Duka požehná Mariánský sloup, sejdou se i jeho odpůrci

Praha – Mariánský sloup, který po sto letech znovu stojí na Staroměstském náměstí v Praze, se v sobotu stane středem pozornosti jeho zastánců i odpůrců. Na slavnost Nanebevzetí Panny Marie, což je jeden z nejdůležitějších katolických svátků, napodobeninu sloupu v poledne požehná pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. V 10:00 se na náměstí sejdou ti, kterým se znovuinstalace sloupu ve veřejném prostoru nelíbí. V tomto týdnu se ještě veřejnosti představí dvě knížky, které historii spojenou se staroměstským mariánským sloupem přibližují.

Duka od 10:00 povede v Týnském chrámu bohoslužbu, po níž sloupu požehná. Slavnost začne již 14. srpna ve Staré Boleslavi, kde se od 18:00 v tamní bazilice Nanebevzetí Panny Marie uskuteční mariánské nešpory.

„Tyto mariánské sloupy byly vždy symbolem ochrany nejen před válečným nebezpečím, ale také ochrany před nebezpečím zhoubných infekčních nemocí,“ uvedl Duka při příležitosti vztyčení sloupu počátkem června v reakci na koronavirovou pandemii.

V sobotu 15. srpna má v 10:00 začít protest, který chce prezentovat Staroměstské náměstí jako sekulární veřejný prostor. Na svém facebookuo tom informoval europoslanec Jan Zahradil. „Svěcení takzvaného Mariánského sloupu kardinálem Dukou 15. 8. jasně ukazuje, že primárně nešlo o obnovu historické památky, ale o triumfální instalaci symbolu jedné konkrétní církve na významném veřejném místě,“ uvedl Zahradil (ODS).

Mariánské sloupy se zpodobněním Panny Marie se vztyčují již tisíc let jako děkovné a pamětní, často jako připomínka tragických událostí, válek případně morové epidemie. V centru Prahy nechal sloup postavit habsburský císař Ferdinand III. v roce 1650 jako poděkování Panně Marii za obhájení Prahy před švédskými vojsky v roce 1648. Do 19. století se u něj konávaly pobožnosti a procesí.

Po vzniku republiky byl v listopadu 1918 na protest proti habsburské monarchii stržen davem. Sloup vysoký téměř 16 metrů se svými rozměry a umístěním sloužil sochaři Ladislavu Šalounovi pro kompozici pomníku Jana Husa, který je nízký a plochý a vytvářel tak protiklad k vysokému sloupu. Díla se podle některých názorů vyvažovala i ideologicky. Šalounův pomník byl odhalen roku 1915, k pětistému výročí Husova upálení.

Snahy po obnovení sloupu zaznívaly hned po jeho zborcení, silnější pokusy začaly po roce 1989. Ze sloupu se dochovalo jen pár částí, které jsou v Lapidáriu Národního muzea. Sochař a restaurátor Petr Váňa navzdory dlouhodobě zamítavým postojům Prahy k obnově sloupu na napodobenině sochy a soklu 23 let pracoval. Zastánci obnovy považují dílo za symbol a vzpomínku na obránce Prahy za třicetileté války a významné barokní umělecké dílo. Podle odpůrců jde o symbol habsburské nadvlády a netolerantní rekatolizace země.

K problému kolem Mariánskému sloupu se minulý rok vyjádřil v otevřeném dopisu kardinálu Dukovi dlouholetý předseda Ekumenické rady církví Pavel Černý. Ve svém prohlášení apeloval na dobré ekumenické vztahy, které by postavením repliky sloupu mohly být narušeny.

„Pokud bude dál prosazována obnova sloupu, porostou na obou stranách bariéry emoce a budou přibývat zranění. Mariánský sloup několik metrů od popraviště je pro mnohé z nás skandálním symbolem, ze kterého nelze oddiskutovat, že blahoslavená Marie zapichuje draka, kterým jsme míněni my protestanté jako heretici, a podobně i andělé na podstavci zabíjejí svými kopími nás, heretiky a potomky kališníků, Jednoty bratrské, luterány a kalvinisty,“ napsal v dopisu Černý.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: ČTK Datum: 10. srpna 2020 Foto: Cirkev.cz – Mariánský sloup

Tags: ,,

12 Komentáře

 1. Kamil Skočdopole

  Doufejme, že ERC překoná svoji xenofobii a požehnání se zúčastní také. Mohla by se konat i společná ekumenická modlitba za duše popravených českých pánů a zástupné vyznání hříchů za druhou pražskou defenestraci. Následovat pak může i díkuvzdání za velké vítězství křesťanstva v bitvě na Bílé hoře.

  Odpověď
  • Martin Hambálek

   Takto pojatý model ekumenického soužití mi připomíná Werichovu chrakteristiku soužití manželského: „Původní rozdílné názory se stále více a více sbližují, až její nabydou vrchu….“ (Kdo má uši k slyšení, slyš.)
   Ještěže mám spoustu přátel-bratrů-sester organizovaných jak katolicky tak nekatolicky – kteří jsou úplně normální. S nimi jde o skutečnou ekumenu.

   Odpověď
   • Kamil Skočdopole

    Ekumenismus ale není možné chápat rovnostářsky. Existuje zde jedna jediná církev vedena Petrovým nástupcem s dvoutisíciletou tradicí a vedle toho stovky malých, neustále se dělících sektiček, kde by každá z nich chtěla stejnou pozici a stejnou váhu svého hlasu. To je podobné, jako kdyby v EU chtěly mít malé a nové, nedávno vzniklé státečky stejnou pozici, jako Německo, které vede Evropu již staletí. Někteří křesťané zde promeškali svou jedinečnou příležitost mlčet.

    Odpověď
    • Martin Hambálek

     Potvrzujete jen to, co jsem parafrázoval v předchozím příspěvku… Dnes je obzvlášť zřejmé, že ta „jediná církev vedena Petrovým nástupcem s dvoutisíciletou tradicí“ je vlastně rozdrobena na stejné stovky nejrůznějších řádů, směrů, hnutí, názorů a že ani ten tzv. Petrův nástupce není pro katolíky jednotící osobou, ale rozdělující – a to dokonale. Mám pár katolických přátel, jejichž výroky na adresu Františka bych se neodvážil veřejně publikovat. Ale nechci zde ani jinde rozvíjet diskuzi, která k ničemu nevede. Vždyť přece nemá smysl dokazovat, že zrovna ta moje denominace je tou jedinou pravou, podstata křesťanství není v učení církve (jakékoliv), ale v učení Ježíšově, které se snažíme s větší či menší úspěšností žít.

     Odpověď
     • Kamil Skočdopole

      Vážený pane Hambálku. Je mi upřímně líto, že zrovna Vy, který jste tolik (stejně jako pan Poborský, Drápal nebo Vaněk) pro ekumenismus vykonal, jste náhle tak netolerantní a fundamentalistický. Vždyť ještě nedávno Vaši bratři odmítali katolíky, protože se modlí ke Královně nebes, k zemřelým světcům (kteří jsou u Boha živi) nebo pro víru, že je při mši ve zpřítomněna oběť eucharistického Krista, nebo že je papež Hlavou celé církve. Vy jste správně rozpoznal, že katolíci jsou křesťané, které není třeba evangelizovat (což by byla jistě ohavnost), a tak jste společně s nimi pořádal kurz Alfa, který citlivě vzal na vědomí katolickou věrouku, nerozporoval ji a naplnil tak příkaz, aby všichni byli jedno. Ukázal jste tak celému národu, co je církev, za což Vám a Vašim kolegům patří dík! Pak i Vaše hnutí učinilo velký posun, kdy i mezi Vámi se zjevují Vaši světci, začínáte věřit v reálnou přítomnost Krista ve Večeři Pánově a dáváte velký důraz na autoritu Vašich představených (které nazýváte apoštoly), stejně jako my na autoritu biskupů (nástupců apoštolů). Výsledkem jsou mnohé konverze Vašich představitelů ke katolické církvi. Např. Ulf Ekman, Walker Hahn, Michael Harper (i když jen pravoslaví) a mnozí další. Kenneth Copeland se usmířil s papežem Františkem a již nevidí důvod pro existenci reformace. Církev založená na Petrově skále má samozřejmě svá neomylná učení, které i Vy potřebujete přijmout, i když to zatím zřejmě nevidíte. Prosím, ohlédněte se zpátky po cestě, kterou jste již ušel a nebořte (jako Pavel Černý) předem to podstatné, co ještě potřebujete (a nejenom Vy) vykonat. Tato učení spojují všechny katolíky, o nichž tak zle najednou mluvíte. V úctě, K. S.

 2. Martin Hambálek

  „Svěcení takzvaného Mariánského sloupu kardinálem Dukou 15. 8. jasně ukazuje, že primárně nešlo o obnovu historické památky, ale o triumfální instalaci symbolu jedné konkrétní církve na významném veřejném místě,“ uvedl Zahradil (ODS). —- Žel, musím s panem Zahradilem souhlasit.

  Odpověď
  • Ačkoliv obecně pana Zahradila moc nemusím, tak v tomto případě má naprostou pravdu. Jenom to trochu přehání se svým pojetím náměstí jako „sekulárního prostoru“. To by tam nesměl být Hus ani Týn.

   Dostal jsem pozvánku s programem celého obřadu „svěcení“ – a musím říci, že je mi z toho jako katolíkovi nanic. Čiší z toho klerikalismus, náboženský triumfalismus a reminiscence „zlatých časů“ sepětí trůnu a oltáře. Podle mé neověřené informace (on se o tom nechce nikdo moc bavit, pokud máte možnost ověřit, tak to sem potvrďte, prosím) dostali kněží pražské diecéze účast „befelem“ a ti, kteří s tím nesouhlasí, se snaží najít nějakou vhodnou výmluvu – asi jako když jsme se snažili ulít z 1. Máje.

   Odpověď
 3. Karel Krejčí

  Ano, ona vyzdvihovaná a velikášská církev má dvoutisíciletou tradici. Stěžejní otázkou však je, do jaké míry její dílo při Božím soudu shoří. Co by zbylo z této církve, kdyby všechny její chrámy a modly byly zbořeny? Co všechno ještě musí být přidáno, vymyšleno, postaveno a vylepšeno, když Kristova krev je nedostačující … ?

  Odpověď
 4. No tak se postavil Mariánský sloup, Tak si někde postavte sochu Luthera nebo Husa a neotravujte.
  Spíš přemýšlejte jak desétly církví a církiček a sborečků sjednotíte, když každý melete něco jiného.

  Odpověď
 5. Když se dva hádají třetí (Islám) se směje. Nedomnívám se, že socha Bohorodičky je modla. Nepochopení zdravé mariánské úcty, která není úctou k Bohu, jak se protestanté domnívají…

  Odpověď
 6. Jo, jo, je to spíše už srandovní, jak se snaží pořád někdo zdůrazňovat, že je nutné přijmout „neomylné“ učení katolické církve. Většina jiných společenství zdůrazňuje především osobu Ježíše, a mám za to, že Ježíši vůbec nevadí, když lidé nebudou vzdělaní podle konkrétního učení , ale je určitě naopak šťastný, když Ho v našem životě máme za nejlepšího přítele, který nás nikdy neopustí a je s námi neustále, v dobrém i v nepříjemnostech. Kdo tohle z lidí dokáže? Někomu k poznání Ježíše pomůže druhý člověk, někdy to dělá Bůh sám.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář