Jim Duran: Lidé zde díky přistěhovalcům prožívají mocnou vlnu Ducha svatého (rozhovor)

Stát Maine se nachází v severovýchodním cípu Spojených států. Jeho pláže, čistý vzduch, majáky lemující pobřeží Atlantického oceánu každoročně lákají spoustu turistů. Při mém pobytu jsem zde mohl poznat člověka, který svým úsměvem a ochotou vždy pomáhat si získal mé srdce a mohli jsme navázat přátelství, které trvá dodnes. Jim Duran vede místní pobočku Biblické společnosti a slouží vězňům po celém státě Maine.

 

Můžeš popsat, jak ses vlastně dostal do Biblické společnosti v Maine?

Do Biblické společnosti v Maine jsem přišel v roce 2010 po 25 letech editování a vydávání novin, včetně křesťanských novin. Bible Society of Maine hledala výkonného ředitele, který by vedl tuto službu do budoucnosti. V dokonalém načasování mě Bůh přivedl k této službě, když mě připravil a dal mi touhu oslovit lidi Božím slovem.

Nikdy bych si nepředstavoval, že bych byl v takové pozici až do mých 62 let, ale Boží načasování bylo dokonalé a viděl jsem Jeho ruku mocně pracovat v této službě za posledních devět let.

Jak vznikla Biblická společnost v státě Maine? Jaké byly její začátky?

Biblická společnost byla založena v roce 1809, ještě předtím, než se Maine oficiálně stal státem. Začalo to místními křesťanskými vůdci, kteří viděli potřebu šířit Boží slovo po celém státě.

Mnoho z prvních lídrů této služby cestovalo na koních nebo autem, aby se dostali do měst a vesnic – sdíleli Boží slovo s těmi, kteří o to měli zájem. Krátce po vzniku Biblické společnosti v Maine, otevřely další státy své vlastní pobočky.

Nakonec ve spolupráci s těmito dalšími biblickými organizacemi vzniklo to, co známe jako Americká biblická společnost. Takže malé státní biblické společnosti byly ve skutečnosti semeny, které Bůh použil ke vzniku Americké biblické společnosti.

Vím, že navštěvuješ věznice a šíříš mezi vězni Kristovu lásku. Jak se daří této Tvé službě?

Naše služba vězňům je velmi plodná. Kromě dodávek Biblí a souvisejících evangelijních traktátů a knih do zadržovacích středisek po celém státě, máme tu čest pořádat týdenní biblická studia ve vězení v Portlandu.

Ve vězení je 525 mužů a žen. Já a několik dalších služebníků každý týden navštěvujeme jednotlivě bloky a ve vězení pořádáme hodinové biblické studie. Během posledních 4 let jsem se s mnoha modlil, aby přijali Ježíše. Práce pokračuje. Ježíš řekl: „Já zbuduji svou církev“ a my věříme Božím slibům.

Maine nabídl přistěhovalcům dobré podmínky, takže ulice v Portlandu jsou plné lidí ze západní Afriky. Dělá vaše církev službu těmto lidem? Přicházejí na bohoslužby?

Portland se stal městem, kam rádi přicházejí žadatelé o azyl z Afriky – velká většina z nich jsou křesťané plní ducha Bible.

Místní církve včetně našeho First Assembly of God (letniční sbor, pozn. red.) vnímají tento příliv a vidí nárůst účasti na bohoslužbách a službě ve shromáždění. Na prvním shromáždění mnozí z naší mládeže vystupují jako dobrovolníci ve službě uctívání, audio a video techniky, vedou modlitební setkání, pouliční evangelizaci a potravinovou pomoc, abych jmenoval alespoň některé.

Vlna legálního přistěhovalectví skutečně „zapálila duchovní oheň“ v mnoha spících a bojujících sborech. Některé kongregace zažívají moc Ducha svatého jako nikdy předtím.

Nabízí váš sbor nějaké aktivity se zaměřením na imigranty?

Každé sobotní odpoledne máme shromáždění, které se skládá z lidí (90% nových přistěhovalců) s velkými krabicemi naplněné čerstvou zeleninou, ovocem, chlebem, dezerty, rybami, masem, mlékem a dalším zbožím. Ty potraviny shromažďujeme z místních supermarketů. Odhaduje se, že maloobchodní hodnota zboží v každé krabici může mít cenu až 75 dolarů nebo více. To se stává požehnáním pro ty v komunitě, kteří finančně bojují.

Přibližně 125–150 dospělých lidí každý týden navštěvuje bohoslužby spolu s třemi nebo čtyřmi dětmi… takže můžete vidět, že dopad této služby je značný.

Křesťané v Evropě se často marně snaží ovlivnit nevěřící a pomoci jim najít cestu do církve. Jaká je situace v Maine obecně mezi křesťanskými denominacemi?

Viděli jsme nějaké důkazy o tom, že církve v Maine pracují společně pro evangelium. Franklin Graham letos dvakrát navštívil Maine v důsledku spolupráce sborů, které ho sem pozvaly – jednou ve městě Augusta a jednou v Portlandu. Bylo hlášeno mnoho spasených, nejsem si však jistý tím, jak navazovat další péči o tyto nové věřící a jak je „přemístit“ do místních církví.

Jsem povzbuzen, že místní církve se zdají být více zaměřeny na modlitbu za Portland a okolní komunity. Jak sám dobře víš (tázající žil v Portlandu čtyři roky), Portland je zahalen duchovní temnotou a nemorálností, ale víme, že modlitba a Duch svatý jsou klíčem k přivedení Světla do našeho města a státu.

Nedávno jsi navštívil místo zvané Ark Encounter v Kentucky. Můžeš popsat, co to je?

V září jsme vedli skupinovou prohlídku do muzea Noemovy archy v Kentucky. Naše 40členná skupina byla v úžasu nad replikou archy a pečlivostí a přesností, kterou stavitelé potřebovali k vytvoření takové struktury.

Pokud vaši čtenáři nemohou cestovat, doporučujeme navštívit jejich webové stránky – arkencounter.com.

 

Autor: Michal Nosál  Datum: 5. října 2019  Foto: Facebook – Jim Duran

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář