Denní zamyšlení neděle 17. května

Nechť nakloní naše srdce k sobě, abychom chodili po všech jeho cestách.
1Kr 8,58

Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky.
Ko 2,6–7

Požehnání Šalomounovo ještě pokračuje: „… chodili po všech jeho cestách a dodržovali jeho přikázání, nařízení a práva.“
Každá říše starověku i novověku měla své jasně dané zákony, které museli obyvatelé dodržovat. Stejně tomu je i v dnešní době. Dokonce i demokratické státy mohou fungovat pouze proto, že mají jasně definováno, co je možné a co možné již není. Mnozí se diví, ale i Boží království má svá přikázání, nařízení a práva. Jsou zjevením Boží vůle a ukazatelem cesty. Bez dodržování Božích pravidel člověk zabloudí a nikam nedojde.
Nebeský Otče, modlíme se za svá srdce, nakloň je k sobě, abychom chodili po tvých cestách.

L 11,1–13 * 1Tm 2,1–6a * Ž 92

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář