořádku, když v diskuzi někoho upozorníte na věc, ve které se mýlí. Nemůžete však říci, že všechno, co ten člověk říká, jsou iluze. To by bylo urážlivé. Tak se jedná s malými dětmi (ale nemělo by to tak být). Rodiče se s nimi odmítají bavit o podrobnostech (jejich sdělení) s tím, že se nebudou zabývat hloupostmi.

  Odpověď
 16. ad „Samozřejmě, to je právě ten propastný rozdíl, který odlišuje relativní lidskou pravdu od té Boží.“

  Neexistuje žádný rozdíl mezi pravdou lidskou a Boží. Nějaký výrok buď pravdivý je nebo není. Člověk může mít pravdu i v případě, kdy tato pravda není zapsána v Bibli. Ježíš na toto téma řekl: „Je toho ještě mnoho, co bych vám chtěl říci, ale vy to nemůžete v této chvíli pochopit. Teprve až přijde Duch svatý, odkryje vám plnou pravdu.“ To dokazuje, že „sola scriptura“ tak docela neplatí. Apoštolové by nepochopili, že jednou bude svět úplně jiný, než ten, jak ho znali oni. A nám nezbývá, než se samostatně rozhodovat, jak se máme v dnešním světě zachovat, když v Bibli na to není odpověď.

  Odpověď
 17. Pravda je skutečně shoda výpovědi s realitou (například popis nějakého děje, nějaké události apod.) Pochopitelně, čím složitější je popisovaná událost, tím těžší je vyslovit o ní pravdivý úsudek. (Výrok, u něhož ověřujeme pravdivost/nepravdivost je většinou jednoduchá věta). A čím dále jsme od zdroje (například od místa události), tím těžší je pro nás ověřit pravdivost informací. Někdo nám je musí zprostředkovat a tomu někomu buď věříme nebo nevěříme. Jestliže nějakým informacím věříme (tedy máme něco za pravdu), pak se o nás nedá říct, že lžeme. Nanejvýš se můžeme mýlit. Pravdivý člověk není takový člověk, který má o všem stoprocentně pravdivé informace (ty má nejspíš jenom Bůh). Pravdivý člověk říká, co si myslí, a jedná podle toho, co cítí v srdci. Nepřetvařuje se. Boží pravda je jiná než lidská. Je to vlastně Boží spravedlnost.
  Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. (1 Samuelova 16,7)

  Odpověď
 18. Karel Krejčí

  Pane pavle v,
  tou poslední větou, že nám nezbývá než se samostatně rozhodovat, jak se máme v dnešním světě zachovat, jste sám odkryl podstatu oné iluzornosti. Pokud tedy Vy si samostatně vytvoříte názor o určité věci a druhý člověk si o stejné věci též samostatně vytvoří názor, ale s opačným významem, tak kdo bude mít pravdu? Podmínkou k jedné – jednotné – pravdě je samostatnost? Vždyť ona právě zapříčiňuje mít nárok na tolik odlišných názorů, kolik bude pozorovatelů! Pak je jediná možnost, zajistit jednotu názorů buď cenzurou nebo totalitou. Ale ona jednota bude zase pouze iluzorní, protože pouze zakryje onu přirozenou odlišnost, do které jsme spadli principem Adamova pádu. Marně se pokoušíte o něco, co v tomto padlém světě není možné, stejně jako br. Drápal, politici, vládci a pod.

  Odpověď
 19. Karel Krejčí

  Je skutečně úsměvné, jak „něco“, co odpadlo z jednoty – BOHA – snaží se dosáhnout jednotu mimo Něho. Nemůže být nic iluzornějšího, když nedokonalé se snaží o dokonalost

  Odpověď
 20. Karel Krejčí

  Již sama podstata křesťanství nebo jakéhokoli náboženství, či jakékoli víry, či vize, znemožňuje JEDNOTU. Ta byla a je možná zase pouze jen v Bohu, který je „pouhé“ – JSEM. Žádné nauky, náboženství, nic takového …

  Odpověď
 21. „A na závěr varování pro křesťany: Pokud nebudeme v první linii boje proti lžím, možná budeme spaseni. Ale nebudeme Hospodinovými ústy. Nenaplníme své poslání.“

  Samotné toto tvrzení je pro křesťany dezinformace, odvádění pozornosti jinam. Naše místo od Boha není stát v první linii politického boje.

  Stojíme v boji o spasení lidí, hájíme v 1. linii Boží pravdu o spasení, která je zjevena jasně Bohem v Bibli, v evangeliu Ježíše Krista, Božího Syna. Až pak, pokud se zaměříme tímto směrem, tedy poznat Boha, poznat Písmo = Boží pravdu, žít podle ní a říkat ji druhým, až pak naplníme Boží poslání a můžeme být Hospodinovými ústy.

  Odpověď
 22. pro Evu

  máte pravdu v tom, že lidské poznání je omezené a tudíž žádný člověk nemůže vystupovat jako „majitel pravdy“. Každý poctivý člověk musí připustit možnost vlastního omylu. To však neznamená, že člověk se vždy mýlí, že je obětí iluzí, jak to zde naznačuje Karel Krejčí. Lidé shromáždili spousty poznatků (pravd) o světě a tyto poznatky jsou prověřeny praxí. A nejde jen o poznatky materiálního (technologického) charakteru. Jsou to i poznatky sociálně duchovní – viz například Milgramův experiment nebo učení Hannah Arendtové o původu totality.

  Člověk může říci výrok pravdivý nebo nepravdivý (lživý). Není důležité, zda „to myslel upřímně“. Když vám někdo dá dobře míněnou, ale špatnou radu, asi mu vděčná nebudete a řeknete si, že měl raději mlčet. Dobrý úmysl nic neznamená, protože „cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly“.

  V úvaze pana Drápala nejde ani tak o poznání pravdy jako spíše o boji proti šíření lži. Rozeznat lež je snadnější než odhalit nějakou hlubokou pravdu. Tak například, když Putin řekne, že Ukrajinu nenapadne, ale pak to udělá, je zřejmé, že je to lhář. Když pak tentýž člověk řekne, že vraždy civilistů v Buči jsou smyšlené, je jasné, komu lze věřit.

  Ač to přímo neříká, Karel Krejčí se svými tirádami o iluzornosti lidské pravdy snaží zpochybnit skutečnost, že Rusové vyvolali na Ukrajině agresivní kořistnickou válku a že mají v naší zemi pátou kolonu, která je svojí propagandou podporuje.

  Odpověď
 23. Eva Hájková

  Pavlovi
  „…když Putin řekne, že Ukrajinu nenapadne, ale pak to udělá, je zřejmé, že je to lhář…“
  Máte pravdu, že důvěryhodnost člověka, který jednou lhal, v očích druhých lidí klesá. Ale z hlediska výrokové logiky je implikace „ten, kdo včera zalhal, lže vždycky“ nepravdivá.
  Když už mluvíte o různých vědeckých teoriích, které vycházejí z výzkumu, tak byste mohl zmínit třeba i teorii nálepkování, která (podle Wikipedie) chápe deviaci především jako výsledek označování za devianty. Vychází ze třetí perspektivy: jedinec poprvé spáchá delikt a to zda se stane zločincem, závisí na tom, jak na to zareaguje okolí (pokud je potrestán, bude zlo konat dál, protože už má nálepku zločince).“

  „Karel Krejčí se svými tirádami o iluzornosti lidské pravdy snaží zpochybnit skutečnost, že Rusové vyvolali na Ukrajině agresivní kořistnickou válku“
  Zase je to o důvěře. Vy ho z něčeho podezíráte, aniž máte pro to konkrétní důkazy. Pan Krejčí nic o Rusku a Ukrajině nenapsal (mluvil spíš obecně). A i kdyby zpochybňoval… Není snad zpochybňování základem kritického myšlení? Sokrates pochyboval o všem a kladl si neustálé otázky o svých vlastních domněnkách a falešných názorech, takže si vlastně ničím nemohl být jist. Proto to jeho „vím, že nic nevím“. Ale tím, že „nic nevěděl“ mohl se řídit vnitřním hlasem, který ho vedl k tomu, co má správně dělat.
  My křesťané mluvíme o vedení Duchem svatým a o Sokratovi si většinou myslíme, že ho nemohl mít, protože byl pohan. Ten jeho vnitřní hlas mohl být třeba svědomím, které (jak víme od apoštola Pavla), mají i pohané. Ať už to bylo cokoliv, on se tím vnitřním hlasem řídil. Kdo se jím řídí, neřídí se radami jiných lidí (ať míněnými dobře či špatně, ať pravdivými nebo nepravdivými).

  Odpověď
 24. Karel Krejčí

  Paní Hájková,
  ještě že Ježíš nepřišel na tuto zem v této době. Byla by mu pro svou zjevnou nezaujatost a neutralitu přišita nálepka příslušnosti k páté koloně a nikdo by mu ji už neodpáral 🙂 Ano, už i být nezaujatý, skýtá v sobě velké riziko.

  Odpověď
 25. Paní Evo,

  opravdu nemusí platit, že „ten, kdo včera zalhal, lže vždycky“. Neplatí to pro slušného člověka. Ten nesnese pomyšlení, že by mohl být považován za lháře. Pokud se přece jen dopustí lži (omylem či v pominutí smyslů), takový člověk se snaží očistit – omluvit se, vzít své tvrzení zpět. Když tento princip aplikujeme na článek pana Drápala, setkala jste se někdy s tím, že by se antivaxeři nebo ruská vláda někdy omlouvali? Putin nejprve řekl, že Ukrajinu nenapadne, pak tvrdil, že musí zbavit Ukrajinu fašistů, posléze, že chce jen Donbas a nejnověji, že Rusko na Ukrajině vede válku proti Severoatlantické alianci. Nezdá se vám, že těch lží je příliš mnoho?

  Máte pravdu, že Karel Krejčí nic o Rusku a Ukrajině nenapsal. Psal o nich Dan Drápal a Karel Krejčí jeho názory zpochybňoval svými řečmi o Drápalově iluzorním (nepravdivém) vidění světa. Kdyby Krejčí na rovinu napsal, co se mu na Drápalových názorech nelíbí, dalo by se s ním diskutovat. Když však obecně „shodí“ všechno, je to za hranou poctivé diskuze.

  Odpověď
 26. Pro pana Krejčího

  Představte si, že vás na ulici někdo napadne, a kolemjdoucí lidé se budou tvářit, že se jich to netýká. Nikdo vám nepomůže, že by násilníka zastavil. Nikdo nezavolá na policii. Nechají vás tam krvácet a půjdou si po svých.

  Nezaujatost může být totéž co bezcitnost či lhostejnost. Křesťan se neřídí heslem: Nehas, co tě nepálí.

  Odpověď
 27. Pro paní Evu

  Sókratés propagoval hledání pravdy v dialogu. Podmínkou dialogu je, že diskutující lidé se snaží pochopit argumenty toho druhého a reagovat na ně. Sókratův dialog je věcný. Viděla jste už někdy, že by se pan Krejčí zabýval argumenty toho druhého?

  Odpověď
 28. Pavlovi
  Mně také mnohokrát někdo článek „shodil“. Neznamená to ale, že totéž přeji druhým. Spíš se domnívám, že mi to v konečném důsledku neublížilo, přestože jsem to párkrát i oplakala.
  Na článku Dana Drápala se mi líbí, že chce zabránit tomu, aby se šířila nenávist.

  Odpověď
 29. Paní Evo,

  doufám, že jsem to nebyl já, kdo paušálně negoval celý váš článek. Kdyby to mělo být pravdou, měl bych výčitky svědomí.

  Odpověď
 30. Nevzpomínám si, že byste se k mým článkům někdy vyjadřoval, pane Pavle. Možná jen k některým diskusním příspěvkům. A už si nic konkrétního nepamatuji.

  Odpověď
 31. Pane pavle v,
  máte do konce života o Vaší aktivitu „postaráno“. Z Vašeho pohledu můžete hasit všude, kam se podíváte …

  Odpověď
 32. Karel Krejčí

  Pane pavle v,
  zpětně se ještě vrátím k Vaší narážce o mé neochotě k diskusi. K jaké diskusi a o čem? Vše začíná a stojí, jak už jsem se vícekrát zmínil, principem Adamova pádu. Člověk vypadl z jednoty s Bohem a Jeho Stvořením a začal sebe vnímat odděleně v principu – já jsem lepší a ty jsi horší. Nebo také, ty jsi sice dobrý, ale já udělám vše pro to, abych byl ještě lepší. Člověk je stále nucen vyvíjet nějakou myšlenkovou aktivitu a snahu, aby v oné zaslepené iluzornosti mohl být alespoň na nějaký krátký čas uspokojen – ano, jsem chytřejší, bohatší, obdivovanější, mocnější atd. Ale o tyto hodnoty musí stále bojovat a usilovat, protože takovým se svou podstatou stal každý jedinec. Aby se mohla naplno projevit jeho nenávist k „něčemu“, musí stejně tak naplno projevit naopak lásku k něčemu stejnému nebo srovnatelnému, aby se obojí dvojí stalo pro něho potvrzenou realitou. Ale ona nenávist nebo láska jsou pouze iluzorní, nemohou být skutečné, jsou pouze iluzorní, protože jeden stav bez druhého v padlém světě nemůže existovat. Jsou to všechno myšlenkové konstrukty, projevující se až natolik vyhrocenými stavy, jaké zažíváme v současné době.

  Odpověď
 33. Pane Krejčí,

  když o někom napíšete, že jeho vyjádření jsou iluzorní, je to urážka. Není slušné o někom říci, že jeho názory jsou mimo realitu, že se ten člověk vyjadřuje jako pomatenec. Jestli si myslíte, že názory pana Drápala vyjádřené v tomto aktuálním článku jsou mylné, napište které z nich to jsou a jaká je podle vás pravda. Opravdu si myslíte, že všechno, co v tomto článku pan Drápal napsal, ke iluze, tedy nepravda?

  Odpověď
 34. Pane pavle v,
  nikoho nemám v úmyslu urážet a už vůbec ne, shlížet na něho jako na pomatence. To ani výraz – iluze – nevyjadřuje a není jeho obsahem. To byste pak musel o celkové relativitě a konkrétně o Einsteinově poznání relativity prohlásit, že Vás uráží.

  Odpověď
 35. Pane Krejčí,

  iluze je falešné vidění či chápání skutečnosti. Proto se kouzelník zove iluzionista. Nechápu, jak teorie relativity souvisí s pojmem iluze.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář