Josef Ptáček: Chceme vytvořit prostor, kde lidé mohou zakusit blízkost Pána Ježíše

Josef Ptáček je římskokatolický kněz. V současnosti vede farnost Praha – Hlubočepy a má na starosti novou stavbu komunitního centra na Barrandově.

Na listopad plánujete svěcení komunitního centra v Barrandově. Můžete přiblížit historii, která nakonec vedla k vlastní stavbě budovy?

O stavbě kostela na Barrandově se uvažovalo již mnoho let, první zmínky jsou ve farní kronice již z roku 1934. Před 10 lety se začaly plány konkretizovat v návaznosti na ukončení provozu dočasného Misijního střediska na místě plánované stavby. Jedním z důvodů je zcela nedostatečná kapacita stávajícího kostela a zázemí na Zlíchově – vzhledem ke stálému rozvoji sídliště Barrandov, jeho okolí a zdejší farnosti.

Pastorační rada farnosti se začala tímto úmyslem zabývat a postupně jsme připravili celé zadání. Následovala výběrová řízení na projekt, interiér, generálního dodavatele, různé služby apod. Bylo třeba zajistit přes 90 různých souhlasů a povolení – včetně Letiště Praha a Bezpečnostní informační služby.

Od počátku celé dílo provází obrovský zájem obyvatel Barrandova. Většinu nákladů hradí farníci a naši příznivci – ve farnosti se zatím mezi lidmi vybralo 150 mil. Kč. Pomáhá nám také Arcibiskupství pražské, výše celkových nákladů se bude blížit 200 mil. Kč.


Setkávám se s řadou dojemných příběhů, lidé nám např. odkazují své dědictví, přispívají i malé děti po jednotlivých korunách. Náš pan varhaník se rozhodl darovat kostelu varhany. Věřím v obrovskou duchovní sílu, která celé toto dílo provází. Kromě mnoha individuálních modliteb provázejí stavbu kostela pravidelné modlitby farníků na Zlíchově, každý týden tři hodiny po dobu několika let…


Slavnostní posvěcení nového kostela Krista Spasitele a komunitního centra na Barrandově je plánováno na neděli 22. listopadu 2020 kardinálem Dominikem Dukou. Současně bude uložen do oltáře v kostele ostatek sv. Ludmily. Tato událost bude i připomínkou významného výročí umučení této významné české světice.

Slovo komunitní naznačuje, že v areálu bude prostor k různým aktivitám pro občany žijící v této lokalitě. Můžete jmenovat některé z nich?

Cílem je navázat na to dobré, co obyvatelům sídliště přineslo Misijní středisko Barrandov. Vytvořit pěkné prostředí, které bude místem setkání lidí různého věku i zájmů mezi sebou navzájem a s Bohem, který může dát životu hloubku i smysl. Plánovaný projekt by měl povzbudit rozvoj duchovního, kulturního i společenského života na sídlišti Praha – Barrandov a stát se příležitostí k účasti i na různých vzdělávacích programech.

Chceme dát prostor skautům, různým aktivitám a programům pro děti, mládež, dospělé i seniory. Bude zde společenský sál pro přednášky, koncerty, plesy a jiné společenské události. Vybavíme ho také filmovou technikou – plánujeme filmové večery, kde se zaměříme na filmy s hlubší tematikou.

Na Barrandov se přesunou aktivity, pro které již nestačí fara na Zlíchově. Objekt také částečně nabídneme k pronájmu zájemcům, kteří postupně přicházejí se svými návrhy. Součástí centra bude i kavárna s dětským hřištěm.


Několik církví, které na Barrandově působí, již projevilo zájem o spolupráci. Rádi s nimi počítáme.

Domníváte se, že právě komunitní centra, kde věřící kromě bohoslužeb mohou využít i další nabízené možnosti k využití volného času, by mohla být odpovědí, jak je přitáhnout do církve?

Ano, aktivity v komunitních centrech mohou být zajímavou pozvánkou do křesťanské komunity. Vnímám to také jako důležitou součást služby místním obyvatelům.

Někteří lidé prožívají různá zranění od křesťanů – je dobré mít prostor, kde se lidé budou cítit příjemně a zažívat dobrou atmosféru.

Jak byste chtěl oslovit nevěřící komunitu žijící ve vaší lokalitě?

Chceme vytvořit prostor, kde lidé mohou spočinout a zakusit blízkost Pána Ježíše.

Mnoho let se modlíme za nový kostel slovy „Prosíme tě, ať se tento dům stane místem modlitby a chvály, místem, kde jsou všichni vítáni, vyslyšeni a posilněni ve jménu Ježíše Krista, našeho Spasitele.“ To je naším cílem a touhou.

Mám zkušenost, že důležitá je především čistota úmyslů.

Jakou lekci si s sebou nesete z první vlny pandemie, která nás zasáhla na jaře?

Především obrovské povzbuzení z toho, že jsem mohl být svědkem vzájemné pomoci a solidarity mnoha lidí. Ve farnosti jsme spustili TV Kostel, kde přenášíme naše bohoslužby. Připojila se k nám také řada lidí, kteří následně podpořili i stavbu kostela na Barrandově. Myslím, že se naše společenství pěkně rozšířilo i o „virtuální členy“.

Velmi důležitá je taká sociální práce – např. pomoc rodinám ve složité životní a ekonomické situaci a osamělým seniorům.

Pandemie dolehla na celý svět a křesťané se snaží přinášet odpovědi, ale také jistotu o Boží přítomnosti pro lidi, kteří mohou ztrácet naději. Jaká slova byste jim chtěl věnovat vy? 

Přiznám se, že některá povzbuzení – jistě dobře myšlená – ve mně vzbuzují spíše rozpaky. Nejsem přesvědčený, že v blízké době nastane „normální stav“ a ani si nemyslím, že tzv. „normální stav“ podle západních měřítek mnozí lidé na světě v uplynulých letech zažívali. Přijde mi, že mnohdy děláme náš životní styl určitou normou – pro sebe i pro druhé.

Také již nyní vnímám poměrně velké těžkosti v mnoha rodinách v návaznosti na ekonomiku, situaci ve školách apod.

Svět, ve kterém žijeme, je nemocný již dlouho – především hříchem. Je důležité, aby naše naděje byla reálná a pravdivá. Abychom přemýšleli o tom, na čem svůj život stavíme. Někdy nám to vnější okolnosti připomínají více, někdy nám na tuto skutečnost dávají spíše zapomenout.

V těžkostech se ukazuje důležitost místních komunit. Právě v dobách mimořádných také mnohdy můžeme zakoušet Boží pomoc a požehnání – ne k tomu, aby svět vypadal, jak jsme si vysnili. Ale k tomu, abychom směřovali k věčnému životu a pomáhali na této cestě i druhým. Povzbuzení spočívá v ujištění, že každou minutu našeho života k tomu můžeme využít a to dokonce zcela nezávisle na okolnostech, ve kterých se zrovna nacházíme.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: Michal Nosál Datum: 14. října 2020 Foto: Svět a víra – Josef Ptáček

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář