Je mluvení v jazycích důkaz o spasení a  měli by ho praktikovat všichni křesťané?

Je mluvení v jazycích důkaz o spasení v Ježíši Kristu a měli by ho praktikovat všichni křesťané?

Tato otázka byla položena Hanku Hanegraafu, během jeho rozhlasové show. Hanegraaf dal jasně najevo, že to, co se stalo v den Letnic, kdy Duch svatý dovolil Ježíšovým následovníkům mluvit v jazycích, jak je popsáno v knize Skutků byla „jedinečná a neopakujíci se událost“.

„Spomente si například, co se stalo ve Starém zákoně, když se lidé se snažili vynikat svým vlastním humanistickým úsilím, Bůh rozdělil jazyky tak, aby se jejich plány skončili. Na Letnicích máte zvrat toho, co se stalo s věži Babel, „řekl Hanegraaff, prezident Křesťanského výzkumného institutu.

„Je to, jako by se sjednocení uskutečnilo zázračným způsobem tak, aby evangelium mohlo jít ven k nejvzdálenějším oblastem světa, “ řekl.

Uvedl 1 Korintským 12 jako příklad, který dokazuje, že ne všichni věřící mluví v jazycích. „Tento dar není darem, který je dán všem. A i když lidé v jazycích mluví v kontextu Skutků, v 1. Korinťanům 14 nám říká, že musí existovat výklad, jinak to buduje člověka, ale nebuduje tělo „, uvedl rozhlasový hlasatel, který v loňském roce přešel z evangelikalismu na východní ortodoxii.

Prezident CRI poznamenal, že mnoho křesťanů věří, že mluvení v jazycích je darem, který Bůh dává lidem, a mají různé vysvětlení, jak se tento dar používá. „Ale říkat, že toto je důkaz o naplnění Duchem svatý,, myslím, že to jde nad rámec Písma,“ uvedl.

Profesor Craig Keener z Asbury Theological Seminary v Kentucky bol také kontaktován novinami The Christian Post ohledně této problematiky.

„Otázka, na kterou Hank Hanegraaff odpovídá v tomto případě je, zda musíte mluvit v jazycích, pokud chcete být spasen. Je zřejmé, že to je falešné učení “ řekl Keener ve čtvrtek emailu CP. Profesor souhlasil s Hanegraaffem, že to, co se stalo ve Skutcích 2, bylo „vykoupení Bábelu“ a že událost Letnic nebyla „normativní“.

 

Autor: -mn-  Zdroj: Christian Post Foto: Flickr.com, Den Letnic,

 

 

 

5 Komentáře

 1. Problém však nastává, když si uvědomíme, že to není DAR, ale PROJEV Ducha. A Duch Boží je stejný, zbývá jen otázka, jak moc mu dáváme prostor ve svých životech.

  Odpověď
 2. Zajímavé by bylo vědět, kolik z těch teoretizujících teologů má také s Duchem Svatým osobní zkušenost. Jedna věc je O BOHU číst (a brát ho jako objekt studia) a jiná S BOHEM být.
  Názory o mluvení v jazycích od člověka, který jimi nikdy nemluvil, jsou jako rady o manželství od člověka, který nikdy nebyl ženatý.

  Odpověď
 3. Bohuslav Wojnar

  Doporučuji si přečíst knihu Gift and the Giver od profesora Keenera. Popisuje tam i svou vlastní zkušenost naplnění Duchem svatým.

  Odpověď
 4. Pojďme se podívat, co na mluvení v jazycích říká Písmo, ať je jasněji:

  Mk 16:17 Tato znamení budou doprovázet TY, KTEŘÍ UVĚŘÍ: V mém jménu budou vyhánět démony, BUDOU MLUVIT NOVÝMI JAZYKY

  Sk 2:4 Všichni BYLI NAPLNĚNI DUCHEM SVATÝM A ZAČALI MLUVIT JINÝMI JAZYKY, jak jim Duch dával promlouvat.

  Sk 10:44-46 44 Ještě když Petr říkal tato slova, PADL DUCH SVATÝ NA VŠECHNY, kteří tu řeč slyšeli. 45 A věřící ze Židů, kteří přišli s Petrem, BYLI OHROMENI tím, že i na pohany byl vylit dar Ducha Svatého, 46 NEBOŤ JE SLYŠELI MLUVIT JAZYKY a velebit Boha.

  Sk 19:6 A když na ně Pavel vložil ruce, PŘIŠEL NA NĚ DUCH SVATÝ A ONI MLUVILI JAZYKY a prorokovali.

  1 Kor 12:30 Mají snad všichni dary uzdravování? MLUVÍ snad VŠICHNI JAZYKY? (skladba věty v řečtině jednoznačně vyžaduje odpověď „ne“)

  1 Kor 13:1 Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými a lásku bych neměl…

  1 Kor 14:5 CHCI, ABYSTE VŠICHNI MLUVILI JAZYKY

  1 Kor 14:18 Děkuji Bohu, že MLUVÍM JAZYKY více než vy všichni;

  1 Kor 14:4 KDO MLUVÍ JAZYKEM, BUDUJE SÁM SEBE

  1 Kor 14:2 Neboť KDO MLUVÍ JAZYKEM, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu; NIKDO MU NEROZUMÍ, duchem mluví tajemství.

  1 Kor 14:14 Neboť KDYŽ SE MODLÍM JAZYKEM, můj duch se modlí, avšak MÁ MYSL JE BEZ UŽITKU.

  1 Kor 14:23 Když by se tedy sešel celý sbor a VŠICHNI by MLUVILI JAZYKY, a vešli by prostí lidé nebo nevěřící, cožpak neřeknou, že blázníte?

  1Kor 14:26 KDYŽ SE SCHÁZÍTE, každý něco přináší – někdo píseň, někdo vyučování, někdo zjevení, NĚKDO JAZYK a někdo výklad. Ať se to všechno děje k vzájemnému posílení.
  1 Kor 14:19 ale v církvi– abych poučil i druhé– chci raději promluvit pět slov svou myslí než deset tisíc slov V JAZYKU.
  1 Kor 14:27 MLUVÍ-LI NĚKDO JAZYKEM, AŤ MLUVÍ dva nebo nejvýše tři, a to jeden po druhém, a jeden ať vykládá.
  (prostě ve veřejném mluvení jazyky musí být řád, ale obecně jej apoštol Pavel rozhodně povoluje a v žádném případě nezakazuje)
  1 Kor 14:13 Proto KDO MLUVÍ JAZYKEM, AŤ SE MODLÍ, ABY MOHL TAKÉ VYKLÁDAT.

  1 Kor 14:39 A tak, moji bratři, horlivě se snažte prorokovat a NEBRAŇTE MLUVIT JAZYKY.

  Pokusím se to shrnout:
  Mluvení v jazycích je normálním projevem naplnění Duchem Svatým. Ne každý křesťan ale v jazycích mluví a nikde není zmíněna jakákoli přímá souvislost mluvení v jazycích a spasení.
  Jazyky nejsou to nejdůležitější, nedají se např. srovnat s láskou.
  Navenek jazyky působí divně až bláznivě, protože mysl není účastna, ale je dobré, protože buduje jednotlivce a je to Duch Svatý, který je působí.
  Je třeba dát pozor na mluvení v jazycích při veřejném shromáždění – tam musí mít pravidla, především výklad., jinak působí víc škody než užitku.
  Podle apoštola Pavla by každý křesťan by měl o mluvení v jazycích usilovat a ještě více o výklad.

  Odpověď
  • Karel Konečný

   Mluvení jazyky není ovoce Ducha Svatého. Jen podle ovoce Ducha Svatého rozsoudíte co je falešné a co ne. Myslím, že mluvení jazyky je okrajová věc k čemuž panuje také značná skepse a je neoprávněně zdůrazňováno. Mluvení jazyky je falešný cíl věřících. Nakonec ani nevíme jakými jazyky původně tehdy mluvili, protože nejprve to byly cizí jazyky, kterým cizinci rozumněli.

   Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář