John Piper / Proč je žena nazývána „slabší nádobou“?

Dnešní otázka pochází od naší posluchačky Patricie. Píše: „Dobrý den, pastore Johne, děkuji za podcast! Mám otázku. Co má apoštol na mysli, když v 1. listu Petrově 3:7 píše, že manželé mají žít se svými ženami podle poznání ‚jako se slabší nádobou‘? Co přesně znamená slabší nádoba? Slabší fyzicky, emocionálně, duchovně, nebo úplně jinak? Předem děkuji za objasnění.“


Nejprve si přečtěme verš, na který se posluchačka ptá – 1. Petrův 3:7:

Stejně muži: žijte se svými ženami [spojení „se svými ženami“ není v originálním textu, nicméně to vyplývá ze spojení „žijte s“] podle poznání jako se slabší ženskou nádobou a prokazujte jim úctu jako spoludědičkám milosti života [věřím, že se jedná o věčný život – vzhledem k tomu, jak jsou slova milost a život použity v 1. Petrově 1:3 a 1:13], aby vaše modlitby neměly překážku.

Petr tedy říká manželům: „V soužití se svými ženami uvažujte o dvou hlavních věcech, které byste měli znát“ – jinými slovy, žijte „podle poznání“. Co byste měli vědět? Za prvé: vy, manželé, jste silnější nádoba a ona je slabší nádoba. A druhou skutečností, podle níž byste měli žít, je to, že je spoludědičkou Boží slávy.

SOUVISEJÍCÍJohn Piper / Proč si Ježíš vybral Jidáše za svého učedníka?

V tomto verši se tedy chování křesťanského manžela k manželce řídí dvěma skutečnostmi: (1) žena nemá stejnou sílu jako muž a (2) má podíl na slávě jako Boží dědička. To je velmi důležité. Nemyslím si, že by se Petr dopustil nějaké chyby nebo psal nedbale.

To, že žena je slabší, představuje pro manžela jeden ze způsobů, jak ji prokazovat úctu. A to, že je spoludědičkou slávy, je další způsob, jak ji prokazovat úctu. Tyto dva způsoby projevu úcty k ženě se prolínají a vytvářejí jedinečnou křesťanskou krásu toho, co Pavel nazývá hlavou a podřízeností.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Otázka posluchačky se konkrétně týká výrazu „slabší ženská nádoba“. Tato tři slova je potřeba vysvětlit. Co znamená nádobaženská a slabší?

Nádoby na poklady

Začněme nádobou. Nejprve si všimněte, že je nazývána slabší nádobou, což znamená, že manžel je také nádobou. Máme dvě nádoby: slabší a silnější. Ona je slabší nádoba, on je ta silnější.

Skrývá se za tím pravděpodobně myšlenka, že mužský pohlavní orgán je nádoba a ženský pohlavní orgán je nějakým jiným druhem nádoby. Mužská nádoba dává a ženská nádoba přijímá. V rámci samotného pohlavního styku, kde je tělesný rozdíl mezi mužem a ženou nejzřetelnější, jsou muži i ženy vnímáni jako různé druhy nádob. Tento význam lze vidět také v 1. Tesalonickým 4:4.

Nemyslím si však, že právě to měl Petr na mysli. Nedávalo by smysl popisovat ženský pohlavní orgán jako slabší než mužský. Co by to vlastně znamenalo a jak by to ovlivnilo jejich vztah? Spíše se musíme podívat na to, co slovo nádobaznamená. Jak už zaznělo, myslím, že vyjadřovalo fyzickou odlišnost, v rámci níž se muži a ženy vzájemně doplňují, a odtud se v přeneseném smyslu užívalo pro lidské tělo jako takové. Ženské tělo i mužské tělo jsou tedy nádoby.

Svědčí o tom i text z 2. Korintským 4:7, kde Pavel po zmínce o vzácnosti slávy evangelia říká: „Tento poklad máme však v hliněných nádobách.“ Všichni křesťané tedy mají poklad evangelia v křehkých hliněných nádobách, „aby přemíra té moci byla z Boha, a ne z nás“. To neznamená, že máme evangelium ve svých genitáliích. Znamená to, že máme evangelium v sobě, ve svém těle. Naše těla jsou chrámem Ducha svatého, který v našich životech působí mocí evangelia, a naše těla jsou křehká a náchylná k rozpadu.

Výraz „nádoba“ v 1. Petrově 3:7 tedy chápu především jako označení ženského těla. „Stejně muži: žijte se svými ženami podle poznání jako se slabší ženskou nádobou.“ Znamená to: žijte s nimi jako s těmi, kdo mají slabší tělo.

Silný a slabý

Dále se podívejme na přídavné jméno ženská. V textu je uvedeno „se slabší ženskou nádobou.“ Petr chtěl tímto slovem vyjádřit obecné tvrzení o mužích a ženách, nikoli pouze o konkrétní ženě, s níž jste se oženili.

SOUVISEJÍCÍ – John Piper / Je moje utrpení Božím trestem za hřích?

Jinými slovy, podle Petrova chápání Bůh takto stvořil muže a ženy. Muže stvořil tak, aby měli silnější těla, a ženy slabší. To je Boží záměr. V tom zčásti spočívá ženskost.

Být ženou, až na pár výjimek, znamená být slabší než muž. Není to náhoda. Nejedná se o náhodný následek přírodního výběru nebo evoluce. Bůh to tak zamýšlel. Když se nad tím zamyslíte, vyplývají z toho dalekosáhlé důsledky, zejména pro křesťanské muže. A proto je Petr výslovně upozorňuje a říká jim: „Manželé, už to víte. Měli byste žít podle tohoto poznání. Je to součást Božího plánu pro ženu a muže. Žena má slabší tělo. Berte to jako křesťané v potaz, když přemýšlíte, jak prokazovat úctu své ženě.“

Přirozenost stvořená Bohem

Zbývá poslední slovo, na které se chci zaměřit a na které se Patricie ptala, a to slovo slabší. Jak už jsme viděli, nejvhodnější význam slova slabší je tělesně nebo fyzicky slabší.

Žijeme v kultuře, která si zoufale přeje, aby to nebyla pravda, a hledá všechny možné způsoby, jak tuto pravdu zamlžit a vyhnout se jejím důsledkům pro vztahy mezi muži a ženami. A tak se film za filmem a video za videem snaží ukázat ženy jako silné a surové a chtějí ženskou sílu povýšit na úroveň mužské. Jakákoli myšlenka, že by žena mohla s radostí vzhlížet k muži, který je silnější než ona, je odsouvána na vedlejší kolej, zlehčována, popírána nebo zesměšňována.

Žijeme v kultuře, která dělá vše pro to, aby potlačila pravdu, kterou potvrzuje historie i sama přirozenost, totiž že muži jsou obecně silnější než ženy.

Žijeme v rozporuplné společnosti. Navzdory všem snahám popřít rozdíly mezi muži a ženami je zřejmé, že:

  • na olympijských hrách ženy nesoutěží s muži v žádném sportu;
  • v profesionálním basketbalu existuje liga pro muže a liga pro ženy;
  • v profesionálním golfu existuje asociace pro muže a asociace pro ženy;
  • v profesionálním tenisu existuje jedna asociace pro muže a jedna pro ženy;
  • 98 % stavebních dělníků v Americe tvoří muži;
  • 88 % policistů v Americe tvoří muži;
  • 86 % armády tvoří muži.

I kdyby za těmito statistikami stál hříšný šovinismus, žádná z nich by se výrazně nezměnila, i kdyby tento hřích vymizel. Tyto rozdíly mají totiž původ v Božím stvoření, ne v hříchu.

Předpokládám, že Patricie je velmi přemýšlivá žena, a když říkám, že výraz slabší se vztahuje především na fyzickou slabost, jistě si uvědomuje – vzhledem k povaze moderního světa – že dnes víme, že tělo zahrnuje mozek a hormonální systém. A rozdíly v těchto tělesných orgánech a systémech vytvářejí rozdíly mezi muži a ženami nejen v oblasti svalstva, ale i v jiných ohledech. Stačí do Googlu zadat: Jaký je rozdíl mezi mužským a ženským mozkem? Najdete tucty vědeckých studií, které za posledních dvacet let přinesly úžasné objevy. Při zpracování tohoto rozsáhlého tématu se však musíme někde zastavit, a tak mi dovolte, abych to uzavřel.

Boží dědička

Zaměřme se na to, co apoštol Petr považuje za nejdůležitější. Zaměřuje na to, jak mají křesťanští manželé žít se svými ženami a prokazovat jim úctu. Říká:

Manželé, mějte na zřeteli toto poznání a věnujte mu svou pozornost: jako křesťanský manžel nesete odpovědnost a máte větší sílu, abyste svou ženu chránili, zaopatřovali a vedli ji navzdory hrozbám a výzvám života. Pamatujte, že máte po svém boku spoludědičku věčného života, úchvatně slavnou lidskou bytost, která bude zářit „jako slunce v království [vašeho] Otce“ (Matouš 13:43) a která v budoucím věku nebude vaší manželkou, protože v něm nebude existovat manželství (Matouš 22:30), ale bude stát v zářivé slávě před Králem králů.

A tak, muži, spojte svou starostlivou, ochranitelskou a vůdčí sílu s úžasem, že můžete dočasně žít s Boží dědičkou věčného života.


Tento podcast vznik ve spolupráci s Desiring God.

Zdroj: blog.didasko.cz Datum: 7. června 2022 Foto: CC Search – John Piper

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář