David Novák: Brněnská mešita a kolektivní vina

Před pár dny někdo postříkal brněnskou mešitu s varováním: Nešiřte Islám, jinak vás zabijeme. Dostal jsem přímou výzvu, abych k tomu napsal pár řádek, proto tak činím.

Proč je pro některé tento nápis legitimní, pro jiné nepřijatelný, psát nebudu, protože o tom již bylo napsáno dost. Chci na problém ukázat z jiné perspektivy. Nedávno jsem vyslechl přednášku Tomana Broda, který v průběhu druhé světové války byl v červenci roku 1942 se svým o dva roky starším bratrem Hanušem a matkou Olgou deportován do Terezína. Odtud byl za rok a půl transportován do koncentračního tábora v Osvětimi. Prožil zde stejně jako jiní nepředstavitelné peklo, ale přežil a o svých zkušenostech dal řadu svědectví.

V přednášce, kterou jsem nedávno slyšel (celá je zde). Ten, kterému za války vyhladili celu rodinu, hovoří o nebezpečí kolektivní viny. Hovoří o tom, že během války v Berlíně žilo kolem 5000 „ponorek“, což byli Židé ukrývající se před nacismem. Brod doslova říká, že desetitisíce Němců riskovalo svoje životy, aby tito Židé přežili. Na tomto příkladu ukazuje zvrácenost kolektivní viny, kdy po válce bylo „jasné“, že Němci jsou zlí a proto všichni Němci byli hodni odplaty, ale i příklad z Berlína ukazuje, že tomu tak nebylo. Když jsme u války, pak jste možná viděli film Pianista, který stejně jako Tomanův příklad bourá pojetí kolektivní viny. Kladným hrdinou je důstojník wehrmachtu… čímž ale film vůbec neobhajuje nacismus.

David Novák: Žena ať ve shromáždění mlčí?!

Jak to souvisí s počmáranou mešitou a výhrůžkami smrtí? Tak, že nelze paušálně o žádné skupině lidí napsat, že je zabijete, byť s některými z nich máte zlé zkušenosti. Neobhajuji islám, nedělám si iluze, že se v celosvětovém měřítku jedná o mírumilovné náboženství, ale drtivá většina muslimů v naší zemi žádnou škodu nepáchá a nelze je vyhodit ze země na základě kolektivní viny nebo jim vyhrožovat smrtí.

Pokud dotyční v zemi, která je přijala, škodí a jsou dokonce hrozbou, je správné je vyhostit, což se mnohde neděje a je to chyba. Pokud se dotyční v té které zemi narodili, mají občanství a škodí, nelze je vyhostit, ale je třeba je pacifikovat, v jejich asociální činnosti jim bránit, což se leckde jeví jako stále větší problém, který má hrozivý potenciál. Pokud ale nejsou hrozbou, neškodí, není důvod je vyhazovat a možná právě na nich ukázat, že to jde i jinak.

Není třeba psát, že pro některé muslimy v řadě zemí je problém akceptovat alespoň elementární normy zemí, kde žijí. Ale v naší zemi tomu tak není, a tyto „umírněné“ je třeba akceptovat, nikoli je na základě kolektivní viny vyhazovat nebo jim vyhrožovat zabitím.

Proč? Protože princip kolektivní viny je nepřijatelný, ať se jedná o kohokoli.

 

Autor je předseda Rady Církve bratrské. Převzato se souhlasem z autorova blogu  Foto: WIkipedie – brněnská mešita

Tags: ,,

12 Komentáře

 1. Karel Krejčí

  Tak to se Vám tedy „povedlo“. Někdo, opravdu někdo nastříkal na mešitu nápis s výhrůžným textem vůči muslimům. Na mě to tedy působí tak, že to není myšleno doslovně, ale snaha o jakési zviditelnění celosvětového problému, který může a také samozřejmě nemusí – konkrétně u nás – vygradovat do nějaké krizové situace. Ale pokud nás tato událost logicky vyburcovala k určité, přiměřené reakci, tak si bychom si také měli uvědomit, že stejnou výhrůžku obsahuje i Korán vůči všem jinověrcům. Proč tedy autor neporovnává onu situaci spravedlivě stejným metrem?

  Odpověď
  • Eva Hájková

   Ale, pane Krejčí, ve Starém Zákoně je také mnohokrát psáno: vyhubte je jako klaté. Já vím, že to bylo ještě před Kristem. Nicméně, Starého Zákona se křesťané nevzdají.

   Odpověď
   • Karel Krejčí

    Paní Hájková, já přece naopak sděluji, že nevnímám onu výhrůžku doslovně. A už vůbec nemám na mysli nějaké vyhubení, nalézající oporu ve Starém Zákoně a pokud, pokud se o něm v této souvislosti zmiňujete, pak to bylo přece právě z Boží vůle. Jsem si jist, že jestliže někdo v současné době bude prohlašovat, že je nutné „někoho“ vyhladit, pak to jistě nebude z Boží vůle, ale zcela naopak, na příkaz někoho zcela jiného. To dobře víme. Také tedy tomu odpovídají naše postoje?

    Odpověď
   • Je zcela jasné, že křesťanství nepřipouští jakékoliv násilí, pouze obranu. V tomto smyslu starozákonní texty nemají žádnou autoritu, že by snad bylo násilí přípustné. Před Kristem byl prostě jiný věk. Srovnávat Bibli s Koránem je naprosto nepatřičné. Je to jako srovnávat živého Boha a dřevěného bůžka.

    Odpověď
    • Eva Hájková

     Dobře. Souhlasím. Ale to víme jen my – věřící. Jiní lidé to mohou srovnávat a bude se jim to zdát úplně stejné. A taky se jim to tak jeví.
     Pokud mají z islámu strach naši nevěřící spoluobčané (kteří to asi napsali), vede je k tomu jenom jakýsi instinkt. Strach z neznámého.

     Odpověď
     • Možná to napsal odpůrce islámu. Když se řekne islám nebo muslim – běžnému člověku se vybaví vražedné atentáty, uřezávání hlav a jiné zrůdnosti – tedy rozhodně ne strach z neznámého.

 2. Naprostý souhlas s článkem Davida Nováka. Považuji za možné zakázat islám, ale v žádném případě nelze vztahovat kolektivní vinu na všechny muslimy. A na jakoukoli jinou skupinu. Jakmile se začne uplatňovat kolektivní vína, zvednou se stavidla a pak to semele kdekoho. Jakmile bychom začali uplatňovat kolektivní vinu, není už skoro důvodu se bránit, protože klesáme na úroveň těch druhých, kdo ji aplikují, ať už z jakéhokoli důvodu.

  Odpověď
 3. Konečný Fr.

  Ten nápis mohl napsat muslim nebo jejich příznivec s cílem, aby ukázal, jak se u nás muslimům ubližuje. M.Kuffa v otázce genderové ideologie říká – nenávist ne, ale odvahu říkat ideologii ne – ano. Stejně to platí i pro islám a muslimy. Muslimy je třeba přesvědčit, že jejich náboženství je nepravdivé a to nelze tím, že jim budu nadávat – tuto strategii by si měl přivlastnit p.Konvička, se kterým souhlasím v tom, že si nepřeji, aby kostelíčky v našich vesničkách v budoucnu nahradili modlitebny s minarety. Tento trend se prosazuje v západní Evropě a je to díky politice EU. Kolektivní vina ? Jsou vlažní muslimové – a to jsou špatní muslimové. Skončí to tak, že tu masu hodných muslimů ovládnou ti radikální a v jednotě pošlou demokracii do háje. Čím více hodných muslimů ve státě, tím větší problém, protože jde o pátou kolonu nepřátelskou k demokracii.

  Odpověď
 4. Tady se nejedná ale o kolektivní vinu nebo nevinu. Tady se jedná o to, že Islám(Korán) jako celek je nenávistná ideologie.
  No a nelze opomíjet variantu, že si to tam nastříkal někdo jiný pod falešnou vlajkou…

  Paní Hájková, Ježíš přišel aby doplnil starý zákon a tak stejně jak je pánem nad sobotou tak je i pánem nad starým zákonem. Znáte dvě největší přikázání…..znáte tak věřte že jsou nad starý zákon. U koránu ale nic takového není, není tam žádné doplnění, tedy je to kniha nenávistná.

  Odpověď
 5. Pane Konečný bohužel muslima nepřesvědčíte o tom, že je jejich náboženství nepravdivé. Je to asi podobné jako přesvědčit např. katolíky, že je trojice nesmysl a papež falešný prorok. Když přijde imám Máhdí (Antikrist) tak zadupou Vatikán do země během týdne no ale to bude mzda za služby… Turecko má tak silnou armádu, že by jej zastavila až Francie s Německem.

  Odpověď
 6. Kolektivní vina existuje. I když, v právním smyslu je dnes samozřejmě nepřípustná a ani morálně není na místě. Jenomže svět tak, bohužel, funguje. To, že se něco nemá dělat, neznamená, že se to nedělá.
  Když se Německo jakožto národ a stát dopustilo genocidy a válečných zločinů, odnesli to pak všichni Němci, i ti, co se nedopustili ničeho jiného než toho, že byli Němci. Ba dokonce němečtí antifašisté, kteří aktivně vystupovali proti Hitlerovi. Ti prý nemuseli ani na odsun, ale většinou odešli raději sami, protože by se u místních lidí stejně setkávali jenom s nenávistí a s nepochopením.
  Někdy člověk může trpět jenom proto, že se vnitřně příliš ztotožňoval s nějakou skupinou, s nějakou vírou nebo ideologií, jestliže tato je veřejně odsuzována. Přestože konkrétně on odsuzován není. I v tomto smyslu existuje kolektivní vina. Ale vlastně jen pro toho, kdo není „splachovací“. Trpí prostě jenom ten, kdo si to připustí.

  Odpověď
  • Když se v Istanbulu hrál fotbal a byla vyhlášena minuta ticha za oběti atentátu, tak se na stadionu ozval pískot Turků. To nebyli žádní teroristé, ale obyčejní fanoušci. A pak by je někdo omlouval, že jsou to nevinní lidé a odkazoval se na kolektivní vinu. Když nezemřeli naši, tak je to v pořádku.

   Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář