Denní zamyšlení pondělí 8. srpna

Bude mu dáno jméno: Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje.
Iz 9,5

Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.
1J 4,16

Bůh se chce i v našem životě projevit jako divuplný (ohromující) rádce. Tváří v tvář všem obtížím chce být zdrojem naší odvahy, síly a vytrvalosti. Chce nás pro druhé učinit znamením, že život každého člověka byl vždy jeho věčným záměrem a přáním. Chce v nás mít uprostřed všech nepokojů a válek tvůrce pokoje a smíření. Božím nezměnitelným záměrem je Boží království – tedy lidstvo, které přijímá vládu Boží lásky. Lásky, kterou Bůh plně projevil ve svém milovaném Synu. Tak tomu říkám program pro dnešní den! Poddejme se ve všem Boží lásce. To ostatní se už nějak poddá.
Nebeský Otče, prosím, pomoz mi dnes vnímat velikost tvé lásky ke mně i ke všem lidem, abych se nebál být ti plně k dispozici.

Mt 7,7–12 * J 9,24–34

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář