Jiřina Gina Čunková: Služba smíření mezi katolíky a protestanty byla silným momentem celé akce 

Rozhovor o křesťanské akci ve Zlatých Horách. 

S jakými očekáváními jste šli do plánované akce ve Zlatých Horách? 

Modlili jsme se sedm měsíců, nepamatuju si den, kdy bychom na město nevzpomněli v modlitbě. Studovali jsme si historii města a okolí, týden, co týden jsme se s místní komunitou KS ve Zlatých Horách scházeli na ZOOM k modlitbám. Vjížděli jsme s týmem i jednotlivě z různých míst ČR do města, abychom se modlili konkrétně. Za školu, rodiny, mladé i staré, ale taky za prosperitu města. Protože víme, že i nad městy se potulují různí duchové a mocnosti a škodí lidem – alespoň apoštol Pavel ve svých dopisech zmiňuje duchovní boj, víme, že chvála, uctívání i samotná modlitba mají v Ježíšově jménu obrovskou sílu, mohou změnit duchovní klima, atmosféru. I proto kromě všeho už zmíněného jsme uspořádali den modliteb a chval na Biskupské kupě. 

SOUVISEJÍCÍTomáš Kolman: Při zakládání sboru potřebujete lidi se srdcem toužícím sdílet evangelium 

S jakou odezvou jste se setkali? Podařilo se naplnit cíle? 

Lidé ve Zlatých Horách jsou vesměs komunikativní a usměvaví lidé. Na něco takového nejsme v jiných místech, i menších, zvyklí. Nedošlo tam k žádnému incidentu. Na dětský program, na hřiště přišlo asi sto dětí plus rodiče. Lidé staří, mladí, se u hlavní pódia zastavovali, občas si sedli a poslouchali. Tím, že ve městě probíhaly souběžně další akce, nebyla taková účast, jakou bych si osobně přála, ale naši dobrovolníci byli neuvěřitelní. Celé odpoledne chodili po městě, na sídlišti mluvili s lidmi, modlili se za jejich potřeby, rozdávali knížky se svědectvími, bible, letáky, dárky – byli a jsou úžasní. Tihle pouliční evangelisté a modlitebníci přijeli z mnoha míst v ČR, Slovenska i Polska. Byli vlídní, laskaví, a věřím, že jsme i tímto ve městě zanechali dobrý dojem. Byli jsme vedením města pochváleni, za úklid prostor, kde jsme měli zázemí, a kulturní referent napsal, že dle fotek to musela být dobrá akce. Uzavřít to ale nedokážu. Stále mám před očima Zlaté Hory, stále se modlíme, aby to nebyl jen dotek, ale aby lidé mohli začít žít jinak a prožili skutečnou proměnu. To se myslím ukáže později. 

Co jste vy osobně vnímala jako vrchol celé akce? Byla nějaká část, moment, který se vás osobně dotkl? 

Momentů bylo hodně. Kázání Tomáše Kolmana, pantomima pod vedením Tomáše Pešla, rozhodní a poklidní Timothy, bratři a sestry z Polska, Ema a Jakub,… bylo by toho tolik, ale vypíchnu toto: 
Už v pátek, když jsme se sjeli z měst i národů, se mi chtělo plakat. Ještě před rokem bych ani nedokázala na mapě ukázat, kde Zlaté Hory jsou. Myslím, že to někteří z nás měli podobně. Na Slovensku naši bratři z týmu Timothy městu dlouho říkali Zlatá Hora. 😊
Tak jsme tam seděli, modlili se a druhý den to bylo jak na mraveništi. V podstatě jsme nemuseli nikomu nic říkat. Každý dělal to, pro co se v srdci předem rozhodl a každý byl neskutečně zapálený pro věc. Mezi námi bylo 12 pastorů a vedoucích různých církví – ti přijeli, aby sloužili ve Zlatých Horách. To přece musel způsobit Duch svatý. Jen jsem průběžně pozorovala ten cvrkot a říkala si: Pane, tohle je skutečně Tělo v pohybu. 

SOUVISEJÍCÍ – Člověk má k druhému přistupovat s úctou, láskou a s rovnými šancemi

Na akci jste se chtěli modlit a poděkovat lidem v dané lokalitě. Jak byla tato iniciativa přijata? 

Ano, chtěli, ale nakonec jsme to neudělali. Pan starosta se s námi měl setkat, ale v poslední chvíli odmítl. Další lidé z vedení města odjeli na jinou akci nebo dovolenou. Domnívám se, že vztahy nejsou ještě tak vybudované a možná panuje obava z podobných akcí. Nemalou roli hraje také nesoulad mezi místní katolickou a protestantskou církví. Proto jsem byla ráda, že součástí týmu byl také Pavol Strežo, katolík s dobrou pověstí, muž, který koná službu smíření. Na konci vyzval vedoucí církví i organizací k modlitbě a omlouval se za katolickou církev, za aroganci, povýšenost atd… a to samé učinil za protestanty Dan Drápal – KS Zlaté Hory. Byl to silný moment. 

Máte už plány na další podobnou akci do budoucnosti?  

Spoustu nápadů😊 Teď ale odpočíváme, chystáme se pobýt s křesťany na různých konferencích, festivalech. Ve Zlatých Horách, v Krnově a Kopřivnici chystáme v říjnu divadlo s příběhem Petra Jaška a koncerty. Jaké město pro příští DEN PRO? Věřím, že budeme vědět v září. Modlíme se za to. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: Michal Nosál Datum: 15. července 2023 Foto: archiv Jiřina Gina Čunková

Tags: ,,

1 Komentář

  1. Rád bych se zeptal, zda někdo neví, co si paní Čunková představuje pod pojmem „smíření“ mezi katolíky a protestanty? Pro římské katolíky to znamená návrat odloučených bratří pod autoritu římského biskupa a obnovení eucharistického společenství. Jak to chápou charismatici?

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář