Denní zamyšlení neděle 7. července

Hledejte Hospodina, všichni pokorní země, kdo jednáte podle jeho práva. Hledejte spravedlnost, hledejte pokoru.
Sf 2,3

Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
Mt 5,6

Na mou kamarádku ušil lichvář tuhle habaďůru: zkopíroval její podpis na smyšlenou smlouvu o půjčce mnoha peněz. Jasný případ. Soud musí uznat, že se jedná o padělek. Jasná výhra. I soudy jsou však podplatitelné. Soud prohlásil fiktivní smlouvu za pravou. Kamarádka bude ještě dlouho „dluh“ splácet. Mohla by zatrpknout, usídlit se ve své křivdě a celý život si hýčkat tuto nespravedlnost, jež se jí stala. Naštěstí je věřící. Tedy věří, že neprávo a nespravedlnost na tomto světě nemá poslední slovo, i když to tak teď může vypadat. Věří, že je tu nepodplatitelný Soudce, který se její pře ujímá. A já spolu s ní věřím, že její touha po spravedlnosti bude nasycena.
Milý Bože, děkuji ti, že se už nemusíme sami před ostatními ospravedlňovat. Děkujeme, že za nás a s námi bojuješ.

L 15,1-3.11b-32 * 1Tm 1,12-17 * Ž 112

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář