Denní zamyšlení sobota 7. října

A bude světlo bledé luny jako světlo žárného slunka a světlo slunka bude sedmkrát větší, jako světlo sedmi dnů, v den, kdy Hospodin ováže zlomeniny svého lidu a rány jemu zasazené uzdraví.
Iz 30,26

Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.
Zj 21,3-4

Bůh milující člověka je zároveň Bohem spravedlivým. Miluje hříšníka a zároveň nenávidí hřích. Nemůže hřešícímu žehnat, ale dává mu možnost obrátit se k němu. Nevěřící hříšník ve svém pokání dochází nejen odpuštění, ale i přijetí Bohem. Bůh mluví o tomto obratu jako o novém životě, kdy je všechno alespoň sedmkrát lepší. A nejde pouze o přijetí Bohem, Bůh mluví dokonce o přebývání mezi věřícími lidmi. Pán Ježíš přinesl na zem Boží zvěst o tom, že Bůh chce bydlet v každém věřícím člověku osobně. To je největší požehnání, jaké může být! Milující Bůh v nás a my v něm.

Děkujeme ti, milující Bože, za možnost odpuštění a spasení. Děkujeme ti, Pane Ježíši Kriste, za nádherný život s tebou a za mnohokrát nádhernější život v nebi.

Ř 4,18-25 * L 15,11-32

Zdroj: Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Kategorie: Denní zamyšlení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář