Dávid Novák / Nic než národ!

3. 9. 2022 proběhla na Václavském náměstí demonstrace proti současné vládě. Chvíli jsem ji sledoval, něco jsem četl. Je zcela v pořádku, když lidé svoji nespokojenost s vládou vyjadřují na ulici. Díky Bohu, že jsme v zemi, kde lze nespokojenost vyjádřit na ulici – mimo jiné proto, že patříme i do dalších demokratických struktur, jako je třeba (jistě nedokonalá) EU, kde to též jde. Je jasné, že současná vláda není vládou dokonalých lidí, že dělá chyby a že je třeba na ně upozorňovat. 

Zároveň je velmi pokleslé dávat do éteru hesla „o potřebě ukončit ředění národa ukrajinskými uprchlíky“ a rozšiřovat nesmysly, že jejich exodus se děje plánovaně. Hesla o čistotě národa a vymezování se proti jiným etnikům či národům nikdy nevedla k dobrým konců, ale naopak k mnoha mrtvým. Dělali to jak nacisté, fašisté, tak bolševici, a jak to dopadlo, netřeba psát. Stejně tak je z křesťanského, ale i obyčejně lidského pohledu nepřijatelné zpochybňovat pomoc Ukrajincům. Jistě je legitimní a správné diskutovat o tom, jak optimalizovat způsob, jak jim pomoci, ale je třeba jim pomoci a pomáhat i nadále. Jejich národ prožívá genocidu od jednoho z nejzrůdnějších režimů současnosti a pomoci jim prostě musíme. Zas tak moc nás tato pomoc nestála a oni skutečně nejsou příčinou toho, že někteří lidé mají problémy. Navíc nás Písmo na mnoha místech k pomoci „hostům“ vybízí. 

SOUVISEJÍCÍDavid Novák / Pár myšlenek k zákazu potratů

Demonstrace pod heslem „Česko na prvním místě“ hraje na jeden z nejnižších lidských pudů, jímž je nacionalismus. A vězme, že nacionalismus funguje. Přemýšlím, jak se cítí Ukrajinci, kteří museli uprchnout ze své země a kteří nyní vidí podobné masové výlevy. Je mi z toho smutno a stydím se. 

Hesla „tato válka není naše“ ukazují na typické čecháčkovství, které se naštěstí projevuje u stále menší skupiny lidí (zároveň to není rys jen části našeho národa). Když někdo trpí, pak je to i o nás – viz třeba podobenství o milosrdném Samařanovi. Zároveň pokud padne Ukrajina, přijdou na řadu další země.

Nechci se rozepisovat o dalších oblastech a o heslech, která na demonstraci zazněla a se kterými nesouhlasím, ale i to, co jsem napsal výše, je pro mě známkou, že takhle tedy skutečně ne. Zde skutečně nejde o národ…

Autor je předseda Rady Církve bratrské Zdroj: autorův blog Datum: 8. září 2022 Foto: screenshot YouTube – protest v Praze

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Tags: ,,,

77 Komentáře

 1. Podle zkušeností a výpočtů fotoreportéra Jana Šibíka, který na zmíněné demonstraci 3. 9. 2022 fotil, tam nebylo 70 tisíc účastníků, ale cca 40 tisíc, nejvíce však 50 tisíc lidí.

  Nemáte peníze, protože se cpou na Ukrajinu,“ opakovali v různých obměnách řečníci. Zároveň se ozývalo, že Rusko je náš přítel.

  Nejvíce nenávisti se od řečnického pultu ozývalo proti premiéru Fialovi. Ten je podle demonstrantů „slouha“ USA, Ukrajiny a Evropské unie. A samozřejmě taky vlastizrádce. Z tribuny zaznělo i to, že by měl viset. To už připomíná Klementa Gottwalda, který se v Moskvě učil „kroutit krky“.

  Šibík zaznamenal tuto zkušenost: „Na Václaváku panovalo absolutní souznění. Komunistům nevadila krajní pravice a krajní pravici nevadili komunisti. Ale mě asi nejvíc šokovalo, že řečníkům, kteří byli často velmi agresivní a vulgární, aplaudovali i ti normálně, běžně vyhlížející lidé. Nezaznamenal jsem, že by se někdo pokoušel od některých názorů distancovat. Vycházím z toho, že se nepostavím pod transparent „Mám rád Rusko“, když si to nemyslím. Pokud nechci vyvolávat konflikt, tak alespoň poodejdu kousek stranou. Jenže já jsem si ničeho takového nevšiml.“

  Podle mého názoru byla na této demonstraci Putinova pátá kolona a ne prostí lidé, kteří se jen měli bát enrgetické chudoby, jak to líčila média. V oné páté koloně jsou často lidé, kteří uvěřili proruským dezinformacím. Tím je také řečeno, jak se proti Putinově páté koloně bránit. Ústava nedovoluje zakázat svobodu slova a nedovoluje tedy zakázat ani dezinformace. Řešení je na nás, křesťanech, abychom každý ve svém okolí odhalovali lži, které se k nám z Ruska šíří.

  Odpověď
 2. Tato válka není moje. Proti Rusku bych bojovat nešel. Tato válka je válkou zemí NATO proti Rusku prostřednictvím ukrajinské armády. To je snad jasné. Já jsem pro mír a ne pro válku, jako náš premier. Kdy jindy by se mělo stávkovat, než dnes, kdy nám vládnou nekompetentní politici. Jako se otec má starat o svoji rodinu, tak i vláda na prvním místě o své lidi.

  Odpověď
 3. to Konečný

  ad „Tato válka není moje.“ …V duchu tohoto hesla odevzdali v Mnichově evropské velmoci Hitlerovi Sudety. Jejich státníci si mysleli, že tím zachrání mír. Ve skutečnosti Hitlera povzbudili k válce.

  ad „Tato válka je válkou zemí NATO proti Rusku prostřednictvím ukrajinské armády.“ … Válku však rozpoutalo Rusko, ne NATO. V okamžiku, kdy se stáhne z Ukrajiny, bude po válce.

  ad „Já jsem pro mír a ne pro válku, jako náš premier.“ …Válku vyvolal ruský prezident, ne náš premiér.

  ad „Jako se otec má starat o svoji rodinu, tak i vláda na prvním místě o své lidi.“ … Vláda se o své lidi stará. Stará se o jejich budoucí bezpečnost. Tak jako Hitler po obsazení Československa napadal další evropské země, tak by také Putin po obsazení Ukrajiny napadl i naši zemi. Ukrajina není první zemí, kterou Putin napadl.

  Odpověď
 4. Ano bratře Nováku,
  díky Bohu ….
  Díky Bohu si mohu uvědomovat, kdo vyprovokoval konflikt na Ukrajině, díky Bohu si mohu uvědomovat, mezi kým vlastně tento konflikt probíhá, díky Bohu si mohu uvědomovat, kdo za mne myslí a rozhoduje daleko lépe, než bych to dokázal já sám, díky Bohu za jím dosazené vládce, jejichž hlavou je sám Kristus. Je nanejvýš chvalihodne, že na nejvyšší místo nedosazujeme politiky, ale Boha ….

  Odpověď
 5. Gorbačov pomohl ukončit studenou válku. Při sjednocení Německa dostal záruku od západních zemí, že se nebude NATO rozšiřovat na východ a tím ohrožovat Rusko. Když zemřel Regan, tak USA tento slib porušily a najednou jsme byli v NATO my, Poláci atd. Nakonec hrozilo, že na Krymu bude základna NATO. To je přece naprosto evidentní. Západ porušil dohody a Putin prohlásil, že již dále nebude ustupovat. Měl 2 možnosti – nedělat nic, nebo se bránit. První možnost by postavení Ruska dále zhoršovala a proto mu nezbylo než jít do konfliktu. Západ je agresor, Rusko hájí svoji suverenitu.
  Nejlepší obrana je útok, to je z hokeje.

  Odpověď
 6. Na akci jsem nebyl a ani bych tam nešel, pokud bych bydlel v Praze. Protože si myslím, že řešením není demonstrace tedy pomoc od lidí, ale pomoc máme hledat u Boha. Což nedělá ani naše vláda ani demonstranti ani církve a ani autor tohoto článku, což je škoda.

  Ale s demonstranty soucítím a je mi líto, když vidí, že nemají u vládnoucích zastání. Myslím, že jim rozumím.

  Jaksi bezcitný je ten komentář je v tom, že:
  1/ zcela pomíjí převládající důvody demonstrace, které jsou ekonomické (ceny plynu, elektřiny, potraviny, obchod, průmysl, měna) a zkresluje tu oblasti národnostní.
  2/ dává rovnítka, že české vlastenectví = nacionalismus = jeden z nejnižších lidských pudů. Vadí mu vymezování se proti jiným etnikům či národům.
  3/ Určitě organizátoři netvrdili, že Ukrajinci zde v ČR nejsou příčinou našich problémů https://www.naprvnimmiste.cz/#petice nikdo netvrdí. Tedy faul slaměný panák.
  V podstatě účastníky přirovnává k nacistům.
  A ví pak p. Novák určitě, že na náměstí nebyly i tisíce Čechů, kteří ukrajinským obětem války pomáhají?

  K tomu mě napadly další dva body:
  A/ Tři fáze porážky jakékoliv mravnosti
  a/ odlidštění (jsou to takoví nacisté s nejnižšími pudy)
  b/ sejmout ze sebe zodpovědnost (nemusím mít soucit s čecháčky – oni také nemají soucit s Ukrajinci)
  c/ páchání zla z altruistických pohnutek (napíšu o nich nemilosrdný článek a připomenu Písmo, to podobenství o milosrdném Samaritánovi)
  viz. http://david-novak.blogspot.com/2022/08/nacismus-soucasne-russko-par-podobnosti.html

  B/ Jestli by pan Novák se odvážil veřejně pojmenovat nacionalismus ukrajinský nebo židovský nebo americký jako jeden z nejnižších lidských pudů. Mám zato, že by se strachy roztřásl při pouhém pomyšlení to vyslovit. Ví však, že my čecháčkové to sneseme v klidu.

  Odpověď
 7. Nacionalismus (nebo národní cítění) určitě není nízký pud a není hoden opovržení. Je to spíš cit – náklonnost k vlastnímu národu, identifikace se s tím národem. Je iluzí chtít na tom něco budovat, ale může to za určitých podmínek (do jisté míry) fungovat. Může to nějakou dobu udržet určitý národ pohromadě.
  Problém je, že různé nacionalismy stojí proti sobě, z čehož pak mohou vznikat války. Proto, jak říkám, je iluzí chtít na tom něco stavět.

  Odpověď
 8. Vláda udělá dobře když podá demisi. Jinak nás čeká v zimě další revoluce a zametení s nekompetentními šašky.

  Odpověď
 9. Pane Arone,

  komentář pana Nováka není bezcitný, ale pravdivý. Vy píšete, že důvody byly ekonomické, ale to není pravda – vláda řekla, že lidem, kteří se dostali do problémů kvůli drahým energiím, pomůže. Z tohoto hlediska není důvod se znepokojovat. Někdo říká, že vláda pomáhá pomalu. To by platilo, pokud by se už dnes někdo ocital v neřešitelné situaci. Když televize mluví s lidmi, nikdo neříká, že už dnes není schopen platit účty – všichni mluví o strachu z budoucnosti. Ostatně existuje sociální síť. Každý z postižených si může požádat o příspěvek v hmotné nouzi, například doplatek na bydlení. Doplatek na bydlení je další možností pomoci osobám, které i přes poskytnutý příspěvek na bydlení nemohou ze svých prostředků uhradit náklady spojené s užíváním bytu. Doplatek na bydlení je účelově určen na úhradu nákladů na bydlení, tj. nájmu, služeb s bydlením bezprostředně spojených a úhrady prokazatelné nezbytné spotřeby energií.

  Z křesťanského hlediska není nacionalismus totéž co vlastenectví. Vlastí křesťanů je Boží království. Do něho patří všichni lidé žijící podle Boží vůle. A je úplně jedno, z jakého jsou etnika. Naproti tomu nacionalismus znamená upřednostňování lidí určitého etnika před ostatními lidmi. Je to určitá forma sobectví. Individuální sobectví je, když upřednostňuji sebe. Kolektviní sobectví je upřednostňování určitého kolektivu. Nacionalismus je tedy nízký pud.

  Na stránkách iniciativy Česká republika na prvním místě lze najít dokument „Plán Česká republika na 1. místě!“ V kapitole „Ukončení plánovaného ředění národa“ se dočteme: „Po ukončení války na Ukrajině je pro Českou republiku žádoucí, aby váleční uprchlíci z Ukrajiny odjeli zpět do jejich země, … Mentalita a národní zvyky a pohledy Čechů, Moravanů a Slezanů se od zvyků a pohledů Ukrajinců značně liší. Tyto odlišné životní přístupy i jazyková bariéra jsou nebezpečnými prvky pro klidné soužití obou národů na území České republiky.“

  Štváči, kteří organizovali demonstraci proti vládě, požadují vyhánění určitého etnika, stejně jako nacisté požadovali vyhnání Židů. Takže ano, organizátoři demonstrace se chovají podobně jako nacisté.

  Za protektorátu u nás existovali kolaboranti s německými okupanty. Po roce 1968 kolaboranti s ruskými okupanty. Nyní Rusko okupuje Ukrajinu a vy se soucítěním s organizátory oné demonstrace stáváte kolaborantem ruských okupantů.

  Odpověď
 10. Je fakt, že jsem nacionalismus definovala trochu šířeji, než je obvyklé. Zahrnula jsem do něj i obyčejné vlastenectví. Ale ani tak ve slovníku cizích slov není řeč o nízkých pudech, nýbrž o politické ideologii: Nacionalismus je podle této definice „politický směr, ideologie jednostranně zdůrazňující význam národa jako nadřazené společenské jednotky“.
  Za bývalého režimu se opovržlivě mluvilo o „buržoazním nacionalismu“ (zatímco vlastenectví bylo „socialistické“ a bylo žádoucí). Teď už se z pochopitelných důvodů nemluví o „buržoazním“ nacionalismu, ale jen nacionalismu. Naposled jsem to sousloví zaslechla ve filmu „Díky za každé nové ráno“ (film z r. 1994). Pokud si dobře vzpomínám, tam šlo o to, že strýček hlavní hrdinky byl z buržoazního nacionalismu oficiálně nařčen. Celé příbuzenstvo loajálně podepsalo, že to není pravda. Včetně hrdinčina tatínka, který si to pak ale nemohl srovnat se svým svědomím, protože to pravda byla. Ale je docela možné, že si jenom pletl pojmy – nacionalismus s vlastenectvím.

  Odpověď
 11. to Realtoltek

  Píšete o revoluci. Nic nového. Máme své zkušenosti z roku 1948. Důsledky: 248 obětí justiční vraždy, 8000 politických vězňů zahynulo ve vězení, 450 zavražděno na hranicích. V rámci celého světa má komunismus cca 100 milionů lidských obětí – více než nacismus. Komunistická totalita byla horší než nacistická. V Německu byla provedena denacifikace, ale na dekomunizaci u nás se stále čeká. Zdá se, že nyní je na to vhodná doba. Ukazuje se, že velkolepý pardon vůči komunistům byl fatální chybou. Komunisté si ho vyložili tak, že se nemají zač stydět. Jejich drzost jako vyhrožování, že by demokraticky ustanovený premiér měl viset, by mohla vyprovokovat občany, aby vykázala komunisty do patřičných mezí. Byla by to satisfakce pro všechny rodiny, kterým komunisté zničili život.

  Odpověď
 12. pro paní Evu

  Nacionalismus je součástí fašismu i nacismu – je to fuj. Moderní nacionalisté tvrdí, že to, co sjednocuje národ, jsou společné dějiny, životní prostor, ale hlavně jakási kulturní specifika. Já říkám, že v samé podstatě nacionalismu je konflikt – jestliže se nějaký národ distancuje od jiných národů, je jen otázkou času, kdy mezi nimi vznikne konflikt (pro nějakou maličkost). Takový konflikt nemá řešení, jelikož pro každý národ je nejvyšší metou jeho vlastní zájem. V takové situaci pak rozhoduje právo silnějšího.

  Cílem nás, křesťanů jsou vyšší etická pravidla, sjednocující lidi bez ohledu na jejich kulturu. Taková pravidla definoval křesťanský filozof Hans Küng. Definoval společné hodnoty, k nimž by mohl dospět celosvětový mezináboženský dialog:
  1. Lidská důstojnost (lidská práva).
  2. Přikázání lidskosti (nevraždit, nelhat, nekrást, nekonat zlo, ctít rodiče a milovat děti).
  3. Cesta středu mezi nezřízenou touhou vlastnit a nezájmem o vlastnění (mezi hedonismem a askezí).
  4. Zlaté pravidlo etiky: Co si nepřeješ, nečiň jiným.

  Odpověď
 13. Olga Nedbalová

  Zamyslela jsem se nad nacionalismem a vlastenectvím ve vztahu ke křesťanství. Pravdou je, že Ježíš ani jeho následovníci nijak nenabádali k nacionalismu. Vždy je nadřazen vztah k Ježíši a k ostatním bratřím a sestrám v Kristu nad vztahy ke světu. Například Marek 3:31-34, tedy kdokoli plní Boží vůli, náleží Ježíši. Bez ohledu na rasovou či národnostní příslušnost. Skutečnou vlastí křesťanů je Boží království. Vlastenectví ve smyslu udržování tradic – zde je otázka, zda má přínos pro šíření evangelia. Pokud ano, pak tedy i vlastenectví může být přínosem. Spíše bych připomněla, že šíření evangelia často přispělo i k obnově národního jazyka. Například Jan Hus – kázal česky, navíc je zajímavá jeho zásluha o rozvoj češtiny. Jan Hus patří mezi první jazykovědné puristy. Patrně on sepsal spis o českém pravopise a fonetice De orthographia Bohemica (O českém pravopisu), což je nejstarší pojednání o fonetice některého z živých evropských jazyků. Nicméně češtinu rozvíjel proto, aby i prostý lid mohl rozumět obsahu kázání, ne proto, aby vyvyšoval český národ nad ostatní. Jeho myšlenky jsou aktuální dodnes. Zkuste se zamyslet nad Husovým odkazem. Hus píše, jakou má člověk před Bohem cenu jako Boží dítě.
  Je to o identitě, vědomí, kým jsem pro Boha, a pakliže vím, že mne takto Bůh cení, pak mi nezáleží na lidské chvále a uznání. Na základě biblického verše z Janova evangelia 1,12 – „Těm pak, kteří ho přijali a věří jeho jménu, dal moc stát se Božími dětmi“ – píše Hus tato slova: „Skutečně je veliká odměna pro živou víru – moci být Božím synem. Ta moc je lepší a důstojnější než moc, kterou by se stal papežem nebo králem celého světa; neboť k čemu by bylo vládnutí nad celým světem, kdyby na konci neměl tu moc, jíž by byl Božím synem, vyvoleným k věčnému životu? Proto, věrný křesťánku Boží, stůj nejvíce o tu moc, abys byl Božím synem a nedbej mnoho o jiné moci. Tak bys o ni stál, jako o ni stojí synové tohoto světa: jeden stojí o to, aby byl mocným biskupem v bohatství, jiný králem, jiný pánem nad druhými, onen chce být mnohoobročníkem, jiný chce být krásný, další silný a málo jich stojí o to být Božím synem. Hus zde srovnává postavení v duchu před Bohem s postavením v tomto světě podle těla. A vychází mu, že je daleko více třeba mít postavení Božího dítěte, než být dobře zajištěn a postaven v tomto světě. Tím také říká, že před Bohem jsou si všichni lidé rovni bez ohledu na to, jaké mají postavení v tomto světě. V tom je obrovská síla.
  Mistře Jane, Vaše kázání jsou stále živá. Jen škoda, že je více nečteme a to třeba i na veřejných shromážděních.

  Odpověď
 14. I já jsem udělal stejnou chybu tj. mícháme i s panem Novákem nacionalismus a vlastenectví dohromady. Je to dnes běžné, bohužel, že vlastenci jsou onálepkováni jako nacionalisté. Demonstrace neobsahovala myšlenku že Češi jsou lepší než druzí. Nevím o tom. Nezaznělo tam to nacionalistické heslo z názvu Nic než národ. To si tam přidal spolu s myšlenkou. že Ukrajinci jsou příčinou našich problémů, sám autor komentáře.

  Odpověď
 15. Panu Aronovi
  Nakonec je to asi složitější, jak naznačuje Wikipedie. Dokonce ani Masaryk to neviděl tak jednoznačně:
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Nacionalismus
  Nadřazenost národa nad jinými národy se prý označuje spíš jako šovinismus.
  Já jsem z té definice ve slovníku cizích slov, kde se píše o zdůrazňování významu národa jako „nadřazené společenské jednotky“ neusoudila, že je řeč o nadřazenosti určitého národa nad jinými národy, ale že jde o nadřazenost národa nad jednotlivcem.
  Ale – jak vyplývá z Wikipedie – není to úplně jednoznačný termín.
  Možná se na demonstraci projevilo národovectví?
  Což podle toho textu znamená „zdůrazňování sounáležitosti skupiny lidí, kteří obvykle (dle různé definice národa) sdílejí společný původ, historii, jazyk, kulturu a území“.
  Na demonstraci jsem nebyla ani ji nesledovala, takže nevím, zda se tam ozvalo, že Ukrajinci jsou příčinou našich problémů. Dost o tom pochybuji. Ale pokud jsem vyrozuměla od různých lidí, s nimiž se někdy setkávám, žádají právě tu „sounáležitost skupiny sdílející stejnou historii, kulturu, jazyk a území“. A domnívají se, že nám Ukrajinci budou „ujídat z našeho krajíce“, proto jim vadí jejich přítomnost. Někteří se dokonce domnívají, že Ukrajinci přítomní u nás jsou drzí, příliš si dovolují, a dokládají to údajnou vlastní zkušeností ze setkání s nimi (kterou můžete někomu těžko vyvrátit jinou zkušeností nebo nějakým rozumným argumentem).

  Odpověď
 16. pro paní Olgu

  Jan Hus se, žel, smutně podepsal na vzniku Dekretu kutnohorského, který omezil vliv cizinců na pražské (Karlově) univerzitě. Podle dekretu obdržel český národ na univerzitě tři hlasy, ostatní národy (saský, bavorský a polský) jeden. Za dob husitství rozdělila diskuse o Viklefových spisech univerzitu na skupinu českých mistrů kolem Husa, kteří byli pro reformu, a na zahraniční (zvláště německé) profesory, kteří byli proti ní. Roku 1403 byl většinou německých hlasů vydán zákaz Viklefova učení – bylo prohlášeno za kacířské. Napětí mezi reformní skupinou složenou především ze členů českého národa a ostatními mistry a studenty nadále rostlo a přeměnilo se v otevřený boj o vliv na univerzitě.

  Ve svých spisech, zejména v traktátech De dominio divino (1373–1374) a De civili dominio (1370–1375), Viklef horlil proti papežskému zdaňování a obsazování anglických beneficií. Pokud mnišské řády přijaly zásadu chudoby, vlastní všechno své nezměrné bohatství neprávem. Církev se má vrátit k chudobě časů apoštolských, její veliký majetek jí nejen neprospívá, ale škodí, kněží se mají věnovat jen pastýřským povinnostem. Ve věcech světských moc králova není podřízena moci papeže a světská moc má právo odejmout kléru jeho statky. V traktátu De civili dominio Viklef také napsal, že člověk žijící v hříchu nemůže nic užívat spravedlivě, a tedy nemá právo na majetek. Pouze člověk, který je ve stavu milosti, je oprávněný k vykonávání vlády v církvi i ve státě.

  Na Viklefa navázal u nás „císař sedláků“, Josef II., který na základě sekularizačního patentu znárodnil velkou část majetku církve a uvrhl ji tím do hmotné závislosti na státu. Za jeho panování se církev stala jakoby jedním z úřadů státu. V jeho stopách pak šli komunisté. Pokračovali ve znárodňování církevního majetku a zvyšování závislosti církve na státu. Kněží byli zaměstnanci státu. Komunisté také protlačovali Viklefovu myšlenku, že církev má být chudá.

  Na rozdíl od Viklefa si myslím, že církev nemá mít se státem nic společného. Má na něm být zcela nezávislá. Tedy i hmotně. A už vůbec by církev neměla zasahovat do národnostních třenic. Důsledkem Dekretu kutnohorského byl odchod některých profesorů a studentů německé národnosti (celkem se jednalo o cca 800 osob) na univerzity ve Vídni, Krakově, Heidelbergu, Kolíně nad Rýnem, Erfurtu a vedl k založení nové univerzity v Lipsku. Solidárně odešla i řada právníků, přestože se jejich univerzity dekret netýkal. Došlo tudíž k počeštění pražské univerzity a k okamžitému úbytku asi o 80 % členů akademické obce. Karlova univerzita tím ve světě ztratila svůj význam.

  Odpověď
 17. to Konečný Fr.

  Napsal jste: „Jasně, že vláda lidem pomůže. Nejdřív jim sebere 5000 a pak jim milostivě vrátí 50 . “

  Pane Konečný, vy sprostě lžete.

  Při jednáních o znovusjednocení Německa jste nám slíbili, že se NATO nerozšíří „ani o píď na východ“, opakuje Moskva nejen v souvislosti s Ukrajinou. Jenže ve skutečnosti Západ takový mezinárodně-právně závazný slib Rusku nikdy nedal a Moskva o něj nežádala.

  Takže opět lež.

  Odpověď
 18. Křesťanství, komunismus i vlastenectví jsou internacionální. Nacionalismus ne. Elity dělají to, že vždy štvou jeden národ proti druhému a často to končí válkou. Pro českého vlastence je spojencem vlastenec italský, maďarský, francouzský atd., ale nikdy ne nacionalista jakéhokoliv státu.
  Nejvíce se lže po lovu, za války a před volbami.

  Odpověď
 19. Paní Hájkové (i ostatním): Vidím, že se nám diskuse na téma nacionalismus a vlastenectví pěkně rozrostla.

  Obávám se, nakolik je, zejména v poslední době hodně politická Wikipedie, v této oblasti hodnověrným a hodnotově neutrálním zdrojem… Dnes je totiž mainstreamem bourání tzv. bariér, hranic, rozdílů, ideálem je otevřená společnost čili jedno stádo. Tato idea je pak mohutně finančně podporována, v protikladu k vlastenectví, kam světové finance tolik nejdou. Světu totiž vládnou peníze a lépe se jimi řídí svět, když se položí na zem co nejvíce hranic.

  Pokud se podívám do Bible na slovo národ, národy, zde není láska ke svému národu v drtivé negativní. Mojžíš, Jozue, Ester, atd. svůj národ milovali. V Kristu už není rozdíl mezi Židy a ostatními národy – Bohu jsou milí všichni, kdo v Něj věří. A není žádný národ zbožnější než jiný, pokud mezi zbožnost nepočítáme projevy národních tradic. Proč vlastenectví odsuzovat? Proto i my Češi můžeme mít rádi, jako Mojžíš, Jozue atd., svůj národ. Jsme si navzájem nejbližší bližní, miluj bližního svého. Nejsme schopni milovat celý svět najednou, proto je v Písmu důraz na to slovo bližní. Dále Bůh nedělá rozdíly mezi národy a proto se lidé nemají mezi sebou nenávidět či nadřazovat na základě národa. A to se na demonstraci nedělo.

  Národy mohou rozdělovat lidé u moci a dělají to tak, že dají některým příslušníkům (výrazně) větší finanční podporu než těm druhým – myslím těm sociálně potřebným. A to pouze a jen na národnostním základě – což je nespravedlivé. Pak už to není miluj bližního svého JAKO sebe sama, ale VÍC, než sebe sama, což ani po politicích moudrý Bůh nechce.

  Nerovnoměrné rozdělování dávek může vést u některých k pýše, srovnávání se, k pocitu, že mohu víc, než ostatní a u protistrany zase vést k závisti. A třeba ti, co dávky nepotřebují, nebo jiní, co mají coby různých dotací od státu nadbytek, mohou odsuzovat ty, kdo mají málo a jsou na dávkách závislí. Stejně jako např. v rodině, když otec či matka upřednostní jedno dítě před druhým. Zasévá to nesváry a to není dobré. Podobně zasévá nesváry i ten nemilosrdný komentář pana Nováka.

  Odpověď
 20. Panu Pavlovi V 10. září 2022 21:41
  – V té petici vidíme, že první tři body ekonomické jsou.

  – Lidé se opravdu už dnes ocitají v neřešitelné situaci, co se týče plateb za energie. Člověk se o tom stydí mluvit do televize. Ale to, že už krachují a zavírají první firmy, zcela jistě víte. Nejhorší situace je pro ty, kdo nemají na energie a ze stejného důvodu zavřel podnik jejich zaměstnavatel.

  – Váš příspěvek používá zcela vágní formulace o pomoci, proto uvedu jeden konkrétní příklad, Výhodou je, že se dá rychle přepočítat podle procent na jakoukoliv spotřebu, pokud topíte plynem a máte cenu denního trhu.
  – Vláda řekla, že lidem pomůže, to ano. https://www.mesec.cz/clanky/vladni-pomoc-s-energiemi-na-jakou-usporu-dosahnete-priklady/.
  – Vezměme jako příklad 2., dům se spotřebou 28,4 MWh a který má u dodavatele tzv. spotovou cenu plynu. Ta je v posledních 3 měsících mírně nad 200 EUR/MWh https://www.ote-cr.cz/cs/kratkodobe-trhy/plyn/vnitrodenni-trh.
  – O konkrétním cenovém stropu se na vládě mluví až dnes. Ročně za 28,4 MWh a cenách by ti lidé za plyn vč. dalších poplatků zaplatili tuto zimu přibližně 190 000 Kč; přitom ještě loňskou zimu nebyl problém mít cenu za stejnou spotřebu jen 35 000 Kč ročně. Nezapomeňte, že demonstrace byla 3.9., ceny plynu rostou už od loňského srpna a že vláda o cenovém stropu rozhoduje až nyní. Ta domácnost 28,4 tedy zaplatí jen za plyn 155 000 Kč navíc a stát jí plánuje dát 7 800 Kč, zbytek zaplatí ze svého.

  – Když na ten mnohonásobný rozdíl p. Konečný správně upozorní (12.9.), píšete mu, že „sprostě lže“.
  – Soucit s lidmi jako výraz kolaborace. Pokud to myslíte vážně, jsou dějiny křesťanství dějinami kolaborantů. Vždy někdo někomu ubližoval a někdo jiný se jich zase zastával.

  Odpověď
 21. Olga Nedbalová

  Pro pana Pavla – ano, máte pravdu, že ani Jan Hus nebyl bez chyby. Nicméně je dobré vnímat jeho názory v kontextu tehdejší doby a pravdou je, že morálka církve v tehdejší době silně upadala. Janu Husovi se zcela jistě nedá upřít vytrvalá víra a ochota jít za Kristovu pravdu až na hranici. Jinak je pravdou, že často se člověk ocitá ve vleku dějinných událostí. Řetězec příčin a následků je někdy velmi těžko rozklíčovat. Osobně jsem se zajímala o historii Židů v nedalekém Holešově. Bavila jsem se s historiky, četla literaturu (i když spíše zběžně, do hloubky jsem neměla čas jít). Vzájemná nevraživost katolíků a židů měla v Holešově kořeny poměrně hluboko a nedá se říci, že by jedna strana byla vyloženě špatná a druhá byla obětí. V začátku onoho neštěstí byl první pogrom v roce 1774. Tehdy byla v domku Žida Abrahama Arona nalezena mrtvá Josefa Trnečková, dcera místního kožišníka. Událost ohlásili židovští starší a holešovský purkmistr nechal zatknout pět Židů. Tito nakonec byli osvobozeni a vina byla prokázána Aronovi. Údajně měl mimomanželský poměr s dotyčnou a ta ho vydírala. Tato událost byla pak záminkou k prvnímu holešovskému pogromu. Židovská čtvrť byla vystavena rabování, na obranu Židů se postavili někteří křesťanští duchovní. Viníci rabování nakonec byli potrestáni k nuceným pracem a k tělesným trestům. Pogrom v roce 1893 pak už stál na vylhaném obvinění židovského obchodníka Tandlera z rituelní vraždy. Opět byl potlačen vojskem a viníci byli potrestáni vězením od 3 do 6 měsíců. Poslední pogrom v Holešově byl v roce 1918, kdy koncem války stoupala nevraživost k všemu německému a to v Holešově představovalo právě židovské obyvatelstvo. Opět rabování, vypalování a zabití dvou bývalých židovských vojáků, kteří se vrátili z fronty. Svědectví postižených vyprávělo o tom, že rabující se tentokráte chtěli hlavně obohatit, brali především peníze a šperky. Za rabování opět padaly tresty, v průměru dva roky žaláře. Úplně na počátku byla skutečná vražda – Žid zabil křesťanku. Nejednalo se o rituální vraždu, ale o obyčejné zabití z důvodu vydírání. Tato nešťastná událost, která navíc byla vyšetřována i židovskými staršími, spustila v Holešově řetězec nenávisti. Pozitivní je, že mezi křesťany se našli lidé, kteří se pogromů nezúčastnili a aktivně vystupovali na obranu Židů. Většinou to byli vzdělaní lidé. Proti nim stáli lidé naočkováni protižidovskou rétorikou, většinou hrubiáni a násilníci. Již v roce 1893 měl pogrom silně nacionální podtext a byl podporován skrze časopis Žihadlo, v roce 1918 byl pogrom čistě nacionálně zaměřený. Jako červená niť se všemi pogromy táhne psychologie davu. Pár jedinců dokáže probudit v ostatních nenávist a to na základě označení nepřítele. Žid může za naši bídu, Žid může za to, že jsme byli utlačováni Němci, Žid vraždí naše ženy. A dav se nechá strhnout. Jen někteří jedinci odolávají davu a nebojí se vystoupit z proudu. Těm patří můj obdiv. A mě mrazí, když i dnes se někteří tak lehce nechají strhnout davem. A hledají nepřítele, viníka všeho zla. Jak jednoduché a jak pohodlné. Místo zamyšlení se nad sebou samými, nad svými vinami, nad hledáním odpovědí. Ano pane Pavle, máte pravdu v tom, že člověk by neměl činit druhým to, co sám nechce, aby mu druzí činili. Ono je to vlastně obrácené a přitom logicky stejně platné druhé nejvyšší přikázání – Miluj bližního svého jako sebe samého.

  Odpověď
 22. Západní politici slíbili Gorbačovovi, že se NATO nerozšíří na východ, pokud se sjednotí Německo. Toto je dobře známo a zdokumentováno. Je to logické, vždy se to tak dělá – něco za něco. Takže žádná lež. Pravda je, že pozdější prezidenti USA změnili názor a NATO rozšířili. Potom ale Rusko má právo dělat svá opatření proti.

  Odpověď
 23. to Eva Hájková a Aron

  Na demonstraci jsem také nebyl, ale byl tam erudovaný fotoreportér Jan Šibík. Ten popisuje své pozorování následovně:

  „Myslím, že v sobotu se na Václavském náměstí spojily antisystémové skupiny v dosud nevídané míře. Byla tu SPD, Trikolora, byli tu Svobodní i komunisti. Do toho neonacisti, skinheadi a s těmi všemi, bohužel, i hodně lidí, kteří působili na pohled docela běžně a normálně. Účastníky spojoval strach z růstu cen energií a nenávist k Ukrajině. „Vláda se stará jenom o Ukrajince. Nemáte peníze, protože se cpou na Ukrajinu,“ opakovali v různých obměnách řečníci. Účastníky demonstrace přiváděla ke vzteku ukrajinská vlajka pověšená na budově Národního muzea. Zároveň se ozývalo, že Rusko je náš přítel.“

  Zdroj: https://www.forum24.cz/jan-sibik-na-vaclavaku-tleskali-i-normalni-lide/

  Myslím, že heslo, pod nímž byla demonstrace svolána „Česká republika na 1. místě“ je zcela v rozporu s křesťanským étosem. Je sobecké. Pro nás, křesťany by na prvním místě měli být trpící lidé a to jsou v tuto chvíli Ukrajinci.

  Odpověď
 24. Reportér Josef Klíma píše o takzvané „valdické logice“:

  Dostávám občas dopisy z vězení. Většinou od lidí, kteří mě chtějí přesvědčit, že sedí nevinně. Většinou to není pravda. Jak říká můj kamarád, bývalý vězeňský kněz: „Nevinně sedí devadesát procent vězňů, u deseti procent to podělal advokát.“ Napsal mi před časem i muž, odsouzený za vraždu pošťačky. Stěžoval si, že by býval nemusel dostat čtrnáct let vězení, kdyby svědci na místě okamžitě poskytli zraněné ženě pomoc, kdyby včas přijela sanitka, kdyby sanitka měla defibrilátor a vůbec spoustu jiných zařízení, která by pomohla postřelené nešťastnici zachránit život. Že tedy vlastně sedí nespravedlivě za vraždu, zatímco mohl dostat nižší trest jen za těžké ublížení na zdraví. Odepsal jsem mu, že zapomněl do toho výčtu zmínit na prvním místě vlastní prst, který stiskl spoušť zbraně. A vyvolal všechny následné děje.

  Čas postoupil a já se bohužel setkávám čím dál častěji s valdickou logikou i mimo vězení. Že od začátku ruské okupace Ukrajiny pracuje s touhle logikou oficiální kremelská propaganda, to se dá pochopit. Putin je také zločinec a do Valdic by skvěle zapadl. Proto krmí svět valdickou logikou, že za nepochybné násilí, kterého se dopouští proti suverénnímu státu a jeho obyvatelům, může někdo jiný. Jednou údajní ukrajinští nacisté, jindy prohnaní Američané, kteří dotlačili NATO, aby Rusko ohrožovalo. Valdická logika ale začíná blbnout hlavy i čím dál většímu počtu Čechů. Narážím na ni i u lidí, které znám léta a které jsem dosud považoval za rozumně uvažující. Vždycky, když na mě začnou chrlit valdickou logiku, snažím se je vrátit zpět do té normální.

  „Zastav a vrať se zpět,“ říkám jim. „Co stálo na začátku? Kdo koho napadl? Kdo vnikl naprosto v rozporu s mezinárodním právem na území cizího státu? Ukrajina do Ruska, nebo Rusko na Ukrajinu? Vraždí snad Ukrajina ruské civilisty v jejich městech? Nebo naopak?“ A to nakolejení jde dál. „Dokud Rusko nenapadlo Ukrajinu, museli jsme řešit astronomicky rostoucí ceny plynu, elektřiny a ropy? Museli jsme naříkat nad cenami ostatních produktů, závislých právě na energiích? Museli jsme se bát, že si v zimě nezatopíme a budeme mrznout?“

  Více zde: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-glosa-valdicka-logika-na-vaclavaku-214015#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=abtest196_discussion_timeline_varAA&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

  Odpověď
 25. to Konečný Fr.

  Tvrdíte, že „Západní politici slíbili Gorbačovovi, že se NATO nerozšíří na východ, pokud se sjednotí Německo. Toto je dobře známo a zdokumentováno.“ Je-li tomu tak, uveďte o jaké dokumenty jde, případně na dejte odkaz. Já říkám, že takové dokumenty neexistují.

  Západní politici nemohli slíbit Gorbačovovi, jak se po osvobození budou chovat svobodné státy – nebylo to v jejich kompetenci. Rozhodnutí vstoupit do NATO mohly udělat je legitimně zvolené vlády postkomunistických států. Ty měly zkušenost s rozpínavostí Sovětského svazu a s tím, že Rusové vnucují svobodným státům svoji vůli okupací jako například u nás v roce 1968.

  Odpověď
 26. Panu Aronovi
  „…i my Češi můžeme mít rádi, jako Mojžíš, Jozue atd., svůj národ“. Můžeme, ale nemusíme. Není to už samozřejmostí a nemůže to být tedy povinnost. Kdysi se to tak asi bralo, proto sokolové zpívali:
  „Spějme dál, statně dál, za sokolským praporem, dokud boj neustal, v poutech úpí rodná zem. Dokud boj trvá dál, každý na svém místě buď. A kdo se odrodí, čepelem v tu zrádnou hruď.“
  Z dnešního hlediska je ta píseň nacionalistická, ale tehdy se to asi bralo jinak. Dnes si člověk může vybrat, ke které národnosti se bude hlásit a nikdo ho za to nemůže nijak postihnout. Kdysi to bylo dané narozením.

  Odpověď
 27. Pane Arone,

  píšete: „Lidé se opravdu už dnes ocitají v neřešitelné situaci, co se týče plateb za energie.“

  Jaká je pravda? Asi 15% lidí před válkou na Ukrajině vsadilo na nové, nezkušené obchodníky s energií (dodavatele energií pro malospotřebitele), kteří jim slíbili podstatně nižší cenu než konkurence. Jedním z nich byla například firma Bohemia Energy. Tito obchodníci využívali skutečnosti, že cena energie na burze sjednananá při krátkodobých (spotových) kontraktech byla díky momentálním přebytkům energie velice nízká, zatímco cena sjednaná na několik let dopředu byla vyšší. Když Putin omezil dodávku plynu a vznikl nedostatek energie, situace se obrátila. Cena energie z několikaletých kontraktů zůstala na původní výši, ale krátkodobé kontrakty několikanásobně podražily. Většině spotřebitelů u solidních dodavatelů vzrostla cena o únosných 60%. Kdo si cenu zafixoval, tomu dokonce nevzrostla vůbec. Zákazníci, kteří vsadili na Bohemia Energy a jim podobné nyní naříkají, že jim platby nečekaně vzrostly. Mohou si za to sami. Je to cosi podobného, jako když se necháte nalákat nebankovní firmou, abyste si u nich uložil peníze, že vám budou platit úrok 15% p.a., zatímco banky poskytují nejvýše 3%. Jen hlupák tomu uvěří a pak se diví že nemá žádný úrok, ale ztrátu. Stejně tak ti, co dnes platí za krátkodobou cenu energie, kdysi odebírali energii od zkušených obchodníků a pokud by nebyli hladní po nepřirozené úspoře peněz, neměli by dnes jako většina občanů problém.

  Ale ani v případě, že by vláda energie nezastropovala, by popisovaní hlupáci v zimě nezmrzli. Mohli by požádat o dávku v hmotné nouzi pod názvem „doplatek na bydlení“. Doplatek na bydlení je další možností pomoci osobám, které i přes poskytnutý příspěvek na bydlení nemohou ze svých prostředků uhradit náklady spojené s užíváním bytu. Doplatek na bydlení je účelově určen na úhradu nákladů na bydlení, tj. nájmu, služeb s bydlením bezprostředně spojených a úhrady prokazatelné nezbytné spotřeby energií. Podotýkám, že doplatek na bydlení je něco jiného než příspěvek na bydlení, při kterém se nemusí prokazovat hmotná nouze.

  Ptám se vás: Zaslouží lidé, kteří přestali brát energii od renomovaného dodavate a přešli k nezkušenému dodavateli, aby měli více peněz, soucit?

  Pan Konečný napsal: „Jasně, že vláda lidem pomůže. Nejdřív jim sebere 5000 a pak jim milostivě vrátí 50.“ já jsem odpověděl, že je to lež. Popište, prosím, jak vláda lidi takto stonásobně okrádá.

  Česko má vysokou inflaci vlivem rozdávání státních peněz během covidu. Vlivem těchto peněz převýšila poptávka nabídku – obchodníci mohou stále zvyšovat ceny, protože lidé vyšší ceny akceptují a spotřeba se nesnižuje. Až lidé přijdou o přebytky peněz a obchodníci nebudou moci své zboží prodat, sníží svoje marže a inflace půjde dolů. Požadavky na to, aby vláda ze státních peněz dorovnávala lidem pokles životní úrovně, připomínají hašení požáru benzínem.

  Odpověď
 28. Paní Hájkové

  Ať už to sokolové brali jakkoliv, nacionalismus byl příčinou pádu první republiky. Po první světové válce nám Rakousko nabízelo vyrovnání, ale Masaryk s Benešem chtěli Rakousko-Uhersko rozbít. Velmoci si byly na pařížské mírové konferenci vědomy, že Československo je potenciálně nestabilní stát, který se skládá ze tří téměř rovnocenných národů a není jisté, že se tyto národy navzájem snesou. Edvard Beneš sliboval, že Československo bude ustaveno po vzoru Švýcarska, kde jsou jeho všechny národy rovnocenné.. Žel, byly to jen plané sliby, zvítězilo jeho národovectví. Němci a Slováci se v novém státě cítili být občany druhé kategorie. Nesvornost občanů Československa byla jedním z důvodů, proč Anglie a Francie obětovaly Hitlerovi české Sudety. Neviděli možnost, jak by se takový rozštěpený stát dal bránit.

  Odpověď
 29. Panu Pavlovi V. Lidé v nouzi co nestíhají platit za energie, jsou podle Vás hlupáci, kteří si nezaslouží soucit. Je to od Vás kruté. Fixace cen postupně končí. I těm co si teď libují, jak si to dobře zafixovali. Navíc je reálné, že s rostoucím nedostatkem energií se fixace ceny zruší předčasně všem a bez náhrady.

  Rád zde v diskusi opakujete názor, že budete spasen podle dodržení pravidel „Evangelia posledního soudu“ co jste udělali/neudělali mým (Kristovým) nejmenším bratrům, to jste udělali/neudělali pro Mne. Matouš 25. Pamatujte tedy na svá vlastní slova, když namísto soucitu lidmi v nouzi pohrdáte.

  Odpověď
 30. Paní Hájková děkuji za odpověď. Nemyslel jsem, že mít rád svou vlast je povinnost. Když by to bylo vynucené, nebyla by to láska.
  Osobně svou českou moravskou a slezskou vlast miluji dobrovolně. 😉

  Odpověď
 31. Olga Nedbalová

  Pro pana Pavla – k Vaší odpovědi panu Aronovi. Nemůžete obviňovat lidi – spotřebitele, že využili volně dostupný produkt na trhu a uzavřeli smlouvy s malými dodavateli energií. Lidé neporušili zákon a spoléhali se na regulační funkci státu. Od toho si stát pomocí daní platíme, aby reguloval právní a makroekonomické prostředí. Pokud by lidé činili něco protiprávního, tak ano, jejich chyba, ale toto určitě nebyla chyba konečných zákazníků. Studovala jsem VŠE. V první hodině makroekonomie nám ihned Doc. Kloudová zdůraznila jednu věc. Ekonomie se řadí mezi společenské vědy. Na rozdíl od exaktních věd si nemůže dopředu vyzkoušet teorie v laboratoři (uzavřeném prostředí) tak jako fyzika, chemie atd. Z toho vyplývá jedna velmi nemilá vlastnost většiny makroekonomických jevů. Prostě jsou vpuštěny do reálu a pak se teprve zpětně hodnotí, zda byly úspěšné nebo ne. Vpustit strategické suroviny – plyn, elektřinu na volný trh a obchodovat přes burzu v Lipsku prostě nebyl dobrý nápad. Nemůže za to žádný konkrétní člověk, žádná konkrétní politická strana. Z mého pohledu se prostě zkoušel nový přístup k obchodování s energiemi. Z počátku se to jevilo jako výborný nápad, ale nyní se ukazuje, že tudy zřejmě cesta nevede. Pane Pavle, já jsem si při první hodině makroekonomie říkala, to přece ani není možné. Vždyť lidé jsou v makroekonomii jako pokusní králici, bez možnosti souhlasu se zkoušeným procesem. Jeden z nejhorších jevů je arogantní makroekonom. To mi věřte. Něco jako byl Václav Klaus. Rozjetí tržní ekonomiky bez řádné právní regulace byla zásadní chyba, na kterou pořád ČR doplácí. Pak se divte, že napříč všemi politickými stranami je tolik korupce. Přehodnocení energetické koncepce celé EU, samozřejmě s přihlédnutím k možným a důležitým energetickým úsporám napříč všemi subjekty ekonomiky (domácnosti, firmy, státní sektor), je jediným možným správným řešením. A ne nechat objekty makroekonomických pokusů se plácat v naší chybné teorii. Jinak se lidé budou více radikalizovat a to nevede nikdy k ničemu dobrému.

  Odpověď
 32. Někdy čtu diskuse na Facebooku, abych měla přehled, jak různé mají různí lidé názory. Včera jsem četla zrovna jednu takovou ekonomickou. Jedna paní napsala, že bude volit Annu Šabatovou, protože nabízí sociální politiku. Konkrétně šlo o přidělování městských bytů. Jiná paní byla zásadně proti – prý „to už jsme tady jednou měli“. (Je zajímavé, jak si někteří lidé automaticky spojují sociální politiku s bývalým režimem.) Byla řeč o lidech, kteří letos měli dostat byt, na který už řadu let čekali, ale měli smůlu – byt byl přidělen Ukrajincům. To té paní, která byla proti sociální politice, nevadilo. Naopak jí asi vadilo přidělování sociálních bytů domácím lidem. Ať prý se stará každý sám. Napsala tam asi takovouhle myšlenku: Jak prý si někdo může myslet, že to může ve společnosti fungovat tak, že vedle sebe budou bydlet lidé, kteří dali osm milionů za hypotéku a lidé, kteří k bytu přišli úplně zdarma. (Patrně tím myslela, že lidé, co se namáhali vydělat si na hypotéku, se nesmíří s tím, že někdo dostane byt zadarmo).
  Nejdřív mě napadlo, že k tomu napíšu: Myslíte si, že bude fungovat opak – tedy, když budou jedni bydlet v bytě za osm milionů a druzí na ulici nebo v nějakých naprosto nemožných podmínkách?
  Ale nenapsala jsem nakonec nic. Protože jsem si uvědomila, že ono tak vlastně částečně „funguje“, aniž by se proti tomu někdo bouřil.

  Odpověď
 33. Paní Olgo,

  vyrostl jsem za „socialismu“, kdy stát rigidně reguloval ekonomiku. Výsledkem byl nedostatek všeho, včetně elektřiny. Ta byla často bez varování vypínána. Pracoval jsem ve strojírenské fabrice. Když byl obráběcí stroj uprostřed práce vypnut, došlo na něm k havárii a poškození. Jiným jevem regulované ekonomiky byly fronty na zboží. Lidé dokonce tábořili několik dní u prodejny před dodávkou zboží, aby měli výhodné místo ve frontě. Vaše docentka Kloudová možná měla na mysli socialistický experiment, když mluvila o tom, že jsou do reálu vpuštěny nevyzkoušené ekonomické systémy.

  V tržním systému se výše ceny zboží odvíjí od jeho vzácnosti. Tím se dosahuje toho, že zboží je vždy k mání. Kdo je nezbytně potřebuje, je ochoten zaplatit i astronomickou cenu. A naopak, pokud jiný takové vzácné zboží dokáže nahradit něčím jiným, rád se ho vzdá. Tak se někdo dokáže vzdát vytápění plynem a nahradit ho dřevem, ale u jiného plyn nahradit nelze. Díky tržnímu systému se zboží dostane tomu, kdo ho potřebuje nejvíce. Tržní systém je systémem přirozeným, fungujícím již od pravěku. Za tu dobu byl dostatečně vyzkoušen.

  V socialistickém systému je cena zboží stanovena úředně. Pokud je ho nedostatek, je na libovůli obchodníka, komu ho prodá. Odtud je jen krůček ke korupci. Obchodník zboží prodá tomu, kdo dá vyšší úplatek. Socialismus je semeništěm korupce.

  Energie se obchoduje jak na burze (EEX Lipsko), tak mimo ni. Záleží na libovůli obchodníka s energií. Kdo chce obchodovat přes burzu? Nejsou to výrobci jako ČEZ, ale zákazníci (obchodníci s elektřinou jako například Innogy). Proč obchodníci nakupují raději přes burzu, když tam je kvůli vysoké poptávce cena vyšší než při obchodech mimo burzu? Protože burza, která je prostředníkem mezi prodávajícím a kupujícím, garantuje že energie, často objednaná několik let dopředu, bude také dodána. Výrobci energie kvůli tomu musí burze platit pojištění (v odborné hantýrce margin). To dnes dosahuje obrovských hodnot. V okamžiku, kdy výrobce energii dodá, burza mu pojištění vrátí. Není-li schopen energii dodat, burza za toto pojištění nakoupí zboží u jiného dodavatele. Burza je tedy zárukou ŘÁDU na energetickém trhu.

  V současné době se vláda rozhodla cenu energií „zastropovat“. Co to znamená? Nic jiného než to, že burza bude fungovat i dále, ale vláda bude cenu energie přesahující určitou hodnotu dotovat ze státního rozpočtu. Bude tuto energii dotovat každému? Nikoliv. Ti, kdo se chovali odpovědně a cenu energie si zafixovali na několik let dopředu, žádné zastropování nepotřebují. Já ji zafixovanou neměl. Můj dodavatel E.ON mi poslal nový ceník pro následující topnou sezónu. Ceny jsou tam cca o 60% vyšší. Zastropování však bude na cenách cca o 100% vyšších než byly před válkou. Mně tedy stát nic dotovat nebude. Dotovat bude ceny maloodběratelům, kteří se upsali dobrodruhům jako Bohemia Energy. Na zastropování vydělají neodpovědní lidé, kteří u vidiny, že snadno vydělají, riskovali. Bohemia Energy a jí podobní jsou totéž co šmejdi prodávající hrnce. Kdo ty hnce kupuje, je podle mého osel.

  V nedaleké vesničce Úsobrno jsou sklárny Moravia. Kvůli drahému plynu museli nedávno část provozu zavřít a propustit část lidí. Majitel se přiznal, že měl zafixovanou cenu jen u 1/3 spotřeby plynu. Zbytek nakupoval za maximální cenu na spotovém trhu. Může stát za to, že riskoval a nezafixoval si celou spotřebu? Je to chyba tržního systému?

  Paní Olgo, když nyní víte, jak se věci mají, doufám že budete šířit osvětu i ve svém okolí.

  Hezký den

  Pavel

  Odpověď
 34. Západní politici slíbili Gorbačovovi, že se nerozšíří NATO na východ. Před časem se to probíralo a hledaly se dokumenty a našly. Takže je to potvrzeno. Bývalo zvykem mezi slušnými lidmi, že když si dali slovo, tak ho dodrželi, třeba ve Švýcarsku. To je u nás zcela vyloučeno, na vše musíte mít papír. Pozdější politici se k tomu zachovali tak, že si řekli – my jsme to slovo nedali a máme na to jiný názor. Nehledejte v tom složitosti.

  Odpověď
 35. Pro Evu Hájkovou

  ad „Byla řeč o lidech, kteří letos měli dostat byt, na který už řadu let čekali, ale měli smůlu – byt byl přidělen Ukrajincům.“

  Považuji za pravděpodobné, že tato informace je falzum, které šíří proruská propaganda, aby poštvala Čechy proti Ukrajincům. Jestli máte iluze, že prorusky argumentující lidé mají nějaké zábrany, přečtěte si odhalenou proruskou propagandu na webu Faktické info. Pokoušel jsem se dát sem odkaz, ale nepovedlo se. Napište mi, prosím, jak to na vás zapůsobilo.

  Odpověď
 36. Pavlovi
  Ten člověk to asi neměl z žádného webu, ale prý ze své zkušenosti. Napsal v té diskusi: „Takže konkrétně. Známí s dvěma malými dětmi čekali na byt na Černém Mostě několik let. Měli ho dostat teď v létě, bohužel jim bylo řečeno že byt dostali Ukrajinci, kteří utekli před válkou. Ti ho musí podle vlády dostat přednostně.“
  Je to člověk (neřeknu jméno), který občas komentoval i články na KD (ale teď spíš jen na Facebooku). Dívala jsem se na jeho profil, kde má napsáno: Viktor Orbán je můj vzor. Jistě si můžete myslet, že si to vymyslel. Vyloučeno to není. Taky si to mohl vymyslet úředník, který na bytovém odboru pracuje, že? Ale dokázat opak (že se byty z pořadníku Ukrajincům nepřidělovaly) se asi také nedá. Nebo vy o tom jste dokonale informován?
  Ostatně, já po tom nepátrám, protože to není hlavní, co jsem chtěla říct a nemusela jsem to ani zmínit. S byty by byl problém i bez Ukrajinců. Jde o něco jiného. Jedni na byty mají, jiní nemají. Jak se to asi bude vyvíjet do budoucna, pokud sociální nerovnosti dál porostou?

  Odpověď
 37. Ještě Pavlovi.
  Když teď použiji váš oblíbený příklad z evangelia (o ovcích a kozlech)… Až bude Pán dělit na ovce a kozly podle toho, jak se kdo zachoval k jeho „maličkým“, namítnete mu, že přece šlo o hlupáky, kteří se neuměli chovat zodpovědně a tržně? Jste si jist, že „maličcí“ jsou výhradně v zahraničí a zásadně ne u nás?

  Odpověď
 38. Olga Nedbalová

  Pane Pavle, čistě tržní hospodářství je nesmysl. Vždy budou existovat statky, u kterých je třeba státní regulace. Typicky obrana, bezpečnost, částečně školství a zdravotnictví. Podívejte se na ekonomiku severských států – jsou to silně orientované sociální státy, ve kterých funguje regulace. Proti čistě tržnímu hospodářství jdou silně i dotace – což je jeden z nástrojů kohezní politiky EU. Dotace křiví trh – na první pohled. Dotace ale byly zavedeny, aby pomohly hospodářsky slabým regionům. Zjistilo se totiž, že pokud se obyvatelstvo bude chovat čistě tržně a bude se stěhovat za prací, budou vznikat negativní externality. Ve vysídlených oblastech neudržovaná místa, v osídlených oblastech (typicky velká města) přelidněnost, hluk, vyšší kriminalita atd. Proto se ukázaly výhodnější v jistých případech dotace. Ostatně to byl i záměr Marshallova plánu – nedopustit zbídačení a chudobu v poválečné Evropě, protože s tím je spojené nebezpečí extremismu. A poznámka k dotacím, za mě, pokud dotovat, tak právě infrastrukturu včetně bydlení. Hodně tzv. měkkých neinvestičních dotací je házení peněz z okna, například neustále podpora romské inkluze a zaměstnanosti Romů, kdy jsme po 10 letech intenzivní dotační politiky pořád na stejném místě. Většina Romů je na Úřadě práce a dělá na černo. To raději peníze dát na startovací byty pro mladé, kteří chtějí pracovat a vychovávat děti k práci (včetně Romů). Ostatně právě to je biblické – nemáme podporovat lenochy, ale pracovité, jak píše apoštol Pavel. A opakuji – nenazývejte lidi hlupáky, to není vůbec křesťanské.

  Odpověď
 39. Olga Nedbalová

  A ještě pro pana Pavla. I Von der Leyenová sama uvádí, že dosavadní řešení trhu s energiemi již není vhodné:
  „Šéfka Komise avizovala hlubokou a komplexní reformu unijního trhu s elektřinou, jehož současná podoba už podle ní není vyhovující. Spotřebitelé by podle jejích slov měli mít také benefity z obnovitelných zdrojů.“
  Zdroj: https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-ek-navrhuje-zastropovat-ceny-elektriny-40408632#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=7&utm_campaign=abtest198_novy_panel_sluzeb_varA&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

  Odpověď
 40. Paní Olgo,

  vy jste napsala: “ Vpustit strategické suroviny – plyn, elektřinu na volný trh a obchodovat přes burzu v Lipsku prostě nebyl dobrý nápad….Z mého pohledu se prostě zkoušel nový přístup k obchodování s energiemi. Z počátku se to jevilo jako výborný nápad, ale nyní se ukazuje, že tudy zřejmě cesta nevede.“ Já jsem to pochopil tak, že vy si myslíte, že tržní obchodování s energiemi na burze je věcí jakéhosi ekonomického experimentu, který se nepovedl. Podle čeho tak soudíte? Podle vysokých cen plynu? Kdo ty vysoké ceny způsobil? Byla to burza v Lipsku nebo Putin, když omezil dodávky plynu a bylo ho málo? Jak byste ten nedostatek řešila vy? Dávala byste plyn na příděl? Kdo by na ten příděl měl nárok? Kdo by plyn rozděloval? Jak byste zabránila tomu, aby ten, kdo by plyn rozděloval, se na tom neoobohacoval? Mezi trhem a nedostatkovým hospodářstvím žádná střední cesta nevede.

  Ve vašem článku na Novinkách von der Leyenová mluví o regulaci trhu s energiemi, ale jen po dobu války na Ukrajině. Tato válka je umělý zásah do světového trhu (Rusové raději plyn spalují, než aby na něm vydělávali) a tato situace vyžaduje přechodnou, netržní regulaci. Vy se mě však snažíte přesvědčit, že příčinou není Putin, ale tržní systém.

  Státy EU jsou elektricky propojeny a pokud některému z nich vyplivne elektrárna, vzájemně si vypomůžou.Nyní má Francie polovinu ze svých 56 nukleárních reaktorů mimo provoz. Pomáhá Německo a Španělsko. Měla by se za této situace naše země odpojit od sítě EU a myslet jen na sebe, abychom měli levnou elektřinu, jak chce vládní opozice?

  Paní Olgo, já si myslím, že vysoké ceny energií nezpůsobuje tržní systém, ale nedostatek energií. Neumím si představit regulaci, která by tento nedostatek řešila. Co však vím, vysoká cena energií generuje jejich podstatnou úsporu. Po zastropování cen energií si o úsporách můžeme nechat zdát.

  Doufejme, že bude alespoň toaletní papír a vložky. 🙂

  Odpověď
 41. Pro Konečný Fr.

  Žádné dokumenty o slibu Gorbačovovi o nerozšiřování NATO na východ neexistují. Jestli si myslíte opak, napište:
  1. Kdo a kdy to slíbil?
  2. Kde byl slib dán?
  3. Název dokumentu s tímto slibem.

  Pane Konečný, opakováním lži z ní pravdu neuděláte. To by fungovalo jen v případě cenzury jako za Goebbelse nebo Husáka.

  Odpověď
 42. Hlavní příčinou drahých energií je plán EU – zelený úděl. Diskuze o zastropování jsou až druhotné. Díky politice EU se přestal v EU vyrábět ledek-hnojivo. V Rusku se vyrábí, následně se naloží do lodí a odveze do Holanska a pak si ho s pěknou přirážkou koupíme. Vydělá na tom Čína nebo USA.

  Odpověď
 43. Příčin drahých energií je hned několik:

  1. Tou největší příčinou je radikální snížení dodávek plynu z Ruska. Tím, že je plynu nedostatek, roste jeho cena a to se promítá i do ceny elektřiny. Její cena je dána výrobními náklady závěrné elektrárny a tou je elektrárna plynová.

  2. Ve Francii je mimo provoz polovina reaktorů jaderných elektráren. Příčina je dvojí:
  2.1. Koroze a praskliny zařízení
  2.2. Sucho – nedostatek chladicí vody v řekách pro parní cyklus

  3. Sucho v Německu – Rýn má nízkou hladinu – nelze převážet uhlí do tepelných elektráren

  4. Sucho v Číně – je nedostatek chladicí vody v řekách pro parní cyklus, proto Čína potřebuje plyn. Plynové elektrárny chladicí vodu nepotřebují.

  Někdo tvrdí, že vysoká cena energií je způsobena emisními povolenkami, které prodražují náklady na výrobu elektrické energie a že za vysokou cenu tedy může green deal. Povolenky skutečně zvyšují náklady, ale cena energie je dána především obrovským rozdílem mezi nabídkou a poptávkou. Cena energie tak převyšuje beztak vysoké náklady na její výrobu.

  Pane Konečný, uvedené informace jsou běžně dostupné. Vy však šíříte dezinformace. Jste zrádce svobodného světa.

  Odpověď
 44. Panu Pavlovi k jeho „zrádce svobodného světa“.

  Pokud osoby s jiným názorem nazýváte zrádci či výše kolaboranty, nežijete už ve svobodném světě ale ve vězení myšlenek.

  A ještě oznámka k Vašemu ‚vysvětlení‘ příčin drahých energií. Vynechal jste hlavní příčiny tou první je Green Deal tj. postupné odstranění těžby a spalování uhlí, odstavení atomu, boj proti spalování plynu, proti CO2 atd.
  A pak ty politické sankce proti levnému plynu. Plynovodu Nord Stream 2 nebylo dovoleno spuštění už před válkou. To bylo první a zásadní omezení dodávek Kontrakty na plyn nejen v ČR postupně předcházely z dlouhodobých smluv s pevnými cenami na spotový trh, který byl vždy rizikový. Což je v podstatě druhé zásadní omezení dodávek, tentokrát v oblasti cenové stability.

  Odpověď
 45. Panu Pavlovi. A ještě jedna další, zásadní příčina drahé elektřiny je kombinace: umělá elektromobilita + omezení výroby tj. umělý nedostatek + umělá burza.

  Pokud některé zájmové skupiny vytvoří převis poptávky nad nabídkou a omezí zdroje, ceny elektřiny vybuchnou nahoru:
  1/ Pomocí dotací na elektroauta a omezení na spalovací motory je způsoben ohromný nárůst poptávky po elektřině.
  2/ Pomocí omezení uhlí, jádra a plynu je zaručen nedostatek elektřiny. V noci a v zimě (k tomu v zimě méně fouká) auto nenabijeme.
  3/ Pomocí burzy, skrze omezení dodávek plynu a systému tzv. závěrných elektráren, kdy cenu elektřiny určuje plyn, se cena uměle vyšroubuje na dnešních zcela neúnosných (okolo) 600 EUR/MWh na rok 2023.

  Odpověď
 46. Pane Arone,

  přiznal jsem, že na zvýšení ceny energie mají vliv i emisní povolenky, tedy Green deal (zelená dohoda). Konečný Fr. však tvrdil, že Green Deal je h l a v n í příčinou vysoké ceny energií, a to je lež. Konečný tím chtěl odvrátit porzornost od Putinova zločinného jednání, který zemní plyn raději spaluje, než aby ho dodával do Evropy (jednou otevřený plynový vrt nelze jednoduše zastavit).

  Spotový trh (krátkodobé kontrakty) existoval i před energetickou krizí a využívali ho obchodníci jako Bohemia Energy. Využívali ho proto, že na spotovém trhu byla energie levnější než energie z dlouhodobých kontraktů. To jsem zde již psal, ale vy se tváříte jako byste to neviděl.

  Nord Stream II není pro zajištění dostatečného množství dodávek z Ruska nutný. Kapacita dosavadních plynovodů byla plně postačující.

  Elektroaut je zatím tak málo, že na spotřebu elekřiny to má mizivý vliv.

  Omezení uhlí a jádra bylo po dobu války pozastaveno.

  Systém, kdy cenu elektřiny určuje závěrná, tedy plynová elektrárna existoval již před energetickou krizí a cena elektřiny byla směšně nízká. Problém nastal až po uměle vyvolaném nedostatku plynu soudruhem Putinem.

  Pane Arone, vaše a Konečného lži slouží tomu vrahovi, Putinovi. Proto říkám: Jste oba plemeno zmijí.

  Odpověď
 47. Pavle v.,
  … od Putinova zločinného jednání, který zemní plyn raději spaluje, než aby ho dodával do Evropy (jednou otevřený plynový vrt nelze jednoduše zastavit).

  Probuďte se, EU vyhlásila Putinovi ekonomickou válku a plyn si zakázala odebírat (oficiálně).

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář