David Novák: Prezidentův projev a pražská kavárno shut up!!!

M. Zeman při svém projevu prý pozurážel, co se dalo. Co tedy mohl vypíchnou? Co pozitivního z jeho projevu vyplynulo? Jistě leccos.

Prezident vidí neobjektivitu České televize… škoda, že svým voličům nepřipomněl, že zde ale přece jen minimálně jedna objektivní televize je! Pochopitelně TV Barrandov, kde mu jsou každý týden kladeny velmi tvrdé a nepříjemné otázky, zcela neservilním moderátorem, na která prezident bravurně odpovídá. Tedy prezident měl doporučit, kde brát vzor. Logicky asi tam, kde je nejčastěji hostem.

Prezident připomněl oligarchu Bakalu, který vlastní např. Respekt a některá další média, která jsou neobjektivní asi především proto, že nemají našeho prezidenta ráda. Škoda, že nezmínil, že v naší zemi máme jiný, zářný příklad, jiného oligarchy, který prý také nějaká média vlastní a kterého Zeman žoviálně oslovuje křestním jménem. Na rozdíl od Bakaly a Respektu, ale tento pán, současný premiér, svoje média jistě nezneužívá. Navíc měl pan prezident povědět, aby lidé místo Respektu četli třeba aeronet nebo Parlamentní listy! Ty jsou nepochybně objektivní a jak víme, i pro – prezidentské!

Prezident uvedl jako jeden ze svých minulých pětiletých úspěchů boj proti neonacismu, který je v současnosti skoro vyhraný. Hrůzy II. světové války, které nacismus zapříčinil, se u nás popírat nebudou, na to prezident osobně dohlédne. To je dobře, ale jen tak mimochodem mi naskakovala nedávná kauza jednoho vepřína, kde zahynulo za II. světové války mnoho lidí, kauza, která byla spuštěna jedním z politiků, kteří byli v nejbližší blízkosti prezidenta, po jeho zvolení a kteří patří mezi jeho obdivovatele. Kauza, která hrůzy nacismu popírala, ale když to šíří někdo okolo prezidenta…

Reklama

Prezident v minulém období bojoval proti hospodářské kriminalitě, ale nějak nám nezapadá, jak může nechat bez důvěry vládnout trestně stíhaného premiéra, který ve své osobě propojuje byznys a státní zprávu, jak to, že jeden z jeho Čínských poradců může být obviněn z hospodářské kriminality, jak se do jeho blízkosti dostali pánové Mynář, Nejedlý a další. Ale to je asi něco jiného.

Prezident se obával neonacismu a bojoval proti němu, což je dobře, ale člověk nemusí být znalý historie, aby věděl, že on ten komunismus měl na svědomí ještě více životů, než nacismus… Ano, je to ten samý komunismus, ke kterému se dnes hlásí někteří neostalinisté ve sněmovně, jejichž pohrobkům bude Zeman řečnit na jejich sjezdu…

Jinými slovy s TV Barrandov, hodným oligarchou Babišem, aeronetem a Parlamentními listy, Okamurou a komunisty, minulostí nezatíženými lidmi okolo prezidenta plnou parou vpřed do další pětiletky. A vy ostatní, tedy hlavně pražská kavárno, jak bylo prezidentem řečeno krátce po jeho zvolení, shut up!

 

Autor: David Novák, je předseda Rady Církve bratrské, Zdroj: blog Davida Nováka foto: screenshot youtube.com

Kategorie: Komentáře

23 Komentáře

  • Lety jsou neexistující tábor, protože se nic nedochovalo. Četl jsem, že 6 vězňů odneslo slupky od brambor do lesa a za pár dnů se přišlo na to, že jsou vězni pryč. V koncentráku by se o slupky vězni poprali a utéci se povedlo zcela výjimečně.

   Odpověď
 1. Karel Konečný

  Zeman si spletl inauguraci ve Vladislavském sále s hospodou. Takový projev patří do hospody po několika pivech.

  Odpověď
 2. Nemyslím, že je dobře, aby předseda CB vyjadřoval své soudy nad současnou politickou situací, zvláště když se společnost velmi rychle rozděluje na probruselské intelektuály (kavárnu) a ostatní vesnické burany a buranky, kteří volí pana prezidenta Zemana. Po panu Drápalovi (KS) a panu Halíkovi (ŘKC) kteŘÍ zastupujÍ stejný intelektuálský proud (a podle mnohých se pletou do politiky až moc) se musí ozvat i pan David Novák a říci, jak se na to dívá Církev bratrská.
  Po námitce, že je to přeci osobní názor a pohled na věc, si dovolím říci, že pan David Novák, jako předseda Rady Církve bratrské se stává chtě-nechtě autoritou s mocí a vlivem. A víme, že i moc se dá využít i zneužít. Ve Vašem případě manipulujete své ovečky do proudu, který ale není všem vlastní a příjemný. Upřímně: nechápu, proč musíte vyjadřovat jako předseda Rady CB své politické postoje. Kdo Vám k tomu dal mandát? Nevíte, že se přidáváte svým jednáním k těm, kteří rozpoutávají válku proti svatým? Copak nevíte, že i mezi křesťany jsou lidé z vesnic a myslí si něco jiného , než Vy?
  Jestli se chcete vyjádřit k politické situaci jako Církev, prosím, vydejte nějaké společné stanovisko jako Rada CB veřejně, pro média. Ale mám obavy, že i zde to nebude tak lehké, když jste členy ekumenického společenství ČR, které také není jednotné v otázce volby prezidenta.
  Je to jen názor jedné vesničanky, která se ale také těší na příchod Pána Ježíše Krista.
  Bůh Vám dej moudrost.
  Marie Novotná

  Odpověď
  • To je zajímavé, obrat „lidé z vesnic“ vidím až v tomto příspěvku. Navíc podsouváte něco, co není pravda – znám lidi ve velkém městě, kteří volili Zemana, a znám lidi na vesnici, kteří by Zemana nevolili ani za nic – v obou případech jak křesťany, tak nekřesťany. Obojí je v pořádku, i když mám samozřejmě také svůj názor, vadilo mi jen nesmyslné argumentování tím, že je ten pravý, protože podporuje Izrael, a pak nevadí, že je usvědčený lhář, který se nedokáže omluvit – uvidíme, jak se třeba zastane čínských křesťanů, když je tedy dle některých tak moc nakloněn křesťanství (třeba ano, modleme se i za to).

   Jsem rád za zveřejnění názoru pana Nováka, neberu to jako oficiální pohled CB. Považoval bych za velmi smutné, kdyby ekumenická rada prezentovala jednotné stanovisko, koho volit – lepší je napsat názory individuálních lidí, kteří jsou ochotní se sdílet, a vyzvat k tomu zúčastnit se voleb a nenechat zlo jen tak působit.

   Přece máme ukazovat na špatné věci a to nás má tím více vyburcovat k modlitbám za našeho současného prezidenta. Modleme se za něj a zároveň nemlčme, když se děje něco špatného. A příspěvek píšu jen kvůli tomu, že budu rád za další komentáře od lidí jako jsou Novák, Drápal atd. – i když třeba souhlasím jen s něčím. Vítám možnost zamyšlení se nad názorem jiných křesťanů.

   Odpověď
 3. Já ale nevyjadřuji názor CB. Vítám, že v ní jsou i voliči M. Zemana, protože CB je pro všechny. Zároveň nějaký názor mám jako člověk. Nikdy bych neradil koho volit, ale myslím, že bych neměl mlčet, když se ozývají tak zlé věci, jak tomu bylo při inauguraci. To nebylo o politice, ale vyřizování si účtů. A ono dělení na kavárnu a zbytek republiky je ve velké míře od prezidentova mluvčího. Ve skutečnosti žádná hloupá vesnice a chytrá Praha neexistuje.

  Odpověď
 4. Jarmil Kulihrach

  Osobně si myslím, že br. David Novák by se mohl dobře uplatnit jako novinář a politický komentátor. Jistě by našel své místo v politickém spektru, které představují např. Lidové nebo Hospodářské noviny, příp. Deník Referendum. Nebyl by tak citelněji omezován pasážemi Písma o podřizování se vládní moci, jejíž představitele tolik nemá rád. CB by pak mohla být viditelně apolitická, zatímco takto se může při letmém pohledu někomu jevit spíše jako jedna z levicově liberálních politických stran typu TOP 09 nebo zpolitizovaných neziskových organizací našeho polarizovaného společenského spektra.

  Odpověď
 5. Je naivní představovat si, že zde na zemi může existovat nějaký bezúhonný člověk – zvláště v politice. A stejně tak bude viditelnější a reálnější názorové rozdělení společnosti. Přání nebo idea o někom, kdo by měl mít schopnosti pro naplnění představy o odstranění názorové rozpolcenosti je také naivní. Jedním z mnoha důvodů je především ten, že o naší přítomnosti a budoucnosti již nerozhodujeme sami, ale i někdo jiný, což více či méně přijímáme jak dobrovolně, tak i povinně. To znamená, že přijímáme jak pravdy, tak i nepravdy. Poklidné doby už patří do minulosti a před námi se otevírá nový scénář světového dění, který bude nabírat stále konkrétnější podobu posledních biblických událostí. Je jistě správné hodnotit vystupování politiků z morálního a lidského hlediska, ale v pozadí jsou skryty důležitější věci, které právě ne-každý vidí nebo chce vidět. Ježíš tím skutečně bezúhonným byl a přesto jej nenáviděli …

  Odpověď
 6. „Má-li zlo triumfovat, k tomu potřebuje jediné – aby slušní lidé nedělali nic“: E. Burke
  V komentářích se často objevuje pochybnost, zda má D. Novák – z pozice svého postavení – právo publikovat své politické postoje. Má nejen právo, ale morální povinnost! A to zejména jako křesťan. „Komu je mnoho svěřeno, od toho bude mnoho požadováno“.
  Jistěže může mít velice dobrý náhled na situaci i „traktorista Venca“ – má-li dostatek zdravého selského rozumu (otázka je, má-li dost informací). Primárně však máme právo toto očekávat především od lidí, kteří mají přímo v popisu práce sbírat a vyhodnocovat informace – tedy intelektuálů (za to jsou také placeni). Člověku, kterému bylo svěřeno určité postavení, disponuje určitou autoritou – ale zároveň i větší odpovědností. Ve svobodné společnosti má možnost svůj názor publikovat veřejně a jeho názor bývá vnímán úměrně právě jeho postavení.
  Popperova slova o „zradě intelektuálů na lidstvu“, lze interpretovat zejména jako rezignaci na kritičnost (která je podstatou plurality a tzv. „otevřené společnosti“) a poddání se vznikající totalitě, vedené „osvícenými“ vladaři, či vůdci.
  Jestliže toto platí v obecné rovině, pak tím spíš očekávám jasné formulování názorů od pastorů, jejichž svědomí se podřizuje a zodpovídá Bohu. Jako křesťané máme zodpovědnost nejen za svůj život a svůj sbor, ale v jistém smyslu i za svůj národ (vždyť máme být „solí země“).
  Častým zdrojem nepochopení bývají otrocky doslovně (bez pochopení kontextu s celým Písmem a jeho Duchem) Pavlova slova: „Každý ať se podřizuje vládní moci, neboť není moci, leč od Boha“. Porodní báby se však odmítly podřídit faraonovu rozkazu, David byl vzbouřencem proti Saulovi (který ač dosud legálním králem, od Boha už byl zavržen) atd.
  Síla i slabost demokracie spočívá ve vůli lidu. Platí však „Vox populi vox Dei“? Hitler i naši komunisté se dostali k moci tak, že vyhráli volby. Varující hlasy rozumných nebyly dost slyšet.

  Odpověď
  • Síla a slabost demokracie nespočívá ve vůli lidu, nýbrž v jakémsi všeobecném povědomí národa osobní odpovědnosti Bohu. Demokracie stojí a padá na přijetí nebo odmítnutí základních biblických hodnot. To je dnes vidět všude na světě. Nejde o snahu budovat nějaký „křesťanský národ“, vůbec ne. Ale všeobecné povědomí Boha v národě je základem zdraví národa.
   Problém s články tohoto druhu vidím dvojí : jednak mi není jasné, jestli je to slovo k Církvi nebo slovo k národu, a s tím je spojeno i určité nepochopení správného využití médií. To se dnes učíme všichni všude ve světě, protože už to není jen tisk a rozhlas a televize, ale také Facebook a Twitter, Instagram, Blog, atd. Ne všechno se hodí do každého média.
   A závěrem, SZ proroci museli mít odvahu říkat králům nepříjemné věci tváří v tvář. A v písmech NZ nečtu nic moc o tom, že by apoštolové kritizovali společensko-politické zřízení. Šlo jim o zdravou Církev, která je pak sama o sobě svou existencí a důsledným životem víry nejúčinnějším oslovením národa.

   Odpověď
   • Karel Konečný

    K tomuto Vašemu komentáři pane Otakare Vožehu mohu uvést názor Tomáše Petráčka z jeho knihy:
    Církev bez prosazování přikázání lásky v konkrétních sociálních, politických a hospodářských otázkách hraje roli pouhé vládní ideologie zajišťující a legitimizující stávající uspořádání společnosti.

    Odpověď
    • S prominutím a s úctou, slova toho pana Petráčka jsou nesmysl. Jak kdysi dávno napsal známý teolog Miroslav Volf : „Církev musí především zůstat Církví“. Jakákoli církevní snaha o „prosazování“ čehokoli v jakékoli společnosti je slepá ulička a ztráta času.

     Odpověď
     • Karel Konečný

      Teolog Miroslav Volf je pacifista a jeho zajímá jak se stát pacifistou. To není cesta pro církev, protože církev žije ve světě a pro ní je důležité jak žít s druhými lidmi ve společnosti. Tady je pak základem to dvojí přikázání lásky, které zmiňuje Tomáš Petráček. (Tomáš Petráček je docent, který vyučuje na Univerzitě Karlově a Univerzitě Hradec Králové.)

    • Karel Konečný : Církev žije ve světě, ale není ze světa. Její Hlavou, jejím Pánem je Ježíš Kristus a společnost jí nebude nijak diktovat, jak se má chovat. Paradox je v tom, že čím je Církev více Církví, tím silnější má vliv na společnost, na národ. Láska je pro věřícího samozřejmostí, ale nikoli naivita.

     Odpověď
     • Karel Konečný

      Děkuji za odpověď. Já Vám rozumím. Určitě záleží na tom co za naivitu považujeme nebo jak to označení zneužijeme. Píšete láska je pro věřícího samozřejmostí, myslím lásku jako službu druhému člověku, ale je i hodně pokrytectví, když znáte postoje lidí.

  • Budoucí král David se choval ke králi Saulovi,který ho chtěl zabít,s respektem,úctou, jako Bohem pomazanému.Pokud by chtěl jednat „spravedlivě“,měl možnost Saula zabít taky.Ale větší váhu u Davida bylo to,co o chování k vládcům nařídil Bůh,ať byli jakkoli vedle.

   Odpověď
   • Pokud mi vládce bude někoho nutit zabít jako to dělal Hitler,poslechnu raději Boha. Ale představa,že celou dobu prezidentování pana Zemana budu stále číst jeho,každého dne se prodlužující seznam hříchů,to mě netěší. Kdyby se čas věnovaný obžalobě a modlitbě prohodil,asi by to mělo příznivější dopad.

    Odpověď
 7. Stoprocentně souhlasím, pane Broži. Pan Novák má povinnost se vzepřít Zemanovi, který ho nutí vraždit novorozence a v opilosti po něm háže kopím. Přesto jsem netušil, že jako intelektuál je za to placen.

  Odpověď
  • Pan Novák má povinnost nemlčet, když se komunisté a jejich podporovatelé derou k moci. Když je snaha likvidovat některá svobodná média. Když zbabělí politici odmítnou dát křesťanům z Číny azyl. Naopak má mlčet k tomu, jaké strany volit.

   Odpověď
   • Pan Novak by měl mít moudrost dospělého křesťana a neplést se do politiky, které nerozumí, nebo rozumí jen částečně . Svým pohledem na prezidenta provokuje druhou stranu a také křesťany, kteří mají jiný názor. Osobně z Vašeho příspěvku necítím touhu po pokoji. Zřejmě si neuvědomujete, ze situace i v naši zemi je dnes “ na hraně“. Opakuji: jako představitel církve , byste se měl zdržet podobných soudů. Vím o několika případech, kdy při posledních volbách opustilo církev několik křesťanů, pravé proto, ze kazatel ne moudře propagoval koho bude volit. Ne všechny ovečky jsou statečné aby se postavily autoritě, ale biblický“poslušné“ za cenu pokojného soužití.

    Odpověď
    • Jenže tento článek nebyl určen pro křesťanská média, ale IDnes, kde ho publikovali. Kdo si pak článek převezme nemohu ovlivnit.

     Odpověď
 8. Marie Frydrychová

  Když čtu všechny ty komentáře, nemohu se zbavit dojmu, že současné české církvi začíná chybět pronásledováni , které je nejlepším prubiřským kamenem skutečného následovaní Pána Ježiše.
  Ale nebojte se, bratŕi a sestry!
  Ještě svobodně zvolíme pár takových politiků, jaké jsme v poslední době zvolili a pronásledováni přijde na to šup.
  A pak se ukáže velmi rychle kdo je kdo.
  Kéž nám všem dá Pán sílu, abychom vydrželi až do konce.
  Marie Frydrychová

  Odpověď
 9. Kostky jsou vrženy, prezident byl zvolen. Inaugurační projev jsem neviděl, neslyšel, ale asi bych i věřil v jeho hrubost. Přesto si kladu otázku o smyslu komentáře: Změní pozitivně něco? Těžko. Zato jistě prohlubuje příkop sváru mezi příznivci a odpůrci M.Z. Chceme to?

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář