Denní zamyšlení sobota 23. května

Hleď, dnes vám předkládám požehnání i zlořečení: požehnání, když budete poslouchat příkazy Hospodina, svého Boha, které já vám dnes přikazuji, a zlořečení, když nebudete poslouchat příkazy Hospodina, svého Boha.
Dt 11,26–28

Váš Pán je Kristus, jemu sloužíte. Kdo se dopouští křivdy, dostane za to odplatu. Náš Pán nikomu nestraní.
Ko 3,24–25

Zkus si přečíst ten text ještě jednou. Zapomeň, že ho znáš, že čteš Bibli denně. Čti, jako by to bylo poprvé. V podobné situaci byl král Jóšijáš, když mu předčítali Deuteronomium. Svitek, který nalezli při opravě chrámu. Nic víc se nenašlo. Taková byla tehdy situace v Izraeli. Neměli Boží slovo. Chyběla Boží norma a podle toho to vypadalo v chrámu i v celé zemi. Nalezené Boží slovo se dotklo králova srdce. Podíval se kolem sebe, srovnal stav svého lidu s Božím slovem a viděl, že jsou pod prokletím, protože Boha neposlouchají, a on toužil po požehnání. Proto začal jednat a zemi vyčistil od všech model a Izrael nově uzavřel smlouvu se svým Bohem. Tak působí Boží slovo i dnes, když ho vezmeme vážně. Když vezmeme za slovo samotného Boha.
Pane, buď nám milostiv pro Pána Ježíše Krista. Pomoz nám odhalit tajemství požehnání.

Zj 4,1–11 * Tm 6,1–10

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář