David Novák / Covid – 19 a krize vedení

Nebyli jsme v Čechách zvyklí, aby se nás dotýkaly světové katastrofy. Slova jako terorismus, uprchlická krize, hlad, nedostatek, pandemie, války pro Čechy znamenala nepříjemné informace, ale nic víc. Někteří si dokonce gratulovali k naší holubičí povaze, díky které se tady nemlátíme, jiní k tomu, jakou výhodu má naše švejkovská povaha, která problémům čelí příslovečným humorem. To, jak jsme skvělí a jedineční, se nakonec potvrdilo ve sloganu „best in covid“. První dny a měsíce pandemie optimistům potvrdily, „že prostě jsme nejlepší“. Náš premiér se pasoval do role špičkového krizového manažera, který po světě rozdával rozumy, jak zvládnout covid, a kterého by nám mnozí mohli závidět.

Když na konci léta přišlo od mnohých odborníků i od tehdejšího ministra zdravotnictví varování, že se pandemie vrací, že je třeba nasadit opět roušky, vrchní krizový manažer a premiér v jedné osobě tato varování odmítl a následky na sebe nedaly dlouho čekat. Po pár měsících je všechno jinak a jako národ jsme v situaci, na kterou nejsme absolutně zvyklí. Najednou se katastrofa týká i nás, a to dokonce nejvíce na světě. Už to nejsou „ti druzí“, ale my! Jakkoli mnoho lidí v naší zemi prožívalo svoje osobní dramata, jako národ tuto situaci neznáme a dlouho jsme ji nezažili.

V těchto a podobných situacích více než kdy jindy vyniká, kdo je ve vedení. Z dějin ale i ze současnosti jsou známé slavné proslovy k národům, ve kterých velcí lídři dávali naději a šli příkladem. G. L. Flynn, generálporučík Námořní pěchoty USA napsal: „Pravou cenou vedení je ochota klást potřeby ostatních nad své vlastní. Velkým vůdcům opravdu záleží na těch, které mají tu čest vést, a chápou, že skutečnou cenou privilegia vést je potlačení vlastních zájmů.“ Sami si odpovězte, zda toto lze povědět o vedení naší země…

Problém naší země totiž není jen problém s virem, možná stejný problém je s vedením. Vedoucí mohou chybovat a lidé jim jsou ochotni leccos prominout, pokud vidí příklad, zájem, ochotu k oběti, pokud slyší slova, která sjednocují a dávají naději. Naše země toto vedení postrádá a v době pandemické krize tato realita vyvstává velmi zřetelně. Jenže řečeno s knihou Přísloví „kde není vedení, rozptýlen bývá lid“. Souběh papalášství, chaotických, nelogických a nejasných rozhodnutí, podivných zakázek od ještě podivnějších firem, pohrdání skutečnými odborníky, chřadnoucí a podivnými individui obklopený prezident, na sebe strhávající pozornost premiér…

Toto vše a mnohé další v mnohých lidech budí nejen pocit marnosti, ale i strach a nedůvěru co bude dál. Slovy Přísloví tato realita „rozptyluje lid“. Pokud je slabé, arogantní či zkorumpované vedení, společnost se rozpadá, „rozptyluje“ na malé jednotky, které bojují o přežití. Došli jsme do stavu, kdy lidé nevěří vedoucím a vedoucí nevěří lidem a to není dobré.

Zároveň ale ani tato realita neomlouvá nezodpovědné chování některých lidí. Stále totiž platí individuální etika, kterou vidíme v Písmu a která vede každého jednotlivce k zodpovědnosti za to, co koná nezávisle na „těch nahoře“.

Jsme před velmi náročnými třemi týdny, kdy část národa půjde do izolace, ale průmysl pojede dál. Skutečně nelze zavřít průmysl? Nevím, ale pokud jsou pracoviště jedním ze dvou hlavních zdrojů nákazy a pokud průmysl skutečně nelze uzavřít, pak proč plošné testování ve firmách má být od března jen dobrovolné a to až do doby, kdy stát zajistí dostatek testovacích sad? Souhlasím s tím, že „teď musíme vydržet“, jenže podobných otázek a nejasností je mnohem více… a kde není důvěra v pevný charakter vedoucích, tam snadno vznikají domněnky o průmyslových lobby atd.

Nechci se vézt na vlně laciné kritiky, nechci tvrdit, že za všechno mohou „ti nahoře“ a v rámci svých možností a vlivu budu dělat všechno pro zmírnění pandemie. Zároveň se chci modlit za to, aby se Pán Bůh smiloval nad naší zemí a aby dal, aby se do jejího čela dostali lidé moudří, kteří ctí Jeho zákony. A aby, řečeno s Marií, „Bůh prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně; vladaře svrhl z trůnu a ponížené povýšil“. Nebudu jmenovat, koho má Pán Bůh svrhnout, protože jen Bůh vidí do srdce lidí a to mě nakonec osvobozuje…

Autor je předseda Rady Církve bratrské Datum: 1. března 2021 Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Tags: ,,,,,

31 Komentáře

 1. Na TV se nedívám. Za Blatným, když mluví údajně vlaje vlajka EU. Takže za celou pandemií stojí globalisté a EU a na Babiše něco svalovat je mimo. Navíc opozice ho kritizuje, ale dělala by to stejně nebo ještě hůř. Testování je velký tunel na peníze, jde o velký podvod na kterém někdo pěkně vydělává. Cílem je zničit hospodářství. Je třeba ukázat na pravé viníky a to jsou globalisté a EU. Věř v Ježíše Krista, pokud jde o svět a jeho propagandu – tak se nedej oblbnout. Ve zdravotnictví jde o velký byznys a podvody. Je třeba prosadit drahé a neúčinné léky a laciný lék, který funguje znemožnit.

  Odpověď
 2. No dnes jsem byl na těch testech a bohužel musím říci, že vše tam bylo špatně… od odstupů od organizace atd. Jen takovou perličku… člověk tam vyplňuje rodné číslo atd a prupisku tam měli jednu…desinfekci už ne.

  Odpověď
 3. Cituji: Zároveň se chci modlit za to, aby se Pán Bůh smiloval nad naší zemí a aby dal, aby se do jejího čela dostali lidé moudří, kteří ctí Jeho zákony.

  Lidé těchto kvalit chybí mezi členy i ve vedení církví. Modleme se nejen za politické vedoucí.

  Matouš 22:37 -40 On mu řekl: „‚ Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: ‚ Miluj svého bližního jako sebe samého.‘ Na těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon a Proroci.“

  Odpověď
  • Olga Nedbalová

   Vím, že nemáme svoji víru stavět jen na osobních příbězích, nicméně sem tam na doplnění neuškodí. Předminulou neděli jsem na bohoslužbách krátce hovořila s jedním bratrem, který pracuje u Lékařské záchranné služby. Říkala jsem, ty jsi asi unavený, je to náročné? A on mi odpověděl, že sice se musí oblékat do speciálních obleků, ale zvládá to. Musím říci, že onen bratr je pořád stejný. Vyzařuje z něho pokoj, vždy se klidně usmívá. Umí povzbudit. Nikdy jsem ho neslyšela na něco nadávat. Myslím, že má Krista v srdci. Je na něm vidět, kdo je jeho Král a Pán. Možná by pomohlo, kdybychom i my si uvědomili, že naše království má jiného krále než ty světské. Jeho zaslíbení platí. Můžeme se na něho spolehnout. Jen si musíme dát pozor, abychom my sami si ve svých srdcích neustanovili jiného krále.

   Odpověď
   • K Vaší poslední větě mě napadlo, jak Izraelci nechtěli mít jako krále Boha a tak Bůh skrze Samuela vybral za krále Saula. Se Saulem si rozhodně jako národ nepolepšili. Podobně i dnes ti nespokojení se současnou vládou dostanou od Boha vládu novou. Radost ze změny se ale nedostaví, protože Krále a Jeho zákony ctít tato vláda nebude.

    Ano, díky Bohu naše království má jiného Krále. Spravedlivého, jako jediný člověk, který kdy žil neporušil zákony. On (Bůh) nás (věřící) vysvobodil z pravomoci temnoty a přenesl do království Syna své lásky, v němž máme skrze jeho krev vykoupení, odpuštění hříchů. Ko 1:13-14

    Odpověď
   • ad „Nikdy jsem ho neslyšela na něco nadávat.“
    ——————————————————————–
    „Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Stavíte náhrobky prorokům, zdobíte pomníky spravedlivých
    a říkáte: ‚Kdybychom my byli na místě svých otců, neměli bychom podíl na smrti proroků.‘ Tak svědčíte sami proti sobě, že jste synové těch, kdo zabíjeli proroky. Dovršte tedy činy svých otců! Hadi, plemeno zmijí, jak uniknete pekelnému trestu? “

    Paní Olgo, co myslíte? Kdo je autorem těchto, bez servítků řečených, slov?

    Odpověď
    • Pokud Ježíš vyslovuje „běda“ není to citoslovce hrozby ( natož nadávka ), ale zármutku. Například říká, že v určité historické situaci bude “ běda těhotným a kojícím “ Mt 24, 19. Kéž Vám dá duch Boží, abyste to pochopil.

     Odpověď
     • Od začátku svého působení v diskusích na KD se působení pana Pavla V. projevuje stejně. Odbočování od tématu článků a diskuse pod nimi směrem k politickým sporům.

      Duchovní věci Pána Ježíše Krista nechápe. Používá argumentační fauly. Neustále napadá diskutující, zde naposledy paní Olgu a níže i pana Konečného. Není internetový bot je to internetový troll.

     • Jiří, doložte svá slova o mně. Pokud to neuděláte, bude vaše očerňování mé osoby pouhou pomluvou.

      Jestli někdo „odbíhá od tématu směrem k politickým sporům“, pak je to Konečný Fr., když napíše do nebe volající nesmysl: „Za celou pandemi stojí globalisté a EU“.

 4. Cituji z komentáře pana Konečného „Za celou pandemi stojí globalisté a EU“ nebo ještě jinak „je třeba ukázat na pravé viníky a to jsou globalisté a EU“. Opakování – matka moudrosti. Pan Konečný má jasno.

  Odpověď
  • Někdo si myslí, že ten virus je z netopýra. Je známo, že v USA, Kanadě i Číně se v laboratoři s viry pracovalo a tak je vir nejspíše výrobek – made in USA? Nebo je za tím Čína? Domnívám se, že za tím není příroda, ale člověk a politika. Za války také nemohla příroda, ale lidé.

   Odpověď
 5. To je jako s atentátem na Kenedyho. Našel se nějaký viník? Nejsem znalec. A co si o tom mám myslet? Asi ho odpravili nějací tehdejší US globalisté, protože jim nevyhovoval. Atentát nebo třeba jindy volební podvody. A žádný důkaz nemám.

  Odpověď
 6. Dvacetimilionový Tchaj-wan má k dnešnímu dni 955 nakažených a 9 mrtvých. My máme 1252242 nakažených a 20701 mrtvých. Tento obrovský rozdíl není způsoben jen tím, že Tchajwanci jsou disciplinovaní a my ne. Příčinou toho rozdílu je lepší organizační schopnost tchajwanské vlády – dokázala zajistit důsledné trasování a karanténu nakažených osob. To je celé.

  Hlavní příčinou naší katastrofální covidové situace je Babišův amatérismus. Ten člověk byl zpitý mocí a ztratil tak kontakt s realitou.

  Připomeňme několik fatálních chyb, které rozhodly:

  9. 7.2020 V Poslanecké sněmovně byl podán návrh, aby vláda do konce července představila svoji strategii proti covidu a zajistila dostatečnou kapacitu odběrných míst na testování v počtu 30 tisíc. Návrh neprošel kvůli hlasům ANO,ČSSD a KSČM.

  19.8.2020 ministr zdravotnictví nařizuje, že od 1.9. budou ve všech vnitřních prostorách povinné roušky. Ve stejný den Babiš oznamuje, že se mu to nelíbí a následující den ministr zdravotnictví nošení roušek v restauracích, nákupních centrech a školách zruší. O dva dny později Babiš prohlašuje, že virus slábne a že nemůže dát jen názory epidemiologů.

  4.9.2020 Pražská hlavní hygienička Zdeňka Jágrová, že trasovací systém je přetížený, že nejsou schopni trasovat všechny lidi, s nimiž se nemocní setkali.

  2.9.2020 Hamáček nabízí, že policie pomůže hygienickým stanicím s trasováním.Babiš odmítá, že hygienici prý trasování zvládají.

  8.10.2020 Vláda zavádí restriktivní opatření, která před volbami do krajských zastupitelstev označila za zbytečná (zrušení hromadných akcí).

  4.11.2020 Zemřel nejvyšší počet lidí na covid za den – 220 lidí.

  29.11.2020 Vláda vyhlašuje rozvolnění (3. stupeň PES – otevření restaurací)

  17.12. 2020 Zavírají se restaurace

  4.2.2021 Ministr zdravotnictví přiznává, že i přes přísná opatření stoupají počty nakažených, že opatření přestávají fungovat.

  23.2.2020 Nemocnice jsou před kolapsem.

  Shrnutí: Počet nakažených stále strmě roste, což dokazuje, že opatření zaváděná vládou jsou téměř neúčinná. Skutečně účinným řešením by bylo důsledné trasování a umisťování nakažených do karantény. Při obrovském množství nakažených to hygienici logicky zvládnout nemůžou. Za těchto okolností je jediným řešením tvrdý lockdown a poté opravdu důsledné trasování. Lze předpokládat, že ani nejnovější opatření vlády opět nic nevyřeší.

  Odpověď
  • Tyhle statistiky mě nezajímají, protože jsou často vylhané a zmanipulované. Házet všechno na Babiše je nesmysl, opozici nejde o lidské životy, ale o to dostat se ke korytům. Celá chřipka slouží jen k manipulacím , politickým cílům a rozkrádání. Navíc Babiš nedělá nic ze své hlavy, ale řídí se pokyny mezinárodní komunity vědců a EU. Tak prosím nadávejte na ně a ne na Babiše.

   Odpověď
  • Přesně tento komentář jste postnul na Konzervativní noviny pod článek A. Vondry https://www.konzervativninoviny.cz/cesko-jako-cerna-dira/ Přitom Vondrova analýza je podle mne objektivnější. Svádět vinu na jednoho člověka je strašně laciné, i když se taky těším, že nejpozději po volbách budeme mít jiného předsedu vlády. „Best in covid“ je americký stát New York s 2 477 mrtvými na covid / milion obyvatel. Tedy stát s prominentním guvernérem Democrat Party.
   Hledejme chybu i u sebe. Jak jsem zde již psal, nedávno jsem projel část českého venkova a byl jsem v šoku z nedodržování protiepidemických opatření i elementární lidské ohleduplnosti.
   Ale reaguji jen proto, že jste se mne výše otázal na “ plemeno zmijí“ . To je přesně to samé, když Ježíš nazývá zbožné Židy dětmi ďábla ( J 8,44 ) a jednou dokonce i Petra ( budoucího apoštola ) Satanem. Před Bohem jsme všichni hříšníci, v područí ďábla, toho dávného hada. Jenom pokání a osobní víra v Ježíše nás může změnit.

   Odpověď
   • Píšete, že „svádět vinu na jednoho člověka je strašně laciné“. Veškerou vinu vidím na Babiše, jelikož on sám několikrát prohlásil, že bere veškerou odpovědnost sám na sebe.

    V červnu 2020 Andrej Babiš ujišťuje, že na druhou vlnu je Česko připraveno. Zároveň slibuje, že plošná opatření už zavádět nebude. Tehdejší vládní zmocněnec pro výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula v televizi tvrdí, že druhá vlna nejspíše nepřijde. 5.6. Babiš prohlásí: „Neměli bychom se strašit s druhou vlnou, jsme na ni připraveni. Vůbec nechápu, jaký plán po nás opozice chce. Když budeme mít pocit, že je nějaký zvýšený výskyt, tak samozřejmě budeme reagovat velice rychle, ale už to nikdy nebude plošné opatření.“

    27.7. 2020 Andrej Babiš na první náznaky nedobrého trendu reagoval tím, že vytvořil Radu vlády pro zdravotní riziko, do jejíhož čela se postavil. Hlásím se ke své odpovědnosti, prohlásil Babiš na tiskové konferenci po jednání vlády, na kterém rada vznikla. Avizoval přitom, že tato rada bude mít na starosti vše, co se týká vládní připravenosti na boj proti epidemii koronaviru.

    V září se hroutí systém trasování nakažených. Světová zdravotnická organizace (WHO) varuje, že je to klíčový nástroj boje proti viru. Dohledat všechny rizikové kontakty je pro hygieniky už nemožné. Premiér Andrej Babiš (ANO) opozici v jedné z debat ve sněmovně vybízí, aby místo covidu řešila zahrádkářský zákon. Vláda odmítá zavést výraznější opatření.

    https://zpravy.aktualne.cz/domaci/casova-osa-covid/r~fd4c3f7e0ec511eb9d470cc47ab5f122/

    Babiš se postavil také do čela očkovacího systému. Výsledkem je opět zmatek a Babiš se snaží hodit vinu za něj na hejtmany.

    Babišův problém je, že chce šechno sám rozhodovat a ničí tak iniciativu svých podřízených. Viz. svědectví odstoupivšího koordinátora očkovacího systému Zdeňka Blahuty: „Protože jeho (Babišovy) metody řízení a práce jsou opravdu svérázné, ale pak už se to samozřejmě nedalo. Měl jsem s ním interakci třikrát nebo čtyřikrát, kdy tak nějak, jak bych to řekl, sestoupil ze svých strategických výšin na mou úroveň. Bylo to takové… já jsem se snažil to udržovat ve věcné rovině, ale s ním je to těžké, on neudrží myšlenku, jestli mi rozumíte, do všeho se montuje a o všem chce rozhodovat,“Blahutova výpověď také ukazuje na problematickou distribuci vakcín. „On (premiér) samozřejmě rozhodoval, kdo dostane kolik vakcíny, jestli pošleme něco navíc do Libereckého nebo do kraje Vysočina a podobně. A on to opravdu všechno zdůvodňoval tím, že to je všechno politika,“ řekl Blahuta. Dodávky a smlouvy tak byly podle něj „zvláštně postaveny“. https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/blahuta-koordinator-ockovani-vakciny-andrej-babis-premier-seznam-zpravy_2103021012_vis

    Odpověď
   • Mirku,

    že stát New York měl na počátku epidemie tak velké ztráty na životech bylo způsobeno politikou Donalda Trumpa, který jednoznačně preferoval ekonomiku. Proto chtěl, aby pracující lidé nebrali na epidemii ohled a prohlašoval covid za chřipečku. Trump úmyslně podrýval úsilí guvernérů v boji proti covidu.

    Píšete, že katastrofální epidemiologický stav Česka je způsoben tím, že lidé nedodržují nařízená opatření, ale to není skutečná příčina. V jiných státech jsou opatření mírnější než u nás a přesto jsou tam na tom lépe. Rozdíl je v tom, že jinde zvládají trasování a karanténu. Babiš se postavil do čela Rady vlády pro zdravotní rizika, ale trasování nezajistil, protože byl přesvědčen, že se covid už nevrátí. Proto vybízel opozici, aby raději řešila zahrádkářský zákon a dala mu pokoj se strategií boje proti covidu. Babiš nezajistil ani dostatečnou kapacitu testování. Vůbec nebyl na druhou vlnu připraven.

    Ježíš nazýval farizeje a zákoníky, které vy označujete jako zbožné Židy, plemenem zmijí a řekl o nich, že jejich otec je ďábel, protože ho chtěli zabít. Jeho slova byla určena jim a v přeneseném významu všem pokryteckým vyznavačům Boha. Nebyla určena všem lidem bez rozdílu, jak si myslíte vy. Všichni lidé nejsou dětmi ďábla.

    Odpověď
    • Tak jo, Vy viníky znáte, já taky a nemám potřebu o tom psát sáhodlouhá pojednání na křesťanském webu. Vadí mi zde trollové z obou stran politického spektra.
     Všichni lidé jsou stvořeni k obrazu Božímu. Stejně tak všichni lidé jsou od prvotního pádu svou přirozeností nakloněni ke zlému a tudíž ďáblem snadno zneužitelní. Pokud Vy jste bez hříchu, můžete začít házet kamením.

     Odpověď
 7. Odpověď panu Pavlovi V. z 3.3. večer. Nahoře už není odkaz na odpověď, tak musím začít nové vlákno.

  Těch doložení, která požadujete výše, mohu vyjmenovat celou řadu. Jistě jste si všiml, že to není zdaleka poprvé, co Vám v diskusích na KD o těchto opakovaných potížích píšu.

  Odvádění pozornosti na politiku, argumentační fauly, napadání. Psal jsem Vám o tom už nejméně 10 x a to ještě většinu věcí pomíjím. Pokud máte zájem, můžete si to sám vyhledat. Co jsem Vám o tom napsal už dříve.
  Doložení jen ze včerejška tj. z 3.2.2021.

  1/ Výše ve 3:08 naznačujete paní Nedbalové Kristovým citátem z evangelií, že onen bratr, kterého ona chválí a na rozdíl od Vás zná osobně, může být ve skutečnosti pokrytec. To od Vás nebylo hezké ani vůči ní ani vůči tomu bratrovi. Nebo jste to myslel úplně jinak?

  2/ Tamtéž: Otázkou na paní Nedbalovou „kdo je autorem těchto slov?“ jste se dopustil faulu https://bezfaulu.net/argumentacni-fauly/manipulativni-obsah/sloucena-otazka/. Předpoklad, že to paní Nedbalová neví, je součástí Vaší otázky.

  3/ Výše ve 23:17 jste ukázal na pana Konečného https://bezfaulu.net/argumentacni-fauly/manipulativni-obsah/falesna-stopa/ cituji: mluvčí vytváří falešnou stopu tím, že (vágně) zmíní provinění jiných, které se následně může stát předmětem diskuze.

  4/ Píšeme si v diskusi pod politickým článkem, ale velmi často to na politiku směřujete, i když článek přímo o politice není. Např. Pod článkem „Rozpad společnosti“ ve 22:55 začínáte třemi argumentačními fauly slaměný panák https://bezfaulu.net/argumentacni-fauly/utok/slameny-panak/ A/ „jsou lidé, kteří…“ B/ „ takový názor, kdy…“ C/ „Někteří věřící lidé, přesvědčení, že…“ .
  Pak se pouštíte do politického zápasu mj. s komunisty, s Čínou a s panem Putinem. Nikdo výše ani autor článku toto netvrdí. Pomocí slaměného panáka, což je jedna z technik trollingu, takto odvádíte debatu na politiku.

  5/ Výše v 0:13, namísto pokusu o nějaké věcné argumenty, jste p. Konečného označil rovnou za internetového bota.

  Pokud byste měl zájem, mohu to příště doplnit o další doložení. Třeba jen ty za poslední týden.

  Odpověď
  • Pane Arone,

   ad1/ paní Olga razí představu, že správný křesťan by měl být „sladký“ (příjemný, nekonfliktní), nekritizovat… Chtěl jsem jí ukázat, že Ježíš se tak nechoval. Ježíš byl milosrdný k lidem, kteří zhřešili nějakou slabostí. Byl však nekompromisní k těm, kdo zhřešili svou pýchou. Ty bez servítků nazval plemenem zmijí. Jinde Ježíš říká: „Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. “ Paní Olga chválila jakéhosi svého kolegu, kterého neznám. Nedovolil bych si tedy o něm říci, že je pokrytec.

   ad2/ Ani ve snu jsem nepředpokládal, že by paní Olga nepoznala citát z Nového zákona.

   ad4/ Článek Dana Drápala, který zmiňujete, má politický charakter. Není tedy od věci, když i já v souvislosti s ním mluvím o zasahování totalitního systému do církví a svědomí věřících.

   ad5/ Nebylo třeba argumentovat, to udělal můj předřečník.

   Odpověď
   • Hned Vaše první věta v bodě jedna je faul slaměný panák. Paní Olga to tak nenapsala.

    Napsala Vám, později, toto „Kritika má vést k rozumnému závěru a nápravě věcí. To Vám úplně chybí.“ Souhlasím s ní.

    Odpověď
 8. Olga Nedbalová

  Pro pana Pavla – co nám pomůže to, když tady budeme na diskusi nadávat na politiky, na ostatní spoluobčany. Kritizovat a ještě jenom tak v diskusi to není křesťanské. Kritika má vést k rozumnému závěru a nápravě věcí. To Vám úplně chybí. Ježíš neseděl a nerozumoval, který římský politik co udělal špatně. On kritizoval ty, jenž mluvili špatně ve jménu Jeho Otce. A pokud se nám zdá, že někteří křesťané se nechovají tak jak mají, nejdříve má být napomenutí mezi čtyřma očima.

  Odpověď
  • ad „Kritika má vést k rozumnému závěru a nápravě věcí.“
   —————————————————————————
   Myslím si přesně to samé. Ježíš nesmírně tvrdě kritizoval farizeje a zákoníky a řekl o nich: „Slepý vede slepého – oba padnou do jámy.“ Upozorňoval na jejich naprostou nekompetentnost. Já se pokouším doložit, že je nekompetentní Andrej Babiš.

   Římští politici se snažili vycházet s Židy po dobrém. Na jedné straně vyžadovali placení daní, na druhé straně zajišťovali bezpečnost, takže Židé díky tomu prosperovali. Římané Židům nevnucovali svůj náboženský kult. Farizeové a zákoníci sdružení v Sanhedrinu měli politicko-náboženské funkce. Kolaborovali s Římany. Lze říci, že usilovali o Ježíšův život z politických důvodů. Kladli mu léčky věroučného charakteru, ale to byly jen záminky, aby ho mohli usmrtit. Šlo jim na prvním místě o politiku.

   Odpověď
   • Olga Nedbalová

    Pane Pavle, křesťan nemusí být sladký. Já celkem ráda připomenu, že jsme všichni byli hříšní. Že se nemáme povyšovat. Křesťané se mají napomínat v lásce, po důkladné úvaze a napomínat má člověk, který je dostatečně duchovně zralý. Cílem je ukázat bratru, sestře, že schází z cesty. Účelem ho není ponížit, ztrapnit, ale zachránit ho/ji pro život věčný. To nemám ze sebe, to mám z Písma. A další věc, přestanu být tedy sladká a začnu být kousavá, zdá se, že podléháte syndromu Čechů – co Čech, to odborník. Na sport, na politiku, na řemesla………:-)

    Odpověď
    • Farizeové (členové židovské velerady) byli elitou židovského národa. Ježíš neváhal je ponížit – ztrapnit. Řekl, že jsou slepí, falešní (pokrytečtí), že jsou plemenem zmijí, že jejich otcem je ďábel. Myslíte si, že s nimi měl jednat jinak, nějak více křesťansky?

     Říkáte, že se stavím do role odborníka… Tím odborníkem asi míníte člověka, který vyžaduje, aby ho ostatní automaticky brali jako autoritu. Takový já nejsem. Když něco říkám, snažím se to podpořit argumenty. Když jsem napsal, že Babiš je neschopný, napsal jsem, proč si to myslím (ignoroval varování opozice, nepřipravoval se na druhou vlnu koronaviru – nezajistil dostatečné kapacity trasování a testování). Klidně se pokuste moje argumenty rozbít. Jestli se vám to povede, uznám, že jsem se mýlil.

     Odpověď
     • Olga Nedbalová

      Pane Pavle, pan Babiš není můj oblíbený politik. Ostatně žádný politik není můj oblíbený. Žádný není svatý. Ani být nemůže. Co se týče situace v naší republice, bohužel, Češi jsou hodně nezodpovědní a neradi cokoliv dodržují. Vím, že vždy když jsme byli na návštěvě ve Velké Británii u tety, například nikdy nikdo z její rodiny nejel rychleji v obci než povolenou rychlostí. Neexistovalo jít v parku na trávník mimo povolený prostor nebo si jen tak utrhnout květinu. Nyní nám sestřenice psala, že sedí doma a čekají, až to přejde. Nejela ani za dcerou do Londýna. A u nás – samí hrdina, nenosí se roušky, lidé se neustále shlukují, ten co dodržuje pravidla, je za blázna. Ostatně, když jedu u nás 50 přes obec, někteří řidiči mě musí nutně předjíždět. Já jezdím 50, protože v této rychlosti jsou pro chodce následky nárazu auta mnohem méně devastující než v 60. Ne že bych chtěla srážet chodce, ale člověk nikdy neví. Češi mají vytrvalou potřebu obcházet pravidla. Někdy je to k dobru (třeba ve válce neudali souseda, že má doma vysílačku), ale většinou je to spíše ke škodě. Jak v případu COVID 19. Pane Pavle, kdo z opozice by tedy byl ten zachránce, který by to zvládl na jedničku? Já tam nikoho nevidím, ale možná jsem slepá.

     • Paní Olgo, ptáte se, kdo z opozice by zvládl covid na jedničku. Zkusme se nejprve zamyslet, co je příčinou, že v souvislosti s covidem máme nejvíce mrtvých na milion obyvatel na celém světě. Je to skutečnost, že v čele vlády stojí trestně stíhaný politik a že tento člověk je populista. Jeho legitimita je založena na volebních preferencích. On říká: Já jsem oprávněn vládnout, protože mě podporuje nejvíce lidí ve státě. To znamená, že pokud ztratí podporu, ztratí i právo vládnout. Normální politik svoji legitimitu odvozuje od něčeho jiného. Říká: Chci vládnout, protože mám s politikou určité zkušenosti a protože systematicky pracuji a rozumím řešení problémů veřejných záležitostí. Legitimita normálního politika je daná jeho dlouhodobou důvěryhodností a volebním programem. Takový politik si může dovolit dělat nepopulární (omezující) opatření, aniž by utrpěla jeho důvěryhodnost.

      Češi porušují proticovidová opatření, protože cítí Babišovu slabost. Vidí, že mnoho lidí, kteří pravidla porušili, vyvázlo bez trestu. Další příčinou je papalášství Babišových přátel i jeho samotného (Monika v Dubaji). Babiš nemá odvahu trestat porušování příkazů, aby nepřišel o preference.

      Babiš se chlubil, že zavede „chytrou karanténu“, ale dnes o ní vůbec nemluví – zůstalo u slov. Babiš nemá na starosti jen řízení vlády, musí se také věnovat řízení své obří firmy.

      Z uvedeného plyne, že lépe než Babiš by si vedla kterákoliv standardní (nepopulistická) politická strana. Tedy kterákoliv strana mimo ANO, SPD a KSČM.

 9. Ještě věcná poznámka. Tento článek vyšel 1. 3., takže autor již nemohl zaregistrovat, že „vláda rozhodla o hromadném povinném testování zaměstnanců ve firmách. Do pátku příštího týdne budou muset mít testy na koronavirus všichni zaměstnanci firem nad 250 lidí, o tři dny delší termín bude platit pro firmy nad 50 lidí.“
  Dnes máme čtvrtek a firmy už hlásí záchyty pozitivních jedinců. Nejde o velké počty, ale tito bezpříznakoví by jinak mohli někomu dopomoci k těžkému průběhu. Takže i to, že teď ještě asi pár dnů budeme mít vysoké statistiky pozitivních, může paradoxně svědčit, že už se blížíme konci tunelu. Dá-li Pán.

  Odpověď
  • Asi před měsícem se sešel v Otázkách Václava Moravce ministr Blatný a předseda lékařské komory Kubek. Blatný covid zlehčoval. Podle jeho zcela chybných předpovědí, že covid začne ustupovat, bychom dnes rozvolňovali. Kubek předpovídal pravý opak a měl pravdu. Jestli dnes Kubek považuje testování ve firmách za částečně přínosné, ale nedostatečné, po prožitých zkušenostech věřím Kubkovi.

   Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář