Denní zamyšlení pondělí 8. dubna

Má duše vyhlíží Panovníka víc než strážní jitro.
Ž 130,6

Ale vy, milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v Duchu svatém, uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista.
Ju 20-21

Kdo někdy držel noční hlídku, třeba jen na skautském táboře, ví, že snad nikde se čas tak nevleče. V tichu a tmě a neustálé ostražitosti se zdá, že ručičky na hodinách jdou rychlostí hlemýždě. Když člověk takhle prožívá mezidobí, než se Bůh ozve, o to větší je radost, když se zjeví se svou mocí. Ale čekáme takhle na Boha? Vyžaduje to jistotu, že jitro přijde. Jistotu, že hlídka v určitou hodinu skončí. V tomto světě máme soužení a někdy se zdá, že nemá cenu čekat. Ale tak jako na hlídce, úsvit se nepozdrží tím, že se nám každá minuta zdá nekonečná. Přijde ve svůj čas, jak jej Bůh určil. Boží moc přichází, rozzáří zemi a doba temna skončí. Mějme vytrvalost a dočkáme se.
Milý Pane, přijď se svou mocí a dej, ať je v mezidobí naše víra pevná a silná.

Ef 2,11-16 * Mt 26,1-16

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář