John Piper říká, že ženy by neměly vést církevní organizace

Známy teolog, spisovatel a biblický učitel John Piper prohlásil, že ženy by neměly zastávat duchovně autoritativní pozice v církevních organizacích, protože se domnívá, že to odporuje „Bohem stanoveným rozdílům“ mezi muži a ženami. 

V epizodě podcastu „Ask Pastor John“ (Ptejte se pastora Johna), která byla v pondělí zveřejněna na internetových stránkách Desiring God, poslal jeden z posluchačů zprávu, v níž se ptal na ženské vedení v paracírkevní organizaci.

SOUVISEJÍCÍDelegáti SBC schválili pozměňovací návrh zakazující působení žen v pozici pastorek

„Pracuji pro celosvětovou paracírkevní organizaci, která je dobře známá. Nedávno se naše vedení rozhodlo, že všechny vedoucí pozice v organizaci budou otevřeny ženám. To zahrnuje vedení v kampusu, regionální vedení i celostátní vedení,“ vysvětlil posluchač.

„Dříve byly tyto pozice duchovní autority nad muži vyhrazeny pouze mužům. Jako důvod této změny se uvádí, že paracírkevní organizace není církev. Příkazy adresované církvím o vzájemné roli mužů a žen se proto v tomto případě neuplatňují. Jak to vidíte vy?“

Piper uvedl, že je pro něj „smutné slyšet“ o rozhodnutí organizace a považuje tento krok za příklad odmítání „Bohem stanovených rozdílů“ mezi muži a ženami kvůli „kulturním a společenským tlakům“.

SOUVISEJÍCÍ – Warrenův apel nezabral, Saddleback byl podle očekávání vyloučen z denominace

„Kultura jako celek se nachází ve volném pádu popírání. Nikdo v tomto volném pádu nemá na sobě padák. Vše skončí tragicky, důkazy toho jsou všude kolem nás,“ řekl podle Christian Post Piper, rektor Bethlehem College and Seminary v Minneapolisu ve státě Minnesota. 

„Člověk, který se postaví a upozorní na Boží slovo nebo učení přírody a zpochybní moudrost nediferencovaných sexuálních rolí, bude nejen považován za blázna, ale také za nespravedlivého a velmi pravděpodobně za měkkého vůči zneužívání, přestože po celou dobu sexuální rovnostářské impulsy působí spoušť na všech úrovních naší kultury.“

Piper se odvolával na 1. Timoteovi 2,12-14, kde se píše: Nedovoluji, aby žena učila nebo měla moc nad mužem, nýbrž má být v tichosti. Neboť první byl stvořen Adam, potom Eva. A nebyl sveden Adam; žena byla zcela svedena a upadla do přestoupení.

„Pavel viděl ve zprávě o Božím slově v knize Genesis, že do stvoření byla od počátku, ještě před pádem, zabudována zvláštní odpovědnost mužů nést břemeno vedení a péče,“ pokračoval Piper.

„Skutečnost, že Pavel dal návod, jak se tento původní záměr vztahuje k církvi, tedy v žádném případě neznamená, že se omezuje na církev nebo domov. Byla to jedna z mnoha aplikací.“

Portál The Christian Post dále uvádí, že zatímco některé teologicky konzervativní denominace, jako jsou například Jižní baptisté, zakazují působení žen v pastorské pozici, jiné, jako například letniční Assemblies of God, ženám službu v pozici pastora povolují.

Ve svém stanovisku z roku 2010 nazvaném „Role žen ve službě“ Assemblies of God tvrdí, že Piperem citovaná pasáž z 1. listu Timoteovi se vztahuje pouze na místní církev, které Pavel psal.

„Četba celé pasáže 1. Timoteovi 2,9-15 silně naznačuje, že Pavel dával Timoteovi radu, jak se vypořádat s některými heretickými naukami a praktikami, které se týkaly konkrétně žen v církvi v Efezu,“ uvádí se v dokumentu.

„Falešné učení mohlo být natolik závažné, že musel o efezských ženách říci: ‚Nedovolím ženám, aby učily nebo měly autoritu nad mužem‘. Jiné pasáže ukazují, že takové vyloučení nebylo v Pavlově službě normativní.“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 1. července 2023 Foto: CC Search – John Piper

Tags: ,,,

1 Komentář

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář