Denní zamyšlení pondělí 7. ledna

Budu je tříbit a budu zkoumat.
Jr 9,6

Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce. Když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.
Jk 1,12

Prorok Jeremjáš mluví do situace hříšného Izraele, který zapomněl na Boha. Jenže aplikuje Hospodin princip kolektivní viny? Zhřešil-li celý lid, zhřešil skutečně i jeden každý z lidu? Krása Bible (a biblických jazyků) je v tom, že příliš nerozlišují mezi pokušením a zkouškou. Kde jeden padne, druhý vyvázne… Kde jeden zhřeší, druhý se osvědčí… Důležité je vědět, že (nejen!) ve zlém je se mnou Hospodin, že o mně (nejen!) ví a že mě má rád. Dokud tohle vím, jde o zkoušku víry, nikoli o pokušení. Nevím-li to, již jsem v pokušení padl.
Sem míří i novozákonní blahoslavenství, vždyť se zakládá jen na Boží lásce k nám.
Pane, dej nám ve zkouškách pevně stát, ježto nás máš tuze rád!

1J 3,1-6 * Gn 2,18-25

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení 

Tags:

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář