David Floryk / Je Santa skutečný?

Ano, je! A jeho pravdivý příběh, který má počátek ve 4. století po Kristu, zní jako pohádkový…

Od svatého Mikuláše k Santa Clausovi

Jméno Santa Claus je zkratkou jména svatý Mikuláš. Mikuláš byl ve čtvrtém století biskupem ve městě Myra u Středozemního moře na jižním pobřeží dnešního Turecka. Jde o jednoho z nejuctívanějších světců v celém křesťanstvu, ve východních církvích je druhým nejuctívanějším svatým vůbec (po Panně Marii). Pro množství zázraků, které se udály na jeho přímluvu, je také někdy zván Mikuláš Divotvůrce.

Svátek Svatého Mikuláše se slaví již více než tisíc let a připadá na 6. prosince. A protože Mikuláš byl už za svého života velmi oblíbený mezi lidmi pro svou štědrost k potřebným a nespravedlivě utiskovaným, není divu, že jeho svátek se v mnoha evropských zemích postupem času stal příležitostí k obdarovávání, zejména dětí. 

SOUVISEJÍCÍ – David Floryk / Jordan Peterson v Budapešti: Intuitivní cesta za poznáním lidského příběhu

Mikulášovo uctívání se rozvinulo zprvu v 10. století v německém Porýní. Tehdy se zrodil obyčej, že Mikuláš navštěvuje děti a obdarovává je. Zprvu se tak dělo 28. prosince, v den Neviňátek; asi od 13. století pak na den sv. Mikuláše. V Čechách jsou nejstarší záznamy o mikulášské nadílce ze 14. století.

Moderní oslavy Mikuláše vznikly na přelomu 18. a 19. století v New Yorku, přičemž vycházely z nizozemské oslavy zvané Sinterklass a kombinovaly ji s prvky anglické tradice Father Christmas. 

Biskup Santa

Santův vzhled je okamžitě rozpoznatelný: červená čepice, bílé vousy, červený plášť, bílá košile. Dnes mnozí ani nepoznají, že se jedná o tradiční biskupské roucho!

Červený klobouk je původně biskupskou mitrou, bílý plnovous tradičně zdobí východního biskupa, červený plášť je biskupským ornátem nebo kápí a bílá košile pod ním je alba nebo rocheta. 

A pak je tu samozřejmě Santovo „malé kulaté bříško“, jak se zpívá v jedné koledě, které ovšem „opravdický“ biskup Mikuláš nejspíš neměl, ale postupem času začalo být v lidové představě biskupům všeobecně připisováno. 

SOUVISEJÍCÍ – David Floryk / Co počít s konspiračními teoriemi

Santova štědrost

Biskup Mikuláš byl známý svou lidumilností, soucitem a štědrostí, zejména k chudým a dětem. Po smrti otce prý celé své dědictví rozdal chudým. Tradice vypráví, že jednou dal věno třem mladým dívkám, aby se mohly vdát a nebyly nuceny k prostituci. Vhodil prý tehdy anonymně oknem sáček se zlaťáky. Zde může mít původ pozdější představa Santa Clause, který se podobně stará o děti a přináší jim dárky, které chtějí nebo potřebují. Moderní Santa rovněž naděluje neviděn, v sáčcích či punčochách, oknem či komínem… 

Santa jako ochránce víry

Jednou z prvních zmínek o svatém Mikuláši je záznam o jeho účasti na nicejském koncilu v roce 325. Nicejský koncil byl monumentálním shromážděním rané církve, kde se skupina shromážděných biskupů postavila proti ariánskému učení, že Ježíš není plně božský a není věčným Božím synem. Biskupové naopak potvrdili, že Ježíš Kristus je jedné podstaty s Bohem Otcem, a proto je plně božský.

Ve středověku se objevila legenda, že biskup Mikuláš osobně oponoval Ariovi s takovou rozhodností, až se v hněvu neovládl a vyťal mu políček. Ačkoli neexistují žádné důkazy, že se tak skutečně stalo, je možné si tuto scénu představit. Příběh vypráví, že ostatní biskupové Mikuláše dočasně odsoudili. Zbavili ho mitry, dokud se neukáznil a neomluvil za svůj záchvat hněvu. Pokud ovšem někdy bylo něco, kvůli čemu stálo za to se rozhněvat, pak kacířské popírání Ježíšova božství je k tomu dobrým důvodem!

Dárky jenom hodným?

Skutečným kacířstvím v příběhu o Santovi je představa, že Santa sleduje a odměňuje chování dětí. To není křesťanství, ale spíše moralismus, a neodráží to ani soucit a milost skutečného svatého Mikuláše. Jako křesťan Mikuláš věděl, že všichni lidé zlobí, že „všichni zhřešili a postrádají Boží slávu“ (Římanům 3,23). Naše spravedlnost nespočívá v tom, že jsme hodní, ale ve spravedlnosti Kristově, kterou přijímáme vírou.

A tak svatý Mikuláš velmi dobře věděl, že křesťanská láska je velkorysá i k nehodným, že obdarovává nehodné, a to děti i dospělé. Mikuláš tím napodoboval Boží lásku, jeho lásku k hříšníkům. „Bůh svou lásku k nám projevuje tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšníci.“ (Římanům 5,8).

Skutečný příběh Mikuláše je o křesťanské odpovědi na Boží lásku: „Milujeme, protože on první miloval nás“ (1 Jan 4,19).

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor je publicista Datum: 7. prosince 2023 Foto: Wikimedia Commons – svatý Mikuláš

Tags: ,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář