Gaines: Chcete prožít probuzení? Nemusíte mít nejlepší hudbu ani kazatele, ale pozvěte Boha 

Steve Gaines, bývalý předseda Jižních baptistů (SBC) a pastor baptistického sboru Bellevue v Memphisu ve státě Tennessee, se o probuzení začal zajímat před několika desetiletími.

V době, kdy mu bylo asi 20 let, Gaines plánoval probuzeneckou bohoslužbu a různí členové církve ho žádali, aby se modlil za účast určitých lidí, které znal.

„Modlili jsme se za lidi a prosili Boha, aby tyto lidi přivedl,“ vyprávěl dnes 66letý Gaines v rozhovoru pro The Christian Post. „A tak jsme stále říkali: ‚Modlete se za toho a toho, aby přišel do sboru‘.“

V jednu chvíli Gaines zvedl ruku a navrhl, aby se „modlili, aby to byl Bůh, kdo přijde do sboru na naše probuzení“. Společenství ztichlo a pastor pak odpověděl: „No, my víme, že přijde.“ Všichni přítomní se usmáli.

SOUVISEJÍCÍ Ženy v roli pastora, modlitba v jazycích a hřích odsuzování 

Přestože se během bohoslužby několik lidí obrátilo ke Kristu a další se připojili k církvi, Gaines řekl CP, že podle něj nešlo o „skutečné probuzení v tom smyslu, že mi to nepřipadalo jako v knize Skutků“.

Po desetiletích se Gaines touto otázkou zabývá ve své nové knize Revival: When God Comes to Church (Probuzení: Když Bůh přichází do církve), která vychází v těchto dnech. 

„Napsal jsem to proto, že jsem celý život toužil po tom, aby Bůh skutečně přišel do naší církve, a viděl jsem, jak Bůh přichází do církve. Účastnil jsem se bohoslužeb, když přišel Pán. Pastýřské práci se věnuji přes 40 let a zažil jsem období, kdy jsem viděl, jak Bůh přichází někdy na dva nebo tři roky, jak opravdu spočívá ve společenství a dělá zázračné věci.“ 

„Věřím, že to je probuzení, a věřím, že za to bychom se měli modlit.“

CP: Ve druhé kapitole jste psal o znepokojivém trendu, kdy se sbory chovají spíše jako zábavní podniky než jako svatostánky. S nedávnými lockdowny kvůli covidu prudce vzrostl počet sboru, které začaly živě přenášet své bohoslužby. Myslíte si, že tento nárůst živě přenášených bohoslužeb zhoršuje úroveň bohoslužeb?

Gaines: Nevím zda ano. Myslím, že skutečně záleží na srdci pastorů a těch, kteří bohoslužbu vedou. Myslím si, že pokud je jejich srdce vertikální a ne primárně horizontální, věřím, že to svědčí o tom, že Bůh je tím nejvyšším, který je uctíván.

Věřím, že se můžete natolik soustředit na to, abyste do svého sboru přitáhli lidi, že si neuvědomíte, že to hlavní, co musíte udělat, je dostat tam Ježíše v jeho zjevné přítomnosti. A že On přitáhne lidi do církve.

Ale věřím, že se někdy snažíme hrát divadlo. Myslím, že se chceme ujistit, že máme tu správnou hudbu, že máme ten správný styl oblékání, že máme to správné a to správné. O tom ale církev není. Církev je o tom jít za Bohem a toužit po Něm.

Pokud toužíte po Pánovi, Bůh bude přitahovat lidi. Tomu věřím z celého srdce. Věřím, že to, po čem lidé hladoví, není jen dobře zorganizovaná bohoslužba nebo něco podobného, ale hladoví po službě, která je zasvěcena Bohu. Chtějí Boží přítomnost. Někteří ani nevědí, co chtějí, a chodí od sboru ke sboru a snaží se najít to, co chtějí.

Kdykoli najdou společenství, které jde skutečně za Bohem, nemusí mít nejlepší hudbu, nemusí mít nejlepšího kazatele, nemusí mít nejlepší organizaci, nemusí mít nejlepší program, nemusí mít nejlepší budovy, nic takového. Hlavní atrakcí je Boží přítomnost, Duch svatý. A věřím, že právě to chybí v mnoha našich církevních plánech, a to zejména u bohoslužeb.

CP: Ve 4. kapitole jste uvedl několik příkladů probuzení, která se odehrála ve Starém zákoně. Proč jste se domníval, že v knize zaměřené na křesťanské probuzení je důležité ukázat i tato předkřesťanská probuzení?

Gaines: Věřím, že všechno v Bibli je určeno křesťanům. Myslím, že Starý zákon je zjevně jediná Bible, kterou měl Ježíš, a je to jediná Bible, kterou měla raná církev. Ale jsem si jistý, že studovali o probuzení ve Starém zákoně. 

Starého zákona se nezbavíte. Vím, že někteří lidé říkají: „Vždyť teď máme Nový zákon.“ To je pravda. Ale Starý zákon ukazuje na Ježíše a evangelia vyprávějí o Ježíši a epištoly o Ježíšově učení, vysvětlují to. A pak Zjevení mluví o Ježíšově příchodu, který teprve přijde. Celá Bible je tedy o Ježíši. Nemyslím si, že by byl nějaký problém včetně starozákonních probuzení. Domnívám se však, že hlavní věc, na kterou se musíme zaměřit, je to, jak v knize Skutků Duch svatý sestoupil na první křesťany a sestoupí také na nás. Kniha Skutků je hlavní knihou o probuzení v celé Bibli.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 28. května 2024 Foto: sociální síť X

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář