David Novák: Covid, míra svobody a podceňování situace

Covid ukazuje na mnoho oblastí lidského života. Jednou z nich je oblast svobody. Jak přicházejí restrikce, jistá část populace srovnává to, co prožíváme, s dobou totality. Mezi těmito „obhájci svobody“ se najdou i leckteří křesťané.

Jedním z medializovaných příkladů byl známý americký kazatel J. MacArthur, který vyzýval členy svého společenství, aby odmítli autoritu úřadů a vlády, ignorovali zákaz shromažďování v interiérech a povinnost nosit roušky. Dokonce se někde nechal slyšet, že až ho za nedodržování zákonů budou věznit, stane se vězeňským kaplanem. Vedení jeho církve se obrátilo na soud, protože bylo přesvědčeno, že vládní nařízení státu Kalifornie k ochraně veřejného zdraví omezují jejich náboženskou svobodu. Sborů, které se inspirovaly přístupem MacArthura, bylo v Americe údajně mnoho. V podobném duchu – tedy v podceňování pandemie vystupuje i americký prezident, kterého mnozí evangelikálové, k nimž se J. MacArthur hlásí, podporují… Když o těchto kauzách čtu, pak je mi líto těch křesťanů v USA, kteří musí vysvětlovat nevěřícím, že tohle skutečně není ten pravý vzorek křesťanství.

Naštěstí ale existují i jiní křesťané, kteří sepsali Křesťanské prohlášení o vědě pro pandemickou dobu (statement.biologos.org). V tomto prohlášení signatáři vyjadřují znepokojení nad polarizací a politizací vědy v období, kdy je v sázce mnoho životů. Slovo věda se dle autorů prohlášení stalo zbraní v kulturní válce. Vědci jsou hanobeni a jejich práce ignorována, zatímco ožívají konspirační teorie. Žel, křesťané jsou k těmto trendům otevření. Autoři si všímají, že během pandemie vědci měnili svoje závěry tím, jak získávali další poznatky a data o covidu. Určité změny ale nejsou dle autorů výzvy znakem jejich neschopnosti, ale dobré vědecké praxe a poctivosti.

Nejdůležitější rada se ukázala jako správná: izolace snižuje počet případů. Signatáři nakonec vyzývají k nošení roušek, k ochotě nechat se očkovat, k pomoci nemocným a zranitelným, ke snaze zamezit šíření falešných a konspiračních teorií a k modlitbám. (Doporučuji si text přečíst celý, je velmi dobrý). Pod textem jsou podepsáni např. P. Yancey, N. T. Wrightem, M. Labberton (ředitel Fullerova teologického semináře) a mnohé další osobnosti nejen z křesťanského světa.

V Česku máme podobnou aktivitu, zlehčující covid, jen ji naštěstí nešíří křesťané. Podobně jako v USA jsou některými „odborníky“ zpochybňované roušky a různá nepříjemná restriktivní nařízení. Jakkoli nejsem voličem strany, která nominovala současného ministra zdravotnictví, restriktivní omezení v současné době prostě dělat musí. Dost dobře nechápu některé křesťany, kteří omezení počtu lidí na bohoslužbách nebo zákaz zpívání srovnávají s dobou totality. Srovnávají ale nesrovnatelné. S totalitou to nemá nic společného. V tomto článku nehodnotím rozsah restrikcí, informovanost veřejnosti, míru šíření paniky, pozdní reakci na příchod druhé vlny, ale jen a pouze zpochybňování nebezpečí, které v sobě nákaza nese. 

Doporučoval bych se připojit k oněm několika jednoduchým a zároveň moudrý radám, kterými končí v tomto článku zmiňovaná petice. Za covidem totiž skutečně není žádné levičácké spiknutí, ani tajná organizace, ani snaha ovládnout svět, ale virus, který si zatím dělá, co chce. Díky vědcům (a díky Pánu Bohu za ně), ale o viru přesto něco víme. Třeba jak se mu alespoň zčásti bránit. Kdo to nedělá, je… Bible by řekla pošetilec. Čeština má výrazů celou řadu.

Autor je předseda Rady Církve bratrské Datum: 12. října 2020 Zdroj: blog Davida Nováka Foto: YouTube – John MacArthur

Tags: ,,,,

23 Komentáře

 1. Omyl. S odstupem času můžeme rozeznávat, že vir si vůbec nedělá to, co chce, ale přesně to, co má. Zastavit svět nebo alespoň přibrzdit na cestě, kterou si tato civilizace zvolila. Ve skutečných dopadech až příliš připomíná paralelu ke stavbě Babylonské věže …

  Odpověď
  • Jestli jsem váš komentář dobře pochopil, tak naznačujete, že by ten vir mohl být božím dílem. Ale co když je to naopak – že je dílem ďábla?

   Odpověď
   • Ano, vykonavatelem nebo realizovatelem je ďábel. Jeho působení je přece podle Písma zatím ještě zcela legální a má své opodstatnění. Nezapomínejme, že on stále panuje ve svém království. A jestliže na něho poukazujeme, tak proč nemáme snahu osvobodit se z jeho moci? Proč jej posloucháme a dáváme mu přednost před Kristem?

    Odpověď
 2. Na koronavirové hysterii mnoho věcí smrdí a lidé to vidí. Není to sobectví ani neochota podvolit se nařízení. Je to normální skepse vůči nesmyslům. Dokazuje to, že většinové vědomí společnosti se nakonec vždy přikloní na stranu racionality a rozumu. – citace pí.Hrindové.
  Levičáci řádí v USA a normální křesťané tam snad musí volit Trumpa. Že jsou ve vedení EU levičáci, to je také jasné, proto by ji křesťané neměli podporovat a bránit se proti nelegální migraci, řízenou EU.

  Odpověď
 3. Osobně se snažím dodržovat veškeré povinné hygienické předpisy. Nosím roušku, dezinfikuji si ruce, vyhýbám se zbytečným kontaktům, vyhýbám se shromážděním většího počtu lidí, nechodím ani za sportem ani za kulturou ani do restaurace… Nehodlám prosazovat svoji „svobodu“ a svoje „právo“ (vivat iustitia – pereat mundus).
  Ale…
  To, co nás všechny trápí je velikánská krize důvěry mezi lidmi, která trvá už delší dobu.
  Ať už jde o kteroukoliv oblast lidské činnosti a poznání, lidé se v nich od nepaměti dělili na odborníky (znalce) a na laiky. Odborníci vždy o dané věci věděli více než laici. Byli zkrátka v dané záležitosti autoritou. Vědci nepochybně mají více informací než jiní. Ale říká-li každý něco jiného, kterému z nich se má věřit?
  Vědci nás bezpochyby dovedli hodně daleko v možnostech moderní medicíny. Umíme léčit nemoci a úrazy, jak se nám dříve ani nesnilo. Ale už méně jim umíme předcházet.
  Nemusíme věřit konspiračním teoriím, kterých je tolik, až to není zdrávo. Ale pravdou je, že medicína je čím dál tím více svázaná s byznysem. Že výroba léčiv je obrovský byznys, na němž je zainteresováno mnoho lidí. A že v minulosti se našli i takoví vědci, kterým nešlo o blaho lidstva, ale o vlastní kariéru a prospěch. A i kdyby jim o blaho lidstva šlo, tak si také mohli to „blaho“ představovat všelijak. A i kdyby měli nejlepší vůli, mohli se mýlit, protože mohli obdržet špatné informace. Nebo je špatně vyhodnotit.
  Neříkám, že se má věda ignorovat. To rozhodně ne. Jenom je zkrátka mimořádně těžké rozeznat pravdu.
  Prostě – krize důvěry obecně, i důvěry v autority.

  Odpověď
 4. Mnoho křesťanů má nedůvěru k vědě i v Česku. Podobně je teologické vzdělání v některých společenstvích důvod k nedůveře. A vzdělání všeobecně má u některých křesťanů a společenství zápornou hodnotu. Myslím, že bez kvalitního všeobecného vzdělání člověk pak není schopen pochopit souvislosti světa okolo sebe. Třeba bez biologického vzdělání souvislosti a mechanizmy šíření virové epidemie.
  Druhá složka problému je pýcha… člověk není schopen a ochoten pochopit názor toho druhého, ten jeho mu připadá jako jediný možný a lidé jiného názoru nepřátelé.

  Odpověď
  • Pane Adamec, já si dovolím podotknout, že ta nejkvalitnější informace spočívá ne v co nejvíce rozšířeném vzdělání, ale v principu, který byl na této zemi uzákoněn vztahem: hřích – nemoc – smrt. Tento zákon nikdo z nás nemůže obejít ani se mu vyhnout. Stále se „vezeme“ s tímto světem a navzájem obelháváme, což je skrytá, ale pravá podstata tohoto padlého světa.

   Odpověď
  • Panu Adamcovi – souhlasím s vaším názorem na pýchu, kdy lidé s opačným názorem jsou nepřátelé, člověk není ochoten ani schopen pochopit názor druhého.

   V tomto duchu mi přijde napsaný i článek a kdo např. nechce podepsat jeho petici Biologos, je v závěru autorem nepřímo označen za blbce. Jiná petice od epidemiologů je tzv. „Great Barrington“. Jsou pro p. Nováka i tito vědci pošetilci a je on sám, kazatel, schopen argumenty těchto lékařů vědecky posoudit? Mám zato, že není.

   Takhle by se v církvi dialog vést neměl. Ani tohle skutečně není ten pravý vzorek křesťanství.

   V oblasti pohledu na covid neexistuje jedna absolutní pravda. „Vědci jsou hanobeni a jejich práce ignorována“ – toto přece platí i pro ty lékaře a vědce, kteří např. upozorňují na nebezpečí nošení roušek u dětí, které tak dlouhé hodiny vdechují vlastní CO2. Podobně u dospělých. Potřebujeme proto vést dialog a hledat taková řešení, která nebudou ničit zdraví ani živobytí, nakažených ani nenakažených.

   Odpověď
 5. Čemu nás Covid učí je to, že věda nemá na všechno jednoznačnou odpověď, rozporuplných vědeckých názorů je tolik, že se v tom jednak lidé nevyznají a jednak ta rozporuplnost by neměla dát státu nějaký mandát k celoplošným nařízením.

  Lidé, kteří ta nařízení přirovnávají k totalitě se dívají dopředu. Kde začínají a končí práva státu diktovat občanům, jak se mají chovat ? Jiní lidé také chápou – a už se to dá pozorovat, jenomže to bude ještě horší – že následky těch nařízení budou dlouhodobě daleko škodlivější pro společnost než Covid sám.

  Lidí, kteří Covid podceňují, je tuším nesrovnatelně méně než těch, kdo virus přeceňují. Jsem zastáncem „zdravého selského rozumu“, lidé nejsou hloupí a většina by také nikomu úmyslně neuškodila. Jenom z toho prosím nedělejme nařízení a regulace a zákony, dokonce snad postižitelné tresty. Zápach totality je v tom, že vláda nikdy svou moc neumenšuje, naopak „s jídlem roste chuť.“

  Co se týče Církve, připomeňme si, že pravidelné shromažďování věřících je jasně biblické, i když si možná uvědomujeme, že na to nepotřebujeme naše kostely a modlitebny. Když byli věřící vynalézaví ve shromažďování a misijní práci v dobách totality, mohou být o to víc vynalézavější v této době a situaci.

  Jen na okraj k těm americkým sborům jako JMA . . . oni se opírají o zákony proti diskriminaci. Když mohou lidé chodit do kasína nebo na pouliční protesty – bez roušek a bez rozestupů – proč by se nemohli shromažďovat k slávě Boží ?

  Odpověď
 6. Dne 11. 10. měla čtyřnásobně početná Kalifornie méně případů covid než ČR a polovinu úmrtí s ( ! ) covid – 13 versus 22. Takže pokud je třeba šlápnout na brzdu a varovat, je to teď právě u nás. Pokud budu věřit Johnu MacArthurovi, do dneška připustil pouze jeden příznakový průběh covid-19 u návštěvníka svého sboru. Přitom měl být sbor sešněrován restriktivními příkazy, jako nošení roušek dětmi od 2 let věku. Pokud na to má samoucká angličtina stačí, školy jsou v Kalifornii zavřeny od 1. 4. a budou prý nejméně do voleb. Tisíce lidí se raději stěhují z Kalifornie pryč.
  Chápu, že pokud někdo v církvi provádí pseudokřesťanské rituály, jako líbání obrazů kdesi na východě od nás, ztrácí Boží ochranu. Pokud jsme ovšem myšlenkově poctiví, musíme alespoň připustit, že nad Grace Community Church LA držel dosud Bůh ochrannou ruku.
  S prohlášením Biologosu vpodstatě souhlasím, jen mi poněkud nadneseně znějí téze, že křesťanští biochemici pokračují v Ježíšově uzdravujícím díle podle Mt 15.29-31. Stále platí, že “ našich let je 70, jsme-li při síle 80″ Ž 90 a “ výkupné, za lidský život je tak velké, že člověk nevykoupí svého bratra ani sebe “ Ž 49. To výkupné dal pouze Ježíš, žádný křesťanský nebo nekřesťanský biochemik. Francis Collins se sice významně podílel na mapování lidského genomu, stále jsme však pořád na začátku pochopení všech provázaností mezi geny navzájem a k dalším součástem buňky ( např. spliceozomům ).
  Poznání a moudrost je od Boha, proto je třeba rozlišovat špatnou a dobrou vědu, vědu poctivou a nepoctivou a také si přiznat, že věda nám věčný život nezajistí. Přesto bych apeloval na mladé křesťany, aby ve větším počtu studovali přírodní nebo přímo zdravotnické obory. A na všechny křesťany, aby brali rady lékařů velmi vážně, pokud to svědomí dovolí.
  A co se teologie týká, poslechnu si raději Johna MacArthura než Davida Nováka. Neberte si to, autore, prosím moc osobně 🙁

  Odpověď
  • JMA takto poctivě neuvažoval… všechny charizmatiky plošně veřejně označoval za podvodníky (kniha Charizmatici). Prý duchovní zážitky vyvolávají v posluchačích pomocí drog podávaných při Večeři Páně… Nařknout takto několik milionů charizmatických kazatelů mi připadá dost přes čáru. Asi by poctivě nikdy neuznal, že nějaký sbor může být chráněn Boží rukou, pokud by s nimi nesouzněl teologicky…Já tedy raději Nováka.
   Kdyby Kalifornie měla takové hygienické opatření jako ČR, byly by na tom mnohem hůře… Počkejte 3 týdny, pak třeba uznáte, že hygienické opatření mají smysl. A kdo je sabotuje a bojuje s nimi, je nezodpovědný a nemoudrý člověk.

   Odpověď
   • Promiňte, nikde jsem nenapsal, že hygienická opatření nemají smysl. Právě naopak – napsal jsem, že právě teď a zde ano. Pouze jsem se pokusil dělat advokáta sboru z druhého konce světa, neboť mi článek vůči němu nepřišel zcela objektivní.
    Knihu Charizmatici napsal MacArthur 1978. Od té doby připustil aspoň toto : „In a subsequent teaching, „What has happened after the ‚Strange Fire‘ Conference“ (2013), MacArthur allowed that within the Charismatic movement there were those who believed in the authority of Scripture, honored the Lord, and pursued Godly living, and that the movement retained enough gospel truth so that souls could be saved within it. However, he saw its interdenominational presence as being „a testimony to the absence of any theology,“ and charged that „its theology is both heterodox and heretical…everything is defined by experience..and therefore has a weak view of Scripture, that’s the charismatic movement.“ ( en.wikipedia) tedy přeloženo to nejpodstatnější “ uvnitř charismatického hnutí jsou věřící v autoritu Písma, uctívající Pána a vedoucí zbožný život a hnutí zůstává dostatečně věrné evangeliu, takže duše uvnitř něho mohou být spaseny.

    Odpověď
 7. Petra R. Kaprálová (PRK)

  Věda potřebuje duchovně pročistit. Už jen co se týká toho viru, tak by se měla klást otázka, nakolik je biblické prakticky využívat genetické modifikace a k čemu? Zda je fajn, konstruovat umělé viry v laboratořích, proč a k čemu?

  Odpověď
 8. Pavla Klingerová

  „Když o těchto kauzách čtu, pak je mi líto těch křesťanů v USA, kteří musí vysvětlovat nevěřícím, že tohle skutečně není ten pravý vzorek křesťanství.“
  když tvrdíte, že tohle skutečně není ten pravý vzorek křesťanství, který to tedy podle vás je ten pravý vzorek? existuje pravý vzorek křesťanství? pokud chcete být poctivý a biblický pak by to zřejmě byl jedině ten vzorek, který je popsán ve skutcích a v listech. ale i ve skutcích a v listech se křesťané dohadovali, kteří jsou ti praví. vlastně se o tom dohadovali už učedníci v evangeliích.“ Pane, ale oni s námi nechodili. “ takže vám s pravým vzorkem křesťanství vlastně vůbec nerozumím. názor můžete mít váš, ale co to má společného s pravým vzorkem? jste vy ten pravý vzorek? nerozumím

  Odpověď
 9. Tomu prohlášení – nebo je to petice ? – se dá vytknout celá řada věcí, je téměř radikálně jednostranné a tendenční tím, co říká, ale i tím, co neříká. Vyjádřím se jen k několika problematickým statím :

  1. Věda není ani jediný, ani spolehlivý nástroj k chápání Božího světa. Nelze se hlásit k autoritě Božího slova a ve stejné větě povýšit vědu na místo, které jí nepatří. Jestli nám Covid=19 něčemu učí, je to právě to, že věda je v podstatě velmi omezená, a že správné chápání Božího světa, okolností a událostí není možné bez Božího slova.

  2. Pravá věda je především pokorná. Dnešní vědecké poznání Covidu-19 zdaleka není konečné, je stále značně rozporuplné a nevzbuzuje důvěru v závěry, doporučení, nařízení a zákony, které na tomto poznání staví. „Clear scientific evidence“ je tu jen mýtus.

  3. Bývalý ředitel zmíněného amerického střediska Center for Disease Control (CDC) dnes 12.října v americké televizi uznal, že otázka imunity je zatím velmi sporná, a že ani případná vakcína nemusí nutně zaručit vybudování imunity v mnoha případech.

  4. Celosvětová organizace WHO před třemi dny přiznala, že dnes už nebude propagovat „lockdown“ jako nástroj snižování šíření Covidu-19. Prostě to nefunguje.

  5. Zmíněný Dr.Fauci mění své postoje a doporučení od samého počátku Covidu-19 a dnes je více-méně zdiskreditován jakko mnozí jiní. Možná stojí zato mu naslouchat, ale spolu s ním i jiným vědcům a pak si udělat vlastní názor.

  6. Poslední odstavec petice se snaží zachránit to, co je v petici uvedeno předtím. Ten mohu podepsat. Mám zato, že si protiřečí s tím, co bylo napsáno výše.

  7. Výzva k podpisům je zavádějící. Napsat „Na základě své víry v Ježíše Krista budeme nosit roušky, necháme se očkovat, budeme uvádět na správnou míru nesprávné informace, budeme aktivní v oblasti spravedlnosti (rozuměj `sociální`) . . . a budeme se modlit“ ? Je mnoho lidí, kteří by to napsali spíš obráceně, dali modlitbu na první místo, a ve víře v Ježíše Krista odmítnou vědou nepodepřené restrikce.

  Samozřejmě by se k tomu dalo napsat víc. Také je potřeba mít na paměti, že ta petice je namířena především do řad občanů USA, kde je situce přece jen trochu jiná než v ČR.

  Odpověď
 10. Jací vlastně jsme křesťané, když zcela vynecháváme to zásadní, co je samotnou podstatou křesťanství? Bůh přece seslal Krista na tuto zem, aby nás vysvobodil z moci hříchu. Jestliže toto nestavíme na první místo, tak jsme vůbec křesťané, pochopili jsme Písmo? Odstraní lék hřích? Odstraní očekávané očkování vakcínou hřích? Odstraní vzdělání a znalosti hřích? Ne, jsme stále pyšní a nepokoříme se …

  Odpověď
  • Spása v Kristu je opravdu zásadní a první. To hlavní. Ovšem i spasený může být pošetilý a hloupý a třeba volit z přesvědčení Hitlera či bojovat proti očkování. Hřích očkování rozhodně neodstraní. Spása v Kristu bez karantény ale může vést k rozjetí epidemie a smrti lidí, kteří by jinak nezemřeli…
   Podobně vzdělání. Raději bude nevzdělané spasené Boží dítě, než nespasený vzdělanec. Ovšem tyto věci není nutné dávat do protikladu. Podobně hřích neodstraní, když budu mít řidičák… i řidičák se ale někdy hodí a není to buď anebo.

   Odpověď
   • Pro pana Adamce: Dostáváme ke zcela zásadnímu pohledu: Ježíš nepřišel sem na zem prakticky nám ukázat jak zvládat problémy tohoto světa, jak být úspěšný, jak být prosperující a bohatý, jak si uchovat co nejdéle bezvadné zdraví a kondici, jak vítězit nad nemocemi, nepřišel zakládat univerzity, školy života, dokonce ani nenabádal navštěvovat synagogy, ale jako poslední Adam a první znovuzrozený člověk nám otevřel vítěznou cestu, jak se vysvobodit z beznadějného stavu, ve kterém se tento svět nachází. Tento svět je stále nucen dělat zoufalé kroky jak odvrátit následky různých katastrof, je neustále ve stresu, protože je potenciálně někým ohrožován, když „porazí“ jednu nemoc, objeví se zase nová a to se neustále opakuje a obměňuje, pouze s jinými kulisami. My se tvrdošíjně snažíme tento svět předělat ke svému obrazu, takto však narážíme na nové a nové překážky a vůbec si nepřipouštíme, že tímto přístupem jdeme na ruku tomu, kdo je vládcem tohoto světa, sice dočasným, ale o to úpornějším a nebezpečnějším. Křesťanství je ale v první řadě učinit zásadní rozhodnutí, jakému pánu budeme sloužit. Sloužit oběma nelze. V Písmu nenajdeme praktický, dílčí návod, jak nejlépe zvládnout nastalou celosvětovou epidemiologickou krizi, ale je v něm návod, jak navždy zvítězit nad tímto světem. Co je tedy lepší, co si zvolíme?

    Odpověď
 11. Slyšel jsem vtipnou glosu, že Covid napadá jen duchovní mrtvoly. Myslím, že na tom něco je, opravdová zbožnost jistě může dávat větší imunitu proti nákaze, ale tvrdit něco podobného celoplošně o svém 70 000 členém sboru jako v případě JMA je podle mne opravdu nerozum. Kdyby jen 5% sboru žilo v hříchu, dělá to 3500 členů. Jak může JMA svou vlastní osobní vírou zaručit, že tam skrze hřích nemoc nepronikne? Je hezké držet se Božího Slova, ale ne pouze „ideologicky“ bez Ducha svatého. I znovuzrození křesťané mohou onemocnět, pokud jednají nemoudře.

  ŽV 9 v tématech k modlitbám navrhuje za Covid: „Ať virus zmutuje do méně škodlivé formy.“ Docela dobrá myšlenka! Chybí mi jen lepší strategie – jsem přesvědčen, že lepší účinnost by byla ve vedení modliteb řízeně teritorálně (za rodinu, dům, sídliště, sbor, město, kraj, zemi, Evropu) a v týmové součinnosti tak, jak to učí Dr. Sharon Stoneová.

  Za šířením pandemie jsou bezesporu mocnosti Pandemie, které se přemisťují nad planetou v různých vlnách a síle a provázejí je další, jako jsou mocnosti Strachu a Smrti. Ty zničit nelze, ale lze je zastavit a vyhnat! I nad těmito mocnostmi má církev od Pána autoritu, ale asi ne naráz celoplošně nad celou planetou a určitě ne skrze každého jednotlivce zvlášť, ti mohou ochránit nejvýš sami sebe a má-li víru, možná svou rodinu. Bojová týmová součinnost je dovednost, ve které nejsme budováni.
  Na jaře přišlo několik shodných prorockých slov a vidění, že kolem hranic naší země včetně Slovenska Bůh postavil mocný val andělů, kteří nás ochránili před nejhorší vlnou nákazy. Zdá se, že na podzim už to může být jiné. Vládcové země pokání nečiní (jako v Ninive) a české církve se mezi sebou nesmiřují s vyjimkou hnutí „Česko! Je nový den!“

  Ne jen vláda v létě poněkud zanedbala přípravu na druhou vlnu, ale ani církve nejsou, jak se zdá, připraveny k prorocky vedenému boji proti mocnostem (Ef 6:12). Kdo z vedoucích zvládá strategii teritoriální a týmové přímluvy?

  Odpověď
  • Myslím, že to není hezká glosa. I duchovní člověk může onemocnět. Nemocní potřebují spíše lásku, péči a povzbuzování než odsouzení, že jsou v hříchu a duchovní mrtvoly…

   Odpověď
 12. Máme před sebou zimní období. Co si přát? Aby byla zima tak jak má být, ale to asi nebude, jako vždy. Přijdou rýmy, nachlazení nebo chřipka. Jak se léčit víme. Pokud budu mít horečku, máme acylpyrin, paralen apod. A budu se léčit, ale nenechám si strkat do nosu špejli, jestli nemám třeba covid. Starší lidi se nechávají očkovat, přesto každý rok lidé s chřipkou umírají a přesto se při chřipkové epidemii nikdy roušky nenosily. Na roušku nevěřím, když jdu do obchodu, tak si ji nandám, s tím nemám problém. Horší to má takový učitel, když má v roušce vyučovat, apod.

  Odpověď
 13. Milý Davide, díky za tento článek. Plně s ním souhlasím. A je mi líto, že církev, která by měla mluvit laskavě a přitom jednoznačně, je stejně rozdělená jako společnost.

  Odpověď
  • …když píšeš o laskavosti, máš na mysli tohle: „…Kdo to nedělá, je… Bible by řekla pošetilec. Čeština má výrazů celou řadu.“

   Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář