Denní zamyšlení pondělí 15. května

Ty mně, Hospodine, neodepřeš svoje slitování. Kéž mě stále opatruje tvoje milosrdenství a věrnost!
Ž 40,12

Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní.
1Te 5,23-24

Ne nadarmo se říká: V nouzi nejvyšší je nám Pán Bůh nejbližší. Lidský život je těžký, má svá propadliště i úskalí. Ztráta milované osoby, smrtelná nemoc, války, živelní pohromy, to všechno se nás bytostně dotýká. Ale Písmo nás utvrzuje v tom, že Bůh je přítomen vždy. Byl přítomen v gulazích, byl přítomen v táborech smrti v době holocaustu, byl přítomen na Golgotě na kříži. Bůh nám neodepírá své slitování, je milosrdný a věrný. Pohleďme na Krista na kříži a ptejme se, zda nás opustil. Vždyť on šel za nás všechny na smrt, on se obětoval a vzal tíhu světa na svá bedra. V Bohu je naše naděje, že každé utrpení jednou pomine a jeho věrnost trvá navěky.
Všemocný Bože, prosíme tě za všechny trpící, prosíme za slzy a bolest světa, dej svému stvoření úlevu a požehnání.

Ex 15,(1-11)19-21 * Sk 1,1-14

Zdroj: Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář