Dan Drápal / Podat ruku

Ve dnech, kdy píšu tento článek, se vyhrotila situace na mnoha amerických campusech. Nemohl jsem si nevzpomenout na svůj pobyt ve Spojených státech v říjnu a v listopadu roku 1968, kdy jsem se zúčastnil studentských bouří jak na východě (na Columbia University v New Yorku), tak na západě (University of California v Berkeley) Spojených států. Hlavním tématem byla válka ve Vietnamu, tedy šlo o protesty mnohem srozumitelnější a v jistém smyslu i oprávněnější než teď, kdy protestující ovládá bláhový antisemitismus. O tom ale v některém z příštích článků. Společné mají tehdejší i dnešní protesty to, že nic neposouvají k lepšímu. Vykřikování hesel totiž málokoho přesvědčí – heslo zpravidla nebývá argumentem.

Stále se – pro mnohé naivně – domnívám, že lidé by se měli snažit spolu se domluvit. Platí to dle mého názoru pro všechny, ale pro nás křesťany zvlášť.

 SOUVISEJÍCÍDan Drápal / Prokrastinace s věčnými následky

Doba je těžká a vše nasvědčuje tomu, že bude ještě těžší. A civilizace, tu naši nevyjímaje, může zajít na vnitřní rozpory.

Pořád si myslím – ano, pro mnohé naivně – že my křesťané bychom měli být mírotvorci. Že bychom měli být těmi, kdo jsou ochotni – a kdo se odváží – jako první podat ruku. Domnívám se, že jen pokud tak budeme činit, budeme solí země a světlem světa, jak o svých učednících říká Pán Ježíš. 

Nejsem ovšem tak naivní, abych si myslel, že když se budeme hodně snažit, tak nakonec uspějeme. Nikoli; hrací pole není velké a nadto se neustále zmenšuje. Pro mne to ale není důvod, abych hodil flintu do žita; musím se snažit, abych sám hrací pole ještě nezmenšoval, a chci také některé čtenáře napomenout. 

SOUVISEJÍCÍ – Dan Drápal / Proč (někteří) evangelikálové volí Trumpa

Mám tři návrhy. Ne, nepřináším něco převratně nového. Ale stojí za to to připomenout.

Za prvé, neoznačujme velké skupiny lidí za „zlé“. Nemluvme tak ani o komunistech, ani o katolících, ani o evangelikálech, ani o muslimech. Zlé jsou ideologie, které někdy velké skupiny lidí zotročily a teď je ovládají. Pokud o nich budeme apriorně smýšlet jako o „zlých“, nebudeme k nim hledat cestu.

 Samozřejmě, jak jsem napsal, hřiště je malé. To, co jsem vyjmenoval v předchozích odstavcích, neplatí třeba pro teroristy. Jinak řečeno, jsou skupiny lidí, k nimž cestu hledat nemůžeme. O to víc bychom se ale měli snažit tam, kde to smysl (ještě) má.

Za druhé: Neměli bychom lidem nadávat. Ano, mnohé reakce na FB či jiných platformách jsou mimořádně hloupé, ale pokud někomu napíšeme, že je blbec, šance zapříst s ním smysluplný rozhovor se snižuje. 

Jinou běžnou nadávkou je „fašista“. Toto slovo v poslední době zakouší velkou inflaci – mnohdy se za fašisty označují obě strany, které jsou ve sporu. Právě jsem slyšel ve zprávách, že při nepokojích na universitním campusu vykřikovali někteří studenti, že „Židé jsou Hitlerovy děti“. A jak – trošičku – znám Ameriku, ona to nemusí být jen čirá zloba: Mnozí z těch studentů se skutečně vůbec neorientují v dějinách. Nevědí, o čem mluví.

Když někdo někoho označí za „fašistu“, tak se o něm dovídáme jen to, že ten, kdo ho takto označil, s ním zásadně nesouhlasí. K rozhovoru a k porozumění situace nám to ani trochu nepomůže.

Za třetí: Hledejme nějaký společný jmenovatel. Vezměme si třeba nyní projednávanou důchodovou reformu. Problém důchodů bude muset řešit každá vláda, ať už zůstane u moci pravice nebo bude vládnout ANO, případně někdo jiný, kdo zatím není na scéně. Všichni jen trochu rozumní vědí, že vzhledem k demografickému vývoji bude reforma potřeba. Proti současné vládě můžeme mít větší či menší námitky, ale faktem zůstává, že po chabém pokusu někdejší Nečasovy vlády se až tato vláda o něco pokusila. Možná, že opozice tuto reformu opět zruší, pokud se dostane k moci, ale problém nezmizí. Škoda, že pokus pana prezidenta o zprostředkování rozhovorů vyšel – ne jeho vinou – naprázdno.  Je to jedno z hřišť, na kterém se dle mého názoru stále ještě vyplatí hrát a společný jmenovatel hledat. Prosazování a pak následné rušení prosazených opatření znemožňuje hledání optimálního řešení. 

Vím, že bojuji ztracený boj. Lidé si budou i nadále na internetu nadávat a vzájemně se dehonestovat. Přesto soudím, že to za to stojí. Setkáte-li se s člověkem, který je ochoten s vámi věcně argumentovat a neuchyluje se k osobním urážkám, je to vždy občerstvující. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor je teolog a publicista Datum: 8. května 2024 Foto: Wikimedia Commons

Tags: ,,

28 Komentáře

 1. Slovo fašismus pochází ze slova svazek. Ten dnešní svazek je – prezident – vláda – justice – média – armáda – policie a do nedávna ještě odbory, které se již dávno měly zastat pracujících občanů. Jednotná fronta a kdo se odváží mít jiný názor, tak si koleduje o potrestání. Mír je dnes sprosté slovo, je třeba podporovat válku, protože když podpora ustane Ukrajina padne. Díky holokaustu jsou dnes Židé chráněni. To je ovšem nesprávné – všem se má měřit stejným metrem. Mezi nejbohatšími lidmi této planety bude nejspíše nemálo Židů. A právě bohatí lidé mohou nejlépe ovládat světovou politiku. A v té jde o moc a peníze a kvůli tomu pak třeba umírají tisíce lidí ve válkách, které vyvolávají lidé, kteří na nich bohatnou. Takže takové ty řeči, že Židé ovládají světové dění a stojí za vším zlem – na tom něco může být. Na druhé straně židovský obchodník na západě má dnes asi dnes žije ve strachu o svůj život. Mezi věřícími má panovat jednomyslnost, ale je třeba si uvědomit, že třeba i většina nemusí mít vždy pravdu. Ve sboru prezentuji politické názory se kterými většina nesouhlasí. Ale je to lepší než kdybych si něco myslel a veřejně říkal něco jiného a tím podpořil jednotu. Nesprávné je převlékat kabát ze zištných důvodů.

  Odpověď
 2. „Všichni jen trochu rozumní vědí, že vzhledem k demografickému vývoji bude reforma potřeba.“ nemá být „Všichni jen trochu rozumní, kteří nikdy nechodili do fabriky vědí, že vzhledem k demografickému vývoji bude reforma potřeba.. “ ?? Kdo totiž do fabriky chodil, ví, že co dřív dělalo 10 lidí, dělají dnes 3. Produktivita ve výrobě neustále roste, a podnik, ve kterém neroste, za chvíli už na trhu nebude. Antisymetrické výroky k tomuto výroku tvrdí, že „robotizace vezme práci „.. a teď je nějaké vysoké procento lidí v produktivním věku. (A ano, neroste ve službách – tam ale mají směřovat právě ti roboty vytlačení). Tak jak to bude doopravdy? A dál, z tábora těch, kdo alarmují ohledně demografie a důchodů, se často ozývá plédování za omezení průběžného systému, v němž ale odevzdání sociální daně, její přerozdělení příjemci a nákup nějakého statku probíhá téměř současně a tedy ve shodné cenové hladině, což nelze říci o úsporách, tam díly inflaci slušná částka na účtu po 20 letech už zdaleka tu minulou kupní sílu nemá. Čili ideologické útoky na průběžný systém budoucnost důchodů nijak nezlepšují. A rozhodně nebudují důvěru v ideologicky motivované reformy.

  Odpověď
 3. Vážený gerasi, je sice hezké, že produktivita práce roste, nicméně o důchodech rozhoduje ne produktivita práce, ale kolik výdělečně činných připadne na jednoho důchodce. A je celkem jedno, jakou ideologií je vláda vedena. Pokud na jednoho důchodce pracují jen dva výdělečně činní, má problém jakákoli vláda – tedy pokud nechce důchody zcela zrušit. Pokud je ten poměr pět či dokonce šest ku jedné, vláda problém nemá – tedy pokud není vyloženě hloupá.

  Odpověď
 4. Karel Konečný

  Trochu osvěty: Fašismus je extrémní nacionalismus hlásající obrodu národa. To je vyjádření prof. Roger Griffin. Jinak je hrozné číst příspěvky kde pisatelé naprosto ztrácejí soudnost.

  Odpověď
 5. Vážený Dane, děkuji za odpověď. Ale evidentně jste můj příspěvek nepochopil, pořád bázujete na počtu , produktivita je právě o tom. kolik toho vytvoří ten byť i jeden ekonomicky činný. Když je vysoká, uživí těch důchodců klidně 5. To ale nelze čekat v montovně – ta bude produktivní až ji převezmou roboti.

  Odpověď
 6. Ano, neoznačujme velké skupiny lidí za zlé, označujme za zlé všechny lidi, tak jak to činil Ježíš. Ježíš přece neříkal, že zlá je nějaká ideologie (např. saduceů, farizeů, herodiánů apod)., nýbrž že zlí jsou všichni lidé en bloc:

  „Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec, který je v nebesích, dá dobré věci těm, kteří ho žádají!” (Mt 7:11)

  “Plemeno zmijí, jak můžete mluvit dobré věci, když jste zlí? Čím srdce přetéká, to ústa mluví.” (Mt 12:34)

  “Potom jde a bere s sebou sedm jiných duchů, horších než je sám; a když vejdou, bydlí tam. A poslední věci onoho člověka bývají horší než první. Tak bude i s tímto zlým pokolením.“ (Mt 12:45)

  “Vás nemůže svět nenávidět, mne však nenávidí, protože já o něm svědčím, že jeho skutky jsou zlé.” (J 7:7)

  “Ježíš mu řekl: „Proč mne nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jen jeden: Bůh.” (Mk 10:18)

  Není-li nikdo dobrý, pak z toho vyplývá, že každý je zlý.

  Je jasné, že v běžném mezilidském soužití ve světě považují lidé ty, kteří jim konvenují, za dobré, ty kteří jim nekonvenují, za zlé. Křesťan by však měl být od těchto relativních hodnocení oproštěn a držet se Božího hodnocení zjeveného nám Pánem Ježíšem.

  Odpověď
 7. Nálepky “fašistů” pro oponenty jsou ošidné, poněvadž při troše snahy bychom mohli za “fašistický” označit i americký senát, který má ve znaku stejné fasces (svazky 12 prutů se sekerou), jako Mussoliniho Fasci Italiani di Combattimento.

  https://www.senate.gov/about/traditions-symbols/senate-seal.htm

  https://www.ieg-ego.eu/en/mediainfo/seal-of-the-united-states-senate

  https://storia.diginsegno.it/app/books/CPAC00_DGMESTOR52/html/180

  Odpověď
 8. Vážený gerasi, měl byste pravdu, kdyby šlo jen o peníze. Jde ale i o to, že o ty důchodce musí někdo pečovat. A když nebude reforma, tak sice budou třeba dva pracující na jednoho důchodce, ale jeden z nich bude muset o ty důchodce pečovat. Takže peníze sice budou (možná), ale mnozí zaměstnaní budou pracovat v profesích, kde tu produktivitu práce jednoduše nezvýšíte. Je to tak trochu začarovaný kruh. Vyřešila by to změna mentality („chceme více dětí“) nebo migrace. Což je ovšem velmi ošidné. Jurečkova reforma to samozřejmě nevyřeší, ale alespoň se něco pohne.

  Odpověď
 9. Je zlá ideologie nebo lidé, kteří tu ideologii používají? Obecně vzato pojem ideologie znamená hodnotový (názorový) systém, který legitimizuje určité jednání člověka. Je-li systém hodnot dobrý, může být dobrá také ideologie. Ovšem platí i opačné tvrzení.

  Kde se vzaly zlé ideologie? Podle mého zlé ideologie jsou obvykle ideologie utopistické. Jejich podstatou je představa prosazování dobra násilím – i proti vůli těch, kterých se to týká. Důsledkem těchto představ je zásada „účel světí prostředky“, neboli „v zájmu dobra je povolena jakákoliv zvrácenost“. Mohlo by se zdát, že utopické systémy vznikají z dobrých pohnutek jejich autorů. Domnívám se, že opak je pravdou. Například filosof Karl Popper v knize Otevřená společnost a její nepřátelé ukazuje, jak tvůrce snad první totalitní ideologie, Platón vymyslel svou ideologii, protože očekával, že mu bude svěřeno řízení aténského městského státu. Myslím, že všechny totalitní ideologie jsou motivovány získáním moci pro jejich tvůrce a pro jejich klaku. Totalitní ideologie nevznikají samy od sebe, ale jejich autory jsou zlí lidé bažící po moci (moc je opojná droga).

  Odpověď
 10. Hezký článek, tak nějak harmonicky ušlechtilý. Snad se to netýká té harmonie (harmonie = souzvuk, milý čtenáři) …s tím … však víš s kým?
  Autor přemýšlí o důchodech, co s těmi důchodci? Ujídají chlebíček…. babička…. dědeček, co s tím? Možná mohl autor zmínit ten kontext důchodového problému: dnes je důchodový účet v deficitu cca 10% účtu což je nějakých 70miliard peněz (před pár lety to bylo násobně míň, třeba 20 mld, několikrát dokonce do plusu). Tedy kontexutálně:
  -Náklady na OZE, to je ten Velký Zelený Zločin ministra Bursíka (neměl s tím nic společnýho, jak tu někdo napsal, sice byl autorem, ale kdepak on, Bursík…) jsou nějakých 80mld ročně. Takže bez OZE by ty důchody nemusely být vůbec téma. Jenže to by se nezastavilo to hrozný globální voteplování, který je tak hrozný že teplota rosta i na Marsu…
  -Inflace za pár posledních let činí desítky % (jen za 3 poslední roku je to 36,54%), takže kdo si spoří na důchod, ukládá do děravého váčku.
  -Migrační pakt neboli 30.000 syrských sirotků do ČR (je to pouhá 3% z 1.000.000 příchozích sirotků). Pokud euro-vrchnost milostivě umožní ČR vykoupit se z této nadílky, tak je to nějakých 15mld. To je ovšem jen malá cena za odvrácení občanské války. Jenže vrchnost nemusí povolit a pak je to tady. Při nákladech 250.000,- /1 sirotka a rok je to 7,5ml ročně.
  -„Nejmocnější kovidové vakcíny“ které kupuje ministr Válek stojí pár miliard …. Ale pozor! Co když je to už ta důchodová reforma? Vzhledem k výraznému růstu nadůmrtí zrovna od počátku „vakcinace“, jestlipak to není vyhubení neužitečných jedlíků? Jenže souběžně (od počátku vakcinace) klesá porodnost, nějakých 10% rok od roku. Není divu, když po kovidové „vakcíně“ 80% těhotenství v 1. a 2. trimestru končí potratem.

  Odpověď
 11. Autor píše: „…neoznačujme velké skupiny lidí za „zlé“. Nemluvme tak ani o komunistech, ani o katolících, ani o evangelikálech, ani o muslimech. Zlé jsou ideologie, které někdy velké skupiny lidí zotročily a teď je ovládají.“ – konec cit.

  Uvedená slova naznačují, že zlé ideologie jsou něco jako infekce, která na člověka působí proti jeho vůli. Mám na věc jiný názor. Totalitní ideologie obvykle mluví o „ušlechtilé“ kolektivní solidaritě. Lidé je podporují, když patří mezi ty, kteří z uvedené solidarity budou mít osobní prospěch. Titíž lidé se postaví proti takové solidaritě, kde oni budou těmi dávajícími. Lidé tedy podporují totalitní ideologii nikoliv proti své vůli ani omylem, ale ze sobeckých důvodů. Sobectví zlo – zastánci totalitních ideologií jsou opravdu zlí.

  Sobectví je přirozenou vlastnotí každého organismu – je výsledkem boje o život. Přesto se najdou lidé, kteří nejednají přirozeně (sobecky) a zlí nejsou. Když Ježíš říká, že jsou lidé zlí, myslí tím své určité posluchače, kteří zamýšleli, že ho zprovodí ze světa. Ranil jejich pýchu a ohrožoval jejich nadřazenost. Je nesprávné zobecnit vše, co Ježíš řekl. Vždy je nutné zvažovat komu a proč to řekl.

  Odpověď
 12. Já to americe přeji, sežere ji její vlastní dítě. A podobně se to stane i v EU. Budoucnost je v chalifátu…už je to jen otázka času a toto dítě pak sežere veškerý genderismus a podobné výplody chorého mozku… jak ironické.

  Odpověď
 13. Babylonská věž je předobrazem konce dnešního stavu. A dopadne to stejně, současnou zdegenerovanou EU rozvrátí muslimové.

  Odpověď
 14. Co je vlastně fašismus? Za prvé nadávka (nálepka), jak píše autor.

  Nicméně slovo fašismus má svůj význam. Je to ideologie, podle níž je svět či stát v rozkladu a tudíž je nutné ho zachránit. Situace vyžaduje, aby se moci ujali přirození vůdcové, kteří mají právo vládnout na základě kritérií zdatnosti v darwinistickém boji o přežití zdatnějších. Povinnosti vůči kolektivu jsou nadřazeny všemu ostatnímu – jedinec nic neznamená. V zájmu záchrany společnosti jsou vládcové oprávněni použít násilí.

  Je zřejmé, že fašismus je návratem do hluboké minulosti, kdy ve státě vládl absolutistický vládce, jež se nemusel nikomu odpovídat a rozhodoval na základě vlastního rozmaru. Tento vládce nestrpěl od svých poddaných žádný odpor a stavěl se do role dobrodince.

  Základním znakem fašismu je tedy tvrdé potlačení jakékoliv opozice proti vládnoucí klice. To je znakem všech totalitních systémů, ale na rozdíl od komunismu dovoluje fašismus tržní systém a soukromé podnikání.

  Odpověď
 15. to Josef Bong a Realtoltek

  Pánové, hlásáte demagogii a já se divím, že to admin pouští dál.

  „Demagog je ten, který hlásá věci, o nichž ví, že nejsou pravda, a to mužům, o nichž ví, že jsou hlupáci.“ – H. L. Mencken

  Odpověď
 16. to autor

  Vážený pane Drápale, myslíte si, že lidé jako Bong a Realtoltek si zaslouží podat ruku, že budou někdy schopni třebas jen o píď ustoupit ze svých nenávistných projevů?

  Odpověď
 17. Ad pavel v

  Napsal jste:

  „Například filosof Karl Popper v knize Otevřená společnost a její nepřátelé ukazuje, jak tvůrce snad první totalitní ideologie, Platón vymyslel svou ideologii, protože očekával, že mu bude svěřeno řízení aténského městského státu.“

  Popperova a Sorosova „otevřená společnost“ plodí pouze poněkud odlišné typy zla, než plodí „totalitní systémy“. Obojí společenská uspořádání však pořád představují jen tento svět, jehož skutky jsou před Bohem stejně zlé (J 7:7). Plivat na „totalitní systémy“ a glorifikovat „otevřenou společnost“ proto není nic pro křesťana. Křesťan totiž ví, že jak „totalitní systémy“, tak „otevřená společnost“ nemají nic společného s Božím královstvím, jehož je občanem.

  Odpověď
 18. Nevidím ve svém projevu nic nenávistného. Jsem realista a vidím v jakém je tento svět stavu a k jakému stavu směřuje. A směřuje přesně tam jak je psáno.
  Že to někteří nevidí tak v tom vidím určitou zaslepenost anebo jakousi lhostejnost plynoucí ze stávajícího blahobytu a zhýralosti.
  Pokud jde osobně o mě, tak mi na tomto světě nezáleží protože jeho osud byl již zpečetěn při ukřižování Ježíše. Tedy jde jen a jen o záchranu co největšího počtu lidí pro který je připraven svět nový. Pak tedy pochopte, že kdo tento svět miluje je vlastně pokrytec. Takže ano, nenávidím tento svět, nenávidím Satana. Ale miluji spravedlivé lidi co chtějí spravedlivý nezkorumpovaný svět.

  Odpověď
 19. A potažmo lidi co milují tento svět… ti jsou strůjci svého vlastního osudu a ze své vlastní svobodné vůle si tento svět vyberou jako své budoucí místo. A jak už jsem vícekrát psal bude to tento svět co se stane peklem. Ale ne proto že by ho peklem jediný Bůh udělal….jediný Bůh na tomto stávajícím místě nebude. Proto je na každém aby se tohoto světa zřekl, čekal na příchod Ježíše a jeho svět. Osud tohoto světa je jasný bude bez jediného pravého Boha.

  Odpověď
 20. 1 Petr 2:11-12 Slovo na cestu (SNC)
  Prosím vás, moji milí, žijte na tomto světě jako hosté. Váš skutečný domov je nyní v nebi, proto se zřekněte zlých přání, která ohrožují váš život s Kristem. Mezi nevěřícími se chovejte vždy správně. I když o vás mluví jako o nejhorších lidech, nakonec, uvidí-li vaše dobré jednání, mohou být při druhém příchodu Ježíše Krista mezi zachráněnými.

  Odpověď
 21. Ad pavel v

  Napsal jste:

  „Sobectví zlo – zastánci totalitních ideologií jsou opravdu zlí.“

  Nejen zastánci totalitních ideologií jsou zlí. Stejně zlí jsou i zastánci demokracie. A když už zmiňujete jakožto zlo konkrétně sobectví, pak voliči v demokracii přece podporují demokratickou ideologii také ze sobeckých důvodů, poněvadž svým hlasovacím lístkem se snaží vnutit svou vůli svým spoluobčanům, aby se pak stát ubíral směrem, který vyhovuje jejich vlastním egoistickým zájmům.

  Napsal jste:

  „Sobectví je přirozenou vlastnotí každého organismu – je výsledkem boje o život. Přesto se najdou lidé, kteří nejednají přirozeně (sobecky) a zlí nejsou.“

  Pokud by se našli nějací lidé, kteří zlí nejsou, tak tito lidé by vůbec nepotřebovali spasení. Ježíš by zemřel jen za ty zlé a ti dobří by se dostali do Božího království na základě svých dobrých skutků bez potřeby Ježíšovy milosti. To myslíte vážně? Čtete něco takového v Novém zákoně? Já ne.

  Snažíte se vůči slovům Ježíše a apoštolů oponovat stejně pošetilým humanismem jako Masaryk?

  Ten napsal:

  „Musíme věřit v pokrok, že se život jednotlivce a celku lepší a že bude pořád lépe. Kdo věří v pokrok, nebude netrpělivý. Pokračovat znamená špatné překonávat. Špatné překonávat dobrým – to není tak těžké, ale těžko je překonávat dobré lepším. Člověk od přírody je slabý, ale není z gruntu zlý. Proto v součinnosti všech můžeme pokračovat.“ (TGM: Ideály humanitní, Praha 1919, s. 59)

  Písmo však oproti mudrlantovi Masarykovi jednoznačně paušalizuje, že člověk z gruntu zlý je:

  „Hospodin na lidi pohlíží z nebe, chce vidět, má-li kdo rozum, dotazuje-li se po Boží vůli.
  Zpronevěřili se všichni, zvrhli se do jednoho, nikdo nic dobrého neudělá, naprosto nikdo.“ (Ž 14:2-3)

  „Toto praví Hospodin: „Proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina… „Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná?“ (Jr 17:5.9)

  „Vždyť jsme už dříve obvinili Židy i Řeky, ŽE JSOU VŠICHNI POD MOCÍ HŘÍCHU, jak je napsáno: ‚Není spravedlivého, není ani jednoho, není, kdo by rozuměl, není, kdo by horlivě hledal Boha. Všichni se odchýlili, společně se stali nepotřebnými, není, kdo by činil dobro, není ani jeden.” (Ř 3:9-12)

  I Ježíš takto nepochybně zobecňuje:

  “Ježíš mu řekl: „Proč mne nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jen jeden: Bůh.” (Mk 10:18)

  Není-li nikdo dobrý, pak je každý zlý. S tím koresponduje i Janovo prohlášení:

  „Víme, že jsme z Boha a celý svět v tom Zlém leží.” (1 J 5:19)

  Jsou-li všichni pod mocí hříchu, není nikdo dobrý. Není-li nikdo dobrý, jsou všichni zlí. Jak triviálněji je Vám ještě třeba vysvětlit tento základní článek evangelia, abyste ho ráčil vzít na vědomí a nesnažil se neustále zlo tohoto světa omezovat pouze na Vámi vybrané neoblíbené skupiny, zatímco u Vámi oblíbených skupin tohoto světa jejich stejně bytostné zlo ležérně přehlížíte?

  Napsal jste:

  „Když Ježíš říká, že jsou lidé zlí, myslí tím své určité posluchače, kteří zamýšleli, že ho zprovodí ze světa. Ranil jejich pýchu a ohrožoval jejich nadřazenost. Je nesprávné zobecnit vše, co Ježíš řekl. Vždy je nutné zvažovat komu a proč to řekl.“

  Jak můžete tvrdit, že zlými lidmi mínil Ježíš pouze ty, kteří ho chtěli sprovodit ze světa, a ne všechny lidi obecně? To jste nečetl, že jako „pokolení nevěřící a perversní“ označuje Ježíš i své vlastní učedníky, kteří jen empaticky z lidské solidarity chtěli pomoci trpícímu člověku, kterého sužoval démon?

  „Ježíš odpověděl: „Ach, pokolení nevěřící a zvrácené! Jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás mám snášet? Přiveďte ho sem ke mně!“ (Mt 17:17)

  Podobně svého učedníka Petra, který dokonce v Ježíši poznal Krista (Mt 16:16), ale který měl lidsky empatickou starost, aby se Ježíši nepřihodilo něco zlého (Mt 16:22), Ježíš uzemnil jakožto satana:

  On však otočiv se, řekl tomu Petrovi: „Jdi za mnou, satane! Pohoršením jsi mi, neboť nemyslíš ty (věci) toho Boha, ale ty (věci) těch lidí.“ (Mt 16:23)

  Takže i nesobecká empatická pomoc člověku může být jen důsledkem sarkického smýšlení a chození podle člověka (1 K 3:3), tedy důsledkem uvažování Bohu nepřátelského („Jdi za mnou, satane!”).

  Nelze proto tvrdit, že za zlé považoval Ježíš jen ty, kteří ho chtěli zabít, když z uvedených příkladů je patrné, že za zlé považoval i ty, kdo chtěli jiným nebo také jemu pomáhat, kdo jen prostě chtěli být humánní.

  Z toho konkluduje, že je správné zobecňovat tak, jako zobecňoval Ježíš (Mk 10:18), ale že je nesprávné zužovat tak, jako zužujete Vy.

  Odpověď
 22. to P. Ašer

  Jaké zlo je vlastní ideologii otevřené společnosti? V případě fašismu a komunismu je je to například legitimizace diktatury.

  Odpověď
 23. to Realtoltek

  Tento svět již peklem je a dělají ho lidé – není nutné vymýšlet nic dalšího. Příkladem pekelných utrpení budiž holocaust nebo nyní osud znásilňovaných Ukrajinců.

  Ježíš však řekl: „Teď se rozhoduje o tomto světě. Satanova nadvláda nad lidmi bude zlomena.Tím, že za lidi zemřu, vysvobodím je z jeho tyranie a vezmu je pod svoji ochranu.“ – Jan 12,31-33 (SNC).

  Ježíš zlomil vládu satana nad zemí a důsledkem je, že paralelně s peklem je na zemi i Boží království. Jeho občany jsou lidé, kteří se řídí zásadami formulovanými Ježíšem v kázání na hoře (Mt 5,1–1).

  Odpověď
 24. Odpověď
 25. Rozmařilí důchodci by se chtěli rozšoupnout a svítit si elektrikou. Priority má ale společnost jinde… a jistě to nejsou ujídající babička a dědeček. Planeta je v ohrožení! Je tady otrava jedovatym kysličníkem, ty jeden vzdělaný čtenáři!
  Takže „zdroje jsou“, jen ale ne pro každého, určiě ne pro neužitečné jedlíky, mudrce, zdivočelou lůzu…
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/281-miliard-za-zelene-zdroje-Nenasytne-Nemecko-Sabotaz-z-EU-Nad-fakturou-za-elektrinu-755315

  Odpověď
 26. Ad pavel v

  Napsal jste:

  “Jaké zlo je vlastní ideologii otevřené společnosti? V případě fašismu a komunismu je je to například legitimizace diktatury.“

  Jaké zlo je vlastní ideologii otevřené společnosti? Například legitimizace diktatury zvané demokracie.

  Odpověď
 27. to P. Ašer

  Je snad demokracie diktaturou, protože v demokracii údajně vládne většina nad menšinou? Může strana, která zvítězila ve volbách neomezeně diktovat jako vládnoucí strany v Severní Koreji, v Číně nebo v Rusku? Nemůže. Její moc je omezena Ústavou a zákony. Na dodržování zákonů pak dohlíží moc soudní. Ta je ze všech tří pilířů moci nejdůležitější. Není volena většinově. Každá diktatura se snaží předstírat, že je demokracií, proto uskutečňuje divadlo, které sama nazývá volbami. To, čím se diktatura zásadně liší od demokracie, je skutečnost, že vládnoucí strana ovládá moc soudní. Díky tomu jsou občané vystaveni zvůli (teroru) – neexistuje možnost odvolání.

  Odpověď
 28. to P. Ašer

  Máte pravdu, že člověk je od přirozenosti zlý, totiž sobecký. To lze pozorovat na dětech, které nechtějí půjčit ani hračku, se kterou si momentálně nehrají, s odůvodněním, že ta hračka je „jejich“.

  Lidé opravdu nejsou andělé, každý má svou temnou a světlou stránku. Každý jsme částečně sobcem a částečně altruistou. Hranice mezi dobrem a zlem je uvnitř duše každého člověka. Nikdo tedy není na 100% dobrý, jak to řekl Ježíš. Nikdo však ani není na 100% zlý. Jsme-li částečně zlí, můžeme přesto doufat v království Boží? Můžeme – Ježíš podal zprávu, že jeho Otec je milosrdný. Ovšem ne ke každému, nýbrž jen k tomu, kdo je sám milosrdný, jak to vyplývá z podobenství o nemilosrdném služebníku – Mt 18,21-35 nebo z Ježíšova kázání o posledním soudu.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář