Denní zamyšlení pátek 12. července

Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třebaže má je celá země.
Ex 19,5

Bůh nás spasil a povolal svatým povoláním ne pro naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a z milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy.
2Tm 1,9

Na Boží výzvu k poslouchání a dodržování smlouvy reagují Izraelci jednomyslně: „Budeme dělat všechno, co nám Hospodin uložil.“ Tato jejich reakce je spontánní, plná nadšení a vděčnosti, ale bez pevného základu, neboť vlastně ještě nevědí, co od nich Hospodin bude chtít. Mojžíše totiž výstup na horu pro Desatero teprve čeká. A když se vrátí, všechno je špatně. Mezitím si postavili zlaté tele. A přesto je Boží milost tak veliká, že Izraelci zůstávají „zvláštním Božím vlastnictvím jako žádný jiný lid“.
I my někdy Pánu Bohu můžeme z radosti a nadšení naslibovat hory doly, a potom na to v realitě našich běžných starostí zapomeneme. A přesto i my máme naději, že skrze Ježíše Krista zůstaneme zvláštním Božím vlastnictvím.
Hospodine, uč nás skutečně ti naslouchat a dodržovat tvou smlouvu.

Ga 3,6-14 * Jk 5,7-12

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář