Denní zamyšlení neděle 4. prosince

Jako pastýř shledává své stádo, když se mu ovce zatoulaly, tak vyhledám své ovce.
Ez 34,12 (B21)

Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.
J 10,11

Možná máme jako křesťané někdy dojem, že jsme to hlavně my, kdo se snaží přibližovat se k Bohu. Kdo zápasí o víru. Kdo se snaží bojovat ten dobrý boj víry a zachovat si lásku ke Kristu uprostřed těžké doby mnohých pokušení. Opak je ale pravdou. Je to Ježíš sám, kdo nás vždy jako první hledá a usiluje o nás. My jsme jako ovce. Moji prarodiče z obou stran mají ovce, a proto vím, že ovce nejsou moc moudrá a uvědomělá zvířata. Když mají možnost, rády se zatoulají od domova. Pak je vždycky třeba je hledat. A ten, kdo se nejvíce staral a snažil se je najít, nebyly ovce, ale pastýř – dědeček nebo táta. Milý příteli, věz, že Pán Ježíš je vždycky ten první, kdo usiluje o tvůj vztah s ním. Kdo touží, abys mu byl blízko, když se od něj vzdálíš nebo upadneš do hříchu. On tě vždycky hledá a volá tě jménem.
Pane, táhni mě za sebou víc.

L 21,25–33 * Jk 5,7–11 * Iz 63,15–64,3

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář