Denní zamyšlení něděle 12. května

Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají.
Na 1,7

Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých. Jsme bezradni, ale nejsme v koncích.
2K 4,8

Útěšná slova prorokova o Boží ochraně rozhodně nesmí být považována za lacinou útěchu. A už vůbec ne za knížecí radu. Mužové (i ženy!) Boží vždy nesli úděl svého lidu v dobrém i zlém. Někdy si i stýskali, ba hořekovali. Jejich Pán, ten, který je povolal do služby svědeckého slova, je přitom rozhodně nešetřil. Právě ten, kdo nese tíhu dne, dobře ví, co říká a proč to říká – Boží záštita mívá často velmi zvláštní, ba někdy i tajemnou povahu. Chodit po Božích stezkách a držet se jeho příkazů rozhodně není úkol pro neotužilce a naivky.
Bože, ty mne znáš líp než já sám sebe a víš, co unesu. Prosím, ať vidím naději i tam, kde se stmívá.

J 15,1-8 * Sk 17,22-34 * Ž 103

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář