Duchovní v Číně musí podporovat vedení komunistické strany

Čína zavedla nová pravidla týkající se duchovenstva, která je nutí, aby „podporovali vedení komunistické strany“.

Christian Solidarity Worldwide (CSW) vyjádřila znepokojení nad novými pravidly a uvedla, že v praxi to pravděpodobně bude znamenat zákaz jakékoli kritiky komunistické strany. Duchovenstvo rovněž nesmí „ohrožovat národní bezpečnost“ nebo „být ovládáno zahraničními silami“.

Související – Report: V Číně v roce 2020 došlo k masivnímu pronásledování křesťanů

Vedoucí představitelé církve smějí zůstat ve funkci po dobu tří až pěti let. Po uplynutí této doby musí znovu předložit úřadům své osobní údaje, aby se mohli znovu ucházet o službu v církvi.

CSW se obává, že úřady mohou odmítnout znovu zaregistrovat ty členy církve, kteří kritizovali politiku Pekingu.

Podle Christian Today nové zákony upravují, že katoličtí biskupové musí být vysvěceni čínskou katolickou biskupskou konferencí schválenou státem.

Předpisy „nepřímo tvrdí, že volby katolických biskupů proběhnou podle státem schváleného systému. Vatikán a papež František v něm nebudou mít žádnou roli“.

„Je to v rozporu s cíli čínsko-vatikánské dohody o jmenování katolických biskupů, která byla podepsána v září 2018,“ informuje dále Christian Today. Nová opatření vydal čínský státní orgán pro náboženské záležitosti a v platnost vstoupily 1. května.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Právník pracující v oblasti lidských práv řekl CSW, že opatření jsou „další zbraní ve výzbroji čínských úřadů k omezení nebo dalšímu pronásledování náboženských skupin“. Čínský pastor poznamenal: „Sinizace náboženství je ve skutečnosti stranizace náboženství a nakonec bude existovat pouze ČKS a žádná jiná náboženská víra.“

Prezident zakladatel CSW Mervyn Thomas vyzývá čínskou vládu, aby chránila právo na svobodu náboženského vyznání nebo přesvědčení pro všechny své občany.

„Tato nařízení mají dopad na svobodu náboženského vyznání nebo přesvědčení v Číně. Náboženské komunity v celé zemi čelí rostoucímu tlaku, aby se přizpůsobily stranické verzi náboženské praxe. Kde církve a další komunity tomuto tlaku odolávaly, čelili jejich lídři obtěžování, vyhrožování a dokonce i trestům odnětí svobody.“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 4. května 2021 Foto: Facebook – vězněný pastor Wang I

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář