Denní zamyšlení středa 1. července

Může se někdo skrýt ve skrýších a já ho neuvidím? je výrok Hospodinův. Nenaplňuji snad nebe i zemi? je výrok Hospodinův.
Jr 23,24

Kdo však miluje Boha, je od něho poznán.
1K 8,3

Náš Bůh není omezen časem ani prostorem, ví o všem. Možná nás v této souvislosti napadnou slova žalmisty: „Zamířím-li k nebi, jsi tam, a když si ustelu v podsvětí, také tam budeš.“ I kdybychom chtěli někam uprchnout, nejde to. Můžeme se cítit stísněni a obklíčeni. Pobývat ve výkladní skříni není nikomu příjemné. Chráníme si své soukromí a jen tak někomu je nechceme poodhalit. Ale Pán Bůh není jen tak někdo. Ve své moci není proti nám, ale pro nás. Není pronásledovatelem, ale zachráncem. Ví, co nám prospívá a co škodí. Jestliže je slovo o Boží vševědoucnosti pro někoho strašákem, pro nás křesťany by mělo být radostnou zprávou. Ten, který se k nám v Ježíši Kristu sklonil, o nás ví.
Pane Bože, prosíme tě, abychom nikdy nepochybovali o tvé lásce a nezarmucovali tak tvé drahé srdce.

Mi 7,7–9.18–20 * 1Kr 12,1–19

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář