Denní zamyšlení čtvrtek 11. dubna

Hospodin je dobrotivý, přímý, proto ukazuje hříšným cestu.
Ž 25,8

Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát?“ Ježíš mu odpověděl: „Pravím ti, ne sedmkrát, ale až sedmdesátkrát sedmkrát.“
Mt 18,21-22

V Božím charakteru se spojuje láska a přímost. Bůh je láska a jeho milování tebe nemá hranic. Cílem dvou, kteří se mají rádi, je, aby si byli blízko, aby si rozuměli a byli v harmonii. Cílem Boží lásky k tobě je plné přebývání ve tvém životě v porozumění. Jen Boží čistota naráží na naši pokřivenost. Jsme tak pokřiveni, že ani nevidíme, že jsme pokřiveni. A proto nám hříšným dobrotivost Boží ukazuje cestu. Duchovní růst znamená, že více vidíme svou porušenost a ještě více Boží nádheru a milování. Nechme se dnes vzít Bohem za ruku a dovolme mu, aby nám ukázal naši cestu jeho očima.
Můj milý Bože, smiluj se nade mnou hříšným, odpusť mi mé zalíbení ve tmě. Nauč mě pokřiveného rozumět tvé přímosti a světlu.

Jr 15,15-21 * Mt 26,36-46

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář