Evangelikálové se snaží zastavit rostoucí sekularismus. Vzniká Apologetické centrum Tima Kellera 

Při návštěvě modliteben ve Spojených státech se nelze ubránit dojmu, že organizované náboženství má velký problém. Ti, kteří se zabývají návštěvností kostelů, to velmi dobře vědí: Pew Research Center zjistil, že počet Američanů, kteří se označují za věřící, bude nadále klesat, zatímco počet lidí bez vyznání bude nadále růst.

Neexistuje žádný matematický model, který by křesťanství předpověděl zvrat tohoto trendu. 

Je zřejmé, že křesťanští představitelé jsou vývojem znepokojeni, zejména ti z evangelikálního proudu, jejichž hlavním cílem je šířit Boží slovo a oslovovat velké množství lidí křesťanským poselstvím.

SOUVISEJÍCÍProfesor Lennox vystoupí na konferenci s tématem o nutnosti apologetiky v dnešní době

„Jedná se o největší a nejrychlejší proměnu náboženství v americké historii,“ řekl Religion News Service Collin Hansen, ředitel redakce evangelikální skupiny Gospel Coalition, která vytváří biblický obsah pro církve. „Demografické údaje nenaznačují v blízké budoucnosti žádný pozitivní obrat.“

Tato skutečnost vedla Hansena a jeho kolegy k založení Apologetického centra Tima Kellera, nové iniciativy, jejímž cílem je pomoci pastorům a dalším křesťanským vedoucím přizpůsobit se „postkřesťanské kultuře“. Centrum, pojmenované po vlivném evangelikálním spisovateli Timu Kellerovi, zakladateli presbyteriánské církve Redeemer v New Yorku, doufá, že podpoří „novou generaci odvážných evangelistů a apologetů, kteří budou předávat neměnné evangelium měnícímu se světu“.

Hansen, autor nového životopisu o Kellerovi, shrnul výzvy, kterým církve čelí v online oznámení: „Mnozí naši spoluobčané považují křesťanství za včerejší novinku, ale také za zdroj dnešních problémů.“

Takto se na křesťanství v minulosti zdaleka nepohlíželo; přinejmenším ne ve Spojených státech a dalších západních kulturách. Ve videu oznamujícím poslání centra Keller tvrdí, že tyto kultury měly na křesťanství nejen pozitivní pohled, ale poskytovaly také základní slovní zásobu křesťanského učení spolu s pochopením pojmů, jako je hřích a spása.

V tomto kontextu „byla evangelizace pouhým spojením bodů“, řekl podle Religion News Service Keller. Pokud lidé chtěli hlubší duchovní odpovědi, jen prostě přišli do církve.

Dnešní církve se však již nemohou spoléhat na tuto kulturní podporu. „Co když je nedokážete dostat do církve?“ ptal se. Keller pokračoval: „Jak získáte lidi pro Krista v postkřesťanské společnosti? A církev nemá žádnou představu, jak to udělat.“

Autumn Ridenourová, jedna ze dvou desítek odborníků pracujících v centru, uvedla, že ji přitahuje myšlenka nabídnout „promyšlenou, na Krista zaměřenou alternativu, která zohledňuje nové kulturní problémy s hlubokou teologickou reflexí, soucitem a láskou k bližnímu“.

„Viděla jsem souvislost mezi myšlenkami Kellerova centra v jeho touze spojit různé myslitele, pastory a akademiky a mou vlastní touhou po obnově evangelia a duchovní formaci v rámci širší globální církve,“ uvedla pro RNS.

Založení centra odráží obavy evangelikálů o jejich schopnost navázat kontakt s lidmi v 21. století. Spolu s politickou polarizací, která se ještě prohloubila během Trumpova prezidentství, a s nárůstem počtu tzv. nones, kteří se nehlásí k žádnému náboženství, dochází ke ztrátě důvěry v instituce, včetně organizovaného náboženství.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 9. února 2023 Foto: Wikimedia Commons – Tim Keller

Tags: ,,,,

1 Komentář

  1. Karel Konečný

    Je to přirozený vývoj. Člověk má své lidské vlastnosti a ne nebeské, takže, když není direktivně veden, zjistí brzy falešnost ve společnosti a přestává jej to zajímat. Je to spojené se vzděláním, když budete mít lidi primitivní a hloupé tak z náboženství nebudou odcházet. Pro to potřebuje lidi s mnoha tituly i teorie, které jsou takovou Potěmkinovou vesnicí, pohádky a pak se to bude dařit. Takže lze vzdělat na univerzitách a to se děje lidi poslušné a konformní a ty nikdy nenapadne se zamýšlet nad předkládanými pravdami a vůdci.

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář